Đề Thi Toán Lớp 2 Học Kỳ 1

Tính diện tích S hình tam giác có:a) Độ lâu năm đáy là 8cm cùng độ cao là 6centimet.b) Độ lâu năm lòng là 2,3dm với độ cao là một trong những,2dm.Tính diện tích S tam giác.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 2 học kỳ 1


Tính diện tích S hình tam giác có:

a) Độ nhiều năm lòng là 8cm và chiều cao là 6cm.

b) Độ nhiều năm lòng là 2,3dm và độ cao là một trong những,2dm.

Phương thơm pháp giải:

Muốn nắn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ lâu năm đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi phân tách cho 2.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích hình tam giác là:

(dfrac8 imes 62=24 ;(cm^2))

b) Diện tích hình tam giác là:

(dfrac2,3 imes 1,22= 1,38 ;(dm^2)) 


Tính diện tích S hình tam giác có:

a) Độ lâu năm lòng là 5m với độ cao là 24dm;

b) Độ dài lòng là 42,5m và chiều cao là 5,2m.

Pmùi hương pháp giải:

Muốn nắn tính diện tích S hình tam giác ta rước độ nhiều năm lòng nhân cùng với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi phân chia mang lại 2.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Đổi (5m = 50dm)

Diện tích tam giác kia là:

(displaystyle 50 imes 24 over 2 = 600,left( dm^2 ight))

b) Diện tích tam giác kia là: 

(displaystyle 42,5 imes 5,2 over 2 = 110,5,left( m^2 ight))

Loigiaituyệt.com


Lý thuyết

Diện tích hình tam giác

Quy tắc: Muốn nắn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ nhiều năm lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo) rồi phân chia mang lại $2$.

Xem thêm: Kiểm Tra 15 Phút Số 3, Môn Tiếng Anh 7 Lan 3, Kiểm Tra 15 Phút Số 3, Môn Tiếng Anh 7


*

Chụ ý: Muốn nắn tính diện tích S tam giác vuông ta mang độ nhiều năm hai cạnh góc vuông nhân cùng nhau (và một đơn vị chức năng đo) rồi phân chia cho (2).

Ví dụ 1: Tính diện tích hình tam giác gồm độ lâu năm lòng là (13cm) cùng độ cao là (8cm).

Cách giải:

Diện tích hình tam giác đó là:

(13 imes 8:2 = 52(cm^2))

Đáp số: (52cm^2).

lấy ví dụ như 2: Tính diện tích S hình tam giác có độ dài lòng là (2m) cùng chiều cao là (15dm).

Cách giải:

Đổi (2m = 20dm)

Diện tích hình tam giác kia là:

(trăng tròn imes 15:2 = 150(dm^2))

Đáp số: (150cm^2).

3) Một số dạng bài xích tập

Dạng 1: Tính diện tích S tam giác lúc biết độ nhiều năm đáy với chiều cao

Phương pháp: Áp dụng công thức: (S = dfraca,, imes ,,h2) hoặc (S = a,, imes ,,h:2)

((S) là diện tích, (a) là độ nhiều năm lòng, (h) là chiều cao)

Dạng 2: Tính độ dài lòng lúc biết diện tích S với chiều cao

Pmùi hương pháp: Từ bí quyết tính diện tích (S = dfraca,, imes ,,h2) hoặc (S = a,, imes ,,h:2), ta có cách làm tính độ dài đáy nhỏng sau: (a = dfracS imes 2h) hoặc (a = S imes 2:h).

Xem thêm: Mẫu Tờ Khai Giấy Xác Nhận Tình Trạng Hôn Nhân 2021, Tờ Khai Cấp Giấy Xác Nhận Tình Trạng Hôn Nhân

Dạng 3: Tính độ cao khi biết diện tích cùng độ lâu năm đáy

Phương thơm pháp: Từ phương pháp tính diện tích S (S = dfraca,, imes ,,h2) hoặc (S = a,, imes ,,h:2), ta tất cả cách làm tính độ cao nlỗi sau: (h = dfracS imes 2a) hoặc (h = S imes 2:a).