Thủ Tục Bảo Lưu Kết Quả Học Tập

Bạn đang muốn bảo lưu kết quả học tập đại học để giải quyết một số vấn đề cá nhân vì không thể sắp xếp tiếp tục theo học cùng các lý do khác chen lẫn. Tuy nhiên bạn lại không nắm rõ về cách hay như thủ tục bảo lưu kết quả học tập đại học ra sao? Khi thực hiện bảo lưu có mất phí hay không mất phí? Để giúp bạn trả lời và giải quyết sự lo lắng thì bài viết sau đây sẽ cập nhật đầy đủ thông tin đến bạn.

Bạn đang xem: Thủ tục bảo lưu kết quả học tập


Đối tượng thực hiện bảo lưu kết quả học tập đại học

Việc bảo lưu kết quả học tập đại học sẽ dành cho các học sinh hay sinh viên có các lý do về công việc cá nhân không thể tiếp tục theo học tuy nhiên vẫn có ý muốn được bảo lưu kết quả học tập. Chờ đợi giải quyết xong các vấn đề cá nhân rồi mới tiếp tục theo học sau đó.

Đối với việc bảo lưu kết quả học tập đại học sẽ tùy thuộc theo chính quy định của từng nhà trường hay như từng nhu cầu của sinh viên mà mức thời gian bảo lưu sẽ có sự khác nhau. Tuy nhiên, để đảm bảo cho quá trình bảo lưu diễn ra nhanh chóng thì bạn sẽ cần có một mẫu đơn bảo lưu kết quả học tập hoàn hảo và thực hiện đúng với quy chế của nhà trường.


Mẫu đơn bảo lưu kết quả học tập hoàn hảo sẽ là chìa khóa thành công

Gợi ý về mẫu đơn bảo lưu kết quả học tập đại học sẽ cần cung cấp đủ các nội dung sau:

+ Mục đơn vị gửi mẫu đơn bảo lưu kết quả học tập đại học sẽ là gửi tới nhà trường, phòng hành chính cùng với phòng cộng tác sinh viên, ban chủ nhiệm khoa theo học, địa chỉ của trường (gồm số, đường, phường hoặc xã, quận/ huyện, tỉnh/ thành phố).

+ Cung cấp thông tin về sinh viên muốn bảo lưu bao gồm chính xác từ họ tên, năm sinh, mã số sinh viên, sinh viên khoa, sinh viên lớp, giáo viên phụ trách là ai.

+ Đưa ra nhu cầu bảo lưu kết quả học tập đại học ghi rõ và đầy đủ bắt đầu ngày tháng năm nào kết thúc ngày tháng năm.

+ Đề cập về lý do làm mẫu đơn với sự trung thực nhất.

+ Cuối cùng mẫu đơn sẽ là nơi mà bạn cần đưa ra lời cam kết về việc hoàn thành thủ tục cũng như thực sự cố theo kịp được chương trình học tập của mình sau đó.

2. Trường hợp nào được tham gia bảo lưu kết quả học tập đại học


Trường hợp nào được tham gia bảo lưu kết quả học tập đại học

Ngay cả với việc bảo lưu kết quả học tập đại học từ bên đề nghị yêu cầu tới bên thực hiện yêu cầu xét duyệt đều cần có sự tuân thủ theo đúng các quy định và luật pháp chung ban hành. Cụ thể như theo Khoản 1 Điều 15 của Quy chế đào tạo trường đại học, cao đẳng chính quy tuân theo hệ thống tín chỉ, kết hợp hợp với quyết định số 43 năm 2017 được ban hàng của Bộ giáo dục và đào tạo đã thể hiện rõ về một số điểm sau:

- Đối với các sinh viên được ủy quyền viết đơn bảo lưu kết quả học tập và gửi tới hiệu trưởng trong một số trường hợp:

+ Thí sinh được điều động tham gia lực lượng vũ trang nhân dân.

+ Thí sinh đang bị ốm hay như tai nạn cần có thời gian điều trị thì sẽ cần có giấy xác nhận theo các cơ quan y tế có thẩm quyền.

+ Thí sinh nghỉ theo nhu cầu cá nhân, đáp ứng theo học ít nhất 1 học kỳ và không rơi vào các trường học bị bắt buộc thôi học. Quy định cụ thể hơn tại Điều 16 Quy chế đào tạo trường đại học, cao đẳng chính quy cùng điểm trung bình chung tích lũy là không dưới 2.00 nhé. Đặc biệt là thời gian nghỉ học tạm thời theo nhu cầu cá nhân sẽ tính vào thời gian học chính thức, đã quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 6 của quy chế đào tạo.


Sinh viên cần xác định lý do về việc bảo lưu kết quả học tập đại học của mình

- Sinh viên đã được phê duyệt nghỉ học tạm thời khi muốn quay trở lại học sẽ cần viết đơn gửi tới hiệu trưởng, thời gian ít nhất là trước 1 tuần khi bắt đầu một kỳ học mới.

Có thể nhận thấy rằng sinh viên sẽ cần phải đưa ra một lý do chính đáng nhất theo các trường hợp thì mới có thể xét duyệt về việc viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập của mình tại trường. Mức thời gian tối đa nhất hoàn thành về chương trình sẽ chi tiết là:

+ Về thời gian thiết kế chương trình học đã được quy định theo Khoản 1 Điều 16 Quy chế đào tạo trường đại học, cao đẳng chính quy.

+ Hai học kỳ theo học với các khóa học dưới 3 năm với các khóa từ 3 - 5 năm cùng 4 học kỳ với khóa từ 5 - 6 năm cùng 6 học kỳ.

Đặc biệt hơn là sinh viên, thí sinh cần phụ thuộc theo điều kiện đào tạo của chính nhà trường cũng như hiệu trưởng quy định tối thiểu về thời gian bảo lưu kết quả học tập theo các chương trình. Hay như việc bảo lưu cũng sẽ không được vượt quá 2 lần so với thời gian thiết kế của chương trình đó để tuân thủ đúng theo mọi quy định hỗ trợ quá trình bảo lưu.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn So Sánh Đồng Chí Và Tiểu Đội Xe Không Kính Và Ở Bài Đồng Chí

3. Bảo lưu kết quả học tập đại học sẽ cần tuân thủ quy trình ra sao?


Bảo lưu kết quả học tập đại học sẽ cần tuân thủ quy trình ra sao?

Trong quá trình theo đuổi định hướng học tập của bản thân tại một ngôi trường nào đó thì chắc chắn sẽ chẳng còn hiếm khi bắt gặp về việc có một lý do nào đó chen lẫn vào. Vậy nên việc bảo lưu kết quả học tập đã được đưa ra và áp dụng cho các trường cả về đại học và cao đẳng. Áp dụng việc bảo lưu kết quả này là để giúp sinh viên tránh bị rơi vào mức điểm liệt hay như việc bị liệt kê vào danh sách bỏ thi không có lý do chính đáng. Hoặc đơn giản hơn việc bảo lưu còn giúp giảm bớt về chính tình trạng thôi học tự do của cá nhân.

Cụ thể về quy trình của việc xin và hoàn tất các thủ tục về việc bảo lưu kết quả học tập đại học sẽ như sau:

- Sinh viên cần thực hiện xin bảng điểm tại văn phòng đào tạo của trường theo học.

- Tiến hành việc nộp giấy đề nghị nghỉ học tạm thời tại văn phòng khoa mà bạn học tập.


Kết hợp với giấy tờ đó sẽ cần đơn xin bảo lưu đi kèm mới được xét

Cùng với đó là sự chuẩn bị giấy từ đảm bảo về nguyên do đi kèm. Nếu như bạn bảo lư về việc sức khỏe không đảm bảo sẽ cần có hồ sơ bệnh án với sự xác nhận tuyến huyện trở lên các cấp cao hơn. Khi bạn bảo lưu kết quả về nhu cầu cá nhân sẽ cần thỏa mãn đủ điều kiện như việc đã hoàn tất một học kỳ tại trường, bảng điểm tính đến thời gian nghỉ có sự xác nhận của khoa hay như phòng quản lý chất lượng. Kết hợp với giấy tờ đó sẽ cần đơn xin bảo lưu đi kèm mới được xét duyệt. Trường hợp đặc biệt về việc bảo lưu để thực hiện nghĩa vụ quân sự thì bạn sẽ cần có quyết định về việc điều động của ban chỉ huy tại cấp huyện trở lên.

- Hoàn thành các đề nghị tạm nghỉ học đúng với quy chế nhà trường quy định. Bạn cần xem xét và nắm bắt mẫu tương ứng của hệ chính quy hoặc ngoài chính quy tương ứng phù hợp.

- Thực hiện việc nộp giấy đề nghị tạm nghỉ học với sự xác nhận của trưởng khóa lên phòng đào tạo trường. Qua đó để xem xét về việc cho quyết định cho sinh viên ngừng nghỉ học hay không, có thể là trường với hệ ngoài chính quy và phòng công tác chính trị và sinh viên hệ chính quy đảm nhận. Sau đó nhà trường xem xét việc chuyển tới phòng kế toán tài chính để tính về mức phí bảo lưu sinh viên sẽ cần đóng cùng thời gian giải quyết chậm nhất khoảng 10 ngày tới phòng. Còn khi hồ sơ hoàn chỉnh gửi tới hiệu trưởng việc phê duyệt chậm nhất là khoảng 3 ngày.

- Sinh viên được thực hiện nghỉ đúng với quy định của nhà trường khi đã có quyết định được ban hành. Mỗi một đơn vị liên quan của nhà trường cần giữ một bản và sinh viên được phê duyệt giữ một bản.

Thực tế thì việc bảo lưu kết quả học tập đại học sẽ được kéo dài 1 năm cho các trường hợp thông thường còn về sinh viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì có thể kéo dài thời gian hơn. Và ngay trước khi thời gian kết thúc thì sinh viên sẽ cần trở về trường để điểm danh và làm thủ tục cho việc nhập học gửi cho chính chủ khoa cùng các phòng ban liên quan. Sau đó chờ đợi kết quả và quyết định cho phép sinh viên nhập học trở lại cùng việc bố trí lớp phù hợp nhất.

4. Một vài lưu ý về việc thực hiện bảo lưu kết quả học tập đại học


Một vài lưu ý về việc thực hiện bảo lưu kết quả học tập đại học

Khi thực hiện việc bảo lưu kết quả học tập cho bản thân thì các sinh viên sẽ cần có sự chủ động hơn và đứng ra tự chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bảo lưu. Vậy nên sẽ cần cân đo thật kỹ về việc bảo lưu kết quả học tập của mình từ đó đưa ra sự lựa chọn tốt nhất chỉ dành cho các trường hợp không thể xử lý theo cách khác mà thôi.

Hơn nữa việc tham gia tuyển sinh đối với các hệ chính quy sẽ thường ít đem lại sự cố hơn. Tuy nhiên các sinh viên cũng vẫn luôn cần có sự chủ động cập nhật các chương trình đào tạo theo giai đoạn mới hoặc lựa chọn việc chuyển đổi từ niên chế sang quy chế đào tạo tín chỉ.

Ngoài ra là việc thủ tục nhập học sau quá trình bảo lưu để hòa nhập với các khóa học mới sẽ cần có sự chủ động hơn bổ sung về các sự thiếu sót. Đảm bảo đúng chuẩn với chương trình mới theo hạn cho việc học tập. Hay như các bạn thí sinh cũng cần lưu ý đối với hệ chính quy sẽ không đảm bảo về nguồn tuyển sinh cố định theo mỗi năm có thể tăng hoặc giảm theo yêu cầu cần. Vậy nên hãy chỉ động hơn về việc bảo lưu kết quả học tập đại học bên cạnh về điều chỉnh chương trình đào tạo cũng cần xem xét về việc học các lớp địa phương hay tham gia học tại tỉnh.

Tìm việc làm

5. Vậy bảo lưu kết quả học tập đại học liệu mất phí không?


Vậy bảo lưu kết quả học tập đại học liệu mất phí không?

Có lẽ khi tìm hiểu về bảo lưu kết quả học tập đại học thì bạn cũng sẽ rất nhiều bạn có sự quan tâm về việc mất tiền hay không? Tất nhiên quy định này sẽ phụ thuộc theo quy chế từ chính nhà trường đưa ra cùng các mức phù hợp. Tuy nhiên, gợi ý dành cho bạn để xem xét đó là thông qua chính phòng công tác sinh viên của nhà trường với các thông tin bổ ích nhất.

Bên cạnh đó bạn cũng cần đảm bảo về đầy đủ điều kiện hay như các thủ tục trên giúp quá trình bảo lưu diễn ra thuận lợi hơn. Nhưng để bảo lưu thì cũng cần cân nhắc xem xét theo các trường hợp vì việc bạn lùi một học kỳ hay như một năm học kiến thức sẽ rơi rớt rất nhiều hay như việc theo học tiếp tục sẽ khó khăn hơn. Chưa kể đến việc ghép lớp mới thì bạn sẽ cần thêm rất nhiều thời gian để làm quen học tập với các môi trường, bạn bè thầy cô.

Mong rằng tất cả thông tin bài viết trên đây từ minhtungland.com đã tổng hợp giúp bạn nắm bắt được cách hoàn thiện về thủ tục và quá trình bảo lưu kết quả học tập đại học của chính mình nhanh và chính xác nhất.

Xem thêm: Game Toán Học - Game Giải Toán Nhanh


Việc chuyển trường đại học đối với các bạn sinh viên là một điều vô cùng cần thiết và có vai trò quyết định rất lớn về định hướng nghề tương lai. Vậy nên để hoàn tất quá trình chuyển trường nhanh chóng thì các sinh viên sẽ cần tìm hiểu về mọi vấn đề lưu ý cùng quy trình chuyển chuẩn xác.