Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Vụ

... dứt hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động với người đã được miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Giáo dục ... nghị của Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học ra quyết định miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. 3. Bước 3 Căn cứ quyết định miễn nhiệm, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học ra quyết định ... hiện:Cá nhânTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:quyết định miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ...

Bạn đang xem: Đơn xin miễn nhiệm chức vụ

*

*

*

*

Xem thêm: Cuộc Sống Vốn Dĩ Không Dễ Dàng, Mỗi Cây Mỗi Hoa Mỗi Nhà Mỗi Cảnh Tiếng Anh

*

Mẫu Biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng trưởng cao đẳng nghề/giám đốc trung tâm dạy nghề


... Số phiếu đồng ý giới thiệu đề nghị bổ nhiệm ông/bà giữ chức vụ……… : phiếu/……. phiếu (…….%).- Số phiếu không đồng ý giới thiệu đề nghị bổ nhiệm ông/bà giữ chức vụ hiệu trưởng/giám đốc : … phiếu/……. ... hiệu trưởng/giám đốc : … phiếu/……. phiếu (…….%).(Có biên bản kiểm phiếu giới thiệu đề nghị bổ nhiệm kèm theo)Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự hội nghị nhất ... năm… ./.THƯ KÝ HỘI NGHỊ(ký, ghi rõ họ tên)Ghi chú:1. Tên cơ quan chủ quản (nếu có);2. Tên đơn vị.CHỦ TRÍ HỘI NGHỊ(ký, ghi rõ họ tên)...

Xem thêm: Hướng Dẫn Gọi Video Call Bằng Viber Trên Điện Thoại, Cách Gọi Video Call Bằng Viber Trên Điện Thoại

... Quy chế nội bộ của Tổ chức tín dụng và các quyđịnh của pháp luật có liên quan;Làm tại…….… ……ngày…… tháng… …năm… Người đại diện theo pháp luật của tổ chức (Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ và tên và ... nội bộ của Ngân hàng và các quy định của pháp luật có liên quan, tôi xin cam kết:- Mua đủ số cổ phần đã đăng ký;- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn của cổ phần;- ... cửngười đại diện pháp nhân; Báo cáo tài chính 05 năm gần nhất có kiểm toán (Mỗi loại 03 bản, kể cả đơn mua).Nếu không gởi báo cáo thường niên có kiểm toán và các văn bản theo yêu cầu của NHNN đúng...