Câu Hỏi Của Hoàng Trương Bảo Ngọc

Bài 1.

Bạn đang xem: Câu hỏi của hoàng trương bảo ngọc

Hiện nay anh hơn em 5 tuổi. Hỏi sau vài năm nữa Lúc em 10 tuổi thì anh từng nào tuổi?

Giải:

Mỗi năm Anh tăng 1 tuổi, em cũng tăng 1 tuổi. Hiện giờ anh rộng em 5 tuổi thì đến lúc em 10 tuổi thì anh vẫn hơn em 5 tuổi.

Lúc đó tuổi anh là: 10 + 5 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 2. Năm nay bé 8 tuổi, người mẹ 32 tuổi. Hỏi trước đó hai năm tuổi bà mẹ cộng với tuổi nhỏ là bao nhiêu?

Giải:

Trước trên đây hai năm tuổi con là: 8 – 2 = 6 (tuổi)

Trước đây 2 năm tuổi người mẹ là: 32 – 2 = 30 (tuổi)

Trước phía trên 2 năm tuổi chị em cộng với tuổi con là:

6 + 30 = 36 (tuổi)

Đáp số: 36 tuổi

Bài 3. Lúc bấy giờ tuổi ông với tuổi con cháu cộng lại là 76 tuổi. Hỏi sau 3 năm nữa, tuổi ông cùng tuổi cháu cộng lại là bao nhiêu tuổi?

Giải: Sau 3 năm nữa ông thêm 3 tuổi và cháu cũng thêm 3 tuổi. Do kia sau 3 năm nữa tổng số tuổi của ông và con cháu là:

76 + 3 + 3 = 82 (tuổi)

Đáp số: 82 tuổi

Bài 4. Trước trên đây 3 năm, Tùng 7 tuổi. Hỏi tiếp sau đây 3 năm, Tùng từng nào tuổi?

Giải:

Trước đây 3 năm, Tùng 7 tuổi, vậy tuổi Tùng bây chừ là:

7 + 3 = 10 (tuổi)

Tuổi Tùng sau đây 3 năm là:

10 + 3 = 13 (tuổi)

Đáp số: 13 tuổi.

Bài 5. Lúc bấy giờ Mai 7 tuổi, Hoa 10 tuổi, Hồng 9 tuổi. Đến khi bạn Mai bằng tuổi Hồng hiện nay thì tổng thể tuổi của bố các bạn là bao nhiêu?

Giải:

Lúc này tổng thể tuổi ba các bạn là:

7 + 10 + 9 = 26 (tuổi)

Lúc bấy giờ Mai 7 tuổi, Hồng 9 tuổi vậy Khi Mai bởi tuổi Hồng thì từng bạn thêm số tuổi là:

9 – 7 = 2 (tuổi)

Vậy sau hai năm nữa toàn bô tuổi của bố bạn là:

26 + 2 + 2 + 2 = 32 (tuổi)

Đáp số: 32 tuổi.

Bài 6.

Xem thêm: Mẹo Kiểm Tra Số Phút Còn Lại Của Mobifone Trả Sau, Cách Kiểm Tra Số Phút Gọi Còn Lại Của Mobifone

Lúc ông 60 tuổi thì bà mẹ 30 tuổi và tuấn bắt đầu bao gồm 5 tuổi. Năm ni bà mẹ 35 tuổi. Hỏi trong năm này ông bao nhiêu tuổi, Tuấn bao nhiêu tuổi?

Giải:

Từ dịp chị em cha mươi tuổi mang đến hiện thời 35 tuổi, bà mẹ đang tăng lên một số tuổi là:

35 – 30 = 5 (tuổi)

lúc đó ông với Tuấn mỗi người cũng tạo thêm 5 tuổi.

Tuổi ông hiện giờ là: 60 + 5 = 65 (tuổi)

Tuổi Tuấn bây giờ là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi.

Bài 7. Mai hơn Tùng 2 tuổi với kém nhẹm Hải 2 tuổi. Đào hơn Mai 3 tuổi. Hỏi ai những tuổi nhất? Ai ít tuổi nhất? Người các tuổi độc nhất hơn người ít tuổi tốt nhất là mấy tuổi?

Giải:

*

Theo sơ đồ: Đào nhiều tuổi duy nhất. Tùng ít tuổi nhất.

Đào rộng Tùng một số trong những tuổi là:

3 + 2 = 5 (tuổi)

Đáp số: 5 tuổi

BÀI TẬP.. TỰ LUYỆN

Câu 1:Hiện giờ cha Lan 38 tuổi còn ông nội Lan 64 tuổi. Hãy tính tổng cộng tuổi của ông nội Lan và ba Lan Khi tuổi ông nội Lan bởi tuổi bố Lan hiện nay nay?

Gợi ý: Từ tuổi của bố Lan cùng ông Nội ta tính được hiệu số tuổi của ông nội cùng tía.

Khi ông nội Lan bằng tuổi tía Lan hiện nay thì ông nội 38 tuổi, từ đó ta tính được tuổi bố lúc ấy.

Câu 2: Lúc này Nam 15 tuổi, tía Nam 42 tuổi. Tuổi của ông nội Nam bởi tổng thể tuổi của 2 ba con Nam sau 8 năm nữa. Tính tuổi của ông nội Nam hiện nay?

Câu 3:Lúc này anh 21 tuổi, em 15 tuổi. Hãy tính toàn bô tuổi của hai bạn bè khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay?

Câu 4: Năm nay Hoa 6 tuổi. Mẹ Hoa hơn Hoa 26 tuổi. Hỏi Khi tuổi Hoa bởi tuổi mẹ hiện thời thì thời gian kia tổng thể tuổi của nhì chị em bé Hoa là bao nhiêu?

Câu 5: Lúc này bé 8 tuổi, bà mẹ 33 tuổi. Tính toàn bô tuổi của hai mẹ con sau 4 năm nữa.

Câu 6: Khi bé 8 tuổi thì chị em 35 tuổi. Tính tổng số tuổi 2 chị em con lúc bé 20 tuổi.

Xem thêm: Siêu Thánh Sim Vietnamobile Gọi Nội Mạng Miễn Phí Gọi Nội Mạng Cho Thánh Sim

Câu 7:Năm ni Hà 6 tuổi, An 7 tuổi, Tâm 9 tuổi. Đến lúc tuổi Hà bởi tuổi của Tâm bây giờ thì thời điểm kia tổng cộng tuổi của 3 các bạn là từng nào tuổi?

Câu 8: Năm ni, An kém nhẹm ông số tuổi bằng số lớn nhất có hai chữ số nhưng mà tích nhì chữ số của chính nó bởi 16. Vậy 8 năm tiếp theo, An kỉm ông từng nào tuổi?

Câu 9:Lúc này tuổi của bố em là 40 tuổi còn tuổi của bà nội em là 60 tuổi. Tính tổng số tuổi của cha em cùng bà nội em cách đó 10 năm.

Câu 10: Hiện nay Minch 10 tuổi, chị em Minc 30 tuổi. Tuổi bà ngoại Minc bằng tổng thể tuổi của 2 chị em bé Minh sau 7 năm nữa. Tính tuổi của bà ngoại Minh hiện nay nay?