Tìm Chữ Số Lớn Nhất Của Số Nguyên Dương N

Bài viết dưới đây sẽ giúp chúng ta thực hiện thuật toán tìm chữ số lớn nhất của một số nguyên dương N gồm 3 chữ số.

Bạn đang xem: Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương n

Sau đây hãy cùng minhtungland.com tìm hiểu qua ngôn ngữ lập trình C++ nhé!


1. Đề bài tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương N ba chữ số

Đề bài: Viết trình nhập vào một số nguyên N gồm ba chữ số. Xuất ra màn hình chữ số lớn nhất ở vị trí nào?

2. Mô tả thuật toán tìm chữ số lớn nhất của có nguyên dương N

Sử dụng vòng lặp do…while để yêu cầu người nhập n thoả mãn 3 chữ số 100>n;}while(n999);Gán các giá trị hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm

//gan gia tri donvi, chuc, tram tram=n/100;chuc=(n%100)/10;donvi=n%10;max=tram;Sử dụng vòng lặp if để thực hiện so sánh các trường hợp:

Cả ba chữ số bằng nhauChữ số lớn nhất ở hàng chụcChữ số lớn nhất ở hàng trămChữ số lớn nhất ở hàng đơn vị

if (tram == chuc && tram == donvi) cout max && donvi > max) { if (chuc > donvi) { max = chuc; } else max = donvi; } else { if (chuc > tram) max = chuc; if (donvi > tram) max = donvi; } if (max == tram) cout

3.

Xem thêm: Nhà Cấp 4 Tiết Kiệm Chi Phí Xây Nhà Cấp 4 3 Phòng Ngủ Hiện Đại Mê Mẫn

Code

#includeusing namespace std;int main(){ int n,tram,chuc,donvi,max; //nhap den khi n la so co 3 chu so thi thuc hien tiep do{ cout>n; }while(n999); //gan gia tri donvi, chuc, tram tram=n/100; chuc=(n%100)/10; donvi=n%10; max=tram; //thuc hien so sanh if(tram==chuc && tram==donvi) coutmax && donvi>max) { if(chuc>donvi) { max=chuc; } else max=donvi; } else { if(chuc>tram) max=chuc; if(donvi>tram) max=donvi; } if(max==tram) cout

4.Kết quả

*

*

*

*

Mở rộng bài toán: Viết chương trình nhập vào số nguyên N. Xuất ra màn hình chữ số lớn nhất(Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương N)

Tương tự bài toán tìm số lớn nhất của số nguyên dương N có 3 chữ số. Ta chỉ cần thay đổi thuật toán so sánh if thành do…while như sau

do { i = n % 10; if(i > max) { max = i; } }while(n /= 10);Sau khi kết thúc vòng lặp ta được chữ sô lớn nhất là max.

Trên đây minhtungland.com đã đưa ra cách giải bài toán tìm chữ số lớn nhất có số nguyên dương N có 3 chữ số ngôn ngữ lập trình C++. Mình rất vui khi các bạn tham khảo bài viết của mình.

Xem thêm: Cover Ảnh Bìa Facebook 7 Màu Online, Tạo Ảnh Bìa Facebook 7 Màu Online

Nếu có bất kì thắc mắc hoặc nhầm lẫn gì, hãy đừng ngần ngại liên hệ với mình nhé. Chúc các bạn thành công