Kiểm toán hoạt động là gì

Kiểm toán hoạt động (viết tắt KTHD) được hiểu đơn giản là cuộc kiểm tra mang tính khách quan, toàn diện để thực hiện đánh giá các yếu tố như yếu tố vật lực, yếu tố nhân lực, yếu tố nguồn nhân lực, yếu tố tính hiệu quả của các hoạt động được triển khai. Dù được hiểu theo ý nghĩa nào thì kiểm toán hoạt động cũng được đánh giá dựa trên 3 yếu tố đó là: Tính hiệu quả, tính kinh tế, sự hữu hiệu. Nếu hiểu theo nghĩa tiếng Anh của các yếu tố trên, KTHD còn được gọi là kiểm toán 3E.

Bạn đang xem: Kiểm toán hoạt động là gì


1. Đối tượng bắt buộc phải được kiểm toán độc lập?

Điều 15, Nghị định 17/2012/NĐ-CP quy định các đối tượng kiểm toán độc lập bao gồm:

Tổ chức doanh nghiệp được pháp luật quy định hàng năm báo cáo tài chính phải được doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài kiểm toán, như:Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.Tổ chức tài chính, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.Tổ chức tín dụng bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng.Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.Tổ chức doanh nghiệp khác yêu cầu phải kiểm toán theo quy định của pháp luật liên quan.Doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, gồm:Trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực bí mật, những doanh nghiệp nhà nước phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật với báo cáo tài chính hàng năm.Doanh nghiệp, tổ chức, mà tổng công ty, tập đoàn nhà nước có hơn 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán với báo cáo tài chính hàng năm.Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.Tổ chức, doanh nghiệp thuộc đối tượng Doanh nghiệp, tổ chức khác tự nguyện được kiểm toán.
*
Kiểm toán hoạt động mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

Xem thêm: Có Mặt Ở Sân Bay Trước Bao Lâu Vietnam Airline S? Đi Máy Bay Phải Đến Trước Bao Lâu

4. Các phương pháp của kiểm toán hoạt động hiện nay

4.1. Phương pháp kiểm toán hoạt động chung

Có 2 phương pháp chính để kiểm toán hoạt động chung phổ biến nhất tại Việt Nam và trên thế giới:

Định hướng kết quả: Theo đó, kiểm toán viên sẽ dựa vào kết quả thu được từ các hoạt động của doanh nghiệp, đơn vị để làm căn cứ xác định nội dung, mục tiêu, chương trình KTHD.Định hướng vấn đề: Các kiểm toán viên sẽ nhận định về các hoạt động của bộ phận ở đơn vị hoạt động có vấn đề hay không dựa vào những nhận định của mình để làm căn cứ xác định nội dung, mục tiêu, chương trình KTHD…

4.2. Phương pháp kiểm toán hoạt động riêng

Phương pháp kỹ thuật nghiệp vụ thu thập dữ liệu thường được sử dụng thu thập dữ liệu KTHD nói riêng và dữ liệu kiểm toán nói chung:Phương pháp kiểm tra tài liệu lưu trữPhương pháp hội thảo và chất vấnPhương pháp điều traPhương pháp nghiên cứu tình huốngPhương pháp tham khảo các ý kiến từ chuyên gia và tư vấnPhương pháp kỹ thuật nghiệp vụ phân tích dữ liệu: Sử dụng trong việc thực hiện phân tích các dữ liệu trong hoạt động kiểm toán. Đây là một hoạt động có vai trò quan trọng để có thể đưa ra những nhận xét, đánh giá về tình hình thực tế như tính kinh tế, tính hiệu quả, hiệu lực của các hoạt động được thực hiện đó. Các phương pháp có trong phương pháp này gồm:Phương pháp so sanhPhương pháp mô tả dữ liệuPhương pháp chỉ sốPhương pháp hồi quyPhương pháp thực hiện giá trị của đồng tiền theo thời gianThu thập dữ liệu Phương pháp thử nghiệm hiện trường

Để doanh nghiệp, công ty có định hướng đúng đắn và không xảy ra vấn đề khi thực hiện kiểm toán, mỗi doanh nghiệp cần quản lý chặt chẽ mọi vấn đề tài chính của doanh nghiệp. Một trong những phương pháp được mọi người thường xuyên sử dụng đó là phần mềm kế toán, điển hình là AMIS online.

Xem thêm: Bao Lâu Thì Cắt Tóc Máu Cho Trẻ Sơ Sinh Những Điều Cần Biết, Xem Ngày Cắt Tóc Cho Trẻ Sơ Sinh

Theo đó, minhtungland.com là nền tảng được ra đời kể kết nối doanh nghiệp và kế toán dịch vụ. Thông qua nền tảng, kế toán dịch vụ có thể tìm được thêm khách hàng mới, gia tăng nguồn thu nhập. Đồng thời, doanh nghiệp có thể tìm kiếm được kế toán dịch vụ chuyên nghiệp với chi phí phù hợp. Gia nhập nền tảng minhtungland.com minhtungland.com còn giúp doanh nghiệp có cơ hội miễn phí 1 năm tài chính AMIS online. 

Hãy trải nghiệm minhtungland.com minhtungland.com để tìm kiếm cho mình đối tác phù hợp và có cơ hội miễn phí 1 năm tài chính sử dụng minhtungland.com AMIS.