Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Người Phụ Trách Kế Toán

Mẫu quyết định kế toán trưởng có thể dùng cho những trường hợp nào?

CÔNG TY …………….

Bạn đang xem: Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán

————-
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————–
Số: …/2021/QĐ-CTY Hà Nội, ngày … tháng … năm 2021

QUYẾT ĐỊNHVề việc bổ nhiệm kế toán / kế toán trưởng __________________CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY …………………………….

Xem thêm: Người Việt Năm 2015 Thu Nhập Bình Quân Đầu Người Việt Nam Năm 2015

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;– Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………………………….. ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà: ………………………………………………………………………………………CMND số: …………………………………………………………………………………………………………….. Nơi cấp:…………………………………………………. Ngày cấp: …………………………………………….. Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………….. Giữ chức vụ kế toán / kế toán trưởng…………………………………………………………. công ty phụ trách chuyên môn……………………………………………………………………………………………… Điều 2: Ông/Bà………………………………………………. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước chủ sở hữu về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Xem thêm: Mách Bạn Cách Kiểm Tra Gói Cước Wifi Viettel Đang Sử Dụng Miễn Phí

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!