Hợp đồng ủy quyền xe máy

Hợp đồng ủy quyền xe máy, oto là sự thỏa thuận giữa các bên mà trong đó bên ủy quyền ủy quyền cho bên được ủy quyền được sử dụng xe máy, oto nhân danh bên ủy quyền. Chúng tôi – Công ty Luật DFC thông qua Tổng đài 1900.6512 gửi đến bạn Hợp đồng ủy quyền xe máy, oto , một hợp đồng nằm trong bộ mẫu hợp đồng của Công ty như sau:

*
Download mẫu hợp đồng ủy quyền xe máy, oto mới nhất 2021 - Tổng đài: 19006512

1. Hợp đồng ủy quyền xe máy, xe ô tô là gì?

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó bên được ủy quyền được quyền sử dụng xe máy, oto nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Bạn đang xem: Hợp đồng ủy quyền xe máy

Tuy nhiên, thực tế việc thực hiện ủy quyền như trên sẽ rất rủi ro vì khi người ủy quyền không còn thì việc ủy quyền đó sẽ chấm dứt hiệu lực theo quy đinh của Bộ luật dân sự năm 2015 và người được ủy quyền cũng không thể bán xe cho người khác một cách đúng luật mà cũng chỉ thông qua việc viết văn bản ủy quyền một lần nữa nếu được sự đồng ý của người ủy quyền.

2. Mẫu hợp đồng ủy quyền xe máy, xe ô tô

Bạn cũng có thể Download toàn bộ mẫu hợp đồng ủy quyền xe máy, oto chi tiết hơn tại đây: 

*


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2021, chúng tôi gồm:

BÊN ỦY QUYỀN: (Sau đây gọi tắt là bên A)

Ông ……., sinh ngày … Chứng minh thư số …. do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày …..; đăng ký hộ khẩu thường trú tại: ……

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Sau đây gọi là bên B):

Ông ….., sinh ngày …. Căn cước công dân số …. do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày …; đăng ký hộ khẩu thường trú tại: …

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng này để thực hiện việc ủy quyền với những điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A là chủ sở hữu 01 (một) chiếc xe ô tô với các đặc điểm sau:

 Nhãn hiệu:   – Màu sơn:   – Số loại: 

– Số máy:  – Số khung: 

– Biển số: … 

Nay bằng hợp đồng này, bên A ủy quyền cho bên B thay mặt và nhân danh bên A thực hiện các công việc sau đây:

Bên B được quyền thay mặt bên A quản lý, sử dụng, cho thuê, cho mượn (thanh lý hợp đồng cho thuê, cho mượn), bán, tặng cho (hủy bỏ hợp đồng bán, tặng cho), cầm cố, thế chấp (không hạn chế số lần vay và số tiền vay), giải trừ thế chấp, thế chấp để bảo đảm nghĩa vụ cho bên thứ ba đối với chiếc xe mang biển số: 

Trong phạm vi ủy quyền, bên B được quyền được lập, ký tên trên các giấy tờ liên quan, thực hiện các quyền, nghĩa vụ pháp luật quy định có liên quan đến các hành vi được ủy quyền nêu trên và quyết định mọi vấn đề có liên quan.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Thời hạn ủy quyền là kể từ ngày ký hợp đồng này cho đến khi bên B thực hiện xong công việc ủy quyền hoặc hết hiệu lực theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: CHẾ ĐỘ THÙ LAO

Hợp đồng ủy quyền này không có thù lao.

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Chiếc xe nêu trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A và không bị ràng buộc bởi bất cứ nghĩa vụ nào;

c) Trước khi thực hiện ủy quyền theo hợp đồng này, bên A chưa dùng chiếc xe nêu trên để cầm cố, thế chấp hoặc để đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào, chưa đem chiếc xe nêu trên tham gia giao dịch dưới bất kỳ hình thức nào.

Xem thêm: Danh Sách Các Trường Đại Học Có Ngành Kỹ Thuật Ô Tô Tại Việt Nam

d) Không đơn phương chấm dứt Hợp đồng ủy quyền này trong bất cứ trường hợp nào;

Bên B cam đoan:

a) Những thông tin đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Bên B đã tự mình xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu, các giấy tờ về quyền sở hữu xe và hiện trạng chiếc xe nêu trên của bên A, bằng lòng thực hiện việc ủy quyền và không có điều gì thắc mắc.

c) Không đơn phương chấm dứt Hợp đồng ủy quyền này trong bất cứ trường hợp nào.

d) Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

– Bản hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai bên ký kết và được công chứng.

– Những thông tin về nhân thân, tài sản đã ghi trong Văn bản cam kết này là đúng sự thật.

– Việc cam kết này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. 

– Văn bản cam kết này được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc.

Tôi đã đọc lại nguyên văn Văn bản này, công nhận đã hiểu rõ toàn bộ nội dung của Hợp đồng và ký tên, điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Việc Kế Toán Tổng Hợp, Mẫu Đơn Xin Việc Kế Toán Đẹp & Chuẩn Nhất

Bên A Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)


gmail.com hoặc gọi điện tới số điện thoại 1900.6512 để được luật sư hỗ trợ tư vấn miễn phí, nhanh chóng và chính xác nhất.