XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA

(Chinhphu.vn) - trong những triết lý trong Chiến lược cách tân và phát triển ghê tế- xã hội 2011- 20đôi mươi được Thủ tướng tá nhà nước nhấn mạnh là tái cấu trúc nền kinh tế tài chính. trong những nội dung trước tiên là xúc tiến chuyển dịch tổ chức cơ cấu tài chính, tăng nhanh công nghiệp hoá, văn minh hoá.


*

Cơ cấu gớm tế qua một số mốc thời gian (%)

Vậy thực trạng cơ cấu khiếp tế của Việt Nam ra làm sao cùng đặt ra những vấn đề gì vào công cuộc tái cấu trúc nền tởm tế?

Sự tích cực của cơ cấu kinh tế trong những năm qua được thể hiện rõ nhất ở chỗ chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Thời kỳ từ năm 1990 trở về trước, tỷ trọng Khu vực I (nông, lâm, thủy sản) cao nhất trong 3 khu vực vực, với nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, lương thực là trọng điểm số một là phù hợp, bởi là nước nông nghiệp nhưng lại độc canh cây lúa, mà vẫn phải nhập khẩu lớn lương thực, một phần ko nhỏ thực phẩm, người sản xuất lương thực nhưng “tối thiểu mười tía, tối đa mười tám” (là số kg lương thực gồm cả thóc, ngô, khoai nghiêm, sắn… quy thóc, nếu quy gạo chỉ đạt 8- 13 kg/tháng), còn phi nông nghiệp được phân phối thông qua tem phiếu.

Khu vực II (công nghiệp) với khu vực III (dịch vụ) còn chiếm tỷ trọng nhỏ. Điều đó chứng tỏ “phi nông bất ổn”. Từ năm 1991 trở đi, khi Việt Nam bay dần ra khỏi cuộc khủng hoảng tởm tế- làng hội, đi vào ổn định, Lúc bình an lương thực đã được bảo đảm, xuất khẩu lương thực gồm khối lượng lớn đứng thứ nhị, thứ tía thế giới, nông nghiệp đã tất cả điều kiện phân phát triển tương đối toàn diện, thì “phi công bất phú”, “phi thương bất hoạt”; đồng thời nhờ đổi mới, mở cửa hội nhập, đề xuất tăng trưởng Khu vực II với Khu vực III đạt tốc độ nkhô cứng hơn, tỷ trọng của nhì khu vực vực này đã cao lên. GDP.. bình quân đầu người đã tăng nkhô cứng, tích luỹ cùng đầu tư đã tăng lên, đưa đến sự chuyển dịch vị thế quốc gia theo ao ước ước từ nhiều đời…

Tuy đạt được sự chuyển dịch trên, nhưng về mặt cơ cấu gớm tế cũng còn một số vấn đề đặt ra.

Bạn đang xem: Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa

Hãy bắt đầu từ nông nghiệp, ngành cơ mà Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh “phải hết sức coi trọng vai trò có ý nghĩa chiến lược lâu bền hơn của nông nghiệp vào việc ổn định làng hội, bảo đảm bình an lương thực và cải thiện đời sống nông dân”. Ở nơi này nơi không giống, ở cấp này cấp khác vẫn còn tình trạng chưa thật quan tâm đến nông nghiệp như việc phân bố vốn đầu tư, như việc giữ đất lúa; nông nghiệp vẫn còn phân tán, manh mún, còn khiếp sợ vào việc tiếp tục đổi mới trong nông nghiệp, lao động rút ra chậm; tiêu thụ gặp nặng nề khăn, việc tiếp cận với thị trường của người dân cày còn ít; cơ sở vật chất để ứng phó với thiên tai còn thiếu cùng yếu; tỷ lệ lao động qua đào tạo, năng suất lao động còn thấp; tâm lý tiểu nông còn nặng…

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ ra một số định hướng quan lại trọng trong việc tái cấu trúc đối với nông nghiệp. Xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá với công nghệ cao nhằm tăng giá bán trị gia tăng bên trên một đơn vị diện tích (trong điều kiện diện tích đất nông nghiệp còn ít). Gắn kết chặt chẽ giữa áp dụng khoa học công nghệ với tổ chức sản xuất; giữa sản xuất, chế biến với phân phối vào một chuỗi giá bán trị, bảo đảm hài hoà lợi ích giữa những khâu trong chuỗi giá chỉ trị đó; giữa phạt triển nông nghiệp với xây dựng nông làng mạc mới.

Tỷ trọng khu vực vực II trong GDP. hiện đứng thứ 5/9 nước vào khu vực vực, đứng thứ 15/37 nước và vùng lãnh thổ ở Châu Á, đứng thứ 30/164 nước với vùng lãnh thổ trên thế giới. Nhưng công nghiệp khai thác mỏ vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn, công nghiệp điện, nước còn chiếm tỷ trọng nhỏ, công nghiệp chế biến có tỷ trọng tương đối, nhưng tỷ lệ gia công còn lớn, công nghiệp phụ trợ phân phát triển chậm.

Tỷ trọng dịch vụ trong nhiều năm bị giảm, Tuy mấy năm ni đã tăng lên; tỷ trọng của những ngành dịch vụ động lực như tài chính- tín dụng, khoa học- công nghệ còn nhỏ. Trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì tất yếu phải “tăng nkhô hanh tỷ trọng công nghiệp với dịch vụ trong tổng sản phẩm quốc dân” như ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm: Tư Ph Áp Dụng Pháp Luật Nước Ngoài Trong Tư Pháp Quốc Tế Việt Nam

Về tái cấu trúc những ngành vào 2 quần thể vực này, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ ra “trọng chổ chính giữa là phạt triển công nghiệp hỗ trợ và các ngành dịch vụ chất lượng cao, có mức giá trị gia tăng lớn, nhằm tạo ra nhiều sản phẩm có khả năng cạnh tranh con để gồm thể tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Xem thêm: Ngoài Đời Cặp Đôi Tina And Aom Có Yêu Nhau Thật Không, 5 Chuyện Tình Đồng Tính Đẹp Nhất Màn Ảnh

Mục tiêu chuyển dịch cơ cấu GDP đến năm năm ngoái là quần thể vực II cùng III đạt 80- 83%, khu vực vực I đạt 17- 20%; đến năm 2015 tương ứng là 85% và 15%.