Thông Tư Bồi Dưỡng Thường Xuyên Giáo Viên Tiểu Học

Quý Khách Chưa Đăng Nhập Tài khoản! Vì chưa Đăng Nhập đề xuất Quý Khách chỉ coi được Thuộc tính của Văn bạn dạng. Quý khách hàng không xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan lại, Văn bạn dạng thay thế, Vnạp năng lượng bản gốc, Văn bản giờ đồng hồ Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời Bạn Đăng cam kết Tài khoản trên trên đây
Quý Khách Chưa Đăng Nhập Tài khoản! Vì chưa Đăng Nhập buộc phải quý khách hàng chỉ coi được Thuộc tính
của Văn uống phiên bản. Quý Khách không xem được Hiệu lực của Vnạp năng lượng bản, Văn bản Liên quan liêu, Văn bản sửa chữa thay thế, Văn uống bạn dạng nơi bắt đầu, Văn uống bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản trên trên đây
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! Vì không Đăng Nhập bắt buộc Quý khách hàng chỉ coi được Thuộc tính
của Văn uống phiên bản. quý khách không xem được Hiệu lực của Văn uống bạn dạng, Văn phiên bản Liên quan tiền, Văn bản sửa chữa, Vnạp năng lượng phiên bản nơi bắt đầu, Vnạp năng lượng bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời Quý Khách Đăng ký kết Tài khoản trên phía trên
Theo dõi Hiệu lực Văn bản 0" class="btn btn-tvpl btn-bloông chồng font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Vnạp năng lượng bản thay thế sửa chữa Vnạp năng lượng bản tuy nhiên ngữ

Thông tứ 17/2019/TT-BGDĐT về Chương thơm trình tu dưỡng thường xuyên gia sư các đại lý dạy dỗ phổ quát vị Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo thành phát hành


*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Số: 17/2019/TT-BGDĐT

Hà Nội Thủ Đô, ngày 01 mon 1một năm 2019

THÔNG TƯ

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN CƠ STại GIÁO DỤCPHỔ THÔNG

Căn uống cứ đọng Luật dạy dỗ ngày 14 tháng6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật dạy dỗ ngày 25mon 11 năm 2009;

Căn uống cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CPngày 25 mon 5 năm 2017 của Chính phủ hiện tượng chứcnăng, trọng trách, quyền lợi và nghĩa vụ với tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 mon 8 năm 2006 của nhà nước luật pháp cụ thể với chỉ dẫn thihành một số trong những điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CPhường. ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa thay đổi, bổsung một trong những điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CPhường ngày 02mon 8 năm 2006 của nhà nước hiện tượng cụ thể và trả lời thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chínhđậy sửa thay đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định31/2011/NĐ-CPhường ngày 11/5 năm 2011 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghịđịnh số 75/2006/NĐ-CP. ngày 02 mon 8 năm 2006 củanhà nước hình thức chi tiếtvà lí giải thi hành một số trong những điều của Luật giáo dục;

Căn uống cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày thứ nhất tháng 9 năm 2017 của nhà nước về đào tạo và huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, côngchức, viên chức;

Căn cđọng Biên phiên bản họp đánh giá ngày26 mon 10 năm 2018 của Hội đồng đánh giá Chương thơm trình tu dưỡng thường xuyêngia sư cửa hàng dạy dỗ phổ thông;

Theo ý kiến đề nghị của Cục trưởng CụcNhà giáo cùng Cán cỗ thống trị giáo dục;

Bộ trưởng Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạoban hành Thông bốn phát hành Chương thơm trình tu dưỡng liên tiếp giáo viên cơ sởdạy dỗ đa dạng.

Bạn đang xem: Thông tư bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

Điều 1. Ban hành dĩ nhiên Thôngtư này Chương thơm trình bồi dưỡng liên tục cô giáo cơ sở giáo dục rộng lớn.

Điều 2. Thông tư này còn có hiệu lựcthi hành kể từ ngày 22 mon 1hai năm 2019

Thông tứ này sửa chữa thay thế Thông tứ số30/2011/TT-BGDĐT ngày 08 mon 8 năm 2011 của Sở trưởng Sở Giáo dục và Đào tạoban hành Chương trình tu dưỡng liên tiếp thầy giáo trung học phổ thông;Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08 mon 8 năm 2011 của Sở trưởng Sở Giáo dụcvà Đào tạo ra phát hành Chương thơm trình bồi dưỡng liên tiếp cô giáo trung học tập cơsở; Thông tứ số 32/2011/TT-BGDĐT ngày thứ 8 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáodục cùng Đào tạo phát hành Cmùi hương trình tu dưỡng thường xuyên gia sư tè học tập.

Điều 3. Chánh Vnạp năng lượng phòng, Cụctrưởng Cục Nhà giáo với Cán cỗ làm chủ dạy dỗ, Thủ trưởng các đơn vị chức năng liên quanthuộc Sở giáo dục và đào tạo với Đào sinh sản, Giám đốc ssống dạy dỗ và đào tạo, những tổ chức triển khai vàcá thể tất cả tương quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.

Nơi nhận: - Văn uống phòng Chính phủ; - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); - Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh giấc, thành thị trực ở trong TƯ; - Các sngơi nghỉ dạy dỗ với đào tạo; - Công báo; - Trang thông báo năng lượng điện tử của Chính phủ; - Trang ban bố điện tử của Bộ giáo dục và đào tạo với Đào tạo; - Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLGD (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Độ

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG(Ban hành cố nhiên Thông bốn số 17/2019/TT-BGDĐTngày 01 tháng 11 năm2019 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo)

I. Mục đích

Chương thơm trình bồi dưỡng hay xuyênthầy giáo cửa hàng giáo dục rộng rãi nhằm mục tiêu bồi dưỡng theo thưởng thức của vị trí việclàm; bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức, kỹ năng chăm ngành đề xuất thường niên đối với giáoviên cửa hàng giáo dục phổ thông; là địa thế căn cứ nhằm cai quản, lãnh đạo, tổ chức với biênbiên soạn tư liệu Ship hàng công tác làm việc tu dưỡng, trường đoản cú tu dưỡng nhằm mục tiêu nâng cao phẩm hóa học,năng lượng chuyên môn, nhiệm vụ của gia sư cửa hàng dạy dỗ rộng lớn, đáp ứngnhững hiểu biết địa điểm việc làm cho, nâng cấp cường độ thỏa mãn nhu cầu của cô giáo đại lý giáo dụcrộng lớn đối với đòi hỏi cách tân và phát triển dạy dỗ càng nhiều cùng tận hưởng của chuẩnnghề nghiệp gia sư cửa hàng dạy dỗ rộng lớn.

II. Đối tượng bồidưỡng

Chương trình tu dưỡng hay xuyêncô giáo đại lý giáo dục thêm vận dụng so với giáoviên đang giảng dạy làm việc trường đái học tập, ngôi trường trung học cơsở, ngôi trường trung học càng nhiều, trường ít nhiều có nhiều cung cấp học tập, trườngsiêng, ngôi trường diện tích lớn dân tộc bản địa nội trú, trường rộng rãi dân tộc chào bán trú (sauđây Call thông thường là cửa hàng dạy dỗ phổ thông).

III. Nội dung chươngtrình bồi dưỡng

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên xuyêncô giáo các đại lý dạy dỗ phổ am tường bề ngoài tu dưỡng theo từng trải của vịtrí việc làm; tu dưỡng kiến thức, tài năng chuyên ngành buộc phải thường niên, baogồm:

1. Cmùi hương trình tu dưỡng cập nhật kiếnthức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu triển khai trọng trách năm học so với các cung cấp học của giáo dục phổ quát (Điện thoại tư vấn là Chương thơm trình bồi dưỡng01): Bộ Giáo dục với Đào tạo nên pháp luật ví dụ theo hằng năm học những câu chữ bồidưỡng về con đường lối, chính sách cách tân và phát triển dạy dỗ rộng rãi, công tác giáodục thêm, câu chữ những môn học, chuyển động dạy dỗ nằm trong lịch trình giáodục nhiều.

2. Chương trình tu dưỡng update kiếnthức, tài năng chuyên ngành thực hiện trách nhiệm cải cách và phát triển dạy dỗ phổ thôngtheo từng thời kỳ của từng địa phương thơm (Điện thoại tư vấn là Chương thơm trình tu dưỡng 02): Sngơi nghỉ giáodục và đào tạo và huấn luyện phép tắc cụ thể theo từng năm học những ngôn từ tu dưỡng về pháttriển dạy dỗ phổ biến của địa phương, thực hiện chương trình dạy dỗ phổthông, lịch trình dạy dỗ địa phương; pân hận hợp với cácdự án công trình nhằm thực hiện kế hoạch tu dưỡng liên tiếp (ví như có).

3. Chương trình bồi dưỡng phạt triểnnăng lực nghề nghiệp và công việc theo thưởng thức vị trí Việc làm (hotline là Chương thơm trình bồi dưỡng03): Giáo viên đại lý dạy dỗ rộng lớn từ bỏ lựa chọn những mô đun bồi dưỡng nhằm pháttriển phẩm hóa học, năng lực nghề nghiệp và công việc đáp ứng nhu cầu đề nghị địa điểm vấn đề có tác dụng. Số lượngtế bào đun từ bỏ lựa chọn bảo vệ điều khoản về thời lượng bồi dưỡng tạiKhoản 2 Mục IV của Chương trình này. Các tế bào đun tu dưỡng, ví dụ nhỏng sau:

u cầu bồi dưỡng theo Chuẩn

Mã mô đun

Tên với nội dung chủ yếu của tế bào đun

Yêu cầu đề nghị đạt

Thời gian triển khai (tiết)

Lý, thuyết

Thực hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I. Phẩm chất bên giáo

GVPT

01

Nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp bên giáo trong bối cảnh hiện nay

1. Phđộ ẩm hóa học đạo đức trong phòng giáo vào toàn cảnh hiện nay.

2. Các chế độ về đạo đức nhà giáo.

3. Tự bồi dưỡng, rèn luyện cùng cố gắng nâng cao phẩm chất đạo đức công ty giáo.

- Phân tích được thực trạng đạo đức ở trong nhà giáo trong toàn cảnh hiện thời (các bất cập, phần nhiều bài học kinh nghiệm từ những việc giáo viên vi phạm luật đạo đức công ty giáo, các tnóng gương đạo đức nghề nghiệp đơn vị giáo tác động mang đến vận động giáo dục đạo đức nghề nghiệp và dạy dỗ học học sinh); Liên hệ cùng với các cấp học;

- Vận dụng được các hiện tượng về đạo đức công ty giáo nhằm xây dừng cùng triển khai chiến lược từ bỏ bồi dưỡng, rèn luyện bạn dạng thân cải thiện phẩm chất đạo đức bên giáo;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan vào câu hỏi rèn luyện cố gắng cải thiện phẩm hóa học đạo đức bên giáo.

8

12

GVPT

02

Xây dựng phong cách của giáo viên đại lý giáo dục phổ thông trong toàn cảnh hiện nay

1. Nghề nghiệp thầy giáo đại lý giáo dục nhiều vào toàn cảnh bây giờ.

2. Những từng trải về phong thái của thầy giáo đại lý giáo dục càng nhiều vào bối cảnh hiện nay; kỹ năng xử lý trường hợp sư phạm.

3. Xây dựng và tập luyện tác phong, hình thành phong thái bên giáo.

- Phân tích được hoàn cảnh với phần lớn những hiểu biết về phong thái so với giáo viên cơ sở giáo dục rộng rãi nói bình thường, đối với giáo viên từng cấp học nói riêng vào bối cảnh hiện nay;

- Vận dụng để thực hành, cách xử lý những trường hợp ứng xử sư phạm trong các đại lý giáo dục thêm với lời khuyên được chiến thuật để tập luyện tác phong, phong thái nhà giáo cân xứng cùng với từng cấp học tập, vùng, miền (Các năng lực kiềm chế cảm hứng bạn dạng thân, kĩ năng giải quyết và xử lý xung đột;...);

- Hỗ trợ được người cùng cơ quan trong rèn luyện tác phong với hình thành phong cách bên giáo.

8

12

II. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

GVPT

03

Phát triển trình độ chuyên môn của bạn dạng thân

1. Tầm quan trọng của câu hỏi trở nên tân tiến trình độ của bản thân.

2. Xây dựng kế hoạch tu dưỡng để cải cách và phát triển trình độ của bản thân.

3. Nội dung update tận hưởng đổi mới nâng cao năng lượng chuyên môn của bạn dạng thân đối với giáo viên đại lý dạy dỗ rộng lớn.

- Phân tích được trung bình quan trọng của Việc cải tiến và phát triển chuyên môn của phiên bản thân đối với thầy giáo các đại lý giáo dục phổ thông; Xây dựng được kế hoạch bồi dưỡng để cải thiện năng lực trình độ chuyên môn mang đến bạn dạng thân so với cô giáo đại lý giáo dục phổ thông;

- Vận dụng được văn bản cập nhật đòi hỏi thay đổi cải thiện năng lực trình độ chuyên môn của bản thân trong hoạt động dạy học tập với giáo dục đối với gia sư đại lý giáo dục rộng lớn, phù hợp cùng với thầy giáo từng cấp học tập, vùng, miền (Yêu cầu triển khai chương trình dạy dỗ phổ thông; Đổi new sinh hoạt chăm môn; Nghiên cứu công nghệ sư phạm ứng dụng; Lựa chọn với sử dụng học tập liệu dạy dỗ học; Phát triển chuyên môn giáo viên trong số cửa hàng dạy dỗ rộng rãi thông qua liên kết, chia sẻ học thức vào cộng đồng học tập tập;....);

- Hỗ trợ người cùng cơ quan cải tiến và phát triển chuyên môn của bạn dạng thân thỏa mãn nhu cầu trải đời đổi mới dạy dỗ.

16

24

GVPT

04

Xây dựng kế hoạch dạy học cùng dạy dỗ theo hướng vạc triển phẩm chất, năng lượng học tập sinh

1. Những sự việc chung về dạy học với giáo dục theo hướng phát triển phẩm hóa học, năng lực học sinh trong các cửa hàng dạy dỗ diện tích lớn.

2. Xây dựng chiến lược và tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục theo phía cải tiến và phát triển phẩm hóa học, năng lực học viên trong số cơ sở dạy dỗ rộng lớn.

3. Phát triển được công tác môn học, hoạt động giáo dục trong những cửa hàng giáo dục đa dạng.

- Trình bày được một số vấn đề chung về dạy dỗ học cùng dạy dỗ theo phía cải tiến và phát triển phđộ ẩm chất, năng lực học viên trong số cửa hàng giáo dục rộng lớn nói bình thường, phù hợp với đặc điểm cấp cho học tập, vùng, miền;

- Xây dựng, điều chỉnh planer dạy học, dạy dỗ và tổ chức dạy học, dạy dỗ thỏa mãn nhu cầu trải nghiệm công tác môn học tập, vận động giáo dục theo phía cách tân và phát triển phđộ ẩm hóa học, năng lượng học viên trong số cơ sở giáo dục nhiều, phù hợp với đặc điểm cấp cho học, vùng, miền;

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong vấn đề desgin, kiểm soát và điều chỉnh với tổ chức hoạt động dạy dỗ học, dạy dỗ theo hướng phát triển phẩm hóa học, năng lực học viên.

16

24

GVPT

05

Sử dụng phương pháp dạy dỗ học cùng giáo dục trở nên tân tiến phẩm hóa học, năng lực học tập sinh

1. Những vấn đề chung về phương pháp, nghệ thuật dạy dỗ học tập với dạy dỗ phát triển phđộ ẩm chất, năng lực học sinh.

2. Các cách thức, chuyên môn dạy học với giáo dục nhằm mục đích cải tiến và phát triển phđộ ẩm hóa học, năng lực học sinh.

3. Vận dụng cách thức, kỹ thuật dạy dỗ học tập và giáo dục phát triển phđộ ẩm hóa học, năng lực học sinh.

- Phân tích được phần đông vấn đề thông thường về cách thức, kỹ thuật dạy dỗ học tập cùng giáo dục cải tiến và phát triển phẩm hóa học, năng lượng học viên trong những cửa hàng dạy dỗ rộng lớn, phù hợp với từng cấp học;

- Vận dụng được những phương thức, nghệ thuật dạy dỗ học cùng dạy dỗ nhằm tổ chức dạy dỗ học và giáo dục theo phía cải cách và phát triển phđộ ẩm hóa học, năng lực của học sinh tương xứng với từng cung cấp học (Dạy học tập tích hợp; Dạy học phân hóa; Tổ chức chuyển động dạy dỗ học tập, giáo dục hòa nhập mang lại học viên ktiết tật; Giải pháp sư phạm trong công tác làm việc dạy dỗ học viên của gia sư chủ nhiệm; Pmùi hương pháp và kỹ thuật dạy dỗ học tích cực;...);

- Hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức và kỹ năng, kĩ năng cùng kinh nghiệm tay nghề áp dụng những phương thức, nghệ thuật dạy học và dạy dỗ theo hướng trở nên tân tiến phẩm chất, năng lực học viên trong những cơ sở dạy dỗ phổ thông.

16

24

GVPT

06

Kiểm tra, đánh giá học viên trong số cửa hàng dạy dỗ phổ thông theo phía phát triển phẩm hóa học năng lực học sinh

1. Những vụ việc thông thường về kiểm tra, Review theo phía trở nên tân tiến phẩm chất, năng lượng học sinh trong những đại lý giáo dục nhiều.

2. Pmùi hương pháp, vẻ ngoài, hiện tượng bình chọn, đánh giá cải tiến và phát triển phẩm hóa học, năng lượng học sinh trong các cửa hàng dạy dỗ phổ quát.

3. Vận dụng cách thức, bề ngoài, cách thức vào Việc kiểm soát, Đánh Giá trở nên tân tiến phẩm chất, năng lượng học viên đại lý dạy dỗ càng nhiều.

- Trình bày được những vấn đề chung về kiểm tra, tiến công giá; phương thức, vẻ ngoài và kỹ thuật kiểm soát, Review theo hướng trở nên tân tiến phđộ ẩm chất, năng lượng học sinh trong các các đại lý dạy dỗ phổ biến, phù hợp với từng cung cấp học;

- Vận dụng các phương thức, vẻ ngoài và lao lý bình chọn, đánh giá; thủ tục xây dừng các tiêu chuẩn, ma trận, các câu hỏi đánh giá năng lực học sinh, đề chất vấn, Reviews theo phía cải cách và phát triển phđộ ẩm hóa học, năng lượng, sự tiến bộ của học viên trong số cơ sở dạy dỗ phổ thông;

- Hỗ trợ đồng nghiệp thực thi kết quả câu hỏi soát sổ, Review tác dụng học hành và sự tiến bộ của học viên trong các cơ sở giáo dục phổ quát theo hướng phát triển phđộ ẩm chất, năng lượng.

16

24

GVPT

07

Tư vấn với cung ứng học viên vào vận động dạy dỗ học cùng giáo dục

1. Đặc điểm tâm lý tầm tuổi của từng đối tượng người dùng học sinh trong những cửa hàng dạy dỗ phổ biến.

2. Quy định và cách thức tư vấn, cung cấp học sinh vào vận động dạy học tập, giáo dục trong những cơ sở giáo dục rộng rãi.

3. Vận dụng một vài hoạt động support, cung cấp học sinh trong những cơ sở giáo dục thêm vào hoạt động dạy dỗ học cùng giáo dục.

Xem thêm: Phiếu Nhận Xét Sinh Viên Thực Tập Sư Phạm Và, Lời Nhận Xét Thực Tập Sư Phạm

- Phân tích được những đặc điểm tâm lý của các đối tượng người tiêu dùng học viên trong số đại lý dạy dỗ càng nhiều (chú ý Việc phân tích được trọng tâm sinc lý của học sinh đầu cấp cho với cuối cung cấp so với học viên tiểu học, học viên dân tộc bản địa tphát âm số, học sinh có yếu tố hoàn cảnh khó khăn...);

- Vận dụng các lý lẽ về công tác làm việc tư vấn, cung ứng học sinh để thực hiện hiệu quả các giải pháp support cùng cung ứng tương xứng cùng với từng đối tượng người dùng học viên trong số cửa hàng giáo dục đa dạng. Vận dụng được một số chuyển động tư vấn, cung cấp học sinh trong các cơ sở dạy dỗ phổ thông vào chuyển động dạy học với giáo dục: Tạo hễ lực học tập; tổ chức triển khai vận động đòi hỏi (so với học viên tiểu học); tổ chức vận động thưởng thức, phía nghiệp (so với học sinh trung học cửa hàng, trung học tập phổ thông); giáo dục và đào tạo quý giá sống, tài năng sống; Hỗ trợ tâm lý đến học sinh đầu cung cấp, cuối cấp (đối với học sinh tiểu học);...

- Hỗ trợ đồng nghiệp triển khai kết quả các chuyển động support, hỗ trợ học sinh trong chuyển động dạy dỗ học tập cùng giáo dục trong các các đại lý giáo dục phổ biến.

16

24

III. Xây dựng môi trường giáo dục

GVPT

08

Xây dựng văn hóa truyền thống công ty trường trong số đại lý dạy dỗ phổ thông

1. Sự quan trọng của vấn đề thành lập văn hóa đơn vị trường trong những các đại lý dạy dỗ rộng lớn.

2. Các cực hiếm căn bản cùng cách thức phát triển văn hóa đơn vị trường trong số cửa hàng giáo dục rộng rãi.

3. Một số phương án xây dựng môi trường thiên nhiên văn hóa truyền thống lành mạnh vào bên trường trong những cửa hàng giáo dục nhiều.

- Phân tích được sự quan trọng, quý giá chủ công (văn hóa truyền thống ứng xử trong lớp học tập, trong nhà trường;...); Cách thức xuất bản cùng cải tiến và phát triển văn hóa bên ngôi trường trong những cơ sở dạy dỗ phổ thông;

- Vận dụng được một số biện pháp tạo ra môi trường văn hóa an lành vào đơn vị trường; Vận dụng một vài biện pháp xây dựng và cải tiến và phát triển mối quan hệ gần gũi của học viên trong những các đại lý giáo dục phổ thông; Tạo dựng khoảng không gian gần gũi với người cùng cơ quan trong triển khai planer dạy dỗ học tập cùng dạy dỗ trong các các đại lý giáo dục phổ thông; giáo dục và đào tạo về bảo tồn và phát huy văn hóa biểu hiện được bạn dạng nhan sắc vùng miền, dân tộc;...

- Hỗ trợ đồng nghiệp tạo môi trường thiên nhiên văn hóa truyền thống lành mạnh trong các cửa hàng dạy dỗ phổ biến.

8

12

GVPT

09

Thực hiện nay quyền dân chủ trong công ty trường trong các cơ sở giáo dục phổ thông

1. Một số vụ việc bao hàm về quyền dân chủ trong trường trong số đại lý dạy dỗ nhiều.

2. Biện pháp tiến hành quyền dân công ty của thầy giáo và học sinh trong những các đại lý giáo dục rộng rãi.

3. Biện pháp thực hiện quyền dân chủ của bố mẹ học sinh trong số các đại lý giáo dục phổ quát.

- Trình bày được một số trong những vụ việc bao quát về quyền dân công ty trong những cửa hàng giáo dục nhiều (Khái niệm, mục đích, chế độ,...); Một số giải pháp tiến hành quyền dân nhà của giáo viên cùng học sinh, phụ huynh học viên trong những đại lý giáo dục phổ thông;

- Vận dụng được một số trong những biện pháp thực hiện, phát huy quyền dân công ty của học viên, cha mẹ học viên cùng giáo viên;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan trong bài toán triển khai với đẩy mạnh quyền dân công ty của học viên, bố mẹ học sinh với cô giáo.

8

12

GVPT

10

Thực hiện với kiến tạo trường học tập bình an, chống chống bạo lực học tập đường trong các cơ sở dạy dỗ phổ thông

1. Vấn đề bình yên, phòng phòng đấm đá bạo lực học đường trong trường trong số cơ sở giáo dục ít nhiều bây giờ.

2. Quy định và biện pháp xây dừng ngôi trường học bình an, phòng chống bạo lực học mặt đường trong các cơ sở dạy dỗ càng nhiều.

3. Một số biện pháp tăng tốc đảm bảo an toàn ngôi trường học tập an ninh, phòng kháng bạo lực học đường trong số cửa hàng dạy dỗ ít nhiều vào toàn cảnh bây giờ.

- Phân tích được hoàn cảnh sự việc an toàn, phòng kháng đấm đá bạo lực học đường trong những đại lý dạy dỗ thêm trong toàn cảnh hiện nay;

- Vận dụng được các chính sách và những giải pháp (trong số đó chú ý vận dụng được những phương án thống trị lớp học tập công dụng, giáo dục kỷ điều khoản tích cực và lành mạnh, dạy dỗ chống chống rủi ro, thương thơm tích, xâm sợ mang đến học viên vào cơ sở dạy dỗ phổ thông;...) nhằm xuất bản ngôi trường học an toàn, chống phòng bạo lực học đường;

- Hỗ trợ đồng nghiệp xuất bản ngôi trường học an ninh, chống phòng bạo lực học mặt đường trong những các đại lý giáo dục rộng lớn.

16

24

IV. Phát triển quan hệ giữa đơn vị trường, mái ấm gia đình và thôn hội

GVPT

11

Tạo dựng quan hệ hợp tác và ký kết cùng với phụ huynh học viên với những mặt tương quan vào hoạt động dạy học với giáo dục học sinh trong các các đại lý dạy dỗ phổ thông

1. Vai trò của bài toán chế tạo dựng mối quan hệ hợp tác cùng với bố mẹ của học viên với những mặt tương quan.

2. Quy định về mối quan hệ bắt tay hợp tác với phụ huynh học sinh cùng những mặt tương quan.

3. Biện pháp tăng tốc sự phối kết hợp chặt chẽ cùng với cha mẹ của học sinh và những mặt liên quan.

- Phân tích được phương châm của câu hỏi tạo ra dựng mối quan hệ hợp tác cùng với phụ huynh học viên cùng các mặt tương quan trong các cơ sở dạy dỗ rộng lớn, tương xứng với đặc điểm cung cấp học;

- Vận dụng được những điều khoản hiện nay hành với các biện pháp nhằm tạo ra dựng quan hệ hợp tác cùng với phụ huynh học sinh và những bên liên quan trong các đại lý dạy dỗ diện tích lớn, tương xứng với đặc thù cung cấp học;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan trong vấn đề phát hành các phương án bức tốc sự kết hợp ngặt nghèo với phụ huynh học sinh với những mặt tương quan trong những các đại lý giáo dục ít nhiều.

8

12

GVPT

12

Phối hợp thân bên trường, gia đình với xóm hội để tiến hành vận động dạy dỗ học mang đến học viên trong những các đại lý dạy dỗ phổ thông

1. Sự quan trọng của việc kết hợp giữa công ty trường, mái ấm gia đình và làng mạc hội trong hoạt động dạy dỗ học trong các các đại lý dạy dỗ phổ quát.

2. Quy định của ngành về việc kết hợp thân công ty trường, gia đình với thôn hội vào hoạt động dạy học trong số cửa hàng giáo dục đa dạng.

3. Biện pháp bức tốc tác dụng kết hợp thân nhà ngôi trường, mái ấm gia đình và làng mạc hội trong chuyển động dạy học trong số các đại lý dạy dỗ phổ thông.

- Phân tích được sự cần thiết của vấn đề phối hợp giữa đơn vị trường, mái ấm gia đình cùng xã hội vào vận động dạy học tập học sinh trong những cơ sở dạy dỗ phổ thông;

- Trình bày và áp dụng được lao lý của ngành về phối kết hợp giữa bên trường, gia đình và xóm hội vào vận động dạy học tập học viên trong những các đại lý dạy dỗ phổ thông; Vận dụng được các tài năng cung ứng, tiếp nhận, giải quyết và xử lý đúng lúc những lên tiếng tự mái ấm gia đình về tình trạng học hành với tập luyện của học sinh trong số cơ sở giáo dục thêm nhằm chế tạo với triển khai các biện pháp khuyên bảo, hỗ trợ, cổ vũ học sinh tiếp thu kiến thức và tiến hành công tác, kế hoạch dạy dỗ học tập trong số các đại lý giáo dục phổ thông;

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong câu hỏi thực hiện kết quả planer phối hợp thân đơn vị ngôi trường, gia đình với thôn hội trong vận động dạy dỗ học trong các các đại lý dạy dỗ đa dạng.

8

12

GVPT

13

Pân hận hợp thân nhà ngôi trường, mái ấm gia đình cùng làng mạc hội để triển khai giáo dục đạo đức, lối sống và cống hiến cho học sinh trong các đại lý giáo dục phổ thông

1. Sự quan trọng của câu hỏi phối hợp giữa bên trường, gia đình và làng mạc hội trong Việc triển khai giáo dục đạo đức nghề nghiệp, lối sống và làm việc cho học viên trong số cơ sở dạy dỗ đa dạng.

2. Nội quy, phép tắc văn hóa ứng xử của nhà trường; phương tiện tiếp nhận thông báo tự những bên liên quan về đạo đức, lối sống của học viên trong các đại lý dạy dỗ phổ quát.

3. Một số năng lực tăng tốc công dụng phối hợp giữa bên trường, gia đình cùng xóm hội trong vận động dạy dỗ học viên trong những các đại lý giáo dục rộng rãi.

- Trình bày được quy định của ngành về kết hợp giữa công ty ngôi trường, mái ấm gia đình với xã hội trong dạy dỗ đạo đức, lối sống và làm việc cho học sinh trong những cơ sở giáo dục phổ thông;

- Vận dụng được những luật, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử cùng năng lực nhằm xử lý kịp lúc các lên tiếng phản hồi và thực hiện chiến lược kết hợp thân đơn vị trường, mái ấm gia đình cùng làng hội vào dạy dỗ đạo đức nghề nghiệp, lối sống và làm việc cho học viên trong số cơ sở dạy dỗ phổ thông;

- Hỗ trợ đồng nghiệp vào việc tiến hành tác dụng kế hoạch kết hợp thân đơn vị ngôi trường, mái ấm gia đình và làng mạc hội vào dạy dỗ đạo đức, lối sống và làm việc cho học viên trong các cửa hàng dạy dỗ phổ thông.

8

12

V. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa, vận dụng technology đọc tin, khai quật với áp dụng thứ technology vào dạy học tập, giáo dục

GVPT

14

Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc bản địa đối với giáo viên trong số đại lý dạy dỗ phổ thông

1. Tầm quan trọng của việc thực hiện nước ngoài ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc đối với giáo viên trong các cửa hàng giáo dục rộng lớn bây giờ.

2. Tài nguyên ổn học tập nước ngoài ngữ hoặc giờ dân tộc so với thầy giáo trong số cơ sở giáo dục nhiều.

3. Pmùi hương pháp trường đoản cú học với chắt lọc tài nguim học ngoại ngữ hoặc giờ dân tộc bản địa để nâng cấp tác dụng sử dụng nước ngoài ngữ hoặc giờ dân tộc bản địa so với gia sư trong số cơ sở dạy dỗ ít nhiều.

- Phân tích được trung bình đặc biệt của Việc áp dụng nước ngoài ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc đối với cô giáo trong các đại lý giáo dục rộng lớn hiện tại nay;

- Lựa tuyển chọn được tài nguim với áp dụng được phương pháp trường đoản cú học nước ngoài ngữ hoặc tiếng dân tộc để nâng cấp kết quả sử dụng ngoại ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc bản địa đối với thầy giáo trong số đại lý dạy dỗ phổ thông;

- Hỗ trợ đồng nghiệp vào việc chắt lọc tài nguyên và áp dụng được cách thức tự học nước ngoài ngữ hoặc giờ dân tộc bản địa nhằm nâng cao kết quả sử dụng nước ngoài ngữ hoặc giờ dân tộc so với giáo viên trong những cửa hàng dạy dỗ diện tích lớn.

8

12

GVPT

15

Ứng dụng công nghệ báo cáo, khai thác cùng áp dụng thứ công nghệ trong dạy dỗ học cùng giáo dục học sinh trong số cơ sở dạy dỗ phổ thông

1. Vai trò của technology công bố, học tập liệu số và lắp thêm technology trong dạy dỗ học tập, dạy dỗ học viên trong số cơ sở giáo dục thêm.

2. Các phần mềm với sản phẩm technology hỗ trợ hoạt động dạy dỗ học cùng dạy dỗ học viên trong những các đại lý dạy dỗ phổ quát.

3. Ứng dụng technology thông báo, học tập liệu số cùng trang bị công nghệ vào vận động dạy dỗ học tập và dạy dỗ học viên trong số các đại lý giáo dục càng nhiều.

- Trình bày được vai trò của technology thông tin, học liệu số cùng thứ technology vào dạy dỗ học tập cùng dạy dỗ học viên trong những cơ sở dạy dỗ phổ thông;

- Vận dụng những ứng dụng, học liệu số với đồ vật technology (internet; trường học tập kết nối; khối hệ thống cai quản học hành trực tuyến: LMS, TEMIS...) để xây cất planer bài học, chiến lược dạy dỗ và cai quản học viên ngơi nghỉ ngôi trường trong các đại lý giáo dục phổ thông; trong hoạt động từ bỏ học tập, tự bồi dưỡng;

- Hỗ trợ người cùng cơ quan nâng cấp năng lực vận dụng công nghệ đọc tin, khai quật cùng áp dụng lắp thêm technology trong chuyển động dạy dỗ học, dạy dỗ và thống trị học viên trong các đại lý dạy dỗ phổ biến.

16

24

IV. HƯỚNG DẪN THỰCHIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Việc tiến hành Chương trình bồi dưỡngthường xuyên giáo viên các đại lý giáo dục càng nhiều tất cả 03 chương trình bồi dưỡngđược biện pháp tại mục III của Chương trình này.

2. Thời lượng bồi dưỡng:

a) Mỗi giáo viên cửa hàng giáo dục phổthông thực hiện Chương thơm trình bồi dưỡng tiếp tục đảm bảo an toàn thời lượng vậy thểnhư sau:

- Chương trình tu dưỡng 01: Khoảng01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học);

- Chương thơm trình tu dưỡng 02: Khoảng01 tuần/năm học tập (khoảng tầm 40 tiết/năm học);

- Chương thơm trình bồi dưỡng 03: 01 tuần/nămhọc tập (40 tiết/năm học);

b) Căn uống cứ những hiểu biết nhiệm vụ, kế hoạchdạy dỗ của địa pmùi hương trong từng năm học, những cấp cho cai quản dạy dỗ có thểđổi khác thời lượng Chương thơm trình bồi dưỡng 01 với Chương thơm trình tu dưỡng 02 phùđúng theo tuy nhiên không biến đổi thời lượng Chương trình bồi dưỡng03 của mỗi cô giáo các đại lý giáo dục thêm (bảo vệ thời lượng 1đôi mươi tiết/năm);

c) Căn cứ đọng Chương trình bồi dưỡng 03,gia sư cơ sở giáo dục phổ quát tự chọn các tế bào đun yêu cầu tu dưỡng phù hợp vớinhu cầu cải cách và phát triển phđộ ẩm hóa học, năng lực nghề nghiệp của cá thể trong từng năm đảmbảo thời lượng theo chính sách.

Xem thêm: Bài Vè Giới Thiệu Đội Thi An Toàn Giao Thông Hay Nhất, Top 19 Bài Hò Vè Về An Toàn Giao Thông Hay Nhất

3. Việc triển khai tiến hành Chươngtrình tu dưỡng liên tiếp thầy giáo đại lý dạy dỗ phổ quát được thực hiệnthường niên theo Quy chế bồi dưỡng liên tục do Bộ trưởng Sở giáo dục và đào tạo cùng Đào tạoban hành./.