GIÁO TRÌNH LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật – Đại học Luật Hà Nội – Nhà xuất bản Công an nhân dân 2021. Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan & TS. Nguyễn Văn Năm.

Bạn đang xem: Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật đại học luật hà nội

..

Những tài liệu liên quan:

..

Xem thêm: So Sánh Chiến Tranh Đặc Biệt Và Việt Nam Hóa Chiến Tranh, Học Tại Nhà

Giáo trình Lý luận chung nhà nước và pháp luật – Đại học Luật Hà Nội


*
Giáo trình Lý luận chung nhà nước và pháp luật – Đại học Luật Hà Nội

Giới thiệu giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật – Trường Đại học Luật Hà Nội

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật là môn học quan trọng trong hệ thống khoa học pháp lý. Dựa trên cơ sở học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng và nhà nước ta cũng như tri thức chung của nhân loại về nhà nước và pháp luật, môn học này trình bày trúng giải một cách khoa học các vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật. Năm 1989, Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật đã được hội đồng khoa học bộ tư pháp thông qua, được lưu hành làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức của trường đọc luật Hà Nội và các trường đại học khác có dạy luật.


*
Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật – NXB Tư pháp 2020

Nhầm đắp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và sinh viên Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật đã được chỉnh lý, bổ sung vào tay bạn vào những năm 1992,1994,1996, 2003, 2007, 2010, 2015 và đặc biệt năm 2020, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức biên soạn lại giáo trình này. Thời gian qua, tình hình trong nước và quốc tế đã có những thay đổi căn bản đòi hỏi lý luận về nhà nước và pháp luật cũng phải có sự thay đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng nhu cầu công cuộc đổi mới của đất nước. Dưới ánh sáng của các quan điểm mới thể hiện trong các văn kiện của Đảng và hiến pháp pháp luật của nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức biên soạn mới Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật nhầm cập nhật những kiến thức mới, hiện đại hóa về nội dung và hình thức kết cấu đắp ứng một cách tốt hơn nhu cầu giảng dạy và học tập môn học ở bậc đại học trong tình hình mới.

Xem thêm: Cập Nhật Thông Tin Thuê Bao Vietnamobile, Làm Thế Nào Để

Tuy nhiên cũng cần phải nói rằng nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng xã hội hết sức phức tạp, có nhiều vấn đề để tranh luận nhất là trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy việc xây dựng được Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật thực sự hoàn chỉnh là điều rất khó khăn. Trên tinh thần đó, chúng tôi mong nhận được những ý kiến góp ý cho việc biên soạn, chỉnh lý, bổ sung giáo trình này một cách hoàn thiện hơn nữa trong những năm tới.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Trường Đại học Luật Hà Nội


*
Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan & TS. Nguyễn Văn Năm

Nội dung Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật – Trường Đại học Luật Hà Nội

Chương I: Nhập môn lý luận chung về nhà nước và pháp luậtLý luận chung về nhà nước và pháp luật – một ngành khoa học pháp lýLý luận chung về nhà nước và pháp luật-một môn họcChương II: Nguồn gốc và kiểu nhà nướcKhái niệm nhà nướcNguồn gốc nhà nướcKiểu nhà nướcChương III: Bản chất nhà nướcKhái niệm bản chất nhà nướcBản chất nhà nước Việt Nam hiện nayChương IV: Chức năng nhà nướcKhái niệm chức năng nhà nướcPhân loại chức năng nhà nướcChức năng nhà nước qua các kiểu nhà nướcChức năng nhà nước Việt Nam hiện nayChương V: Bộ máy nhà nướcKhái niệm bộ máy nhà nướcBộ máy nhà nước qua các kiểu nhà nướcMột số nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nướcBộ máy nhà nước Việt Nam hiện nayChương VI: Hình thức nhà nướcKhái niệm hệ thống chính trịVị trí, vai trò của nhà nước trong hệ thống chính trịQuan hệ giữa nhà nước với các tổ chức khác trong hệ thống chính trịNhà nước trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nayChương VII: Nhà nước trong hệ thống chính trịKhái niệm nhà nước pháp quyềnCác đặc trưng và giá trị cơ bản của nhà nước pháp quyềnXây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nayChương VIII: Nhà nước pháp quyềnNhững bảo đảm cho quan hệ giữa nhà nước và cá nhânQuan hệ giữa nhà nước và cá nhân qua các kiểu nhà nướcQuan hệ giữa nhà nước và cá nhân ở Việt Nam hiện nayChương IX: Nhà nước và cá nhânKhái niệm và nội dung quan hệ giữa nhà nước và cá nhânNhững bảo đảm cho quan hệ giữa nhà nước và cá nhânQuan hệ giữa nhà nước và cá nhân qua các kiểu nhà nướcQuan hệ giữa nhà nước và cá nhân ở Việt Nam hiện nayChương X: Nguồn gốc và kiểu pháp luậtKhái niệm pháp luậtNguồn gốc pháp luậtKiểu pháp luậtChương XI: Pháp luật trong hệ thống công cụ điều chỉnh quan hệ xã hộiĐiều chỉnh quan hệ xã hộiVị trí, vai trò của pháp luật trong hệ thống công cụ điều chỉnh quan hệ xã hộiQuan hệ giữa pháp luật và các công cụ khác trong hệ thống công cụ điều chỉnh quan hệ xã hộiHoàn thiện hệ thống công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội ở Việt Nam hiện nayChương XII: Bản chất và vai trò của pháp luậtBản chất pháp luậtVai trò của pháp luậtChương XIII: Hình thức và nguồn của pháp luậtKhái niệm hình thức, nguồn gốc của pháp luậtCác loại nguồn của pháp luậtNguồn của pháp luật Việt Nam hiện nayChương XIV: Quy phạm pháp luậtKhái niệm quy phạm pháp luậtCơ cấu của quy phạm pháp luật trong văn bản quy phạm pháp luậtCách trình bày quy phạm pháp luật trong văn bản quy phạm pháp luậtPhân loại quy phạm pháp luậtChương XV: Hệ thống pháp luậtKhái niệm hệ thống pháp luậtHệ thống pháp luật quốc giaHệ thống pháp luật của nhóm quốc giaHệ thống pháp luật quốc tếHệ thống pháp luật Việt NamChương XVI: Xây dựng pháp luật và hệ thống hóa pháp luậtXây dựng pháp luậtHệ thống hóa pháp luậtChương XVII: Quan hệ pháp luậtKhái niệm và phân loại quan hệ pháp luậtThành phần của quan hệ pháp luậtSự kiện pháp líChương XVIII: Thực hiện pháp luật và giải thích pháp luậtThực hiện pháp luậtÁp dụng pháp luậtÁp dụng pháp luật tương tựGiải thích pháp luậtChương XIX: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lýVi phạm pháp luậtTrách nhiệm pháp lýChương XX: Ý thức pháp luật và văn hóa pháp lýÝ thức pháp luậtVăn hóa pháp lýGiáo dục pháp luậtChương XXI: Điều chỉnh pháp luậtKhái niệm điều chỉnh của pháp luậtĐối tượng và phạm vi điều chỉnh pháp luậtPhương pháp điều chỉnh pháp luậtCơ chế điều chỉnh pháp luậtCác giai đoạn của quá trình điều chỉnh pháp luật
*

*

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!


Một số Giáo trình Lý luận chung khác của Trường Đại học Luật Hà Nội

1. Giáo trình Lý luận chung nhà nước và pháp luật – NXB Công an Nhân dân 2015 – Chủ biên: Chủ biên: GS.TS. Lê Minh Tâm & PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Lý luận nhà nước  pháp luật, bao gồm: đối tượng  phương pháp nghiên cứu của lí luận nhà nước  pháp luật; nguồn gốc, bản chất, đặc điểm  hình thức nhà nước; chức năng, bộ máy, kiểu  vai trò của nhà nước trong đời sống xã hội,…


Giáo trình Lý luận chung nhà nước và pháp luật – NXB Công an Nhân dân 2017

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

2. Giáo trình Lý luận chung nhà nước và pháp luật – NXB Công an Nhân dân 2010 – Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Động

Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Lí luận nhà nước và pháp luật, gồm: nhập môn lí luận nhà nước và pháp luật; nguồn gốc nhà nước, kiểu nhà nước, hình thức nhà nước, chức năng nhà nước, bộ máy nhà nước, các trường phái pháp luật, qui phạm pháp luật,…


Giáo trình Lý luận chung nhà nước và pháp luật – NXB Công an Nhân dân 2010

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

3. Giáo trình Lý luận chung nhà nước và pháp luật – NXB Công an Nhân dân 2009 – Chủ biên: PGS.TS. Lê Minh Tâm


Giáo trình Lý luận chung nhà nước và pháp luật - NXB Công an Nhân dân 2009.">Giáo trình Lý luận chung nhà nước và pháp luật – NXB Công an Nhân dân 2009Download

Các tìm kiếm liên quan đến Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật PDF, Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật PDF, Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật Nhà xuất bản Công an nhân dân, Đề cương Lý luận nhà nước và pháp luật Đại học luật Hà Nội, Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật đại học luật, Bài giảng lý luận nhà nước và pháp luật Đại học luật Hà Nội, Lý luận nhà nước và pháp luật uel pdf, Giáo trình đại cương về Nhà nước và pháp luật kinh tế Quốc dân, Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật


Nội dung của Giáo trình Lý luận chung nhà nước và pháp luật – Đại học Luật Hà Nội?
Kết cấu của Giáo trình Lý luận chung nhà nước và pháp luật  – Đại học Luật Hà Nội?

Bìa

*
Tập thể tác giả
*
Lời giới thiệu– Chương 1: Nhập môn lí luận chung về nhà nước và pháp luật– Chương 2: Nguồn gốc và kiểu nhà nước– Chương 3: Bản chất nhà nước– Chương 4: Chức năng nhà nước– Chương 5: Bộ máy nhà nước– Chương 6: Hình thức nhà nước– Chương 7: Nhà nước trong hệ thống chính trị– Chương 8: Nhà nước pháp quyền– Chương 9: Nhà nước và cá nhân– Chương 10: Nguồn gốc và kiểu pháp luật– Chương 11: Pháp luật trong hệ thống công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội– Chương 12: Bản chất và vai trò của pháp luật– Chương 13: Hình thức và nguồn của pháp luật– Chương 14: Quy phạm pháp luật– Chương 15: Hệ thống pháp luật– Chương 16: Xây dựng pháp luật và hệ thống hoá pháp luật– Chương 17: Quan hệ pháp luật– Chương 18: Thực hiện pháp luật và giải thích pháp luật– Chương 19: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí– Chương 20: Ý thức pháp luật và văn hoá pháp lí– Chương 21: Điều chỉnh pháp luậtDanh mục tài liệu tham khảoMục lụcTừ khóa:
Giáo trình Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình môn luận nhà nước và pháp luật, Lý luận chung nhà nước và pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, 10465