SO SÁNH XÃ HỘI PHONG KIẾN PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

Xã hội phong kiến phương Đông:- Thời kỳ hình thành: Từ thế kỷ III trước Công nguyên đến khoảng thế kỷ X, từ rất sớm.- Thời kỳ phát triển: từ thế kỷ X đến XV, phát triển khá chậm.- Thời kỳ khủng hoảng: từ thế kỷ XVI đến XIX và kéo dài suốt 3 thế kỉ.- Cơ sở kinh tế: nông nghiệp đóng kín trong công xã nông thôn.- Giai cấp cơ bản: địa chủ và nông dân lĩnh canh (bóc lột thông qua tô thuế).- Thế chế chính trị: quân chủ. Xã hội phong kiến phương Tây (châu Âu): - Thời kỳ hình thành: từ thế kỉ V đến thế kỉ X, hình thành muộn, sau Xã hội phong kiến phương Đông.- Thời kỳ phát triển: từ thế kỷ XI đến XIV, phát triển rất phồn thịnh .- Thời kỳ khủng hoảng: từ thế kỷ XV đến XVI, kết thúc sớm và bắt đầu chuyển sang chủ nghĩa tư bản.- Cơ sở kinh tế: Nông nghiệp đóng kín trong lãnh địa.- Giai cấp cơ bản: Lãnh chúa và nông nô (bóc lột thông qua tô thuế).- Thế chế chính trị: Quân chủ.

Bạn đang xem: So sánh xã hội phong kiến phương đông và phương tây


Đúng 0

Bình luận (0)
*

Nội dung so sánh

Xã hội phong kiến phương Đông

Xã hội phong kiến ở châu Âu

Thời gian hình thành

Hình thành tương đối sớm, từ trước Công nguyên (như Trung Quốc) hoặc đầu Công nguyên (như các nước Đông Nam Á).

Hình thành muộn hơn, khoảng thế kỉ V và được xác lập, hoàn thiện vào khoảng thế kỉ X.

Thời kì phát triển

Từ thế kỉ X - XV, phát triển khá chậm.

Từ thế kỉ XI - XIV, phát triển rất phồn thịnh.

Thời kì khủng hoảng

Từ thế kỉ XVI đến XIX và kéo dài suốt 3 thế kỉ.

Từ thế kỉ XV đến XVI, kết thúc sớm và bắt đầu chuyển sang chủ nghĩa tư bản.

Cơ sở kinh tế

Nông nghiệp đóng kín trong công xã nông thôn.

Nông nghiệp đóng kín trong lãnh địa phong kiến.

Giai cấp cơ bản

Địa chủ và nông dân lĩnh canh (bóc lột thông qua tô thuế).

Lãnh chúa và nông nô (bóc lột thông qua tô thuế).

Thể chế chính trị

Quân chủ chuyên chế

Quân chủ chuyên chế

Bảng sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến ở châu Âu.

*

*Giống nhau:

- Đều là :

+ Cơ sở kinh tế chủ yếu là : nông nghiệp+ Xã hội có hai giai cấp: thống trị - bị trị.+ Giai cấp thống trị có cuộc sống sung sướng dựa vào bóc lột địa tô.

*Khác nhau:

Xã hội phong kiến ở Phương Đông

Xã hội phong kiến ở Châu Âu

Thời gian hình thành

Hình thành sớm (Trước công nguyên)

Hình thành muộn (Thế kỉ V)

Giai cấp

Hai giai cấp: Địa chủ - nông dân lĩnh canh

Hai giai cấp: Lãnh chúa – nông nô

Quá trình phát triển

Phát triển chậm, suy vong kéo dài

Phát triển nhanh, suy vong nhanh

Bản chất nền kinh tế

Nông nghiệp mở rộng

Nông nghiệp khép kín


Đúng 1
Bình luận (0)

Xã hội phong kiến phương Đông:

- Thời kỳ hình thành: Từ thế kỷ III trước Công nguyên đến khoảng thế kỷ X, từ rất sớm.

- Thời kỳ phát triển: từ thế kỷ X đến XV, phát triển khá chậm.

- Thời kỳ khủng hoảng: từ thế kỷ XVI đến XIX và kéo dài suốt 3 thế kỉ.

Xem thêm: Kế Toán Có Mục Đích Của Kế Toán Quản Trị Trong Các Doanh Nghiệp

- Cơ sở kinh tế: nông nghiệp đóng kín trong công xã nông thôn.

- Giai cấp cơ bản: địa chủ và nông dân lĩnh canh (bóc lột thông qua tô thuế).

- Thế chế chính trị: quân chủ.

Xã hội phong kiến phương Tây (châu Âu):

- Thời kỳ hình thành: từ thế kỉ V đến thế kỉ X, hình thành muộn, sau Xã hội phong kiến phương Đông.

- Thời kỳ phát triển: từ thế kỷ XI đến XIV, phát triển rất phồn thịnh .

- Thời kỳ khủng hoảng: từ thế kỷ XV đến XVI, kết thúc sớm và bắt đầu chuyển sang chủ nghĩa tư bản.

- Cơ sở kinh tế: Nông nghiệp đóng kín trong lãnh địa.

- Giai cấp cơ bản: Lãnh chúa và nông nô (bóc lột thông qua tô thuế).

- Thế chế chính trị: Quân chủ


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự

1. Lập bảng thống kê thời kì hình thành, phát triển và suy yếu của chế độ phong kiến phương Đông và phương Tây. Hãy nhận xét về nội dung này.

2. Trình bày cơ sơ kinh tế, xã hội và nhà nước phong kiến của xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến phương Tây.

3. Hãy so sánh 2 bộ máy nhà nước thời Lý, thời Trần.

4. Khái quát tình hình chính trị và giáo dục thời Lý, thời Trần.

5. Lập niên biểu những sự kiện thời Lý, thời Trần theo trình tự thời gian.


Lớp 7 Lịch sử Ôn tập lịch sử lớp 7
2
1
gai đoạn hình thành pt suy vọng cơ sở kt cơ cấu giai cáp của xã hội phong kiến phương đông và xã hội phong kiến phương tây
Lớp 7 Lịch sử Ôn tập lịch sử lớp 7
0
0

Cho biết quyền lợi và nghĩa vụ của các giai cấp trong xã hội phong kiến ở Phương Đông và Phương Tây ? Hậu quả ?


Lớp 7 Lịch sử Ôn tập lịch sử lớp 7
1
0

Hãy cho biết cơ sở kinh tế, các giai cấp cơ bản và phương thức bóc lột của xã hội phong kiến ở Phương Đông và Phương Tây ?


Lớp 7 Lịch sử Ôn tập lịch sử lớp 7
1
0

Nêu điểm khác nhau về sự hình thành và phát triển, nhà nước của xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây.

Xem thêm: Cập Nhật Mẫu Đơn Ủy Quyền Sử Dụng Đất Chuẩn Pháp Lý, Đơn Giản 2021

 


Lớp 7 Lịch sử Ôn tập lịch sử lớp 7
1
0

Lập bảng so sánh các quốc gia phong kiến phương Đông và châu Âu thep các nội dung sau: thời gian hình thành , kinh tế chính, cơ cấu xã hội và thể chế chính trị.

 


Lớp 7 Lịch sử Ôn tập lịch sử lớp 7
1
0

Cơ sở kinh tế xã hội của xã hội phong kiến phương Đông là gì ? Mối quan hệ giữa các giai cấp trong xã hội phong kiến đó ? Em hiểu thế nào là chế độ quân chủ


Lớp 7 Lịch sử Ôn tập lịch sử lớp 7
1
0

Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến Phương Đông là :


Lớp 7 Lịch sử Ôn tập lịch sử lớp 7
3
0

lập bảng niên biểu về cơ sở kinh tế và cách thức bóc lột dân của xã hội phong kiến Đông và Tây


Lớp 7 Lịch sử Ôn tập lịch sử lớp 7
1
2

Vẽ sơ đồ xã hội phong kiến Châu Âu , xã hội phong kiến Trung Quốc , xã hội chủ nghĩa tư bản . Nêu nhận xét và so sánh


Lớp 7 Lịch sử Ôn tập lịch sử lớp 7
3
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Khoá học trên Online Math (olm.vn)