MẪU ĐƠN XIN RÚT ĐƠN TỐ CÁO

1. Giới thiệu về mẫu đơn xin rút đơn tố cáo.

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin rút đơn tố cáo

Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Như vậy thì mẫu đơn xin rút đơn tố cáo là gì? Mẫu đơn xin rút đơn tố cáo bao gồm những gì? Quy định của pháp luật về mẫu đơn xin rút đơn tố cáo. Để tìm hiểu hơn về mẫu đơn xin rút đơn tố cáo các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về mẫu đơn xin rút đơn tố cáo nhé.

*

Mẫu đơn xin rút đơn tố cáo

2. Tố cáo là gì?

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành về tố cáo là Luật Tố cáo 2018 tại Khoản 1 Điều 2 luật này quy định về khái niệm tố cáo như sau:

Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm:

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ;Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

3. Rút tố cáo.

Căn cứ theo quy định của Luật Tố cáo 2018 tại Điều 33 quy định về rút tố cáo như sau:

Người tố cáo có quyền rút toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo. Việc rút tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản.Trường hợp người tố cáo rút một phần nội dung tố cáo thì phần còn lại được tiếp tục giải quyết theo quy định của Luật này; trường hợp người tố cáo rút toàn bộ nội dung tố cáo thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 34 của Luật này. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo mà có một hoặc một số người tố cáo rút tố cáo thì tố cáo vẫn tiếp tục được giải quyết theo quy định của Luật này. Người đã rút tố cáo không được hưởng quyền và không phải thực hiện nghĩa vụ quy định tại Điều 9 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.Trường hợp người tố cáo rút tố cáo mà người giải quyết tố cáo xét thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ xác định việc rút tố cáo do bị đe dọa, mua chuộc hoặc người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vụ việc tố cáo vẫn phải được giải quyết.Người tố cáo rút tố cáo nhưng có căn cứ xác định người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi tố cáo của mình, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

4. Mẫu đơn xin rút đơn tố cáo.

Xem thêm: File Cad Khung Tên Bản Vẽ Mẫu Autocad: Khung Tên, Bìa Bản Vẽ Các Loại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

…………….., ngày…..tháng…..năm………

ĐƠN XIN RÚT ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN…………………………………

Chúng tôi gồm có: Ông/bà……………………

Địa chỉ đăng ký hiện đang sinh sống: ……………………

Điện thoại liên hệ khi có công việc cần thiết: ………………………………

Với tư cách tham gia tố tụng là nguyên đơn trong vụ án dân sự số: …………………………………………………………………

Tư các bị đơn trong vụ án là: …………………………………………

Địa chỉ hiện đang sinh sống: …………………………………………………………………………………………

Khởi kiện với nội dung …………………. và đã được TAND… tiến hành hoạt động thụ lý để giải quyết.

Nay vì lí do ………………………………………………………………………………

Nay vì lí do ………………………………………………

Cụ thể nội dung, diễn biến như sau:…………………………………

Do vậy, nay tôi tiến hành soạn thảo ra đơn này, mong muốn xin được rút toàn bộ/ một phần nội dung có trong đơn khởi kiện đã được quý Tòa thụ lý giải quyết.

Kính đề nghị Quý tòa nghiên cứu, xem xét chấp thuận các yêu cầu hợp pháp của tôi và ra Quyết định đình chỉ vụ án được quy định trong Bộ luật TTDS năm 2015.

Xin chân thành cám ơn Quý Tòa.

…………….., ngày….tháng….năm….

Xem thêm: Cách Chuyển Từ Mạng Dây Sang Wifi Cho Laptop Và Ngược Lại Nhanh Gọn

Người viết đơn (Ký, ghi rõ họ tên)

5. Kết luận mẫu đơn xin rút đơn tố cáo.

Trên đây là một số nội dung tư vấn cơ bản của chúng tôi về mẫu đơn xin rút đơn tố cáo và cũng như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến mẫu đơn xin rút đơn tố cáo. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về mẫu đơn xin rút đơn tố cáo đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về mẫu đơn xin rút đơn tố cáo thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau: