MẪU GIỚI THIỆU ĐẢNG VIÊN SINH HOẠT NƠI CƯ TRÚ

Mẫu giấy reviews đảng viên về giữ mối contact ngơi nghỉ vị trí cư trú là mẫu giấy giới thiếu thốn được lập ra nhằm giới thiệu đảng viên về duy trì mọt liên hệ làm việc nơi trú ngụ. Mẫu giấy giới thiệu nêu rõ công bố đảng viên được giới thiệu, ảnh hưởng khu vực cư trú... Mẫu phát hành đương nhiên Hướng dẫn 33-HD/BTCTW.Thủ tục chuyển sinch hoạt ĐảngMẫu 3C-SHĐ: Báo cáo danh sách đảng viên chuyển sinch hoạt đảng bằng lòng ra phía bên ngoài nướcMẫu 3D-SHĐ: Báo cáo danh sách đảng viên chuyển sinc hoạt đảng tạm thời ra phía bên ngoài nước

Giấy trình làng đảng viên về duy trì mối liên hệ sống nơi cư trú 2020

1. Giấy reviews đảng viên về giữ mọt tương tác nghỉ ngơi vị trí trú ngụ tiên tiến nhất theo Hướng dẫn 33-HD/BTCTW2. Giấy ra mắt đảng viên về giữ mối tương tác sinh sống khu vực trú ngụ theo Quy định số 76-QĐ/TW

1. Giấy ra mắt đảng viên về giữ mối tương tác làm việc nơi cư trú mới nhất theo Hướng dẫn 33-HD/BTCTW


ĐẢNG BỘ……………………………ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ………-------ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM----------------Số: - GGT/ĐU……., ngày … mon … năm …..

Bạn đang xem: Mẫu giới thiệu đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

GIẤY GIỚI THIỆUKính gửi: ……………………………………………………….………………………………………………………………….Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 0một năm 20trăng tròn của Sở Chính trị về trách nát nhiệm của đảng viên vẫn công tác thường xuyên giữ côn trùng contact với tổ chức đảng cùng nhân dân chỗ cư trú.ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ ………………………………………………………………………Giới thiệu bằng hữu …………………………………………. Nam, cô bé …………………………..Sinc ngày ….. mon …….. năm ……………………………………………………………………Kết nạp vào Đảng ngày …………, công nhận đảng viên chấp thuận ngày ……………………Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….Hiện trú tại …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… về sinh hoạt địa điểm trú ngụ.Đề nghị những bè bạn tiếp nhận và tạo ra điều kiện mang lại đảng viên ……………………………….. chấm dứt nhiệm vụ.

Xem thêm: Cách Xem Lại Tin Nhắn Mạng Viettel Được Hay Không? Xem Nội Dung Tin Nhắn Trên My Viettel Thế Nào

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚTiếp thừa nhận ngày…………………………..Đã reviews về sinc hoạt trên Chi cỗ …………………………………………………………T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)(Ký, đóng vệt, ghi rõ bọn họ với tên)T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞBÍ THƯ(Ký, đóng góp lốt, ghi rõ chúng ta và tên)

TỈNH UỶ (Tương đương): ..................HUYỆN UỶ (Tương đương): ..................ĐẢNG BỘ, (Chi bộ) CƠ SỞ: .................ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMSố: ...............GGT/ĐV"Về bài toán đảng viên liên tục duy trì mới liên hệcùng với đưa ra uỷ, đảng uỷ đại lý khu vực cư trú"............., ngày...mon...năm....

Xem thêm: Tại Sao Trung Du Và Miền Núi Bắc Bộ Có Đàn Trâu Lớn Nhất Nước Ta ?

GIẤY GIỚI THIỆUKính gửi :........................................Để đảng viên liên tục duy trì mối liên hệ với đảng uỷ, bỏ ra uỷ đại lý với gương mẫu mã tiến hành nghĩa vụ công người ở địa điểm trú ngụ theo Quy định số ........... ngày ... mon ... năm .... của Bộ Chính trị.ĐẢNG UỶ (CHI UỶ) CƠ SỞ.................................................................Giới thiệu đồng minh.......................................................................Nam, chị em....................Sinc ngày............mon.............năm.....................Kết hấp thụ vào Đảng ngày.........................., công nhận đồng ý ngày............................Đang sinch hoạt đảng trên Chi bộ.......................................................................................Hiện cư trú tại:.................................................................................................................Đề nghị những đồng chí tiếp nhận và tạo thành điều kiện cho đảng viên............................... kết thúc trách nhiệm.T/M ĐẢNG UỶ (CHI UỶ) CƠ SỞ(Ký, đóng góp lốt, ghi rõ bọn họ cùng tên)

Bài thu hoạch quyết nghị Trung Ương 4 khóa XII của đảng viên Tổng hợp bài xích thu hoạch sau tiếp thu kiến thức nghị quyết XII của Đảng Hướng dẫn viết Bản khẳng định tu dưỡng, rèn luyện, tìm mọi cách của Đảng viên 2018 Cách viết Bản cam đoan tu dưỡng, tập luyện, cố gắng năm 2018