THÁI ĐỘ CỦA TRIỀU ĐÌNH NHÀ NGUYỄN KHI PHÁP XÂM LƯỢC

- Triều đình Huế nhu nhược, thụ động, không kiên quyết phối hợp với nhân dân chống thực dân Pháp ngay từ đầu. Vì vậy đã bỏ lỡ cơ hội đánh đuổi giặc Pháp.

Bạn đang xem: Thái độ của triều đình nhà nguyễn khi pháp xâm lược

+ Tháng 7-1860, phần lớn quân Pháp bị điều động sang Trung Quốc, lực lượng còn lại rất mỏng. Nhưng quân triều đình lại cố thủ ở trong Đại đồn Chí Hòa.


Thái độ của nhân dân ta khi triều đình Huế kí các hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp

Thái độ của nhân dân ta khi triều đình Huế kí các hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 124 để suy luận trả lời

- Nhân dân vẫn tiếp tục đấu tranh chống Pháp và chống triều đình.Phong trào kháng chiến chống Pháp trong nhân dân được đẩy mạnh hơn, nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra.

- Quan lại triều đình ờ các địa phương đã phản đối lệnh bãi binh=> Là cơ sở để phái chủ chiến trong triều đình đẩy mạnh hoạt động.


*
Loading Preview

Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above.


*Thái độ của triều đình :

Biến sự mất nước không tất yếu trở thành tất yếu.

* Thái độ của nhân dân ta :- Ngay từ đầu nhân dân ta đã anh dũng đứng lên chống Pháp :+ Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đã đốt cháy tàu Ét-pê-răng của Pháp đậu trên sông Vàm cỏ (12 - 1864).+ Khởi nghĩa của Trương Định ờ Gò Công kéo dài đến năm 1864 đã làm cho địch thất điên bát đảo.- Sau khi Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kì, mặc dù triều đình ra sức ngăn cản nhưng phong trào kháng Pháp của nhân dân vẫn diễn ra sôi nổi. liên tục, dưới nhiều hình thức khác nhau :+ Nhiều trung tâm kháng chiến ra đời : Đồng Tháp Mười, Tây Ninh với những tấm gương tiêu biểu như : Trương Quyền, Nguyễn Trang Trực, Nguyễn Hữu Huân,...+ Một hộ phận dùng văn thơ lên án thực dân Pháp và tay sai, cổ vũ lòng yêu nước : Phan Văn Trị, Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Thông...,=> Yêu nước,quyết tâm không cho giặc xâm chiếm đất nước

CHÚC BẠN HỌC TỐT , NẾU MÌNH LÀM SAI THÌ BẠN HÃY BẢO MÌNH CHỨ ĐỪNG BÁO VI PHẠM MÌNH NHÉ ! CẢM ƠN


Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, thái độ của triều đình nhà Nguyễn và nhân dân như thế nào?

A. Triều đình và nhân dân đồng lòng kháng chiến chống Pháp

B.Triều đình sợ hãi không dám đánh Pháp, nhân dân hoang mang

C.Triều đình kiên quyết đánh Pháp, nhân dân hoang mang

D.Triều đình do dự không dám đánh Pháp, nhân dân kiên quyết kháng chiến chống Pháp

Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, thái độ của triều đình nhà Nguyễn và nhân dân như thế nào?

A. Triều đình và nhân dân đồng lòng kháng chiến chống Pháp

B. Triều đình kiên quyết đánh Pháp, nhân dân hoang mang

C.

Xem thêm: Khi Chia Tay Có Phải Ly Hôn Không

Triều đình sợ hãi không dám đánh Pháp, nhân dân hoang mang

D. Triều đình do dự, nhân dân kiên quyết chống Pháp


Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, thái độ của triều đình nhà Nguyễn và nhân dân như thế nào?

A. Triều đình và nhân dân đồng lòng kháng chiến chống Pháp

B. Triều đình kiên quyết đánh Pháp, nhân dân hoang mang

C. Triều đình sợ hãi không dám đánh Pháp, nhân dân hoang mang

D. Triều đình do dự, nhân dân kiên quyết chống Pháp

Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, thái độ của triều đình nhà Nguyễn và nhân dân như thế nào?

A. Triều đình sợ hãi không dám đánh Pháp, nhân dân hoang mang.

B. Triều đình và nhân dân đồng lòng kháng chiến chống Pháp.

Xem thêm: Bài Giảng Hình Thái Kinh Tế Xã Hội Cộng Sản Chủ Nghĩa, Hình Thái Ktxh Cscn

C. Triều đình kiên quyết đánh Pháp, nhân dân hoang mang

D. Triều đình do dự không dám đánh Pháp, nhân dân kiên quyết kháng chiến chống Pháp

Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, thái độ của triều đình nhà Nguyễn và nhân dân như thế nào?

A. Triều đình sợ hãi không dám đánh Pháp, nhân dân hoang man

B. Triều đình và nhân dân đồng lòng kháng chiến chống Pháp

C. Triều đình kiên quyết đánh Pháp, nhân dân hoang mang

D. Triều đình do dự không dám đánh Pháp, nhân dân kiên quyết kháng chiến chống Pháp


Thái độ của nhà Nguyễn: -Trong buổi đầu pháp xâm lược nước ta triều đình cũng có quyết tâm trong việc chống giặc, cử Nguyễn Tri Phương ra đốc quân chống giặc, cử Hoàng Diệu làm tổng đốc Hà nội để giữ lấy Bắc Kì. -Sau khi mất Nam Kì lục tỉnh, Triều đình không kiên quyết chống giặc, cầm chừng, chủ yếu thiên về thương thuyết, nghị hòa.Triều đình bỏ dân, quan lại hèn nhát  kháng chiến của nhân dân mang tính tự phát. Triều đình nhu nhược, đường lối kháng chiến không đúng đắn, không đoàn kết với nhân dân.

- Luôn kí với pháp các hiệp ước:

Biến sự mất nước không tất yếu trở thành tất yếu.