Cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch mắc nối tiếp

Mắc ba bóng đèn nối tiếp nhau vào hiệu điện thế

*
. Hiệu điện thế hai đầu bóng đèn thứ nhất là
*
, hiệu điện thế hai đầu bóng đèn thứ hai là
*
. Hiệu điện thế hai đầu bóng đèn thứ 3 có giá trị là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Vì mạch điện mắc nối tiếp nên ta có:

*

Ta suy ra:

*

Theo đề bài, ta có:

*


Bạn đang xem: Cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch mắc nối tiếp


- Cường độ dòng điện và hiệu điện thế của đoạn mạch mắc song song:

+ Cường độ dòng điện:

*

+ Hiệu điện thế:

*


Xem thêm: Lời Bài Hát Anh Chi Biet Cam Nin Nghe Tieng Em Khoc Lyrics, Anh Chỉ Biết Câm Nín Nghe Tiếng Em Khóc

Bài tập ví dụ:

Cho mạch điện gồm 2 đèn Đ1 và Đ2 mắc song song vào nguồn điện . Biết cường độ dòng điện qua đèn Đ1 là

*
, cường độ dòng điện trong mạch chính là
*
. Tính

a. Hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ­1 và hai đầu đèn Đ2

b. Cường độ dòng điện qua đèn Đ2


Xem thêm: Không Hiển Thị Cột Sóng Wifi Trên Laptop, Xem Ngay 3 Cách Dưới Đây!


Hướng dẫn giải:

*

Vậy hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 là , hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 là