Hãy phân tích sự khác nhau về đối tượng nghiên cứu giữa triết học với các môn khoa học cụ thể

Đối tượng nghiên cứu và phân tích vào Triết học với những môn công nghệ cụ thể bao gồm sự không giống nhau rất to lớn. Sau đây minhtungland.com sẽ phân tích sự khác nhau về đối tượng người tiêu dùng phân tích thân Triết học tập với những môn công nghệ cụ thể vào sách giáo khoa GDCD 10 nhé.

Bạn đang xem: Hãy phân tích sự khác nhau về đối tượng nghiên cứu giữa triết học với các môn khoa học cụ thể


Trong chương trình GDCD 10 có đề cập đến thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng vào Triết học. Vậy hãy cùng minhtungland.com phân tích sự khác nhau về đối tượng nghiên cứu giữa Triết học với các môn khoa học cụ thể. Theo dõi bài viết ngay lập tức sau đây!


1. Hãy phân tích sự khác nhau về đối tượng nghiên cứu giữa Triết học với các môn khoa học cụ thể
1.2. Đối tượng nghiên cứu của các môn khoa học cụ thể
2. Sự giống nhau về đối tượng nghiên cứu giữa Triết học với các môn khoa học cụ thể

Hãy phân tích sự khác nhau về đối tượng nghiên cứu giữa Triết học với các môn khoa học cụ thể

Trong chương trình GDCD 10 đã nêu ra vai trò thế giới quan lại và phương pháp luận của Triết học. Chúng ta hãy đến với phần phân tích sự khác nhau về đối tượng nghiên cứu giữa Triết học với các môn khoa học cụ thể:


Đối tượng nghiên cứu của Triết học

Triết học nghiên cứu những vấn đề chung nhất, phổ biến nhất của thế giới. Đó là hệ thống các quan liêu điểm lí luận thông thường nhất về thế giới và vị trí của bé người trong thế giới đó.

Ví dụ:

Triết học nghiên cứu mối quan tiền hệ giữa vật chất và ý thức; giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội; giữa lí luận và thực tiễn; nghiên cứu các quy luật chung nhất về sự vận động và phát triển của sự vật và hiện tượng.


Đối tượng nghiên cứu của các môn khoa học cụ thể

Mỗi một môn khoa học cụ thể sẽ đi sâu vào nghiên cứu một bộ phận, một lĩnh vực riêng biệt nào đó có thế giới.

Ví dụ:

Toán học nghiên cứu những con số.Hóa học nghiên cứu sự cấu tạo, tính chất, sự biến đổi của các chất.Sử học nghiên cứu lịch sử của xã hội loài người qua từng giai đoạn phát triển.

Sự giống nhau về đối tượng nghiên cứu giữa Triết học với các môn khoa học cụ thể

Sự giống nhau về đối tượng nghiên cứu giữa Triết học với các môn khoa học cụ thể:


Các đối tượng nghiên cứu giữa Triết học với các môn khoa học cụ thể đều thuộc thế giới mà con người đang sinh sống. Mặc dù có sự khác nhau về những khía cạnh nhưng đều có tầm thường mục đích là để phục vụ bé người.

Các đối tượng nghiên cứu này thường phải thực hiện vào một quá trình dài, bao gồm cả những lí thuyết đi kèm với lí luận thực tiễn.

*

Câu hỏi, bài tập liên quan tiền khác

Ở các ví dụ sau, ví dụ nào thuộc kiến thức khoa học cụ thể, ví dụ nào thuộc kiến thức Triết học? Vì sao?


Trả lời:

Những ví dụ thuộc kiến thức khoa học cụ là:

Hai ví dụ này nêu lên được những sự vật, sự việc cụ thể (bình phương cạnh huyền, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam).

Những ví dụ thuộc kiến thức Triết học là:


Mọi sự vật và hiện tượng đều có quan hệ nhân quả.Ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh

Hai ví dụ này chỉ nêu lên nét khái quát của các sự vật, sự việc.

Xem thêm: Mạng Wifi Bị Limited Access Win 7 Và Win 10, Mạng Bị Limited Sửa Như Thế Nào

Dựa vào cơ sở nào để phân chia các hệ thống thế giới quan tiền vào Triết học?

Cơ sở để phân phân chia các hệ thống thế giới quan tiền vào Triết học là dựa trên nguyên tắc giải quyết mối quan liêu hệ giữa vật chất và ý thức; giữa tư duy và tồn tại xem cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào; bé người có nhận thức được thế giới tuyệt không để phân phân chia các hệ thống thế giới quan: thế giới quan tiền duy vật và thế giới quan liêu duy tâm.

Thế giới quan tiền duy vật khẳng định: Vật chất là bản chất của thế giới. Vật chất là cái có trước, cái quyết định ý thức. Thế giới vật chất là tự vì chưng, không bởi ai sáng tạo ra và cũng không mất đi.Thế giới quan lại duy tâm mang lại rằng: Ý thức là cái có trước và là cái sản hiện ra thế giới tự nhiên.

*


Phân tích các yếu tố duy vật, duy tâm về thế giới vào truyện và câu dẫn sau: Truyện thần thoại Thần Trụ trời, “Sống chết có mệnh, giàu quý phái bởi trời” (Khổng Tử).

Yếu tố duy tâm và duy vật trong Truyện thần thoại Thần Trụ trời là:

Yếu tố duy vật bao gồm: đất đá, cột chống trời,…Yếu tố duy tâm: Thần linch.

Yếu tố duy tâm và duy vật trong câu “Sống chết có mệnh, giàu sang bởi vì trời” của Khổng Tử là:

Yếu tố duy vật: sống, chết, giàu, thanh lịch.Yếu tố duy tâm: Mệnh, trời.

Hãy nêu ý kiến của mình về các yếu tố biện chứng, siêu hình về phương pháp luận trong truyện, các câu tục ngữ và thành ngữ sau:


Truyện ngụ ngôn Thầy bói coi voi Tục ngữ, thành ngữ: Rút dây động rừng, Tre già măng mọc, Môi hở răng lạnh, Nước chảy đá mòn.

Truyện ngụ ngôn Thầy bói coi voi thuộc phương pháp luận siêu hình. Các nhân vật trong truyện nhìn nhận sự vật một cách phiến diện. Họ chỉ thấy chúng tồn tại trong những khía cạnh cô lập, máy móc, áp đặt, không có một cách nhìn tổng thể.

Xem thêm: Mẫu Đơn Chuyển Sinh Hoạt Đảng Đi Nơi Khác, Đảng Bộ, Mẫu Đơn Xin Chuyển Sinh Hoạt Đảng

Các câu tục ngữ thành ngữ như rút dây động rừng, tre già măng mọc, môi hở răng lạnh, nước chảy đá mòn thuộc phương pháp luận biện chứng. Các sự vật vào câu có sự ràng buộc với nhau trong sự phát triển và vận động không ngừng của chúng.

Như vậy, chúng ta vừa đã phân tích sự khác nhau về đối tượng nghiên cứu giữa Triết học với các môn khoa học cụ thể trong chương trình GDCD 10. Hi vọng các bạn đã có thêm đến mình những kiến thức thú vị. Đừng quên theo dõi minhtungland.com trong các bài viết tiếp theo!