Giấy chứng nhận con thương binh

minhtungland.com xin giới thiệu đến bạn đọc Mẫu giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh. Mẫu giấy được lập ra để xác nhận về việc là thân nhân của người có công với cách mạng. Nội dung trong mẫu giấy xác nhận nêu rõ được thông tin của người có công với cách mạng, thông tin về thân nhân người có công với cách mạng.

Bạn đang xem: Giấy chứng nhận con thương binh

.... Mời bạn đọc tham khảo chi tiết mẫu giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh sau đây.

Mẫu giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------o0o----------

GIẤY XÁC NHẬN

THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

1. Thông tin về thân nhân người có công với cách mạng

Họ và tên:.........................................................................................................................


Ngày tháng năm sinh:… ....…/…....…/………… Giới tính:..............................................

Nơi đăng ký thường trú:....................................................................................................

Quan hệ với người có công với cách mạng (1):................................................................

2. Thông tin về người có công với cách mạng

Họ và tên:........................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:……/……/..…… Giới tính:...........................................................

Thuộc diện người có công với cách mạng (2):................................................................

Số hồ sơ:.........................................................................................................................

Xem thêm: Thế Giới Bị Mất: Công Viên Kỷ Jura Diễn Viên Kỷ Jura 2: Thế Giới Bị Mất

Nơi đăng ký thường trú (nếu có):....................................................................................


Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (4)

Ông/bà:………………...

Là thân nhân người có công với cách mạng.

Thủ trưởng đơn vị

(Họ và tên, ký, đóng dấu)

......, ngày….tháng…năm…...

Xác nhận của người có công với cách mạng

(Ký và ghi rõ họ tên)

(3)

.......ngày.....tháng....năm.......

Người đề nghị xác nhận

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi quan hệ người đề nghị xác nhận với người có công với cách mạng: cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

(2) Ghi rõ loại đối tượng người có công với cách mạng.

(3) Mục này không áp dụng đối với liệt sỹ, người có công với cách mạng đã từ trần.

(4) Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền:

Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công xác nhận người có công với cách mạng do Trung tâm quản lý.

Xem thêm: Top 8 Bài Phân Tích Bài Ca Ngắn Đi Trên Bãi Cát Của Cao Bá Quát Hay Nhất

Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý.


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
minhtungland.com
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 2.240 Lượt xem: 6.192 Dung lượng: 277,7 KB
Liên kết tải về

Link minhtungland.com chính thức:

Mẫu giấy xác nhận con thương binh, bệnh binh minhtungland.com Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


Sắp xếp theo Mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA