Hỗn hợp x gồm 3 este đơn chức tạo thành từ cùng một ancol y

Hỗn đúng theo X bao gồm 3 este 1-1 chức, sinh sản thành từ và một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ tất cả team -COOH); trong những số đó, bao gồm nhị axit no là đồng đẳng tiếp nối nhau cùng một axit không no (có đồng phân hình học, đựng một link đôi C=C vào phân tử). Tdiệt phân trọn vẹn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được các thành phần hỗn hợp muối hạt và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào trong bình đựng Na dư, sau phản ứng nhận được 896 ml khí (đktc) với cân nặng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy trọn vẹn 5,88 gam X thì thu được CO2 cùng 3,96 gam H2O. Phần trăm cân nặng của este ko no vào X là


Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 3 este đơn chức tạo thành từ cùng một ancol y

Đáp án đúng: d

Phương thơm pháp giải


+) nancol = 2.nH2 và mancol = mbình tăng + mH2

=> Mancol => CTPT của ancol

=> CTTQ của các este trong X

+) Đốt 5,88 gam X (ứng cùng với 0,08 mol) + O2 $xrightarrowt^o$ ? mol CO2 + 0,22 mol H2O

+) nO trong X = 2.nX với mX = mC + mH + mO => nC

+) neste ko no $= sum n_CO_2 - sum n_H_2O$ => n2 este no

=> $ar C$ => CTPT của 2 este no

+) Vì este không no cất ít nhất 4C, ngăn khoảng quý hiếm số C của este ko no

+) Biện luận CTPT của este không no (phụ thuộc vào dữ kiện có đồng phân hình học)


Ôn tập chương 1 --- Xem bỏ ra tiết

Xem lời giải


Lời giải của GV minhtungland.com


Ancol + Na dư → 0,04 mol H2 cùng mbình tăng = 2,48 gam

=> nancol = 2.nH2 = 0,08 mol cùng mancol = mbình tăng + mH2 = 2,56 gam

=> Mancol = 32 => ancol là CH3OH

=> X có 2 este no dạng CnH2n+1COOCH3 cùng 1 este không no dạng CmH2m-1COOCH3 (m ≥ 2)

+) Đốt 5,88 gam X (ứng cùng với 0,08 mol) + O2 (xrightarrowt^o) ? mol CO2 + 0,22 mol H2O

nO vào X = 2.nX = 0,16 mol và mX = mC + mH + mO => nC = 0,24 mol

Tương quan lại đốt gồm neste ko no (= sum n_CO_2 - sum n_H_2O = 0,02 ext mol)

=> n2 este no = 0,06 mol

(ar C = dfrac0,240,08 = 3)=> 2 este no là HCOOCH3 với CH3COOCH3

Vì este không no đựng ít nhất 4C, ngăn khoảng cực hiếm số C của este ko no:

(dfrac0,24-0,06.30,02 = 3$ este không no $ 4 bao gồm từng công thức CH2=CHCOOCH3 không có đồng phân hình học => loại

=> etse ko no có 5C cùng cấu tạo tất cả đồng phân hình học là: CH3CH=CHCOOCH3

=>(\% m_C_5H_8O_2 ext = dfrac0,02.1005,88 ext.100% = 34,01\% )


Đáp án cần lựa chọn là: d


...

những bài tập tất cả liên quan


Ôn tập chương thơm 1 Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Số đồng phân este ứng cùng với bí quyết phân tử C4H8O2 là


lúc mang lại 0,15 mol este 1-1 chức X chức năng cùng với dung dịch NaOH (dư), sau khoản thời gian bội nghịch ứng chấm dứt thì lượng NaOH làm phản ứng là 12 gam với tổng trọng lượng thành phầm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu trúc của X vừa ý những tính chất trên là


Este nào sau đây khi làm phản ứng cùng với dung dịch NaOH dư, đun cho nóng ko tạo thành hai muối?


Tbỏ phân hóa học X bằng dung dịch NaOH, chiếm được nhị chất Y cùng Z đều phải sở hữu bội phản ứng tcụ bạc, Z chức năng được với Na có mặt khí H2. Chất X là


Thực hiện tại bội nghịch ứng xà chống hoá chất cơ học X đối kháng chức với hỗn hợp NaOH nhận được một muối Y và ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn 2,07 gam Z nên 3,024 lít O2 (đktc) thu được lượng CO2 nhiều hơn khối lượng nước là một trong,53 gam. Nung Y với vôi tôi xút ít nhận được khí T bao gồm tỉ khối đối với bầu không khí bởi 1,03. CTCT của X là:


Đun trăng tròn,4 gam một chất hữu cơ A đối kháng chức cùng với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M chiếm được muối bột B cùng hòa hợp hóa học hữu cơ C. Cho C phản nghịch ứng cùng với Na dư nhận được 2,24 lítH2 (đktc). Nung B cùng với NaOH rắn chiếm được khí D bao gồm tỉ khối đối với O2bằng 0,5. Lúc thoái hóa C bởi CuO được chất cơ học E ko bội phản ứng với AgNO3/NH3. Xác định CTCT của A?


Hai este X, Y bao gồm cùng bí quyết phân tử C8H8O2 và cất vòng benzen trong phân tử. Cho 6,8 gam các thành phần hỗn hợp tất cả X cùng Y tác dụng cùng với hỗn hợp NaOH dư, đun cho nóng, lượng NaOH bội nghịch ứng về tối đa là 0,06 mol, nhận được hỗn hợp Z cất 4,7 gam bố muối hạt. Khối lượng muối của axit cacboxylic gồm phân tử kân hận to hơn trong Z là


Khi đốt cháy trọn vẹn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra ngay số mol O2 vẫn bội phản ứng. Tên call của este là


Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (khiến cho xuất phát từ một axit cacboxylic 1-1 chức cùng một ancol đối kháng chức) thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là


Hỗn thích hợp X bao gồm vinyl axetat, metyl axetat cùng etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, nhận được 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là


Este X tất cả các Điểm lưu ý sau:

- Đốt cháy hoàn toàn X chế tạo ra thành CO2 với H2O bao gồm số mol bằng nhau;

- Thuỷ phân X trong môi trường xung quanh kiềm được chất Y (tsi gia phản nghịch ứng tcố kỉnh gương) với hóa học Z (bao gồm số nguyên tử cacbon bằng một phần hai số nguim tử cacbon trong X).

Phát biểu ko đúng là:


Một tất cả hổn hợp X bao gồm hai hóa học hữu cơ đối chọi chức. Cho X bội phản ứng trọn vẹn cùng với 500 ml dung dịch KOH 1M. Sau phản ứng, nhận được hỗn hợp Y có nhì muối hạt của hai axit cacboxylic cùng một rượu (ancol). Cho tổng thể lượng rượu thu được ngơi nghỉ trên chức năng với Na (dư), hình thành 3,36 lkhông nhiều H2 (nghỉ ngơi đktc). Hỗn hòa hợp X gồm


Xem thêm: Cách Đăng Ký 200 Tin Nhắn Viettel Sim Thường Được Hay Không?

Cho m gam các thành phần hỗn hợp bao gồm nhị chất hữu cơ đơn chức, mạch hnghỉ ngơi tính năng toàn diện cùng với dung dịch chứa 11,2 gam KOH, chiếm được muối hạt của một axit cacboxylic với một ancol X. Cho tổng thể X tính năng hết cùng với Na thu được 3,36 lít khí H2 (sống đktc). Hai hóa học cơ học đó là


Đốt cháy trọn vẹn 3,42 gam các thành phần hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi kêt nạp toàn bộ thành phầm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Sau phản bội ứng thu được 18 gam kết tủa cùng dung dịch X. Kăn năn lượng X đối với trọng lượng dung dịch Ca(OH)2 thuở đầu đang chuyển đổi như vậy nào?


Đốt cháy trọn vẹn m gam hỗn hợp X có nhì este đồng phthân thiện cần sử dụng 27,44 lít khí O2, thu được 23,52 lít khí CO2 với 18,9 gam H2O. Nếu cho m gam X công dụng không còn cùng với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau bội phản ứng thì nhận được 27,9 gam hóa học rắn khan, trong số ấy có a mol muối hạt Y với b mol muối bột Z (MY


Xem thêm: Vì Ai Mà Tôi Điên Vì Ai Tôi Hết Hồn Nhiên, Hợp Âm Craze


*

Cơ quan liêu chủ quản: cửa hàng Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát