MẪU ĐƠN XIN CẤP ĐẤT Ở

Xin cung cấp đất là nhà tại là một trong quyền của công dân được ghi thừa nhận trong Hiến pháp hiện tại hành cùng các vnạp năng lượng bản quy bất hợp pháp hiện tượng về khu đất đai, nhà tại của việt nam về quyền gồm nơi ở. Sau đây, Văn phòng lý lẽ sư DFC đã trả lời các bạn hoàn thành xong chủng loại đơn xin cung cấp đất làm cho nhà ở tiên tiến nhất bây giờ như sau:

*

Vnạp năng lượng phòng công cụ sư DFC khuyên bảo chủng loại 1-1 xin cung cấp khu đất có tác dụng bên ở


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc

…..........., ngày … mon …. năm …...

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin cấp đất ở

 ĐƠN XIN GIAO ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ Tại (Dùng cho hộ mái ấm gia đình, cá nhân) 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân làng mạc, phường, thị trấn………………………

- Ủy ban quần chúng. # thị trấn, quận, thị xã, tỉnh thành thuộc thức giấc........................................................................

1. Người xin giao khu đất (so với hộ gia đình thì đề tên chủ hộ): …………......................……….

2. Số chứng minh nhân dân: .......................................................................

3. Hộ khẩu thường xuyên trú: ....................................................

5. Điện thoại: .................................................................................

6. Địa điểm khu đất nền xin giao: ................................................................................

7. Diện tích (m2): ..................................................................................................

8. Mục đích sử dụng: ............................................................................................

Xem thêm: Giải Đĩa Vàng Cho Ngôi Sao Mới Nổi Trong Hạng Mục Nhạc Số, Nhạc Kịch Giòng Lệ Âm Thầm

9. Pmùi hương thức trả tiểu sử từ trước dụng: .........................................................................

10. Cam kết:

- Sử dụng khu đất đúng mục đích, chấp hành không thiếu thốn những chế độ của quy định khu đất đai;

- Trả tiền sử dụng khu đất vừa đủ, đúng hạn;

- Các cam đoan khác (nếu như có)................................................................................

 

Người xin giao đất (Ký cùng ghi rõ họ tên)

 

 

XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)

1. Về nhu cầu của fan xin giao đất:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

2. Về kĩ năng quỹ đất nhằm giao:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Xem thêm: Hình Ảnh Chỉ Mang Tính Chất Minh Họa In English, Nguồn Tiếng Anh 123

.....................................................................................................................................................

 ……………, ngày … tháng … năm……

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Ký tên, đóng dấu)

 


Trên đây là câu chữ support của Tổng đài tư vấn hình thức đất đai 1900.6512 về ngôn từ mẫu đối chọi xin cấp cho đất làm cho bên ở mới nhất bây giờ. Nếu Quý người sử dụng có ngẫu nhiên vướng mắc hoặc câu hỏi liên quan, vui miệng tương tác qua Tổng đài nhằm nhận ra văn bản tư vấn đúng mực và vừa đủ nhất. Trân trọng!