Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Cmnd

Đơn ý kiến đề xuất cấp cho chứng minh quần chúng. # chủng loại CM3 là mẫu mã được phát hành theo Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA(C11) trình bày về Việc xin ý kiến đề nghị cung cấp chứng minh nhân dân mang lại hầu như đối tượng vào trường vừa lòng cấp mới, cung cấp thay đổi hoặc cấp lại nhằm minh chứng nhân dân nhằm các bạn tham khảo.

*
Đơn ý kiến đề nghị cấp cmnd mẫu mã cm3

Mẫu đối chọi ý kiến đề nghị cung cấp CMND mẫu mã CM3Mẫu CM3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vì – Hạnh phúc—————————-ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CMND

Kính gửi:………………………………………………………………………………………………….Họ cùng tên knhì sinc (*)…………………………………………….. Nam/Nữ:………………….Tên Call khác:…………………………………………………………………………………………….Sinh ngày……….tháng……….năm…………………………………………………………………..Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………………Nguyên ổn quán:……………………………………………………………………………………………Nơi ĐK hộ khẩu thường xuyên trú:…………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………..Nghề nghiệp và nơi làm việc:………………………………………………………………………Họ tên cha:………………………………………………………………………………………………..Họ tên mẹ:…………………………………………………………………………………………………Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….Đã được cung cấp CMND số:………………… Cấp ngày……./……./……..nơi cấp…………….Sổ hộ khẩu số:……………tờ………….tập…………………………………………………………..Nêu rõ nguyên do cấp hội chứng minh: Cấp bắt đầu, cấp cho thay đổi, cấp cho lại (ví như sửa sai gồm đối kháng trình diễn rõ nguyên do không nên theo chủng loại và dĩ nhiên các tư liệu bao gồm liên quan):……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..Tôi xin cam đoan lời knhì trên là đúng sự thực, ví như gồm gì không nên tôi xin chịu đựng trách nát nhiệm trước luật pháp./.XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN ………………(Phường, xóm, thị trấn khu vực ĐKHK hay trú)…………………………………………………….…………ngày…….tháng…….năm……..NGƯỜI LÀM ĐƠN(Ký với ghi rõ bọn họ tên)