Hãy cho biết có tất cả mấy số chẵn có 4 chữ số nhỏ hơn 2012?

Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2012.Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 2012.Có bao nhiêu số số chẵn có 4 chữ số nhỏ hơn 2012?

 

Bạn đang xem: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2012

1, các số tự nhiên từ0 đến2012 có số số hạng là :

( 2012 - 0 ) : 1 + 1= 2013 ( số)

các số tự nhiên nhỏ hơn 2012 là :

2013 - 1 = 2012 ( số )

đáp số : 2012 số

2, ta có dãy số như sau:

1 , 3 , 5 ..... , 2011

có tất cả các số lẻ nhỏ hơn 2012 là :

( 2011 - 1 ) : 2 + 1 = 2006 ( số )

đáp số : 2006 số

3, ta có dãy số như sau :

1000,1002.......,2010

có tất cả các số chẵn có 4 chữ số nhỏ hơn 2012 là :

( 2010 - 1000 ) : 2 + 1 = 506 ( số )

đáp số : 506 số

( cấm chép bài )

 

1, các số tự nhiên từ0 đến2012 có số số hạng là :

( 2012 - 0 ) : 1 + 1= 2013 ( số)

các số tự nhiên nhỏ hơn 2012 là :

2013 - 1 = 2012 ( số )

đáp số : 2012 số

2, ta có dãy số như sau:

1 , 3 , 5 .....

Xem thêm: Hướng Dẫn Copy Danh Bạ Từ Iphone Sang Sim Không Jailbreak ? Có Chuyển Danh Bạ Từ Iphone Sang Sim Được Không

, 2011

có tất cả các số lẻ nhỏ hơn 2012 là :

( 2011 - 1 ) : 2 + 1 = 2006 ( số )

đáp số : 2006 số

3, ta có dãy số như sau :

1000,1002.......,2010

có tất cả các số chẵn có 4 chữ số nhỏ hơn 2012 là :

( 2010 - 1000 ) : 2 + 1 = 506 ( số )

đáp số : 506 số

( cấm chép bài )

 

1, các số tự nhiên từ0 đến2012 có số số hạng là :

( 2012 - 0 ) : 1 + 1= 2013 ( số)

các số tự nhiên nhỏ hơn 2012 là :

2013 - 1 = 2012 ( số )

đáp số : 2012 số

2, ta có dãy số như sau:

1 , 3 , 5 ..... , 2011

có tất cả các số lẻ nhỏ hơn 2012 là :

( 2011 - 1 ) : 2 + 1 = 2006 ( số )

đáp số : 2006 số

3, ta có dãy số như sau :

1000,1002.......,2010

có tất cả các số chẵn có 4 chữ số nhỏ hơn 2012 là :

( 2010 - 1000 ) : 2 + 1 = 506 ( số )

đáp số : 506 số

( cấm chép bài )

 

1, các số tự nhiên từ0 đến2012 có số số hạng là :

( 2012 - 0 ) : 1 + 1= 2013 ( số)

các số tự nhiên nhỏ hơn 2012 là :

2013 - 1 = 2012 ( số )

đáp số : 2012 số

2, ta có dãy số như sau:

1 , 3 , 5 ..... , 2011

có tất cả các số lẻ nhỏ hơn 2012 là :

( 2011 - 1 ) : 2 + 1 = 2006 ( số )

đáp số : 2006 số

3, ta có dãy số như sau :

1000,1002.......,2010

có tất cả các số chẵn có 4 chữ số nhỏ hơn 2012 là :

( 2010 - 1000 ) : 2 + 1 = 506 ( số )

đáp số : 506 số

( cấm chép bài )

 


*

Giới thiệu| Câu hỏi thường gặp| Kiểm tra| Học mà chơi| Tin tức| Quy định sử dụng| Chính sách bảo mật| Góp ý - Liên hệ