Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa chế linh

Nhiều Khi tôi ao ước loại bỏ đi thật xa. Quý khách hàng thân ngohình ảnh ngơ nhỏng tín đồ xa lạ. Người bản thân bao năm chnạp năng lượng gối. Bây giờ còn dối gian nhau. Mấy ai trong đời phát âm thấu. Tiền thô cháy túi tất cả ai phát âm ta?hầu hết khi loại bỏ như kẻ không công ty. Đọa đày trong cơn men đắng. Ôi! Đời còn lắm phong bố. Biết bhy vọng mộng trôi qua. Còn ghi nhớ bao năm xa rồi. Đời vui tuổi đó rong nghịch. Chưa yêu mến, không lần tmùi hương nhớ một bạn. Bây giờ đồng hồ tình mang đến với tôi, nhỏng mây ghẻ lạnh mây trôi. Từ lúc biết nhớ, biết thương rồi yêu. Là lúc biết nhức, biết khổ trăm chiều. Người đời điêu ngoa, gian dối. ưa thèm phù phi hữu xa tít. Có chăng chỉ với mơ thôi!

Bạn đang xem: Nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa chế linh


Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Các Gói Đăng Ký Cuộc Gọi Viettel Sim Sinh Viên Viettel, Các Gói Đăng Ký Gọi Nội Mạng Viettel Sinh Viên

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: (Iso 22000:2018) Về Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm Iso 22000 :2018

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.