Đơn Xin Ở Nhà Công Vụ

Mẫu đơn đề nghị về việc thuê nhà ở công vụ

Mẫu đơn đề nghị về việc thuê nhà ở công vụ là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc được thuê nhà ở công vụ. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung đề nghị...

Bạn đang xem: Đơn xin ở nhà công vụ

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị tại đây.
Mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng mới nhất năm 2018Mẫu Hợp đồng mượn nhàMẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị về việc thuê nhà ở công vụ như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc------------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤKính gửi: Sở Xây dựngTên tôi là:..................................................................................................

Xem thêm:


Năm sinh.........................Quê quán .........................................................CMND số........................cấp ngày......./........./.............tại .........................Chỗ ở hiện nay: ........................................................................................Đang ở thuê..... Đang ở nhà khách... Đang ở nhờ....Hiện đang công tác tại: .............................................................................Chức vụ:..................................................; phụ cấp chức vụ: ....................Điện thoại:................................ Email .......................................................Hiện nay tôi chưa có nhà ở (chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội) tại nơi đến công tác.Tôi làm đơn này đề nghị cơ quan .......…xem xét cho tôi được thuê nhà ở công vụ và cam đoan chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về thuê, sử dụng nhà ở công vụ (Số thành viên trong gia đình ở cùng là:............người).
Kèm theo đơn này là bản sao Quyết định số.......ngày....../..../........ của…………… về việc bổ nhiệm hoặc/và điều động, luân chuyển công tác.Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời khai của mình trước pháp luật./.

Xem thêm:

..........., ngày...tháng...năm...Xác nhận của cơ quan quản lý người đềnghị thuê nhà ở công vụvề thực trạng nhà ở tại địa phương nơi đến công tác)Người làm đơnKý và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đề nghị về việc thuê nhà ở công vụ


Hợp đồng thuê đất Mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất Hợp đồng cho thuê nhà ở 2021 Hợp đồng cho thuê nhà mới nhất
*
Hợp đồng dịch vụ ăn uống mới nhất Mẫu hợp đồng ăn uống mới nhất