Để Hòa Tan Hoàn Toàn 6.4 Gam Hỗn Hợp Gồm Kim Loại R


Để hoà chảy hoàn toàn 6,4 gam tất cả hổn hợp tất cả sắt kẽm kim loại R (chỉ có hoá trị II) với oxit của nó bắt buộc toàn vẹn 400 ml hỗn hợp HCl 1M. Kim một số loại R là:

A. Be

B. Ca

C. Ba

D. MgĐể hoà chảy trọn vẹn 6,4 gam hỗn hợp gồm sắt kẽm kim loại R (chỉ bao gồm hoá trị II) và oxit của chính nó bắt buộc toàn vẹn 400 ml dung dịch HCl 1M. Kyên loại R là

A. Ba

B. Ca

C. Be

D. Mg


*

Để hoà tan hoàn toàn 8,4 gam các thành phần hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ tất cả hoá trị II) với oxit của chính nó phải toàn vẹn 100 ml dung dịch HCl 5M. Kim nhiều loại R là

A. Ba

B. Ca

C. Be

D. Mg


Hoà tung trọn vẹn 19,2 gam hỗn hợp A tất cả Fe cùng một sắt kẽm kim loại R gồm hoá trị II vào dung dịch axit HCl (dư) thì chiếm được 8,96 lkhông nhiều khí (đo sống đktc). Mặt không giống khi hoà rã hoàn toàn 9,2 gam kim loại R trong 1000 ml dung dịch HCl 1M chiếm được dung dịch B, mang đến quì tím vào dung dịch B thấy quì tím gửi thành mau đỏ. Hãy khẳng định R và tính khối lượng của mỗi kim loại trong 19,2 gamhỗn hợp A.

Bạn đang xem: Để hòa tan hoàn toàn 6.4 gam hỗn hợp gồm kim loại r


Hoà tung trọn vẹn 3,9 gam các thành phần hỗn hợp bao gồm Mg và sắt kẽm kim loại R gồm tỉ lệ thành phần mol tương ứng là 1:2 buộc phải 200 ml hỗn hợp HCl 2M. Kyên ổn nhiều loại R cùng nguyên tố % trọng lượng của chính nó trong tất cả hổn hợp là

A. Zn; 78,9%

B. Cr;79,76%

C. Fe; 80,25%

D. Al; 69,23%


 Hoà chảy hoàn toàn 8,0 gam một oxit kim loại A (A gồm hoá trị II vào vừa lòng chất) bắt buộc cần sử dụng đầy đủ 400ml hỗn hợp HCl 1M

1. Xác định kim loại A với bí quyết hoá học tập của oxit.

2. Cho 8,4 gam ACO3 tác dụng cùng với 500ml dung dịch H2SO4 1M đến khi bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn. Tính độ đậm đặc mol của các chất trong hỗn hợp sau phản ứng (coi thể tích dung dịch sau làm phản ứng vẫn luôn là 500 ml).


1) Hotline công thức của oxit là AO. Số mol HCl là 0,4.1=0,4 (mol).

AO (0,2 mol) + 2HCl (0,4 mol) ( ightarrow) ACl2 + H2(uparrow).

Phân tử kăn năn của oxit là 8,0/0,2=40 (g/mol).

Xem thêm: Yêu Em Từ Lần Đầu Gặp Em Anh Đã Yêu Em Rồi " (Kiếm Được 2 Bài)

Vậy A là magie (Mg) cùng công thức hóa học của oxit là MgO.

2) Số mol MgCO3 và H2SO4 theo thứ tự là 8,4/84=0,1 (mol) với 0,5.1=0,5 (mol).

Các chất tan vào hỗn hợp sau phản ứng tất cả MgSO4 (0,1 mol) cùng H2SO4 dư (0,4 mol) bao gồm nồng độ mol theo thứ tự là 0,1/0,5=0,2 (M) cùng 0,4/0,5=0,8 (M).

 


(1,n_HCl=0,4.1=0,4left(mol ight)\PTHH:AO+2HCl ightarrow ACl_2+H_2O\Mol:0,2leftarrow0,4\M_AO=dfrac80,2=40left(dfracgmol ight)\Leftrightarrow A+16=40\Leftrightarrow A=24left(dfracgmol ight)\Leftrightarrow A.là.Mg\CTHH:MgO)

(2,n_H_2SO_4=1.0,5=0,5left(mol ight)\PTHH:MgCO_3+H_2SO_4 ightarrow MgSO_4+CO_2uparrow+H_2O\Mol:0,5leftarrow0,5 ightarrow0,5\C_Mleft(MgSO_4 ight)=dfrac0,50,5=1M)


(1,n_HCl=0,4.1=0,4left(mol ight)\PTHH:AO+2HCl ightarrow ACl_2+H_2O\Mol:0,2leftarrow0,4\M_AO=dfrac80,2=40left(dfracgmol ight)\Leftrightarrow A+16=40\Leftrightarrow A=24left(dfracgmol ight)\Rightarrow A.là.Mg\CTHH:MgO)

(2,n_MgCO_3=dfrac8,484=0,1left(mol ight)\n_H_2SO_4=1.0,5=0,5left(mol ight)\PTHH:MgCO_3+H_2SO_4 ightarrow MgSO_4+CO_2uparrow+H_2O\LTL:0,1


Hoà rã trọn vẹn 16 gam oxit kim loại M có hóa trị II phải cần sử dụng 200ml hỗn hợp H2SO4 loãng 1M. Xác định sắt kẽm kim loại trong oxit trên?

A. Cu B. Mg C. Zn D. Ca 


(n_H_2SO_4=1cdot0,2=0,2left(mol ight)\ PTHH:MO+H_2SO_4 ightarrow MSO_4+H_2O\Rightarrow n_MO=n_H_2SO_4=0,2left(mol ight)\Rightarrow M_MO=dfrac160,2=80left(g/mol ight)\Rightarrow PTK_M=80-16=64left(đvC ight))

Do đó M là Cu

Vậy lựa chọn A


Hoà tan trọn vẹn 4g tất cả hổn hợp bao gồm một kim loại hoá trị II và một kim loại hoá trị III đề nghị dùng hết 170 ml HCl 2M.

Xem thêm: Mẫu Đơn Tố Giác Tội Phạm Lừa Đảo Mới Nhất Hiện Nay, Please Wait

a) Cô cạn dung dịch nhận được từng nào gam muối?b) Vính V H2 thoá ra sống dktcc) Nếu biết sắt kẽm kim loại hoá trị III là Al cùng số mol bằng 5 lần số mol kim loại hoá trị II thì sắt kẽm kim loại hoá trị II là sắt kẽm kim loại nào?


a) Hotline sắt kẽm kim loại hóa trị II là A, kim loại hóa trị III là B

(n_HCl=0,17.2=0,34left(mol ight))

PTHH: A + 2HCl --> ACl2 + H2

2B + 6HCl --> 2BCl3 + 3H2

=> (n_H_2=dfrac12n_HCl=0,17left(mol ight))

Theo ĐLBTKL: mkyên loại + mHCl = mmuối + mH2

=> mmuối = 4 + 0,34.36,5 - 0,17.2 = 16,07 (g)

b) (V_H_2=0,17.22,4=3,808left(l ight))

c) Có: (left{eginmatrixn_A=aleft(mol ight)\n_Al=5aleft(mol ight)endmatrix ight.)

=> a.MA + 135a = 4 (1)

PTHH: A + 2HCl --> ACl2 + H2

a-------------------->a

2Al + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2

5a------------------------>7,5a

=> a + 7,5a = 0,17

=> a = 0,02 (mol) (2)

(1)(2) => MA = 65 (g/mol)

=> A là Zn

 
Đúng 4

Bình luận (0)

(n_HCl=0,17.2=0,34left(mol ight)\ ightarrow m_HCl=0,34.36,5=12,41left(g ight))

điện thoại tư vấn sắt kẽm kim loại hoá trị II là A, sắt kẽm kim loại hoá trị III là B

PTHH:

A + 2HCl ---> ACl2 + H2

2B + 6HCl ---> 2BCl3 + 3H2

Theo pthh: (n_H_2=dfrac12n_HCl=dfrac12.0,34=0,17left(mol ight))

( ightarrowleft{eginmatrixm_H_2=0,17.2=0,34left(g ight)\V_H_2=0,17.22,4=3,808left(l ight)endmatrix ight.)

Theo ĐLBTKL:

(m_kl+m_HCl=m_muối+m_H_2)

=> mmuối = 4 + 12,41 - 0,34 = 16,07 (g)

Gọi (n_B=aleft(mol ight))

( ightarrow n_Al=5aleft(mol ight))

Theo pthh: (n_HCl=2n_B+3n_Al=2a+13.5b=17a=0,34left(mol ight))

( ightarrow a=0,02left(mol ight)\ ightarrow m_Al=5.0,02.27=2,7left(g ight)\ ightarrow m_B=4-2,7=1,3left(g ight)\ ightarrow M_B=dfrac1,30,02=65left(dfracgmol ight))

=> B là Zn


Đúng 3
Bình luận (0)

Hoà chảy trọn vẹn 4g hỗn hợp gồm 1 kim loại hoá trị II và một sắt kẽm kim loại hoá trị III buộc phải sử dụng hết 170 ml HCl 2M.a) Cô cạn hỗn hợp nhận được từng nào gam muối?b) Vính V H2 tté ra ở dktcc) Nếu biết sắt kẽm kim loại hoá trị III là Al với số mol bởi 5 lần số mol sắt kẽm kim loại hoá trị II thì sắt kẽm kim loại hoá trị II là sắt kẽm kim loại nào?


Lớp 9Hóa họcCmùi hương II. Klặng loại
1
1
GửiHủy

gọi nhị kim loại phải tra cứu thứu tự là A(II) với B(III)

điện thoại tư vấn a,b theo lần lượt là số mol A, B

Đổi 170ml = 0,17l

A + 2HCl = ACl2 + H2 (1)

a 2a a a (mol)

2B + 6HCl = 2BCl3 + 3H2 (2)

b 3b b 1,5b (mol)

Số mol HCl là : 0,17 x 2= 0,34(mol) = 2a + 3b (mol)

Khối lượng HCl là: 0,34 x 36,5 = 12,41 (g)

Theo PTHH (1)(2): n H2 = a+1,5b= 1/2 nHCl= 0,34:2= 0,17 (mol)

Kân hận lượng H2 thu được là: 0,17 x 2= 0,34(g)

Theo ĐL bảo toàn kân hận lượng:

mhh + m HCl = mMuối + m H2

=> m muối= 4 + 12,41 - 0,34 = 16,07(g)

b, Thể tích H2 thoát ra là: 0,17 x 22,4 = 3,808 (l)

c, Ta có: b= 5a

A + 2HCl = ACl2 + H2

a a (mol)

2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2

5a 7,5a (mol)

Số mol H2 thu được là: a+ 7,5a= 8,5a= 0,17(mol)

=> a= 0,02 (mol)

Ta bao gồm phương trình:

MA x a + 27 x 5a = 4 (g)

=> a ( MA + 135) =4 (g)

=> MA + 135 = 4/ 0,02= 200(g)

=> MA = 200 - 135= 65(g)

Vậy A là kim loại Zn

 

 


Đúng 1

Bình luận (7)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)