Tieu luan tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc

Nếu bạn là sinh viên năm cuối, đang lựa chọn tiểu luận về tư tưởng Hồ Chí Minh thì bài viết này là dành cho bạn. minhtungland.com đã tổng hợp lại Top 10+ mẫu bài và 20+ đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh XUẤT SẮC nhất 2021. Hy vọng bài dưới đây sẽ hỗ trợ các bạn trau dồi các kiến thức mới, hiểu hơn về cội nguồn các truyền thống được kết tinh hoa văn hóa nhân loại tuyệt đẹp.Bạn đang xem: Tieu luan tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc

2. Top 10 Mẫu bài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh hay 2.1. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 2.2 Mẫu bài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản Việt Nam 2.3. Mẫu bài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc 2.4. Mẫu bài Tiểu luận cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 2.5. Mẫu bài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng 2.6. Mẫu bài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc – giá trị lý luận và thực tiễn 2.7. Mẫu bài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người và ý nghĩa của nó đối với sinh viên 2.8. Mẫu bài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ 2.9. Mẫu bài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế 2.10. Mẫu bài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên 4. Cách viết tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh Bước 3: Tiến hành viết
*

Bài mẫu và đề tàiTiểu luận tư tưởng hồ chí minh xuất sắcTiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh là viết về các lý tưởng cao đẹp và đường lối cách mạng sáng suốt của vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam.Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống kiến thức được vận dụng và sáng tạo trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa vào sự nghiệp cách mạng. Nhằm truyền đạt những tinh hoa văn hóa nhân loại, các vốn sống được kết tinh tư tưởng độc lập ở mọi tầng lớp xã hội.Tư tưởng Hồ Chí Minh là một kho tàng truyền thống, văn hóa dân tộc đẹp đẽ, bác bỏ mọi sự xấu xa, chống lại những quan điểm sai trái, sai lệch. Là chìa khóa khai mở các tư duy sáng tạo và là kim chỉ nam soi sáng con đường đấu tranh giành thắng lợi, giải phóng dân tộc, thống nhất Đất Nước.

Bạn đang xem: Tieu luan tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc

1. 20+ đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh chọn lọc 2021

Luận văn 24 giới thiệu thêm 20+ đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh được chọn lọc đặc biệt và đầy đủ tính truyền thống văn hóa Việt Nam.


*

Các đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh chọn lọc 2021Tư tưởng Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức và rèn luyện đức tính cho toàn thể sinh viên ngày nay.Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của người thanh niên và vấn đề giáo dục thanh niên và thực trạng bồi dưỡng các thanh niên trong giai đoạn hiện nay.Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác hình thành con người và vai trò của việc “trồng người” lúc bấy giờ.Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ dân tộc và vấn đề phân biệt giai cấp.Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết sức mạnh của các dân tộc.Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc phê bình và tự phê bình của cán bộ công chức nhà nước Việt Nam.Tư tưởng Hồ Chí Minh về quá trình xây dựng và phát triển nhà nước dân chủ nhân dân Việt Nam.Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương hướng vận dụng và phát huy lối sống của con người Việt Nam.Tư tưởng Hồ Chí Minh về giá trị và ý nghĩa học tập của giới trẻ hiện nay.Tư tưởng Hồ Chí Minh về lý luận và thực tiễn thống nhất Đất Nước.Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách làm việc đối với người lao động.Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền và một số giải pháp tăng trưởng vững mạnh của Đảng cộng sản Việt Nam ngày nay.Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc xây dựng và hình thành nên nước Việt Nam vững mạnh, trong sạch, và tăng trưởng đến ngày nay.Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa sâu sắc và tiên tiến, tạo nên bản sắc dân tộc đậm đà và truyền thống Việt Nam tuyệt đẹp.Ý nghĩa về nguồn gốc hình thành nước nhà dân chủ nhân dân Việt Nam từ tư tưởng Hồ Chí Minh.Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc bác bỏ giai cấp nô lệ và phân biệt chủng tộc.Tư tưởng Hồ Chí Minh về liên minh quốc tế và xây dựng nên mối quan hệ đoàn kết quốc tế nhiều quốc gia.Phân tích tất yếu trong tư tưởng Hồ Chí Minh từ thời kỳ quá độ phát triển nên thị trường kinh tế ngày nay.Tư tưởng Hồ Chí Minh về giá trị của tôn giáo, tín ngưỡng và vai trò phát triển của các tôn giáo ở thời điểm hiện nay.Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh dân tộc và sự đoàn kết yêu thương của dân tộc Việt Nam.Giá trị và quan điểm của học thuyết Mác – Lênin đóng vai trò quan trọng đối với quá trình hình thành nên cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Top 10 Mẫu bài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh hay

2.1. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

a. Đề tàiĐề tài tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đứcb. Tổng quanĐạo đức còn là nền tảng tinh thần xã hội, quyết định phẩm chất của con người, tạo nên sự thành bại của cách mạng. Không chỉ vậy, đạo đức là giá trị của đời sống, giữ vững sự ổn định trong chính trị – xã hội, thúc đẩy mạnh sự phát triển của kinh tế ngày ngay.Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức dạy cho chúng ta chú trọng về phẩm chất của một con người, và luôn hành động song song của cặp đôi “đạo đức và tài năng”. Chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và là thước đo để đánh giá một phương diện của con người.c. Đánh giá Phần bìa khá đơn giản, thiếu thông tin giảng viên hướng dẫn.Phần mục lục thiếu thông tin số trang, chưa được rõ ràng.Chưa nêu được lý do chọn đề tài và mục tiêu nghiên cứu bài báo cáo.Phần trình bày văn phong còn hơi rời rạc, không có thụt ô từng đoạn văn.Phần nội dung đi vào chi tiết của đề tài đã chọn.Phần kết luận nêu được mấu chốt về đạo đức.d. Link tải

1. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức.docx

Trên đây là link tải miễn phí tài liệu, nếu bạn không thể tải xuống được, hoặc gặp trục trặc hãy để lại cmt, minhtungland.com sẽ gửi lại ngay tài liệu cho bạn.

2.2 Mẫu bài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản Việt Nam


*

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản Việt Nam

2. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cộng sản Việt Nam.docx

2.3. Mẫu bài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

a). Đề tàiĐề tài: Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.b. Tổng quanĐại đoàn kết dân tộc là gì? Nó là trọng điểm khi thực hiện một kế hoạch hoặc chiến lược, khi tính đoàn kết của toàn thể nhân dân sẽ quyết định sự thành công trong cách mạng.Với Hồ Chí Minh, đoàn kết là một truyền thống, một đặc tính cực kỳ quý báu của nhân dân Việt Nam ta có được. Bất kể đối tượng nào, thì một lòng đoàn kết dân tộc sẽ được xem là sức mạnh, then chốt của sự thành công, sự chiến thắng trong vấn đề sống còn của cách mạng.Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là trang sách giáo dục dày dặn nói về từng luận điểm và tính liên kết nhiều đối tượng trong tổ chức cùng phát huy và tiến bộ, tạo mối quan hệ các dân tộc, nhằm tăng sức mạnh đấu tranh vì dân tộc độc lập, vì tự do và hạnh phúc của toàn thể nhân dân Việt Nam.c. Đánh giá Có mục lục chi tiết từng phần của tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.Chưa nói lên mục đích lựa chọn đề tài và quy trình nghiên cứu như thế nào?Nội dung khá đầy đủ, nhưng phần trình bày hơi dính sát nhau, chưa tạo độ nhấn mạnh ở từng mục chính.Phần kết bài nói thẳng trọng tâm.d. Link tải

3. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.docx

2.4. Mẫu bài Tiểu luận cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh


*

Tiểu luận cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minha. Đề tàiĐề tài: Cơ sở quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minhb. Tổng quanc. Đánh giá Phần bìa khá ấn tượng, đầy đủ thông tin chính của bài tiểu luận Hồ Chí Minh.Không có mục lục bài tiểu luận cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.Không có lý do chọn đề tài và mục tiêu nghiên cứu cụ thể.Phần nội dung chuyên sâu từng quá trình và văn phong chữ viết đặc sắc.Phần trình bày khá ổn và tốt. Kết bài được tóm gọn gàng, dễ hiểu.d. Link tải

4. Tiểu luận cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.pdf

2.5. Mẫu bài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

a. Đề tàiĐề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng với việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên ở Việt Nam hiện nayb. Tổng quanĐạo đức cách mạng là nền tảng sức mạnh của người cách mạng, bao gồm những đặc tính: cần, kiệm, liêm, chính, trung, hiếu, nhân, nghĩa, chí công vô tư.Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng là những quan niệm đạo đức truyền thống được đánh giá tấm lòng bao dung của mỗi con người. Các phẩm chất yêu thương con người, trung thành với đất nước, không phân biệt vùng miền, giai cấp. Luôn lên tinh thần lao động vì nguồn sống, vì hạnh phúc của mỗi con người.c. Đánh giá Phần bìa đơn giản và đầy đủ thông tin của người làm bài tiểu luận.Có mục lục rõ ràng, dễ dàng nhận biết các hạng mục nội dung.Nêu rõ lý do chọn đề tài, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.Nội dung bài viết trọng điểm và hàng loạt thông tin chi tiết.Trình bày đẹp, ấn tượng.Văn phong viết bài lôi cuốn.d. Link tải

5. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng.pdf

2.6. Mẫu bài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc – giá trị lý luận và thực tiễn


*

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc – giá trị lý luận và thực tiễna. Đề tàiĐề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. Giá trị lý luận và thực tiễnb. Tổng quanCách mạng giải phóng dân tộc là mục tiêu hàng đầu để giành độc lập cho Đất nước. Tư tưởng này đã thâm nhập và góp phần xác lập con đường cứu nước, giải phóng dân tộc và độc lập chủ nghĩa xã hội.Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc là những đường lối chiến lược vô cùng quý giá được chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo theo học thuyết Mác – Lênin. Nhằm truyền đạt những chân lý giải phóng dân tộc, hướng đạo và soi sáng con đường đến toàn thể các lớp thanh niên về phong trào cách mạng Việt Nam.c. Đánh giá Không có phần bìa báo cáo tiểu luận Hồ Chí Minh.Mục lục không ấn tượng, nhìn nhận chung tạm chấp nhận.Nêu được ý nghĩa chọn đề tài và những mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu bài tiểu luận Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.Nội dung bài tiểu luận Hồ Chí Minh khá chung quy, không trọng tâm.Kết luận khá ổn, vẫn nêu lên rõ vai trò về cách mạng giải phóng dân tộc.d. Link tải

6. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc – giá trị lý luận và thực tiễn.docx

2.

Xem thêm: Danh Sách Trúng Tuyển Học Viện Bưu Chính Viễn Thông (Phía Nam) 2020 Chính Xác

7. Mẫu bài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người và ý nghĩa của nó đối với sinh viên

a. Đề tàiĐề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc xây dựng con người trong giai đoạn mớib. Tổng quanVề việc xây dựng con người là giá trị truyền thống số 1 của tư tưởng Hồ Chí Minh. Vai trò con người là thước đo chiều sâu trong tư duy lý luận, chứa đựng những kiến thức khoa học vô cùng quý báu.Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người là một chiến lược “trồng người” phát triển và hình thành theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Không ngừng nâng cao, hoàn thiện phẩm chất của một con người có đức, có tài, có lòng nhân ái, vị tha,… Đây là điều cốt lõi trong các tư tưởng Hồ Chí Minh để tạo nên một Quốc gia hưng thịnh và phát triển.c. Đánh giá Phần bìa quá đơn giản, đầy đủ thông tin chính nhưng không có sự tạo điểm nhấn của đề tài đã chọn.Không có mục lục từng hạng mục.Có lý do chọn đề tài và mục tiêu nghiên cứu bài tiểu luận.Nội dung truyền tải chi tiết về giá trị xây dựng con ngườiTrình bày tạm ổn, dễ nhìn.d. Link tải

7. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người và ý nghĩa của nó đối với sinh viên.docx

2.8. Mẫu bài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ


Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộa. Đề tàiĐề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và vận dụng vào việc nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt của thành phố Hà Nộib. Tổng quanCông tác cán bộ là những thành viên nối tiếp tư tưởng của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, có tinh thần bảo vệ đồng bào, tổ quốc ta. Người cán bộ chân chính là người luôn biết rèn luyện bản thân, khai sáng trí tuệ, tận tụy trung thành, cống hiến vì lợi ích của nhân vân và Tổ Quốc.Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ truyền tải phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” ở người cán bộ cách mạng. Phải luôn tự trau dồi kiến thức và tích cực học hỏi, chấp nhận thử thách huấn luyện khắc nghiệt và rèn luyện các kỹ năng, kinh nghiệm để trở thành một người có ích cho dân tộc, cho Đất Nước.c. Đánh giá Phần bìa giản đơn và đầy đủ các thông tin chính của bài tiểu luận.Có mục lục đầy đủ.Có lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu nội dung chi tiết.Phần nội dung được trình bày cụ thể theo từng thông tin chính.Văn phong được viết dễ hiểu, kết luận sâu sắc vấn đề chung.d. Link tải

8. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ.pdf

2.9. Mẫu bài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

a. Đề tàiĐề tài: Góp phần phát triển lý luận và thực tiễn tăng cường đoàn kết Campuchia với Việt Nam và Lào hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế.b. Tổng quanTheo thông điệp của chủ tịch Hồ Chí Minh thì đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế sẽ tạo nên mối quan hệ hữu nghị rõ ràng và vững chắc với các quốc gia khác.Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế là con đường kết nối các sức mạnh to lớn ở nhiều quốc gia. Hy vọng truyền tải được tinh thần đoàn kết hàng đầu đến các nhà chính trị, vĩ đại tài tình cùng nhau đồng hành trên hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng các dân tộc khỏi ách áp bức, bóc lột của thực dân, đế quốc.c. Đánh giá Không có phần bìa và thông tin người thực hiện bài tiểu luận.Có mục lục cụ thể, nhưng chưa được bắt mắt.Có lý do chọn đề tài, mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.Thiếu chi tiết số chương khi thế hiện các hạng mục chính.Còn sai chính tả khi trình bày nội dungKết luận tóm gọn đủ ý và dễ hiểu.d. Link tải

9. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.docx

2.10. Mẫu bài Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên

a. Đề tàiĐề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niênb. Tổng quanThanh niên là gì? Thanh niên là những người chủ quyết định tương lai của đất nước, là những cán bộ kế thừa những phẩm chất đạo đức từ tư tưởng Hồ Chí Minh. Luôn luôn phấn đấu học tập, nâng cao trí thức, bồi dưỡng ý chí, tăng cường nghị lực để phục vụ cho Đảng, cho Đất Nước.Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên hy vọng có thể tu dưỡng, rèn luyện những con người thanh niên lên tinh thần đấu tranh và xây dựng Đất Nước Việt Nam tốt đẹp.c. Đánh giá Phần bìa rời rạc, không đủ thông tin chính.Phần mục lục sơ sài, không đủ chi tiết.Có lý do chọn đề tài nhưng thiếu mục tiêu nghiên cứu.Phần nội dung bài còn thiếu sót, chưa đủ từng chuyên mục chính.Phần trình bày có chia nội dung hạng mục cụ thể, khá rõ ràng, dễ nhìn.Kết luận tạm ổn nhưng chưa hay.d. Link tải

10. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên.docx

3. Cấu trúc bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh cũng bao gồm các phần giống như cấu trúc của 1 bài tiểu luận thông thường. Nội dung chính của tiểu luận là phần quan trọng nhất, bao gồm 3 phần là” Mở bài (giới thiệu vấn đề), thân bài (Giải quyết vấn đề), và kết bài (Tổng kết vấn đề).

Về hình thức, cấu trúc đầy đủ của bài viết về đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh như sau:

Trang bìa chínhTrang bìa phụMục lụcNhận xét của giáo viên hướng dẫnDanh sách chữ viết tắt, thuật ngữNội dung chínhKết luậnTài liệu tham khảoPhụ lục (nếu có)Tùy quy mô và tính chất của bài tiểu luận mà bạn sẽ quyết định đầu tư bao nhiêu thời gian và ấn định độ dài cho bài viết.

4. Cách viết tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh


Cách viết tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Bước 1: Chọn đề tài và phân tích đề tài

Nếu bạn được tự do chọn đề tài. Bạn cần chọn cho mình một đề tài hay, cấp thiết và phù hợp với khả năng nghiên cứu của bản thân. Không nên chọn đề tài quá khó hay quá đơn giản vì sẽ làm mất điểm của bạn nếu như bạn không nghiên cứu chuyên sâu. Thầy cô sẽ đánh giá bài luận của bạn là hời hợt và qua loa.Trong trường hợp bạn nhận một đề tài cho sẵn bởi thầy cô bộ môn, bạn cần phân tích đề tài để xác định chính xác đối tượng và mục tiêu nghiên cứu của bài tiểu luận. Việc phân tích đề tài sẽ giúp bạn tránh khỏi đi lạc đề hoặc phân tích sai hướng mà đề bài yêu cầu.


Cần chọn lựa kỹ lưỡng đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Bước 2: Lập dàn bài

Sau khi đã hiểu rõ đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh của mình, bước tiếp theo bạn cần làm là lập dàn ý cho nội dung bài.

Xem thêm: Cài Đặt Địa Chỉ Ip Tĩnh Cho Máy In Canon Qua Network Setting Tool

Bạn cần suy nghĩ và liệt kê các ý tưởng liên quan đến đề tài, nhằm đưa ra luận điểm cũng như thực hiện được mục tiêu ban đầu mà đề tài yêu cầu.Tiếp đến, bạn hãy sắp xếp các ý tưởng, luận cứ theo những mục lớn nhỏ trong dàn ý một cách trình tự theo cấu trúc của nội dung chính. Việc này sẽ giúp bạn định hình được những tài liệu lý thuyết cần thiết để chứng minh cho luận điểm và xác định thứ tự những nội dung mà bạn sẽ trình bày trong tiểu luận.Hơn nữa, việc lập dàn bài sẽ giúp bạn tổng hợp các ý và đảm bảo không bỏ sót ý khi tiến hành viết nội dung tiểu luận. Do đó, hãy nhớ rà soát lại các ý trong dàn bài mỗi khi hoàn thành bất kỳ phần nào trong tiểu luận bạn nhé!

Bước 3: Tiến hành viết

Đây là bước cốt lõi của quá trình làm tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung chính của tiểu luận bao gồm 3 phần và được viết như sau:

Phần 1: Mở bàiMục đích của phần mở bài là để đặt vấn đề, giới thiệu cho thầy cô hiểu rõ những gì bạn sẽ viết trong tiểu luận, cũng như chứng minh được vấn đề bạn chọn là vô cùng cấp thiết để nghiên cứu.

Mở bài sẽ gồm 3 phần nhỏ như sau: