CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN 1 CỦA THỰC DÂN PHÁP

Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp tập trung vào

A. Phát triển gớm tế nông nghiệp – công thương nghiệp

B. Nông nghiệp – công nghiệp – quân sự

C. Cướp đất lập đồn điền, knhì mỏ, giao thông, thu thuế

D. Ngoại thương – quân sự - giao thông vận tải thủy bộ

Đáp án Đúng là C

Chính sách khai quật thuộc địa lần thứ nhất của thực dân pháp tập trung vào cướp ruộng đất, lập đồn điền, khai quật mỏ, giao thông, thu thuế.

Bạn đang xem: Cuộc khai thác thuộc địa lần 1 của thực dân pháp

Để thực thi cơ chế khai quật thuộc địa lần thứ nhất thực dân Pháp tiến hành xây dựng bộ trang bị công ty nước để bắt tay vào khai thác, phát hành những chế độ khiếp tế, chinh sách làng hội với mục tiêu vơ vén ruộng đất của dân, lập những đồn điền, tiến hành khai quật mỏ, giao thông vận tải, thu thuế cao và nặng. Cùng Top lời giải kiếm tìm hiểu bí quyết thực dân Pháp xây dựng bộ máy cùng chính sách phát hành để thực hiện mục tiêu khai quật thuộc địa lần thứ nhất:

Cuộc khai quật thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897– 1914)

1. Tổ chức bộ lắp thêm Nhà nước

- Sau Lúc đàn áp kết thúc những cuộc đấu trực rỡ của quần chúng Việt Nam, thực dân Pháp bắt tay vào khai quật thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914). Pháp thành lập Liên bang Đông Dương, đứng đầu là viên toàn quyền người Pháp.

- Tổ chức bộ thiết bị nhà nước từ bên trên xuống vị Pháp chi phối. Việt Nam bị chia thành 3 xứ với 3 chế độ cai trị khác nhau: Nam Kì (thuộc địa), Trung Kì (bảo hộ), Bắc Kì (nửa bảo hộ). Xứ với các tỉnh đều bởi viên quan lại người Pháp cai trị.

- Dưới tỉnh là phủ, huyện, châu, xóm làng.

=> Nhìn bình thường bộ sản phẩm công nghệ thiết yếu quyền từ trung ương đến địa phương đều vì thực dân Pháp bỏ ra phối nhằm tăng cường ách áp bức, kìm kẹp, để tiến hành khai thác Việt Nam, làm cho nhiều đến tư bản Pháp.

*

* Nhận xét

- Chính sách của Pháp vào việc tổ chức bộ thứ công ty nước cực kỳ chặt chẽ, với tay xuống tận nông buôn bản.

- Kết hợp giữa thực dân và phong kiến cai trị.

2. Chính sách khiếp tế để phục vụ khai quật thuộc địa lần thứ nhất

- Nông nghiệp:

+ Đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất. Ở Bắc Kì đến năm 1902, bao gồm tới 182 ngàn hécta ruộng đất bị Pháp chiếm.

Năm 1897, Pháp nghiền triều Nguyễn kí điều ước “nhượng” quyền “knhị khẩn đất hoang” cho cái đó. Năm 1915, địa chủ người Pháp chiếm 470 000 ha để lập đồn điền ở Bắc và Trung Kì.

+ Phát canh thu sơn.

- Công nghiệp: khai thác mỏ than và klặng loạiđể xuất khẩu, đầu tư công nghiệp nhẹ như: sản xuất xi măng, gạch ngói, xay xát gạo, giấy, diêm...

- Giao thông vận tải:xây dựng hệ thống đường giao thông để tăng cường tách bóc lột cùng đàn áp phong trào đấu ttrẻ ranh của nhân dân.

*

Cầu Long Biên (1898 - 1902)

- Thương nghiệp:độc chiếm thị trường Việt Nam, đánh thuế nặng vào hàng hóa nước kế bên, trong những lúc đó sản phẩm & hàng hóa Pháp bị đánh thuế rất nhẹ hoặc được miễn thuế.

- Pháp lại tăng thêm những loại thuế, thuế mới chồng thuế cũ, đặc biệt là thuế rượu, muối, thuốc phiện.

- Tác động tiêu cực:

+ Tài nguyên vơi cạn.

Xem thêm: Tổng Hợp Bài Tập Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ Cơ Bản, Bài Tập Lập Trình Hướng Đối Tượng Tổng Hợp

+ Nông nghiệp dẫm chân tại chỗ, không có sự phân phát triển.

+ Công nghiệp vạc triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.

+ Việt Nam trở thành thị trường cung cấp nguim – nhiên liệu với thị trường độc chiếm của Pháp.

- Tác động tích cực:

+ Phương thức sản xuất TBcông nhân bước đầu được du nhập vào Việt Nam, nó sẽ đem lại nhiều tiến bộ hơn so với phương thức sản xuất phong kiến⇒đưa tới sự chuyển biến cơ bản về bộ mặt kinh tế tại một số quần thể vực (ví dụ: Hà Nội, TP. Sài Gòn,...).

3. Chính sách văn hoá, giáo dục để phục vụ khai thác thuộc địa lần thứ nhất

- Duy trì nền giáo dục phong kiến.

- Mở một số trường học với cơ sở y tế, văn hoá, đưa tiếng Pháp vào chương trình học bắt buộc ở bậc Trung học.

=>Những chính sách của thực dân Pháp đã tạo ra tầng lớp tay sai, kìm hãm quần chúng. #.

4. Những chuyển biến về buôn bản hội thời kỳ pháp khai quật thuộc địa lần thứ nhất

- Giai cấp địa chủ phong kiến: Từ thọ đã đầu mặt hàng, làm cho tay không đúng đến thực dân Pháp. Tuy nhiên, có một bộ phận nhỏ tất cả tinc thần yêu thương nước.

- Giai cấp nông dân: số lượng đông đảo nhất, họ bị áp bức tách bóc lột nặng nề, cuộc sống của họ khổ cực, nông dân sẵn sàng hưởng ứng, tsi gia cuộc đấu không nhường nhịn được độc lập cùng ấm no.

- Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX xuất hiện nhiều đô thị mới: Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn – Chợ Lớn…

- Tầng lớp tư sản: Là các công ty thầu khân oán, chủ xí nghiệp, xưởng thủ công, chủ thương hiệu buôn bán… bị chủ yếu quyền thực dân giam cầm, tư bản Pháp chèn lấn.

- Tiểu tư sản thành thị: Là chủ các xưởng thủ công nhỏ, cơ sở mua sắm nhỏ, viên chức cấp thấp cùng những người làm nghề tự bởi.

- Công nhân: Xuất thân từ dân cày, có tác dụng việc ở đồn điền, hầm mỏ, nhà máy sản xuất, xí nghiệp, lương thấp bắt buộc đời sống khổ cực, bao gồm tinch thần đấu tranh mãnh mạnh mẽ chống bọn chủ để cải thiện điều kiện có tác dụng việc cùng đời sống.

=> Từ một nước phong kiến, Việt Nam trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến. Hai mâu thuẫn cơ bản trong xóm hội Việt Nam: Nông dân với phong kiến; dân tộc ta với thực dân Pháp, càng ngày càng sâu sắc.

Xem thêm: Đề Bài Văn Mẫu Lớp 5: Hãy Tả Cái Đồng Hồ Báo Thức Của Em, Tả Chiếc Đồng Hồ Báo Thức

Trong bối cảnh đó đã xuất hiện xu hướng mới trong cuộc vận động giải pđợi dân tộc.