SỰ KHÁC NHAU GIỮA SINH SẢN VÔ TÍNH VÀ HỮU TÍNH

Trong chương trình giáo dục lớp 7 bạn có học về sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật? Nhưng bạn có nhớ chúng khác nhau như thế nào? Ứng dụng của chúng trong đời sống hiện tại của chúng ta.

Bạn đang xem: Sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và hữu tính

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản mà thế hệ con được sinh ra từ một cơ thể mẹ duy nhất, và thừa hưởng các gen chỉ từ cơ thể mẹ đó. Hình thức sinh sản này gần như không liên quan đến số bộ nhiễm sắc thể hay sự giảm phân. Thế hệ con sẽ là bản sao di truyền chính xác của cơ thể mẹ, ngoại trừ trường hợp đặc biệt là sự tự thụ phấn (automixis). Một định nghĩa chính xác hơn là agamogenesis, là dạng sinh sản mà không cần sự hợp nhất của giao tử. Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản chính của các sinh vật đơn bào chẳng hạn như vi khuẩn cổ, vi khuẩn, và sinh vật nguyên sinh. Nhiều loại thực vật và nấm cũng thuộc dạng sinh sản vô tính.

*

Sinh sản hữu tính là một quá trình tạo ra một sinh vật mới bằng cách kết hợp vật chất di truyền từ hai sinh vật. Nó xảy ra ở cả những sinh vật nhân chuẩn và sinh vật nhân sơ: ở những sinh vật nhân chuẩn đa bào, một cá thể được tạo ra một lần nữa; còn ở những sinh vật nhân sơ, tế bào ban đầu có vật chất di truyền bổ sung hoặc chuyển đổi. Trong một quá trình được gọi là tái tổ hợp di truyền, vật chất di truyền (DNA) có nguồn gốc từ hai cá thể khác nhau cùng tham gia để mà các dãy tương đồng được xếp thẳng hàng với nhau, và theo sau bởi sự trao đổi thông tin di truyền. Sau khi nhiễm sắc thể tái tổ hợp mới được hình thành, nó sẽ được truyền cho thế hệ con cháu.

Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Tín Hiệu Đường Sắt, 403 Forbidden

*

So sánh sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính:


Sinh sản vô tínhSinh sản hữu tính
Khái niệmKhông có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái,con sinh ra từ 1 phần cơ thể mẹCó sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái thông qua thụ tinh tạo hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới
Cơ sở tế bào họcNguyên phânNguyên phân, giảm phân, thụ tinh.
Đặc điểm di truyền– Các thế hệ con mang đặc điểm di truyền giống nhau giống cơ thể mẹ,– Ít đa dạng về mặt di truyền– Các thế hệ con mang đặc điểm di truyền của cả bố và mẹ, có thể xuất hiện tính trạng mới.– Có sự đa dạng di truyền.

Xem thêm: Ví Dụ Về Cặp Phạm Trù Tất Nhiên Và Ngẫu Nhiên, Tất Nhiên Và Ngẫu Nhiên

Ý nghĩaTạo các cá thể thích nghi với điều kiện sống ổn định.Tạo ra các cá thể thích nghi tốt hơn với điều kiện sống thay đổi

Ưu nhược điểm của sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính:

Sinh sản Vô tính:

Ưu điểm:

Con sinh ra có gen giống hệt mẹChỉ cần một cơ thể gốcCá thể sống độc lập vẫn có thể sinh ra con cháu, vì vậy có lợi trong trường hợp mật độ cá thể thấp, sinh trưởng nhanh tạo số lượng lớn.Các cá thể mới thích nghi tốt với môi trường sống hiện tại

Nhược điểm:

Không đa dạng về di truyềnKhi thay đổi điều kiện sống dễ chết hàng loạt

Sinh sản Hữu tính

Ưu điểm:

Có sự tổ hợp vật chất di truyền nên tạo nhiều biến dị tổ hợp ở cá thể conTăng khả năng thích nghi của con cái với sự thay đổi của môi trường

Nhược điểm:

Cần có sự kết hợp của giao tử đực và cáiKhi mật độ cá thể quá thấp thì khó duy trì được số lượng cá thể loài