Tác Dụng Của Cuộn Cảm Đối Với Dòng Điện Xoay Chiều

*
*
*
*
*
*
*
*

Bạn đang xem: Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều

Một mạch điện chuyển phiên chiều bao gồm u là năng lượng điện áp lập tức làm việc nhị đầu đoạn mạch cùng i là cường độ ngay thức thì qua mạch. Chọn phát biểu đúng:


Đặt vào nhì đầu đoạn mạch chỉ gồm năng lượng điện trnghỉ ngơi thuần R một năng lượng điện áp chuyển phiên chiều có biểu thức u = U0cos(ωt) V thì cường độ cái điện chạy qua năng lượng điện trnghỉ ngơi gồm biểu thức i = I(sqrt 2 )cos(ωt+ $varphi $i) A, trong những số ấy I với $varphi $i được xác định vì chưng các hệ thức tương ứng là


Đoạn mạch điện chuyển phiên chiều có nhì năng lượng điện trngơi nghỉ thuần R1 = đôi mươi Ω với R2 = 40 Ω mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào thân nhị đầu đoạn mạch một điện áp chuyển phiên chiều gồm biểu thức u = 120(sqrt 2 )cos100πt V. Tóm lại như thế nào sau đây là ko đúng ?


Mắc năng lượng điện trở (R = 55Omega )vào mạng điện luân chuyển chiều có điện áp (u = 110cos left( 100pi t + pi /2 ight)(V)). Nhiệt lượng toả ra sinh hoạt $R$ trong $10$ phút ít là:


Một cuộn dây thuần cảm gồm độ tự cảm L được mắc vào năng lượng điện áp xoay chiều u có tần số f. Chọn tuyên bố đúng:


Một mạch điện luân phiên chiều chỉ cất cuộn cảm, $i$ là cường độ loại năng lượng điện tức khắc qua mạch và $u$ là điện áp tức thời. Chọn câu đúng:


Cho L là độ từ bỏ cảm, f là tần số, T là chu kì, (omega ) là tần số góc. Biểu thức tính cảm kháng của cuộn cảm là:


Mạch điện chuyển phiên chiều chỉ gồm cuộn thuần cảm cùng với độ trường đoản cú cảm L. Đặt vào nhì đầu cuộn thuần cảm một năng lượng điện áp chuyển phiên chiều u = U(sqrt 2 )cos(ωt + (varphi )) V. Cường độ chiếc năng lượng điện cực đại của mạch được mang lại vì công thức:


Đặt vào hai đầu cuộn cảm (L = 1/pi ) H một điện áp chuyển phiên chiều $220V – 50Hz$. Cảm chống của cuộn cảm là:


Đoạn mạch năng lượng điện luân phiên chiều chỉ tất cả cuộn cảm tất cả thông số từ cảm $L$. Điện áp ngay tắp lự và độ mạnh dòng điện lập tức của mạch là $u$ và $i$. Điện áp hiệu dụng với cường độ hiệu dụng là $U, I$. Biểu thức làm sao sau đây là đúng?


Cho một quãng mạch điện luân phiên chiều chỉ bao gồm cuộn cảm thuần. Tại thời điểm t1 điện áp và loại năng lượng điện qua cuộn cảm có giá trị lần lượt là 25 V; 0,3 A. Tại thời khắc t2 điện áp cùng cái điện qua cuộn cảm có giá trị theo lần lượt là 15 V; 0,5 A. Cảm phòng của mạch có giá trị là:


Mạch điện chuyển phiên chiều chỉ bao gồm tụ năng lượng điện cùng với năng lượng điện dung C. Tần số của dòng năng lượng điện vào mạch là f, phương pháp đúng để tính dung kháng của mạch là


Đặt vào nhị đầu tụ năng lượng điện (C=dfrac10^ - 4pi )(F) một điện áp luân phiên chiều (u = 141cos(100πt) V). Dung phòng của tụ năng lượng điện có giá trị là:


Xem thêm: Có Nên Cho Trẻ Ăn Sữa Chua Vào Buổi Tối Và Ăn Như Thế Nào? Có Nên Cho Trẻ Ăn Sữa Chua Trước Khi Đi Ngủ Không

Mạch điện luân chuyển chiều chỉ gồm tụ năng lượng điện cùng với năng lượng điện dung C. Đặt vào nhì đầu tụ năng lượng điện một năng lượng điện áp u = U0cos(ωt + (varphi )) V. Cường độ chiếc năng lượng điện hiệu dụng của mạch được cho vị công thức:


Mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ bao gồm tụ điện với năng lượng điện dung C. Đặt vào nhị đầu tụ điện một năng lượng điện áp xoay chiều gồm biểu thức u = U0cos(ωt + (varphi )) V. Cường độ loại năng lượng điện ngay lập tức của mạch tất cả biểu thức là


Cho đoạn mạch năng lượng điện chuyển phiên chiều chỉ gồm tụ điện với năng lượng điện dung C = (dfrac10^ - 4pi )(F). Đặt năng lượng điện áp xoay chiều có tần số $50 Hz$ vào nhì đầu đoạn mạch. Tại thời khắc cơ mà năng lượng điện áp nhị đầu mạch có mức giá trị 100 (sqrt 10 ) V thì độ mạnh chiếc điện trong mạch là (sqrt 2 A). Điện áp hiệu dụng nhì đầu tụ năng lượng điện có giá trị là:


Cho đoạn mạch năng lượng điện luân phiên chiều chỉ bao gồm tụ điện với điện dung C. Tại thời khắc t1 điện áp cùng mẫu năng lượng điện qua tụ điện có giá trị theo thứ tự là 40 V; 1 A. Tại thời điểm t2 năng lượng điện áp với dòng điện qua tụ điện có giá trị theo thứ tự là 50 V ; 0,6 A. Dung kháng của mạch có mức giá trị là


Đặt vào nhì đầu cuộn cảm bao gồm điện trlàm việc thuần một năng lượng điện áp luân phiên chiều (u = 120cos 100pi tleft( V ight)). Biểu thức của độ mạnh chiếc năng lượng điện trong đoạn mạch là (i = 3cos left( 100pi t - fracpi 6 ight) m A). Độ từ cảm L của cuộn dây gân duy nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?


Một học sinh mắc mạch điện nlỗi hình vẽ. Đặt vào A cùng B điện áp chuyển phiên chiều

(u = Usqrt 2 cos left( 100pi t ight))

(U không đổi). Lúc nối E, F với một ampe kế thì số chỉ của ampe kế là 3,8A. lúc nối E, F với cùng một vôn kế thì số chỉ của vôn kế là 11,95V. Coi nhỏng nhì cuộn dây thuần cảm cùng gồm hệ số từ cảm bằng nhau. Độ tự cảm cảu mỗi cuộn dây ngay sát nhấu với cái giá trị nào sau đây?

*


Đặt vào nhì đầu cuộn thuần cảm với độ từ cảm (L = frac1pi H) một hiệu điện cố kỉnh xoay chiều (u = U_0.cos 100pi tleft( V ight).)Tại thời gian t1bao gồm (u_1 = 200V,i_1; = 2A); trên thời gian t2gồm (u_2 = 200sqrt 2 V,i_2 = 0). Biểu thức của hiệu điện nắm cùng loại điện trong mạch là


Đặt điện áp chuyển phiên chiều (u = U_0cos left( 100pi t-dfracpi 3 ight)V)vào hai đầu một cuộn cảm thuần tất cả độ từ cảm (L = dfrac12pi H). Tại thời điểm điện áp giữa nhì đầu cuộn cảm là (100sqrt 2 m V)thì độ mạnh chiếc điện qua cuộn cảm là 2A. Biểu thức của độ mạnh loại điện qua cuộn cảm là


Một mạch xê dịch LC lí tưởng tất cả cuộn cảm thuần gồm độ tự cảm ko thay đổi, tụ năng lượng điện bao gồm năng lượng điện dung C chuyển đổi. khi C = C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 6MHz và khi C = C2 thì tần số giao động riêng của mạch là 8MHz. Nếu C = 2C1 + 3C2 thì tần số giao động riêng biệt của mạch là


Đặt một năng lượng điện áp luân chuyển chiều có (u = 120sqrt 2 cos 100pi t,V) vào nhị đầu một mạch năng lượng điện gồm một năng lượng điện trngơi nghỉ R nối liền với 1 bóng đèn 100 V – 100 W. Muốn đèn sáng sủa thông thường thì R có mức giá trị là bao nhiêu?


Đặt điện áp luân chuyển chiều có giá trị cực to là (220sqrt 2 V) vào hai đầu một tụ năng lượng điện thì độ mạnh chiếc điện trong cuộn cảm gồm biểu thức (i = 5.cos 100pi t,,left( A ight)). Tại thời điểm điện áp tất cả 220V cùng sẽ tăng thì độ mạnh chiếc điện là:


Cho cường độ loại năng lượng điện tức thì của đoạn mạch luân chuyển chiều là (i = 5cos left( 120pi t - dfracpi 3 ight)A). lúc đó


Đặt điện áp (u = U_0cos left( omega t + dfracpi 3 ight)) vào nhị đầu cuộn cảm thuần bao gồm độ tự cảm (L) thì độ mạnh dòng điện qua cuộn cảm là


Xem thêm: Cách Kiểm Tra Đường Truyền Mạng Viettel, Kiểm Tra Tốc Độ Internet Viettel

Điện áp (u = 200co msleft( 100pi t + fracpi 2 ight)left( V ight)) có mức giá trị hiệu dụng bằng


Một học sinh khẳng định năng lượng điện dung của tụ điện bằng phương pháp đặt năng lượng điện áp (u = U_0.cosomega t) (U0 ko thay đổi, (omega = 314rad/s)) vào nhị đầu một đoạn mạch bao gồm tụ điện tất cả năng lượng điện dung C mắc tiếp nối với thay đổi trsinh hoạt R. Biết (dfrac1U^2 = dfrac2U_0^2 + dfrac2U_0^2omega ^2C^2.dfrac1R^2); trong đó điện áp U giữa nhị đầu R được đo bằng đồng hồ đeo tay đo năng lượng điện đa zi năng hiện số. Dựa vào kết quả thực nghiệm đo được bên trên hình vẽ, học viên này tính được giá trị của C là: