ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN MẪU SỐ 3.3 PHỤ LỤC 3 THÔNG TƯ 39/2014/TT-BTC

*

Đăng cam kết học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP. VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆPhường. - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁPhường LUẬT MỚI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc

………, ngày……… tháng……… năm………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN

Kính gửi:……………………………………………………………………………………

I. Tổ chức, cá nhân đề nghị cài đặt hóa đơn:………………………………………………………

1. Tên tổ chức triển khai, cá thể (Ghi theo ĐK thuế):………………………………………………...

Bạn đang xem: Đơn đề nghị mua hóa đơn mẫu số 3.3 phụ lục 3 thông tư 39/2014/tt-btc

2. Mã số thuế:……………………………………………………………………………………...

3. Địa chỉ trụ ssống chủ yếu (Ghi theo ĐK thuế):………………………………………………….

4. Địa chỉ dấn thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế):………………………………………..

+ Cố định:………………………………………………………………………………………….

+ Di động:………………………………………………………………………………………….

6. Người đại diện thay mặt theo luật pháp (Ghi theo đăng ký thuế):………………………………………

7. Vốn điều lệ (ghi theo số đang góp đủ):……………………………………………………………

8. Số lượng lao động:……………………………………………………………………………..

Xem thêm: Những Bài Hát R&Amp;B Hay Nhất Việt Nam, Tuyển Tập Ca Khúc R&B Cực Chất

9. Tên người mua hóa đối kháng (Đối với hộ sale thì tên người mua hóa đối kháng là công ty hộ gớm

doanh, ngôi trường phù hợp nhà hộ ủy quyền cho những người không giống thì đề xuất kèm giấy ủy quyền):……………….

Số CMND tín đồ đi cài hóa đơn:………………………………………………………………..

Ngày cấp:.......................................... Nơi cấp:...................................................................................

II. Số lượng hóa 1-1, bệnh trường đoản cú ý kiến đề xuất mua:

Đề nghị cơ sở thuế buôn bán hóa đơn, hội chứng trường đoản cú nhằm thực hiện theo số lượng và một số loại như sau:

Đơn vị tính: Số

S

T

T

Loại

hóa đơn, hội chứng từ

Tồn đầu

kỳ trước

Số lượng

sở hữu kỳ

trước

Sử dụng trong kỳ

Còn

cuối kỳ

Số lượng mua

kỳ này

Sử dụng

Xóa bỏ

Mất

Hủy

Cộng

Tôi xin cam kết:

Đã phân tích kỹ các chế độ vào Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ với Thông bốn số 64/2013/TT-BTC của Sở Tài chủ yếu hướng dẫn về hóa đối kháng bán hàng hóa đáp ứng các dịch vụ.

Quản lý với áp dụng hoá solo vì cơ sở thuế desgin đúng công cụ. Nếu vi phạm tổ chức, cá thể xin hoàn toàn Chịu đựng trách nát nhiệm trước điều khoản.

Xem thêm: Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Ngành Du Lịch Hay, Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Ngành Du Lịch

Ghi chú:NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁPhường LUẬT
- Hộ, cá nhân marketing ko cần đóng lốt.(Ký, đóng vết cùng ghi rõ chúng ta, tên)