Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

– Khoảng cách từ điểm \(M\) đến đường thẳng \(\Delta \) là khoảng cách giữa hai điểm \(M\) và \(H\), trong đó \(H\) là hình chiếu của điểm \(M\) trên đường thẳng \(\Delta \).

Bạn đang xem: Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

Kí hiệu: \(d\left( {M,\Delta } \right) = MH\) trong đó \(H\) là hình chiếu của \(M\) trên \(\Delta \).


2. Bài toán tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

Phương pháp:

Để tính khoảng cách từ điểm $M$ đến đường thẳng $\Delta $ ta cần xác định được hình chiếu $H$ của điểm $M$ trên đường thẳng $\Delta $, rồi xem $MH$ là đường cao của một tam giác nào đó để tính.

Điểm $H$ thường được dựng theo hai cách sau:

Cách 1: Trong $mp\left( {M,\Delta } \right)$ vẽ $MH \bot \Delta \Rightarrow d\left( {M,\Delta } \right) = MH$

Cách 2: Dựng mặt phẳng $\left( \alpha \right)$ qua $M$ và vuông góc với $\Delta $ tại $H$.

Xem thêm: Kỹ Thuật Viên Triển Khai Và Bảo Trì Mạng Fpt, Bảo Trì Sự Cố

Khi đó $d\left( {M,\Delta } \right) = MH$.


Hai công thức sau thường được dùng để tính $MH$

CT1: $\Delta MAB$ vuông tại $M$ và có đường cao $MH$ thì $\dfrac{1}{{M{H^2}}} = \dfrac{1}{{M{A^2}}} + \dfrac{1}{{M{B^2}}}$.

CT2: $MH$ là đường cao của $\Delta MAB$ thì $MH = \dfrac{{2{S_{MAB}}}}{{AB}}$.

Xem thêm: Mất Thẻ Bảo Hiểm Y Tế, Thủ Tục Cấp Lại Thẻ Bảo Hiểm Y Tế Bị Mất


Ví dụ: Cho hình chóp tam giác $S.ABC$ với $SA$ vuông góc với $\left( {ABC} \right)$ và $SA{\rm{ }} = {\rm{ }}3a.$ Diện tích tam giác $ABC$ bằng \(2{a^2},BC = a\). Khoảng cách từ $S$ đến $BC$ bằng bao nhiêu?

A. \(2a.\)

B. $4a.$

C. $3a.$

D. $5a.$

Hướng dẫn giải:


*

Kẻ $AH$ vuông góc với $BC:$ \({S_{\Delta ABC}} = \dfrac{1}{2}AH.BC \Rightarrow AH = \dfrac{{2.{S_{\Delta ABC}}}}{{BC}} = \dfrac{{4{a^2}}}{a} = 4a\)

Ta có: \(SA \bot \left( {ABC} \right) \Rightarrow SA \bot BC\)

Lại có \(AH \bot BC\) nên \(BC \bot \left( {SAH} \right) \Rightarrow BC \bot SH\)

Do đó khoảng cách từ $S$ đến $BC$ chính là $SH.$

Dựa vào tam giác vuông \(\Delta SAH\) ta có \(SH = \sqrt {S{A^2} + A{H^2}} = \sqrt {{{(3a)}^2} + {{(4a)}^2}} = 5a\)


Bài cùng chủ đề:


ShareShare
VẬT LÝ 10 | VẬT LÝ 11 | VẬT LÝ 12 | TÀI LIỆU VẬT LÝ TOÁN 10 | TOÁN 11 | TOÁN 12 | HỌC247
Post Tags Post Tagsquan hệ vuông góc
Search for: Search
gmail.com