Tổng của tử số và mẫu số của một phân số bằng 25?

Câu hỏi : Tìm phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 25 mẫu số lớn hơn tử số 7 đơn vị.

Bạn đang xem: Tổng của tử số và mẫu số của một phân số bằng 25?

Lời giải :

Tử số của phân số đó là :

( 25 – 7 ) : 2 = 9

Mẫu số của phân số đó là :

25 – 9 = 16

Phân số đó là :

*

Cùng Top lời giải đi tìm hiểu về một số dạng toán về phân số lớp 6 nhé.

1. Định nghĩa phân số bằng nhau

Hai phân sốảnh 2

gọi là những phân số bằng nhau nếu a.d = b.c (tích chéo bằng nhau)

Ví dụ:

*


2. Cách rút gọn phân số

Muốn rút gọn phân số, ta chia cả tử và mẫu của phân số đó cho một ước chung khác 1 và -1 của chúng.

Ví dụ: Rút gọn phân thức -4/8

Ta thấy 4 là ước chung của -4 và 8.

Xem thêm: Fast Speed Test 4+ - Fast Company (@Fastcompany) · Twitter

Ta có:

*

3. Phân số tối giản

+ Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa ) là phân số mà cả tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và -1. Để rút gọn một lần mà được kết quả là phân số tối giản, chỉ cần chia tử và mẫu của phân số cho ƯCLN của chúng

+ Để rút gọn một phân số có thể phân tích tử và mẫu thành tích các thừa số.

Chú ý:

+ Phân số a/b là tối giản nếu |a| và |b| là hai nguyên tố cùng nhau.

+ Khi rút gọn một phân số, người ta thường rút gọn về phân số tối giản.

Xem thêm: Chồng Tuổi Canh Ngọ Và Giáp Tuất Có Hợp Nhau Không, Chồng Canh Ngọ Vợ Giáp Tuất Có Hợp Nhau Không

*

4. Tính chất cơ bản của phân số

+ Nếu ta nhân cả tử và mẫu cảu một phân số với cùng một sô nguyên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho

*

+ Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng ta được một phân sô mới bằng phân số đã cho

*

5. Quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước

*

6. Quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của nó

*

7. Ví dụ bài tập

Bài 1: Tính:

*

Bài 2:Trên đĩa có 25 quả táo. Mai ăn 20% số táo. Lan ăn tiếp 25% số táo còn lại. Hỏi trên đĩa còn mấy quả táo

*

Bài 4:Mẹ bạn Hà gửi tiết kiệm hai triệu đồng tại một ngân hàng theo thể thức ” có kì hạn 6 tháng” với lãi suất 0,55% một tháng. Hỏi hết thời hạn 6 tháng, mẹ bạn Hà được lĩnh bao nhiêu tiền lãi.