NƯỚC TỰ NHIÊN CÓ CHỨA NHỮNG ION NÀO DƯỚI ĐÂY THÌ ĐƯỢC GỌI LÀ NƯỚC CỨNG CÓ TÍNH CỨNG TẠM THỜI

Câu 194166: Nước tự nhiên và thoải mái bao gồm cất các ion như thế nào dưới đây thì được Điện thoại tư vấn là nước cứng có tính cứng nhất thời thời?

A.

Bạn đang xem: Nước tự nhiên có chứa những ion nào dưới đây thì được gọi là nước cứng có tính cứng tạm thời

Ca2+, Mg2+, Cl-.

B. Ca2+, Mg2+, SO42-.

C. Ca2+, Cl-, SO42-, HCO3-.

 

D.

Xem thêm: Bài Tập Về Diện Tích Xung Quanh Và Diện Tích Toàn Phần Của Hình Hộp Chữ Nhật

Ca2+, Mg2+, HCO3-.

 

Lý thuyết nắm tắt về nước cứng

- Khái niệm: Nước cứng là nước chứa đựng nhiều ion Ca2+, Mg2+.

- Phân các loại nước cứng:

+ Nước cứng vĩnh cửu: Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42-

⟹ đun sôi không mất hay giảm tính cứng nên được gọi là "vĩnh cửu".

+ Nước cứng tạm bợ thời: Ca2+, Mg2+, HCO3-

⟹ đung nóng mất tính cứng nên gọi là "lâm thời thời".

Xem thêm: Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

+ Nước cứng toàn phần:

Gồm cả 2 tính cứng trường tồn với trong thời điểm tạm thời nên được gọi là "toàn phần"

⟹ hâm sôi thì bớt tính cứng.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan lại công ty quản: công ty chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát