Thông Tư 12/2019/Tt

Bộ GD&ĐT đang ra Thông tư số 12/2019/TT - BGDĐT phát hành Chương thơm trình tu dưỡng tiếp tục giáo viên mần nin thiếu nhi nhằm bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức, kỹ năng chuyên ngành phải thường niên so với giáo viên mần nin thiếu nhi nhằm nâng cấp năng lực chuyên môn, nhiệm vụ của giáo viên... Sau đây là ngôn từ cụ thể công tác tu dưỡng tiếp tục đối với thầy giáo mần nin thiếu nhi 2022, mời các bạn cùng quan sát và theo dõi.

Bạn đang xem: Thông tư 12/2019/tt

Lưu ý: Chương thơm trình tu dưỡng tiếp tục thầy giáo mần nin thiếu nhi 2022 được phát hành theo Thông tứ 12/2019/TT-BGDĐT sẽ sửa chữa thay thế Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Sở trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra phát hành Chương thơm trình tu dưỡng thường xuyên cô giáo thiếu nhi.

Nội dung công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non


CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON

(Ban hành hẳn nhiên Thông tư số: 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26 mon 8 năm 2019 của Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo)

I. Mục đích

Chương trình bồi dưỡng tiếp tục gia sư mầm non nhằm tu dưỡng kiến thức, kĩ năng chăm ngành yêu cầu thường niên so với gia sư mầm non; là địa thế căn cứ để làm chủ, chỉ đạo, tổ chức cùng soạn tư liệu phục vụ công tác làm việc bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm mục đích nâng cấp năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cô giáo mầm non (GVMN), đáp ứng những hiểu biết vị trí việc làm, nâng cấp cường độ đáp ứng nhu cầu của giáo viên mầm non với yêu cầu trở nên tân tiến dạy dỗ mầm non (GDMN) với thử khám phá của chuẩn nghề nghiệp và công việc thầy giáo mần nin thiếu nhi.

II. Đối tượng bồi dưỡng

Chương trình tu dưỡng tiếp tục (BDTX) giáo viên mần nin thiếu nhi vận dụng đối với thầy giáo vẫn chăm lo, nuôi dưỡng cùng giáo dục trẻ em tại nhà tphải chăng, team ttốt, trường chủng loại giáo, lớp mẫu giáo, trường mần nin thiếu nhi thuộc khối hệ thống dạy dỗ quốc dân (dưới đây điện thoại tư vấn bình thường là cửa hàng GDMN).


III. Nội dung công tác bồi dưỡng

Nội dung lịch trình tu dưỡng update kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tiến hành trọng trách năm học tập giáo dục thiếu nhi vận dụng trong toàn quốc (gọi là văn bản chương trình bồi dưỡng 01):

Sở Giáo dục cùng Đào sinh sản qui định rõ ràng theo từng năm học tập những câu chữ tu dưỡng về công ty trương, chế độ phát triển giáo dục mầm non, công tác dạy dỗ thiếu nhi, các vận động giáo dục ở trong công tác dạy dỗ thiếu nhi.

2. Nội dung chương trình tu dưỡng update kỹ năng, kỹ năng nghiệp vụ tiến hành trách nhiệm cách tân và phát triển giáo dục thiếu nhi theo từng thời kỳ của mỗi địa pmùi hương (Call là câu chữ lịch trình tu dưỡng 02):

Snghỉ ngơi giáo dục và huấn luyện và giảng dạy hình thức cụ thể theo hằng năm học những ngôn từ bồi dưỡng về phát triển giáo dục thiếu nhi của địa phương, tiến hành công tác dạy dỗ thiếu nhi, lịch trình dạy dỗ địa phương; phối hận hợp với các dự án công trình để tiến hành planer bồi dưỡng thường xuyên (giả dụ có).

3. Nội dung lịch trình bồi dưỡng cải tiến và phát triển năng lượng nghề nghiệp đáp ứng thử dùng vị trí bài toán có tác dụng, kỹ năng, khả năng chuyên ngành (Hotline là nội dung công tác bồi dưỡng 03)

Giáo viên mầm non lựa chọn các tế bào đun bồi dưỡng nhằm mục tiêu cách tân và phát triển năng lực nghề nghiệp và công việc thỏa mãn nhu cầu tận hưởng địa chỉ vấn đề có tác dụng, kỹ năng, kỹ năng chuyên ngành, con số mô đun từ bỏ lựa chọn hằng năm triển khai theo cơ chế trên khoản 2 Mục IV của Chương trình này. Các tế bào đun tu dưỡng, ví dụ như sau:


Tiêu chuẩn

Mã tế bào đun

Tên và câu chữ bao gồm của tế bào đun

Yêu cầu bắt buộc đạt so với người học

Thời lượng (tiết)

Lý thuyết

Thực hành

Tiêu chuẩn chỉnh 1. Phđộ ẩm chất công ty giáo

GVMN 1

Đạo đức nghề nghiệp của tín đồ GVMN

1. Khái niệm: Đạo đức; Đạo đức nghề nghiệp; Đạo đức công việc và nghề nghiệp của GVMN.

2. Đặc thù lao động công việc và nghề nghiệp và trải nghiệm về đạo đức nghề nghiệp công việc và nghề nghiệp của GVMN.

3. Các mức sử dụng pháp luật về đạo đức công việc và nghề nghiệp của tín đồ GVMN.

4. Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp công việc và nghề nghiệp vào tiến hành nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ em của tín đồ GVMN.

- Phân tích được những hưởng thụ với qui định về đạo đức nghề nghiệp của người GVMN.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được đồ vật vào trường đoản cú nhận xét cường độ đáp ứng của phiên bản thân đối với các trải nghiệm cùng nguyên tắc về đạo đức nghề nghiệp công việc và nghề nghiệp, luật lệ ứng xử vào nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch tự tu dưỡng, trường đoản cú rèn luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp.

10

10

GVMN 2

Quản lý xúc cảm phiên bản thân của bạn GVMN vào hoạt động nghề nghiệp

1. Cảm xúc phiên bản thân của GVMN vào hoạt động nghề nghiệp.

2. Quản lý xúc cảm bản thân của GVMN vào vận động nghề nghiệp.

3. Kỹ năng thống trị xúc cảm bạn dạng thân của GVMN vào vận động nghề nghiệp và công việc.

4. Rèn luyện năng lực thống trị cảm giác bản thân của GVMN vào chuyển động công việc và nghề nghiệp.

- Phân tích được sự quan trọng phải cai quản cảm xúc của GVMN vào vận động công việc và nghề nghiệp.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được sản phẩm công nghệ để khẳng định những giảm bớt vào cai quản cảm xúc của bạn dạng thân và của đồng nghiệp Lúc triển khai vận động âu yếm, giáo dục trẻ nhỏ.

- Đề xuất được một số giải pháp nhằm từ rèn luyện cùng cung cấp đồng nghiệp rèn luyện năng lực quản lý cảm xúc bản thân trong vận động nghề nghiệp và công việc.

10

10

GVMN 3

Rèn luyện phong cách thao tác làm việc công nghệ của bạn GVMN

1. Khái niệm, cấu trúc, điểm lưu ý với tận hưởng về phong cách thao tác làm việc khoa học của tín đồ GVMN.

2. Đặc thù của lao rượu cồn nghề nghiệp và công việc cùng sự cần thiết phải lập dựng phong cách thao tác làm việc công nghệ của người GVMN.

3. Rèn luyện phong thái thao tác làm việc kỹ thuật của tín đồ GVMN. Kỹ năng làm việc cùng với cấp cho bên trên, người cùng cơ quan và phụ huynh trẻ

- Phân tích được sự cần thiết với điểm lưu ý và thử dùng của tác phong, cách thức thao tác làm việc công nghệ của người GVMN, kĩ năng thao tác làm việc với cung cấp trên đồng nghiệp với bố mẹ tphải chăng.

- Vận dụng những kiến thức được máy vào Đánh Giá cường độ đáp ứng của bản thân và người cùng cơ quan so với các trải đời về phong cách thao tác công nghệ của fan GVMN, kĩ năng thao tác làm việc cùng với cung cấp trên người cùng cơ quan và phụ huynh tphải chăng.

- Xác định được các giải pháp tự rèn luyện và hỗ trợ đồng nghiệp vào rèn luyện phong cách thao tác khoa học của fan GVMN, năng lực thao tác với cung cấp trên người cùng cơ quan và bố mẹ tthấp.

10

10

Tiêu chuẩn 2. Phát triển trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm

GVMN 4

Sinch hoạt trình độ nghỉ ngơi đại lý GDMN

1. Mục đích, vai trò của sinch hoạt trình độ chuyên môn ngơi nghỉ cơ sở GDMN.

2. Nội dung, những vẻ ngoài với phương pháp sinc hoạt chuyên môn làm việc cửa hàng GDMN.

3. Hướng dẫn thay đổi và nâng cao hiệu quả sinc hoạt trình độ sống cửa hàng GDMN.

- Phân tích được sứ mệnh của sinc hoạt chuyên môn ở các đại lý GDMN đối với bài toán cải tiến và phát triển trình độ, nghiệp vụ của GVMN.

- Vận dụng kỹ năng được thiết bị vào nhận xét hiệu quả những chuyển động sinc hoạt trình độ chuyên môn làm việc đại lý GDMN.

- Đề xuất giải pháp đổi mới cùng nâng cao tác dụng sinh hoạt chuyên môn ngơi nghỉ cửa hàng GDMN.

10

10

GVMN 5

Hoạt hễ trường đoản cú bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nhiệm vụ của GVMN

1. Ý nghĩa, phương châm của chuyển động từ bỏ bồi dưỡng trình độ, nhiệm vụ GVMN.

2. Yêu cầu, nội dung, phương thức tự bồi dưỡng trình độ, nghiệp vụ của người GVMN.

3. Hướng dẫn tiến hành các chuyển động tự tu dưỡng trình độ chuyên môn, nhiệm vụ của người GVMN đáp ứng Chuẩn công việc và nghề nghiệp.

- Phân tích được sự cần thiết với thử dùng, văn bản, phương pháp trường đoản cú bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ GVMN.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được sản phẩm để xác minh những hạn chế vào vận động trường đoản cú bồi dưỡng chuyên môn, nhiệm vụ theo Chuẩn công việc và nghề nghiệp.

- Xây dựng được planer và thực hiện từ tu dưỡng trình độ, nhiệm vụ đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp GVMN.

10

10

GVMN 6

giáo dục và đào tạo thiếu nhi theo quan điểm dạy dỗ mang ttốt có tác dụng trung tâm

1. Cơ sở kỹ thuật của cách nhìn dạy dỗ mang trẻ em làm trung trung ương vào GDMN.

2. Hướng dẫn áp dụng cách nhìn dạy dỗ mang trẻ nhỏ có tác dụng trung trọng tâm trong tạo ra môi trường giáo dục.

3. Hướng dẫn vận dụng quan điểm dạy dỗ rước ttốt có tác dụng trung chổ chính giữa vào xây cất planer, triển khai và đánh giá các chuyển động quan tâm, dạy dỗ trẻ em.

- Phân tích được cửa hàng khoa học của quan điểm mang trẻ em có tác dụng trung trung khu trong GDMN.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được sản phẩm vào đánh giá yếu tố hoàn cảnh theo quan điểm dạy dỗ đem trẻ nhỏ làm trung chổ chính giữa ngơi nghỉ cửa hàng GDMN.

- Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả vận dụng cách nhìn dạy dỗ rước trẻ em làm trung chổ chính giữa ngơi nghỉ cơ sở GDMN.

20

20

GVMN 7

Phát triển Chương trình GDMN phù hợp với việc vạc triển của trẻ em với bối cảnh địa phương

1. Khái niệm Chương trình dạy dỗ, cải tiến và phát triển Cmùi hương trình giáo dục của cửa hàng GDMN.

2. Sự quan trọng cùng những hiểu biết đối với trở nên tân tiến Chương trình dạy dỗ tương xứng với sự cách tân và phát triển của trẻ nhỏ với toàn cảnh địa pmùi hương.

3. Hướng dẫn cải cách và phát triển Chương trình giáo dục của cơ sở GDMN cân xứng với sự cách tân và phát triển của trẻ nhỏ cùng bối cảnh địa phương.

- Phân tích được sự quan trọng và tận hưởng của trở nên tân tiến Chương thơm trình dạy dỗ ngơi nghỉ các cơ sở GDMN trong toàn cảnh hiện nay.

- Vận dụng kỹ năng được thứ nhằm cách tân và phát triển Cmùi hương trình GDMN cân xứng với việc cách tân và phát triển của trẻ nhỏ và toàn cảnh địa phương thơm.

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong phát triển Cmùi hương trình dạy dỗ trên cơ sở GDMN

10

10

GVMN 8

Lập kế hoạch dạy dỗ trẻ nhỏ trong team, phần bên trong những các đại lý GDMN

1. Các nhiều loại kế hoạch dạy dỗ cùng yêu cầu đối với thành lập planer giáo dục trẻ em trong đội, lớp.

2. Hướng dẫn lập planer giáo dục trẻ các độ tuổi: xác minh mục tiêu, văn bản, kiến thiết chuyển động giáo dục, chuẩn bị đồ dùng, phương tiện đi lại, xác minh thời gian, không gian, triển khai Review với điều chỉnh planer.

- Phân tích được thưởng thức của các nhiều loại chiến lược giáo dục

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng đã làm được thiết bị vào lập được các một số loại chiến lược giáo dục trẻ em vào nhóm, lớp đáp ứng đề xuất phát triển của trẻ nhỏ cùng ĐK thực tế.

- Hỗ trợ đồng nghiệp vào lập chiến lược giáo dục

10

10

GVMN 9

Tổ chức hoạt động nuôi chăm sóc, âu yếm trẻ nhỏ trong team, lớp

1. điểm lưu ý cải tiến và phát triển của trẻ em cùng hồ hết đề xuất đề ra đối với vận động nuôi chăm sóc, âu yếm trẻ nhỏ vào nhóm, lớp.

2. Hướng dẫn tổ chức chính sách sinc hoạt vào team, lớp.

3. Hướng dẫn theo dõi sức mạnh và đo lường và thống kê sự phát triển của trẻ vào team, lớp.

4. Hướng dẫn dọn dẹp môi trường vào nhóm, lớp.

5. Hướng dẫn Review triệu chứng sức mạnh mang đến trẻ nhỏ trong team, lớp.

- Phân tích được đòi hỏi so với các vận động nuôi chăm sóc, chăm lo trẻ em trong nhóm, lớp.

- Vận dụng kiến thức được thiết bị vào tổ chức các hoạt động nuôi chăm sóc, chăm sóc trẻ em trong nhóm, lớp đáp ứng thử khám phá trở nên tân tiến của trẻ em và điều kiện trong thực tiễn.

- Hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ chức, triển khai nuôi chăm sóc, âu yếm trẻ nhỏ trong team, lớp.

10

10

GVMN 10

Đảm bảo bình yên mang đến tphải chăng trong các cửa hàng GGMN

1. Các chế độ về bảo đảm an toàn an ninh mang đến trẻ em trong đại lý GDMN.

2. Nguy cơ gây mất bình an mang lại trẻ em trong các đại lý GDMN với bí quyết chống tách.

3. Quy trình cách xử trí Lúc xảy ra tình huống mất an toàn đến trẻ em (bao hàm cả các tình huống khẩn cấp).

4. Xử lí trường hợp tất cả tương quan.

- Phân tích được những yêu cầu, mức sử dụng về đảm bảo an toàn bình yên đến trẻ em trong cửa hàng GDMN

- Vận dụng các kiến thức được thứ vào Reviews cường độ đảm bảo an toàn cho trẻ em của các đại lý GDMN bản thân sẽ công tác khẳng định được hạn chế với nguyên nhân của những giảm bớt.

- Đề xuất biện pháp nâng cấp tác dụng chống rời và xử lý một vài trường hợp mất an toàn cho trẻ nhỏ vào các đại lý GDMN.

10

10

GVMN 11

Kĩ năng sơ cứu - chống rời và xử lí một số trong những tình huống nguy hiểm, căn bệnh thường gặp sống tphải chăng em

1. Quy trình và cách thức xử trí một số tình huống nguy hại so với tphải chăng em: choáng; dấu thương thơm hở; gãy xương; dị đồ lâm vào tình thế đôi mắt, tai, mũi; điện giật, rộp, mát nước.

2. Nhận biết, phòng tách và xử lý một vài bệnh dịch thường gặp mặt nghỉ ngơi trẻ nhỏ.

- Nhận biết, phòng tránh cùng up load dịch về bồi bổ ở trẻ em.

- Nhận biết, phòng tránh cùng xử lí dịch ngoài domain authority ở trẻ em.

- Nhận biết, phòng tránh cùng xử lí bệnh dịch về hô hấp sinh sống trẻ em.

- Nhận biết, phòng tránh cùng xử lí dịch về trọng tâm lí thần gớm sinh sống trẻ nhỏ.

- Phân tích được các trường hợp nguy hiểm, thừa nhận diện được những thể hiện về bệnh dịch hay gặp gỡ sinh hoạt trẻ em vào đại lý GDMN.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được trang bị vào review mức độ thực hiện tài năng sơ cứu giúp, xử lý một vài tình huống nguy khốn, căn bệnh thường gặp gỡ cho trẻ em trong cơ sở GDMN.

- Đề xuất được một số trong những phương án cải thiện công dụng thực hiện sơ cứu cùng phòng tránh, up date được một trong những trường hợp gian nguy, dịch thường gặp gỡ ở trẻ nhỏ vào cơ sở GDMN.

10

10

GVMN 12

Tổ chức những vận động trở nên tân tiến dấn thức mang lại trẻ nhỏ theo ý kiến giáo dục mang trẻ em làm cho trung tâm

1. điểm lưu ý cách tân và phát triển nhận thức của trẻ nhỏ, phương châm với hiệu quả ước ao ngóng theo Chương trình GDMN.

2. Quan điểm giáo dục lấy trẻ nhỏ làm cho trung trung khu trong cải cách và phát triển thừa nhận thức đến trẻ nhỏ.

3. Hướng dẫn tổ chức vận động cải cách và phát triển dìm thức theo cách nhìn dạy dỗ đem trẻ nhỏ làm trung trung ương.

- Phân tích được đại lý trình bày của trở nên tân tiến thừa nhận thức mang lại trẻ nhỏ theo quan điểm dạy dỗ mang trẻ em làm cho trung chổ chính giữa.

- Vận dụng kiến thức được vật dụng vào nhận xét thực trạng cùng phạt hiện nay các giảm bớt vào tổ chức triển khai hoạt động trở nên tân tiến nhấn thức theo cách nhìn dạy dỗ lấy trẻ nhỏ làm trung vai trung phong.

- Đề xuất biện pháp cải thiện hiệu quả tổ chức chuyển động phát triển nhấn thức theo quan điểm giáo dục rước trẻ em có tác dụng trung tâm trong đội, lớp trên đại lý GDMN.

10

10

GVMN 13

Tổ chức các vận động trở nên tân tiến chuyên chở mang lại trẻ em theo quan điểm dạy dỗ mang trẻ nhỏ có tác dụng trung tâm

1. đặc điểm phát triển chuyển động của trẻ em, phương châm với kết quả muốn chờ theo Chương thơm trình GDMN.

2. Quan điểm giáo dục lấy trẻ em làm cho trung trung ương vào phát triển di chuyển đến trẻ em.

3. Hướng dẫn tổ chức triển khai vận động dạy dỗ vận chuyển theo cách nhìn giáo dục đem trẻ nhỏ có tác dụng trung trọng điểm.

- Phân tích được đại lý trình bày của phát triển vận tải theo cách nhìn dạy dỗ lấy trẻ nhỏ làm trung trung tâm.

- Vận dụng kỹ năng được lắp thêm vào review thực trạng và phạt hiện tại những hạn chế vào tổ chức triển khai vận động cách tân và phát triển vận tải theo cách nhìn dạy dỗ rước trẻ em làm cho trung trung ương.

- Đề xuất giải pháp nâng cao công dụng tổ chức triển khai hoạt động cải cách và phát triển chuyển động theo ý kiến giáo dục đem trẻ nhỏ làm trung trung tâm vào nhóm, lớp tại đại lý GDMN.

10

10

GVMN 14

Tổ chức các chuyển động trở nên tân tiến ngôn ngữ/bức tốc tiếng Việt mang lại trẻ em theo cách nhìn giáo dục mang trẻ em làm trung tâm

1. đặc điểm cải tiến và phát triển ngôn ngữ của trẻ em, phương châm và công dụng ao ước ngóng theo Cmùi hương trình GDMN.

2. Quan điểm giáo dục đem trẻ nhỏ làm trung chổ chính giữa trong phát triển ngôn từ.

3. Hướng dẫn tổ chức triển khai vận động trở nên tân tiến ngữ điệu theo cách nhìn giáo dục rước trẻ em có tác dụng trung vai trung phong.

4. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động cách tân và phát triển ngôn ngữ vào giáo dục hòa nhập theo ý kiến giáo dục lấy trẻ nhỏ làm cho trung tâm:

4.1 Tổ chức các vận động góp trẻ em dân tộc tgọi số cải cách và phát triển một vài năng lực ban sơ về ngôn ngữ thông qua bài toán thực hiện các bộ phương pháp hỗ trợ.

4.2 Tổ chức những chuyển động góp tthấp khuyết tật học hòa nhập cải tiến và phát triển một số trong những kĩ năng ban sơ về ngữ điệu thông qua Việc áp dụng các cỗ luật cung cấp.

- Phân tích được cửa hàng lý luận của dạy dỗ trở nên tân tiến ngôn ngữ/bức tốc giờ đồng hồ Việt theo ý kiến giáo dục mang trẻ em làm trung vai trung phong.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được lắp thêm vào nhận xét hoàn cảnh và phân phát hiện nay những giảm bớt trong tổ chức triển khai hoạt động dạy dỗ cải tiến và phát triển ngôn ngữ/tăng tốc giờ Việt theo ý kiến giáo dục lấy trẻ nhỏ làm cho trung trung ương.

- Đề xuất giải pháp nâng cấp hiệu quả tổ chức vận động dạy dỗ cải tiến và phát triển ngôn ngữ/tăng tốc tiếng Việt theo quan điểm giáo dục rước trẻ em làm trung tâm trong team, lớp trên đại lý GDMN.

- Nâng cao tài năng cho thầy giáo vào câu hỏi thực hiện những bộ biện pháp cung cấp trong vận động đào tạo và giảng dạy mỗi ngày mang trẻ nhỏ làm cho trung trung ương, quan trọng cùng với những team tphải chăng học hòa nhập.

20

20

GVMN 15

Tổ chức những chuyển động trở nên tân tiến cảm tình, kỹ năng xã hội mang đến trẻ nhỏ theo cách nhìn giáo dục mang trẻ em có tác dụng trung tâm

1. điểm sáng cách tân và phát triển tình cảm, tài năng thôn hội của trẻ em, mục tiêu với kết quả mong muốn hóng theo Cmùi hương trình GDMN.

2. Quan điểm dạy dỗ đem trẻ làm cho trung chổ chính giữa vào trở nên tân tiến cảm xúc, tài năng làng hội mang đến trẻ nhỏ.

3. Hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động cách tân và phát triển cảm xúc, khả năng xã hội theo ý kiến dạy dỗ mang trẻ em làm trung trọng điểm.

- Phân tích được cơ sở trình bày của phát triển tình yêu, khả năng xã hội theo ý kiến dạy dỗ mang trẻ em làm cho trung trọng tâm.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được trang bị vào Đánh Giá yếu tố hoàn cảnh cùng phát hiện tại những hạn chế vào tổ chức triển khai hoạt động trở nên tân tiến tình cảm và kỹ năng xã hội theo quan điểm giáo dục đem trẻ nhỏ làm cho trung trung ương.

- Đề xuất phương án nâng cấp kết quả tổ chức triển khai chuyển động cải tiến và phát triển cảm tình và năng lực xã hội theo cách nhìn giáo dục mang trẻ em làm trung trung ương vào nhóm, lớp trên cơ sở GDMN.

10

10

GVMN 16

Tổ chức các hoạt động phát triển thẩm mỹ mang đến trẻ nhỏ theo quan điểm dạy dỗ rước tthấp làm cho trung tâm

1. Đặc điểm cách tân và phát triển thẩm mỹ của trẻ nhỏ, mục tiêu với công dụng ước ao ngóng theo Chương thơm trình GDMN.

2. Quan điểm dạy dỗ lấy trẻ nhỏ làm trung tâm vào trở nên tân tiến thẩm mỹ cho trẻ em.

3. Hướng dẫn tổ chức chuyển động cải tiến và phát triển thẩm mỹ theo cách nhìn giáo dục rước trẻ nhỏ làm cho trung chổ chính giữa.

- Phân tích được các đại lý trình bày của dạy dỗ phát triển thẩm mỹ theo cách nhìn dạy dỗ lấy trẻ nhỏ có tác dụng trung chổ chính giữa.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được thứ vào Đánh Giá hoàn cảnh với phát hiện những hạn chế trong tổ chức triển khai vận động cách tân và phát triển thẩm mỹ và làm đẹp theo cách nhìn giáo dục mang trẻ nhỏ làm trung tâm.

- Đề xuất giải pháp nâng cao công dụng tổ chức chuyển động phát triển thẩm mỹ và làm đẹp theo ý kiến dạy dỗ rước tphải chăng làm cho trung trọng tâm trong đội, lớp trên các đại lý GDMN.

10

10

GVMN 17

Giáo dục đào tạo đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên mang đến trẻ nhỏ tầm tuổi mầm non

1. Tầm quan trọng đặc biệt của việc giáo dục bảo đảm môi trường thiên nhiên cho trẻ nhỏ.

2. Lý luận về dạy dỗ bảo đảm môi trường xung quanh mang lại trẻ em.

3. Hướng dẫn tổ chức những hoạt động giáo dục đảm bảo môi trường xung quanh trong đại lý GDMN.

- Phân tích cơ sở trình bày của việc giáo dục bảo đảm môi trường thiên nhiên cho trẻ em.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Giấy Xác Nhận Nhân Sự Tại Địa Phương, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Dân Sự

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được vật dụng vào tiến hành các chuyển động giáo dục đảm bảo môi trường thiên nhiên vào đội, lớp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp vào triển khai hoạt động dạy dỗ bảo đảm môi trường xung quanh trên cửa hàng GDMN.

10

10

GVMN 18

Tổ chức chuyển động chăm sóc, giáo dục trẻ nhỏ vào nhóm, lớp ghnghiền những lứa tuổi trên đại lý GDMN

1. Bối chình ảnh của Việc tổ chức triển khai team, lớp ghnghiền nhiều lứa tuổi.

2. Cửa hàng giải thích cùng căn cứ pháp lý của câu hỏi tổ chức triển khai chuyển động chăm sóc, dạy dỗ trẻ em trong team, lớp ghxay những giới hạn tuổi.

3. Hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động quan tâm, giáo dục trẻ nhỏ vào nhóm, lớp ghnghiền nhiều giới hạn tuổi.

- Phân tích được căn cứ pháp lý, cơ sở trình bày của vấn đề tổ chức triển khai hoạt động chăm sóc, dạy dỗ trẻ nhỏ trong team lớp ghép các giới hạn tuổi.

- Vận dụng các kỹ năng và kiến thức được lắp thêm vào tổ chức hoạt động quan tâm, giáo dục vào nhóm, lớp ghxay nhiều giới hạn tuổi.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan vào tổ chức triển khai các chuyển động quan tâm, giáo dục trẻ nhỏ trong nhóm, lớp ghxay độ tuổi.

10

10

GVMN 19

Tổ chức chuyển động giáo dục khả năng sống cho trẻ em lứa tuổi mầm non

1. Vai trò của dạy dỗ kỹ năng sinh sống đối với sự cải tiến và phát triển nhân bí quyết của trẻ em.

2. Căn cứ trình bày của giáo dục năng lực sống và cống hiến cho trẻ nhỏ.

3. Hướng dẫn tổ chức các vận động giáo dục khả năng sống và cống hiến cho trẻ nhỏ theo cơ chế sinc hoạt.

- Phân tích được đại lý trình bày của giáo dục kĩ năng sống cho trẻ nhỏ.

- Vận dụng các kiến thức và kỹ năng được đồ vật vào tổ chức triển khai những hoạt động dạy dỗ khả năng sống, Cống hiến và làm việc cho trẻ nhỏ sinh sống cơ sở GDMN.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan trong tổ chức vận động dạy dỗ tài năng sống và cống hiến cho trẻ nhỏ.

10

10

GVMN 20

Tổ chức quan lại sát cùng review sự cách tân và phát triển của trẻ nhỏ độ tuổi mầm non

1. Sự quan trọng của vấn đề quan lại giáp cùng Đánh Giá sự cải cách và phát triển của trẻ em.

2. Mục đích, bề ngoài, kỹ năng quan liêu cạnh bên, Đánh Giá sự phát triển của trẻ nhỏ.

3. Hướng dẫn quan tiền cạnh bên, Reviews sự trở nên tân tiến của trẻ em.

- Phân tích được các đại lý công nghệ của nhận xét sự cách tân và phát triển của trẻ em.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được sản phẩm công nghệ vào tổ chức triển khai quan giáp cùng Reviews sự phát triển của trẻ nhỏ.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan trong thực hiện hoạt động quan giáp, review sự trở nên tân tiến của trẻ nhỏ tại đội, lớp.

10

10

GVMN 21

Phát hiện nay, tuyển lựa cùng tổ chức các hoạt động âu yếm, dạy dỗ đáp ứng trẻ nhỏ mong muốn đặc biệt

1. Phát hiện, gạn lọc với tiến hành các biện pháp chăm lo, giáo dục tphải chăng tàn tật về nghe, quan sát, nói, đi lại, trí tuệ, tự kỷ.

2. Phát hiện tại, sàng lọc và tiến hành những phương án quan tâm, dạy dỗ trẻ truyền nhiễm HIV.

3. Phát hiện tại, lựa chọn cùng triển khai những phương án âu yếm, dạy dỗ trẻ nhỏ cải tiến và phát triển mau chóng.

4. Thực hành biện pháp quan tâm, giáo dục trẻ em mong muốn đặc biệt khác.

- Phân tích được phương pháp phân phát hiện, lựa chọn với tận hưởng tổ chức triển khai những chuyển động chăm sóc, giáo dục thỏa mãn nhu cầu trẻ nhỏ có nhu cầu quan trọng đặc biệt.

- Vận dụng kiến thức đã được máy vào vạc hiện tại, tuyển lựa trẻ em có nhu cầu đặc biệt tại đội, lớp bản thân phụ trách rưới.

- Đề xuất được các phương án nâng cấp kết quả tổ chức triển khai các hoạt động quan tâm, dạy dỗ trẻ nhỏ có nhu cầu đặc trưng trong đội, lớp.

10

10

GVMN 22

Làm đồ dùng dạy học tập, đồ vật đùa trường đoản cú vật liệu địa phương

1. Vị trí, phương châm của đồ dùng dạy dỗ học, thiết bị nghịch tự sản xuất từ nguyên liệu địa pmùi hương.

2. Yêu cầu sư phạm so với đồ dùng dạy dỗ học tập, trang bị nghịch tự tạo nên.

3. Hướng dẫn có tác dụng một số vật dụng dạy học tập, đồ gia dụng chơi từ bỏ nguyên vật liệu địa phương

4. Thực hành có tác dụng một vài đồ dùng dạy học, đồ vật đùa từ bỏ chế tác.

- Phân tích được những thử khám phá sư phạm của các đồ dùng, đồ dùng nghịch từ tạo từ bỏ nguyên vật liệu địa phương thơm.

- Vận dụng kiến thức được đồ vật vào kiến tạo, tiến hành một vài đồ dùng đồ gia dụng nghịch trường đoản cú nguyên liệu địa phương.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan có tác dụng một số trong những đồ dùng, thiết bị đùa từ vật liệu địa pmùi hương tại cửa hàng GDMN.

05

15

GVMN 23

Quản lí team, lớp học ngơi nghỉ cơ sở GDMN

1. Khái quát thông thường về cai quản đội, lớp học làm việc các đại lý GDMN.

2. Nguyên ổn tắc làm chủ đội, lớp học tập ngơi nghỉ các đại lý GDMN.

3. Nội dung thống trị đội, lớp học tập (tthấp em; đại lý vật dụng hóa học, làm hồ sơ, sổ sách...).

4. Phương thơm pháp quản lý team, lớp nghỉ ngơi cơ sở GDMN.

- Phân tích được cửa hàng trình bày của làm chủ nhóm, lớp ở các đại lý GDMN.

- Vận dụng kỹ năng được thứ vào làm chủ nhóm, lớp tại cửa hàng GDMN.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan vào cai quản team, lớp sống cửa hàng GDMN.

10

10

Tiêu chuẩn chỉnh 3 Xây dựng môi trường xung quanh giáo dục

GVMN 24

Xây dựng môi trường giáo dục đảm bảo an toàn an toàn, lành mạnh, thân thiết đến trẻ nhỏ lứa tuổi mầm non

1. Một số vụ việc tầm thường về môi trường thiên nhiên dạy dỗ an ninh, an lành, thân mật và gần gũi mang lại trẻ nhỏ.

2. Nguyên tắc, các bước, cách thức chế tạo môi trường xung quanh đồ dùng chất cùng tâm lý làng hội vào đội, lớp bảo đảm an toàn bình an, lành mạnh, thân mật và gần gũi mang lại trẻ nhỏ.

3. Thực hành desgin môi trường xung quanh vật dụng chất với tư tưởng buôn bản hội vào nhóm/ lớp bảo đảm an toàn an ninh, an lành, thân mật mang đến trẻ nhỏ.

- Phân tích được cơ sở công nghệ và pháp luật của vấn đề tạo môi trường xung quanh dạy dỗ bảo đảm an toàn bình an, an lành, thân mật mang đến trẻ nhỏ.

- Vận dụng kiến thức được thiết bị vào tổ chức triển khai xuất bản môi trường dạy dỗ bình an, mạnh khỏe, thân thiết mang đến trẻ em vào đội, lớp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp thi công môi trường thiên nhiên dạy dỗ an toàn, lành mạnh, thân mật và gần gũi cho tphải chăng tại các đại lý GDMN.

10

10

GVMN 25

Giáo dục đào tạo kỷ quy định lành mạnh và tích cực mang lại trẻ nhỏ độ tuổi mầm non

1. Khái niệm, thực chất, Điểm sáng của kỷ hình thức tích cực mang đến trẻ em.

2. Các vẻ ngoài, nội dung với cách thức dạy dỗ kỷ nguyên lý tích cực và lành mạnh đến trẻ em.

3. Cơ sở pháp lý của giáo dục kỷ chính sách tích cực và lành mạnh mang đến trẻ nhỏ.

4. Hướng dẫn triển khai dạy dỗ kỷ điều khoản tích cực và lành mạnh mang lại trẻ nhỏ vào các đại lý GDMN.

- Phân tích được cửa hàng lý luận và pháp lý của dạy dỗ kỷ mức sử dụng lành mạnh và tích cực trong cửa hàng GDMN.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được sản phẩm vào triển khai giáo dục kỷ biện pháp lành mạnh và tích cực cho trẻ em trên nhóm, lớp bên trong cơ sở GDMN.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan vào dạy dỗ kỷ phương tiện tích cực mang đến trẻ em.

20

20

GVMN 26

Kĩ năng giao tiếp xử sự của GVMN với trẻ.

1. Lý luận về giao tiếp ứng xử của GVMN cùng với trẻ: Một số khái niệm, những phương tiện cùng vẻ ngoài giao tiếp của GVMN cùng với tthấp.

2. Giao ứng cứu xử của GVMN với trẻ trong số hoạt động làm việc trường mầm non.

3. Cách thức kiểm soát và điều chỉnh tiếp xúc theo phía tích cực và lành mạnh hơn giữa GVMN với trẻ

- Phân tích được sự quan trọng vào giao tiếp ứng xử của GVMN với trẻ.

- Vận dụng những kỹ năng được đồ vật chỉ dẫn phương thức giao tiếp theo phía lành mạnh và tích cực rộng giữa GVMN với tthấp.

- Xây dựng được một bạn dạng kế hoạch trở nên tân tiến tiếp xúc theo phía tích cực thân GVMN cùng với tphải chăng trong những chuyển động sinh hoạt trường mầm non

10

10

GVMN 27

Quyền dân công ty của tín đồ GVMN vào đại lý GDMN

1. Các vấn đề cơ phiên bản về quyền dân nhà của người GV.

2. Các quyền dân chủ của người GVMN trong số vnạp năng lượng phiên bản quy phạm pháp cách thức hiện nay hành.

3. Người GVMN trong bài toán thực hiện quyền dân nhà của bản thân sống cửa hàng GDMN.

4. Người GVMN với việc đảm bảo quyền dân công ty của đồng nghiệp sinh hoạt cửa hàng GDMN.

- Phân tích được các quyền dân chủ của GVMN trong cơ sở GDMN.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được lắp thêm vào Đánh Giá Việc thực hiện quyền dân chủ tại cơ sở GDMN, khu vực công tác.

- Đề xuất giải pháp với cung ứng đồng nghiệp cải thiện kết quả tiến hành quyền dân chủ trong đại lý GDMN.

10

10

Tiêu chuẩn chỉnh 4 .Phối hợp với mái ấm gia đình với cộng đồng

GVMN 28

Phối hợp bên ngôi trường với gia đình cùng cộng đồng để bảo vệ quyền tphải chăng em

1. Mục đích, chân thành và ý nghĩa của phối hợp nhà trường cùng với mái ấm gia đình và xã hội nhằm bảo đảm an toàn quyền trẻ em.

2. Hướng dẫn kết hợp công ty trường cùng với gia đình cùng cộng đồng để đảm bảo quyền trẻ em.

- Phân tích được ý nghĩa sâu sắc, tầm đặc biệt quan trọng của vấn đề phối hợp bên trường cùng với mái ấm gia đình với xã hội để đảm bảo quyền trẻ nhỏ.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được máy vào tổ chức phối kết hợp thân gia đình- nhà trường với cộng đồng để đảm bảo an toàn quyền trẻ nhỏ.

- Đề xuất được một trong những phương án nâng cao công dụng kết hợp thân công ty trường cùng với mái ấm gia đình với cộng đồng nhằm đảm bảo quyền trẻ em.

10

10

GVMN 29

Tổ chức những chuyển động quan tâm, giáo dục trẻ nhỏ tầm tuổi thiếu nhi nhờ vào cùng đồng

1. Tầm đặc biệt của GDMN nhờ vào cộng đồng.

2. Lý luận về GDMN nhờ vào cộng đồng.

3. Hướng dẫn tổ chức triển khai chuyển động dạy dỗ trẻ nhỏ dựa vào xã hội.

- Phân tích được cửa hàng trình bày của vấn đề tổ chức triển khai những chuyển động chăm sóc, dạy dỗ trẻ em nhờ vào xã hội.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được trang bị vào tổ chức triển khai các hoạt động chăm sóc, dạy dỗ trẻ nhỏ nhờ vào xã hội trên cơ sở GDMN; Cách huy động nguồn xóm hội hóa tự bố mẹ trẻ nhằm tổ chức triển khai những hoạt động cho trẻ em.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan vào tổ chức hoạt động chăm lo, giáo dục trẻ nhỏ dựa vào cộng đồng.

10

10

GVMN 30

Vấn đề lồng ghép giới trong GDMN

1. Lý luận về lồng ghép giới trong GDMN.

2. Cửa hàng pháp lý của lồng ghép giới vào GDMN.

3. Hướng dẫn lồng ghxay giới trong thực hiện Chương trình GDMN.

- Phân tích được sự cần thiết của lồng ghxay giới trong GDMN cùng những căn cứ pháp luật, địa thế căn cứ khoa học của lồng ghép giới vào GDMN.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được sản phẩm nhằm xác định được những tiêu giảm vào lồng ghxay giới vào tiến hành Chương trình GDMN trên team, lớp.

- Đề xuất biện pháp kiểm soát và điều chỉnh nhằm mục đích bảo đảm lồng ghxay giới vào tiến hành Chương thơm trình GDMN

10

10

GVMN 31

Quyền trẻ nhỏ, chống, kháng bạo hành cùng cách xử lý phạm luật về quyền trẻ em vào đại lý GDMN

1. Những vụ việc cơ bản về quyền trẻ em.

2. Các quyền trẻ nhỏ trong công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền trẻ nhỏ và trong Luật trẻ em làm việc Việt Nam.

3. Bạo hành trẻ nhỏ trong đại lý GDMN.

4. Cách thức bảo đảm trẻ em với phòng, phòng bạo hành trẻ nhỏ trong số đại lý GDMN.

- Phân tích được các cửa hàng kỹ thuật cùng pháp lý về quyền trẻ em, chống, phòng bạo hành trẻ em trong các đại lý GDMN.

- Vận dụng kiến thức được máy nhằm triển khai quyền của trẻ em và chống, phòng bạo hành trẻ nhỏ trong cơ sở GDMN.

- Hỗ trợ người cùng cơ quan vào ngăn phòng ngừa nguy cơ tiềm ẩn bạo hành trẻ nhỏ, vi phạm quyền trẻ nhỏ sinh hoạt các đại lý GDMN.

10

10

Tiêu chuẩn chỉnh 5. Sử dụng nước ngoài ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa với technology thông tin; biểu hiện tài năng thẩm mỹ và nghệ thuật vào chăm sóc, dạy dỗ ttốt mầm non

GVMN 32

Tự học tập nước ngoài ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa đến GVMN

1. Tầm đặc biệt của bài toán áp dụng nước ngoài ngữ hoặc tiếng dân tộc bản địa vào cải thiện unique âu yếm, dạy dỗ trẻ nhỏ bây giờ.

2. Yêu cầu về năng lượng áp dụng nước ngoài ngữ hoặc tiếng dân tộc trong Chuẩn nghề nghiệp và công việc GVMN.

3. Hướng dẫn trường đoản cú nhận xét với gây ra planer từ học hiệu quả về nước ngoài ngữ hoặc tiếng dân tộc đến GVMN.

- Phân tích được trung bình quan trọng, phương châm của bài toán học với sử dụng ngoại ngữ/ sử dụng tiếng dân tộc bản địa vào nâng cấp quality chăm lo, giáo dục ttốt MN.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được thứ vào kiến thiết planer từ bỏ học tập nhằm mục đích nâng cấp năng lực nước ngoài ngữ hoặc giờ dân tộc ship hàng hoạt động nghề nghiệp.

- Hỗ trợ đồng nghiệp năng lượng áp dụng ngoại ngữ hoặc giờ dân tộc Ship hàng hoạt động công việc và nghề nghiệp.

10

10

GVMN 33

Ứng dụng công nghệ công bố (CNTT) để cải thiện chất lượng chăm lo, dạy dỗ trẻ nhỏ vào các đại lý GDMN

1. Vai trò, chân thành và ý nghĩa của bài toán áp dụng CNTT để cải thiện quality quan tâm, giáo dục trẻ nhỏ vào cơ sở GDMN.

2. Hướng dẫn sử dụng CNTT vào cải thiện unique chăm sóc, dạy dỗ ttốt trong đại lý GDMN.

3. Thực hành áp dụng một số ít phần mềm thông dụng vào nâng cấp chất lượng vận động âu yếm, giáo dục trẻ nhỏ trong cơ sở GDMN.

- Phân tích được vai trò, chân thành và ý nghĩa của việc vận dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao unique chăm sóc, dạy dỗ trẻ nhỏ.

- Vận dụng kỹ năng và kiến thức được thứ nhằm ứng dụng CNTT vào vận động quan tâm, giáo dục trẻ em nghỉ ngơi các đại lý GDMN.

- Hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực vận dụng công nghệ thông tin vào chăm sóc, dạy dỗ trẻ em.

10

10

GVMN 34

Ứng dụng công nghệ ban bố trong cai quản team, lớp sống các đại lý GDMN

1. Ý nghĩa của vấn đề ứng dụng CNTT vào cai quản team lớp.

2. Hướng dẫn áp dụng công nghệ thông tin nhằm quản lí team, lớp.

3. Thực hành thực hiện 1 số phần mềm thông dụng vào nâng cấp tác dụng cai quản team, lớp.

- Phân tích được vai trò, chân thành và ý nghĩa của câu hỏi áp dụng công nghệ thông tin trong làm chủ nhóm/lớp MN.

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được trang bị để áp dụng CNTT vào nâng cao tác dụng quản lý nhóm/ lớp MN.

- Hỗ trợ đồng nghiệp nâng cấp năng lực áp dụng công nghệ thông tin vào làm chủ nhóm, lớp MN.

10

10

GVMN 35

Xây dựng môi trường thiên nhiên dạy dỗ giàu tính nghệ thuật và thẩm mỹ trong nhóm, lớp trên đại lý GDMN

1. Vai trò, điểm lưu ý của môi trường xung quanh giáo dục nhiều tính nghệ thuật và thẩm mỹ vào team, lớp tại cửa hàng GDMN.

2. Hướng dẫn xuất bản môi trường xung quanh dạy dỗ giàu tính thẩm mỹ và nghệ thuật đến trẻ nhỏ theo tầm tuổi.

- Phân tích được vai trò, đặc điểm của môi trường giáo dục nhiều tính thẩm mỹ và nghệ thuật trong đội, lớp tại cơ sở GDMN.

Xem thêm: Top 5 Spa Giảm Béo Uy Tín Ở Hà Nội Hiệu Quả, An Toàn Nhất, Spa Giảm Béo Tốt Nhất Tại Hà Nội

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng được sản phẩm vào tổ chức desgin môi trường thiên nhiên dạy dỗ nhiều tính nghệ thuật trên đại lý GDMN

- Hỗ trợ người cùng cơ quan vào thiết kế môi trường xung quanh dạy dỗ giàu tính nghệ thuật và thẩm mỹ trong cơ sở GDMN.