Ngày 6 Của Một Tháng Nào Đó Là Ngày Thứ Bảy. Ngày Thứ Ba Ở Tuần Thứ Tư Của Tháng Đó Là Ngày

*

*

Câu hỏi: Ngày 6 của một tháng như thế nào đó là ngày thứ bảy. Ngày thứ bố ở tuần thứ tư của tháng đó là ngày?

Trả lời:

Mỗi tuần có 7 ngày, như vậy thứ 7 ngày 6 của tháng đó sẽ là mon đầu tiên .

Bạn đang xem: Ngày 6 của một tháng nào đó là ngày thứ bảy. ngày thứ ba ở tuần thứ tư của tháng đó là ngày

Thứ bảy của tuần thứ 4 sẽ là ngày :

6 + 7 x 3 = 27

Vậy thứ 3 của tuần thứ 4 sẽ là ngày :

27 – 4 = 23

Đáp số : ngày 23.

minhtungland.com xin giới thiệu một số dạng tân oán về tổng với hiệu, xin mời những em cùng đọc.

1. Một số công thức cơ bản

Công thức 1:Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

Số bé xíu = số lớn - hiệu (hoặc tổng - số lớn)

Công thức 2:Số nhỏ nhắn = (tổng - hiệu) : 2

Số lớn = Số bé bỏng + hiệu (hoặc tổng - số bé)

2. Các dạng tân oán nâng cao về tổng cùng hiệu


a, Dạng tân oán ẩn tổng

+ Cần tìm thấy đại lượng đã ẩn

+ Áp dụng công thức tính tổng hiệu

+ Kiểm tra với kết luận

+ Lưu ý: Số bị trừ - số trừ = hiệu => số bị trừ = số trừ + hiệu

Số bị trừ + số trừ + hiệu = số bị trừ + số bị trừ = 2 x số bị trừ

Tổng nhị số = số thứ nhất + số thứ hai

Số thứ nhất + số thứ nhì + tổng = tổng + tổng = 2 x tổng

b, Dạng tân oán tổng hiệu tương quan đến khoảng cách

+ Dạng toán này chủ yếu là các bài xích toán thù liên quan đến số tự nhiên

+ Đọc đề cùng đối chiếu kĩ yêu cầu của bài bác toán thù.

Xem thêm: Sơ Yếu Lý Lịch Cán Bộ Công Chức Mẫu 2A, Mẫu Lý Lịch 2A

+ Ghi nhớ công thức:

Tổng là một số lẻ = 1 số lẻ + 1 số chẵn

Tổng là một số chẵn = 1 số lẻ + 1 số lẻ = 1 số chẵn + 1 số chẵn

+ Vận dụng công thức tính tổng hiệu vào tính toán thù.

+ Kiểm tra kết quả với kết luận.

+ Lưu ý: Giữa 2 số tất cả n số thì tổng cộng bao gồm n + 2 (số)

Hiệu 2 số = số khoảng x khoảng giải pháp (Ví dụ trăng tròn số chẵn liên tiếp tạo thành 19 khoảng, mỗi khoảng giải pháp là 2 đơn vị. Vậy hiệu 2 số là 2 x 19 = 38)

Số lớn = (tổng + hiệu): khoảng cách

c, Dạng tìm kiếm nhì số Khi biết tổng cùng hiệu của nhì số đó

+ Đọc và so với đề

+ Áp dụng công thức tính tổng hiệu

+ Kiểm tra cùng kết luận

d, Dạng toán thù tổng hiệu tương quan đến thêm, bớt, mang lại, nhận

e, Dạng toán tổng hiệu Lúc ẩn cả tổng và hiệu

+ Cần đưa ra đại lượng đã ẩn

+ Áp dụng công thức tính tổng hiệu

+ Kiểm tra với kết luận

f, Dạng toán tổng hiệu liên quan đến tính tuổi

+ Tìm các đại lượng chưa biết dựa vào công thức tính tổng hiệu.

Xem thêm: Kể Về Những Đổi Mới Ở Quê Hương Em, Kể Về Những Đổi Mới Ở Quê Em

+ Lưu ý hiệu số tuổi của hai người ko cố kỉnh đổi theo thời gian.

3. Ví dụ bài tập

1. Dạng tân oán khi biết tổng và hiệu

Bài 1:Tìm 2 số biết tổng với hiệu của chúng lần lượt là:

a, 24 và 6; b, 60 cùng 12; c, 325 với 99

Bài 2:Trường Tiểu học A bao gồm tất cả 1354 học sinc, biết số học sinch phái mạnh nhiều hơn số học sinch nữ là 62 bạn. Tính số học sinc phái mạnh, số học sinh nữ của trường ?

Bài 3:Một hình chữ nhật gồm hiệu chiều rộng với chiều nhiều năm là 16 cm và tổng của bọn chúng là 100 cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đã đến ?

Bài 4:Tìm nhì số biết tổng của nhị số bằng 58, hiệu của nhì số bằng 10?

Bài 5:Hai lớp 4A và 4B trồng được 6đôi mươi cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 70 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài 6:Một lớp học tất cả 48 học sinh. Số học sinc phái nam hơn số học sinc nữ là 10 em. Hỏi lớp học đó gồm từng nào học sinch nam, bao nhiêu học sinch nữ?

Bài 7:Một thư viện trường học cho học sinh mượn 125 quyển sách gồm 2 loại: Sách giáo khoa cùng sách đọc thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 17 quyển. Hỏi thư viện đó đã mang đến học sinc mượn mỗi loại bao nhiêu quyển sách?

Bài 8:Hai phân xưởng có tác dụng được 1460 sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất làm được không nhiều hơn phân xưởng thứ hai 210 sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng có tác dụng được từng nào sản phẩm?

Bài 9:Thu hoạch từ nhị thửa ruộng được 10 tấn 7 tạ thóc. Thu hoạch được ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn ở thửa ruộng thứ nhị 11 tạ thóc. Hỏi thu hoạch được ở mỗi thửa ruộng từng nào ki-lô-gam thóc?

Bài 10:Hai thùng chứa được tất cả 750 lít nước. Thùng nhỏ bé chứa được ít hơn thùng to 112 lít nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lkhông nhiều nước?

2. Dạng toán Ẩn tổng

Bài 11:Tổng của nhị số là một số lớn nhất bao gồm 3 chữ số chia hết cho 5. Biết nếu cung ứng số bé bỏng 35 đơn vị thì ta được số lớn. Tìm mỗi số ?

Bài 12:Mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chu vi 54m, chiều nhiều năm hơn chiều rộng 5m. Hỏi diện tích của mảnh vườn là từng nào m2?

Bài 13:Một phép trừ tất cả tổng của số bị trừ, số trừ với hiệu là 8622. Hiệu lớn hơn số trừ 790 đơn vị. Hãy kiếm tìm phnghiền trừ đó ?

Bài 14:Số thứ nhất hơn số thứ hai là 115. Biết rằng nếu lấy số thứ nhất cộng với số thứ nhị rồi cộng với tổng của bọn chúng thì được 2246 ?

Bài 15:Một phép trừ tất cả tổng của số bị trừ, số trừ cùng hiệu là 19đôi mươi. Hiệu lớn hơn số trừ 688 đơn vị. Hãy search phxay trừ đó ?

Bài 16:Tất cả học sinc của lớp xếp mặt hàng 3 thì được 12 hàng. Số bạn gái ít hơn số bạn trai là 4. Hỏi lớp đó gồm bao nhiêu bạn trai, từng nào bạn gái ?

Bài 17:Cho một phxay trừ nhì số mà tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu số bằng 20trăng tròn. Hiệu số lớn hơn số trừ là 165. Hãy tìm kiếm số bị trừ và số trừ của phép tính đó ?

Bài 18:Hà gồm nhiều hơn Mai 16 quyển truyện. Nếu Mai download thêm 10 quyển với Hà mua thêm 4 quyển thì 2 bạn có tổng cộng 50 quyển. Hỏi mỗi bạn tất cả bao nhiêu quyển truyện?

Bài 19:Tìm nhì số tất cả hiệu bằng 724, biết rằng nếu lấy số thứ nhất cộng với số thứ nhị rồi cộng với tổng của chúng thì được 4784 ?

3. Dạng tân oán tổng hiệu liên quan đến khoảng cách

Bài 20:Tìm nhì số chẵn bao gồm tổng là 210, biết giữa chúng gồm 18 số chẵn khác?

Bài 21:Tìm hai số chẵn bao gồm tổng bằng 200 với giữa bọn chúng có 4 số lẻ ?

Bài 22:Tìm nhị số tự nhiên có tổng bằng 837, biết giữa 2 số đó tất cả tất cả 4 số chẵn ?

Bài 23:Tìm 3 số chẵn liên tiếp biết tổng của 3 số đó bằng 738 ?

Bài 24: Tìm nhị số lẻ bao gồm tổng 548 và giữa bọn chúng bao gồm 6 số lẻ khác?

Bài 25:Tìm hai số lẻ tất cả tổng 432 với giữa bọn chúng bao gồm 20 số lẻ không giống ?

Bài 26:Tìm hai số chẵn biết tổng của chúng bằng 292 với giữa bọn chúng tất cả tất cả 7 số chẵn khác?

Bài 27:Tìm nhì số lẻ tất cả tổng bằng 220 cùng giữa bọn chúng bao gồm 5 số chẵn ?

Bài 28:Tìm nhị số lẻ bao gồm tổng bằng 338 và giữa chúng tất cả đôi mươi số chẵn ?

Bài 29:Tìm nhì số tự nhiên gồm tổng bằng 837, biết giữa 2 số đó gồm tất cả 4 số chẵn ?

Bài 30:Tìm nhị số tự nhiên tất cả tổng bằng 389, biết giữa 2 số đó bao gồm tất cả 12 số lẻ ?

4. Dạng toán thù tổng hiệu tương quan đến thêm, bớt, mang lại, nhận

Bài 31:Hai thùng dầu tất cả tổng cộng 82 lkhông nhiều dầu. Nếu rót 7 lkhông nhiều dầu từ thùng thứ nhất lịch sự thùng thứ nhì thì hai thùng chứa lượng dầu bằng nhau. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lkhông nhiều dầu ?

Bài 32:Hai kho gạo gồm 155 tấn. Nếu sản xuất kho thứ nhất 8 tấn với kho thứ nhị 17 tấn thì số gạo ở mỗi kho bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi kho có từng nào tấn gạo?

Bài 33:Hai người thợ dệt dệt được 270 m vải. Nếu người thứ nhất dệt thêm 12m và người thứ hai dệt thêm 8 m thì người thứ nhất sẽ dệt nhiều hơn người thứ hai 10 m. Hỏi mỗi người đã dệt được từng nào mét vải?

Bài 34:Lớp 4A tất cả 32 học sinc. Hôm nay tất cả 3 bạn nữ nghỉ học đề xuất số nam giới nhiều hơn số nữ là 5 bạn. Hỏi lớp 4A bao gồm từng nào học sinh nữ, từng nào học sinch nam?

Bài 35:Hai thùng dầu gồm tất cả 116 lít. Nếu chuyển 6 lít từ thùng thứ nhất thanh lịch thùng thứ hai thì lượng dầu ở nhì thùng bằng nhau. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Bài 36:An và Bình bao gồm tất cả 120 viên bi. Nếu An đến Bình đôi mươi viên thì Bình sẽ bao gồm nhiều hơn An 16 viên. Hỏi mỗi bạn gồm bao nhiêu viên bi?

Bài 37:Hùng cùng Dũng bao gồm tất cả 45 viên bi. Nếu Hùng tất cả thêm 5 viên bi thì Hùng có nhiều hơn Dũng 14 viên. Hỏi cơ hội đầu mỗi bạn bao gồm từng nào viên bi ?

Bài 38:Ngọc bao gồm tất cả 48 viên bi vừa xanh vừa đỏ. Biết rằng nếu lấy ra 10 viên bi đỏ cùng nhị viên bi xanh thì số bi đỏ bằng số bi xanh. Hỏi có bao nhiêu viên bi mỗi loại?

Bài 39:Hai lớp 4A cùng 4B tất cả tất cả 82 học sinh. Nếu chuyển 2 học sinh ở lớp 4A thanh lịch lớp 4B thì số học sinch 2 lớp sẽ bằng nhau. Tính số học sinch của mỗi lớp ?

5. Dạng tân oán ẩn cả tổng với hiệu

Bài 40:Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 120m. Tính diện tích thửa ruộng đó, biết nếu tăng chiều rộng 5m và giảm chiều lâu năm 5m thì thửa ruộng đó trở thành hình vuông vắn ?

Bài 41:Tìm nhì số có tổng là số lớn nhất gồm 4 chữ số với hiệu là số lẻ bé bỏng nhất có 3 chữ số ?

Bài 42:Tìm nhị số có tổng là số nhỏ nhắn nhất có 4 chữ số và hiệu là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số ?

Bài 43:Tìm nhị số gồm hiệu là số nhỏ nhắn nhất có 2 chữ số chia hết mang lại 3 với tổng là số lớn nhất có 2 chữ số chia hết mang lại 2 ?

Bài 44:Tìm nhì số, biết tổng nhì số là số lớn nhất tất cả hai chữ số. Hiệu hai số là số lẻ bé nhất gồm nhì chữ số ?

Bài 45:Tìm nhị số biết hiệu hai số là số lớn nhất có một chữ số với tổng nhì số là số lớn nhất tất cả ba chữ số ?

Bài 46:Hai số lẻ gồm tổng là số nhỏ nhất tất cả 4 chữ số với ở giữa nhì số lẻ đó bao gồm 4 số lẻ. Tìm nhì số đó ?

Bài 47:Tổng 2 số là số lớn nhất tất cả 3 chữ số. Hiệu của chúng là số lẻ nhỏ nhất bao gồm 2 chữ số. Tìm mỗi số ?

6. Dạng toán tương quan đến tính tuổi

Bài 48:Hai ông con cháu hiện nay gồm tổng số tuổi là 68, biết rằng bí quyết đây 5 năm cháu kỉm ông 52 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người ?

Bài 49:Anh hơn em 5 tuổi. Biết rằng 5 năm nữa thì tổng số tuổi của nhị anh em là 25 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người hiện nay?

Bài 50:Tuổi bố với tuổi nhỏ cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn bé 38 tuổi. Hỏi bố từng nào tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài 51:Ông hơn con cháu 56 tuổi, biết rằng 3 năm nữa tổng số tuổi của ông cháu sẽ bàng 80 tuổi. Hỏi hiện nay ông bao nhiêu tuổi ? Cháu bao nhiêu tuổi ?

Bài 52:Tuổi chị cùng tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

Bài 53:Bố hơn con 28 tuổi; 3 năm nữa số tuổi của cả nhì bố nhỏ tròn 50. Tính tuổi hiện nay của mỗi người ?

Bài 54:Bố hơn bé 30 tuổi. Biết 5 năm nữa tổng số tuổi của 2 bố nhỏ là 62 tuổi. Tính tuổi 2 bố bé hiện nay ?

Bài 55:Cha hơn bé 32 tuổi. Biết 4 năm nữa tổng số tuổi của 2 phụ thân bé là 64 tuổi. Tính tuổi 2 phụ thân nhỏ hiện nay ?

C. Lời giải bài xích tập về kiếm tìm nhị số lúc biết tổng với hiệu của nhị số đó

Bài 1:

a, Số lớn là:

(24 + 6) : 2 = 15

Số nhỏ bé là:

24 – 15 = 9

Đáp số: 9 và 15

b, Số lớn là:

(60 + 12) : 2 = 36

Số bé nhỏ là:

60 – 36 = 24

Đáp số: 24 và 36

c, Số lớn là:

(325 + 99) : 2 = 212

Số bé nhỏ là:

325 – 212 = 113

Đáp số: 113 cùng 212

Bài 2:

Số học sinch phái nam của trường là:

(1354 + 62) : 2 = 708 (học sinh)

Số học sinch nữ của trường là:

1354 – 708 = 646 (học sinh)

Đáp số: nam: 708 học sinc, nữ: 646 học sinh

Bài 3:

Chiều dài hình chữ nhật là:

(16 + 100) : 2 = 58 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

100 – 58 = 44 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

58 x 44 = 2552 (cm²)

Đáp số: 2552 cm²

Bài 4:

Số lớn là:

(48 + 10) : 2 = 34

Số bé bỏng là:

58 – 34 = 24

Đáp số: 24 với 34

Bài 11:

Số lớn nhất có 3 chữ số chia hết mang lại 5 là: 995. Vậy tổng hai số là 995

Số lớn là:

(995 + 35) : 2 = 515

Số nhỏ bé là:

995 – 515 = 480

Đáp số: 480 với 515

Bài 12:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

54 : 2 = 27 (m)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

(27 + 5) : 2 = 16 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

27 – 16 = 11 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 11 = 176 (m2)

Đáp số: 176m2

Bài 13:

Số bị trừ là:

8622 : 2 = 4311

Tổng của số trừ và hiệu bằng số bị trừ với bằng 4311

Bài 14:

Tổng của hai số là:

2246 : 2 = 1123

Bài 20:

Tổng = 210 = 1 số chẵn + 1 số chẵn (ở giữa tất cả 18 số chẵn khác)

Có tất cả 20 số chẵn liên tiếp tạo thành 19 khoảng bí quyết. Mỗi khoảng giải pháp là 2 đơn vị. Vậy hiệu nhì số là:

2 x 19 = 38

Số lớn là:

(210 + 38) : 2 = 124

Số bé xíu là:

210 – 124 = 86

Đáp số: 86 và 124

Bài 21:

Tổng = 200 = 1 số chẵn + 1 số chẵn (giữa bọn chúng bao gồm 4 số lẻ)

Có tất cả 4 số lẻ liên tiếp tạo thành 3 khoảng giải pháp, mỗi khoảng biện pháp là 2 đơn vị với từ 1 số chẵn đến 1 số lẻ liên tiếp hơn kỉm nhau 1 đơn vị. Vậy hiệu nhì số là:

1 + 2 x 3 + 1 = 8

Số lớn là:

(200 + 8) : 2 = 104

Số bé xíu là

200 – 104 = 96

Đáp số: 96 với 104

Bài 22:

Tổng = 837 = 1 số lẻ + 1 số chẵn (giữa chúng bao gồm 4 số chẵn)

Có tất cả 5 số chẵn liên tiếp tạo thành 4 khoảng biện pháp, mỗi khoảng bí quyết là 2 đơn vị cùng từ 1 số chẵn đến 1 số lẻ liên tiếp hơn kém nhẹm nhau 1 đơn vị. Vậy hiệu hai số là:

2 x 4 + 1 = 9

Số lớn là:

(837 + 9) : 2 = 423

Số bé xíu là:

837 – 423 = 414

Đáp số: 414 với 423

Bài 31:

Cách 1:

Thùng thứ nhất hơn thùng thứ nhị số lkhông nhiều dầu là:

7 x 2 = 14 (l)

Thùng thứ nhất bao gồm số lkhông nhiều dầu là:

(82 + 14) : 2 = 48 (l)

Thùng thứ nhì có số lkhông nhiều dầu là:

82 – 48 = 34 (l)

Đáp số: thùng thứ nhất: 48 l

Thùng thứ hai: 34 l

Cách 2:

Sau khi rót từ thùng thứ nhất thanh lịch thùng thứ hai thì tổng số dầu ở nhì thùng ko nuốm đổi. Sau Lúc rót, mỗi thùng tất cả số lkhông nhiều dầu là:

82 : 2 = 41 (l)

Thùng thứ nhất bao gồm số dầu là:

41 + 7 = 48 (l)

Thùng thứ hai bao gồm số dầu là:

41 – 7 = 34 (l)

Đáp số: thùng thứ nhất: 48 l

Thùng thứ hai: 34 l

Bài 32:

Cách 1:

Nếu cung ứng kho thứ nhất 8 tấn và kho thứ nhị 17 tấn thì số gạo ở mỗi kho bằng nhau vậy ban đầu kho thứ nhất hơn kho thứ hai số gạo là:

17 – 8 = 9 (tấn)

Ban đầu, kho thứ nhất gồm số gạo là:

(155 + 9) : 2 = 82 (tấn)

Ban đầu, kho thứ hai có số gạo là:

155 – 82 = 73 (tấn)

Đáp số: kho thứ nhất: 82 tấn

Kho thứ hai: 73 tấn

Cách 2:

Sau khi thêm tổng số gạo ở nhì kho là:

155 + 8 + 17 = 180 (tấn)

Sau Lúc thêm, mỗi kho bao gồm số gạo là:

180 : 2 = 90 (tấn)

Ban đầu, kho thứ nhất có số gạo là:

90 – 8 = 82 (tấn)

Ban đầu, kho thứ hai bao gồm số gạo là:

155 – 82 = 73 (tấn)

Đáp số: kho thứ nhất: 82 tấn, kho thứ hai: 73 tấn

Bài 33:

Cách 1:

Nếu người thứ nhất dệt thêm 12m với người thứ nhì dệt thêm 8 m thì người thứ nhất sẽ dệt nhiều hơn người thứ hai 10 m. Vậy ban đầu, người thứ nhất dệt nhiều hơn người thứ nhị số mét vải là:

10 – (12 – 8) = 6 (m)

Ban đầu, người thứ nhất dệt được số mét vải là:

(270 + 6) : 2 = 138 (m)

Ban đầu, người thứ nhì dệt được số mét vải là:

270 – 138 = 132 (m)

Đáp số: Người thứ nhất: 138m với người thứ hai: 132m

Cách 2:

Nếu dệt thêm thì tổng số vải nhị người thợ dệt được là:

270 + 12 + 8 = 290 (m)

Nếu dệt thêm, người thứ nhất dệt được số mét vải là:

(290 + 10) : 2 = 150 (m)

Ban đầu, người thứ nhất dệt được số mét vải là:

150 – 12 = 138 (m)

Ban đầu, người thứ nhị dệt được số mét vải là:

270 – 138 = 132 (m)

Đáp số: Người thứ nhất: 138m với người thứ hai: 132m

Bài 40:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

120 : 2 = 60 (m)

Nếu tăng chiều rộng 5m cùng giảm chiều dài 5m thì thửa ruộng đó trở thành hình vuông vắn cần chiều lâu năm hơn chiều rộng là: