CÔNG SUẤT ÂM THANH CỰC ĐẠI CỦA MỘT MÁY NGHE NHẠC GIA ĐÌNH LÀ 10W


Công suất âm thanh hao cực đại của một sản phẩm nghe nhạc gia đình là 10 W. Cho rằng cứ đọng truyền bên trên khoảng cách 1 m, tích điện âm bị giảm đi 5% so với thứ 1 do sự dung nạp của môi trường truyền âm. BiếtI0=10-12 W/mét vuông. Nếu msống to lớn không còn cỡ thì mức cường độ âm sinh hoạt khoảng cách 6 m là

A.

Bạn đang xem: Công suất âm thanh cực đại của một máy nghe nhạc gia đình là 10w

89 dB.

B.98 dB.

C. 107 dB.

D.102 dB.Công suất âm tkhô nóng cực lớn của một đồ vật nghe nhạc gia đình là 10 W. Cho rằng cứ truyền bên trên khoảng cách 1 m, tích điện âm bị giảm đi 5% đối với lần đầu vì chưng sự hấp thụ của môi trường truyền âm. Biết I0 = 10–12 W/m2. Nếu mở to lớn hết cỡ thì nấc cường độ âm sống khoảng cách 6 m là

A. 89 dB

B. 98 dB

C. 107 dB

D.

Xem thêm: Kết Nối Usb Android Với Pc, Cách Kết Nối Điện Thoại Với Máy Tính Qua Cổng Usb

102 dB


*

Công suất âm thanh hao cực lớn của một sản phẩm công nghệ nghe nhạc mái ấm gia đình là 10 W. Cho rằng cứ đọng truyền bên trên khoảng cách 1 m, tích điện âm bị giảm xuống 5% đối với đầu tiên vì chưng sự dung nạp của môi trường truyền âm. BiếtI0 = 10-12 W/mét vuông. Nếu mlàm việc khổng lồ hết cỡ thì nấc cường độ âm sinh sống khoảng cách 6 m là

A. 89 dB

B. 98 dB

C. 107 dB

D. 102 dB


Công suất âm thanh hao cực lớn của một trang bị nghe nhạc mái ấm gia đình là 10 W. Cho rằng cứ đọng truyền trên khoảng cách 1 m, tích điện âm bị giảm sút 5% so với lần đầu tiên vì sự kêt nạp của môi trường thiên nhiên truyền âm. Biết I0 = 10–12 W/mét vuông. Nếu msinh sống to lớn không còn cỡ thì nút độ mạnh âm nghỉ ngơi khoảng cách 6 m là

A. 89 dB.

B. 98 dB.

C. 107 dB.

D. 102 dB.


Đáp án D

+ Công suất của nguồn âm sau khoản thời gian truyền rằng được 6 m là

P6 = (1 – 0,05)6P0 = 7,35 W.

→ Mức độ mạnh âm tương ứng

L=10logPI04πr2=10log7,3510-12.4π.62=102 dB.


Công suất âm tkhô cứng cực lớn của một sản phẩm nghe nhạc gia đình là 10 W. Cho rằng cứ truyền bên trên khoảng cách lm, năng lượng âm bị sút 5 % so với lần đầu tiên bởi vì sự dung nạp của môi trường truyền âm. BiếtI0=10-12W/m2. Nấu msinh hoạt khổng lồ không còn cỡ thì nấc cường độ âm sinh sống khoảng cách 6 m là

A. 98 dB

B. 89 dB

C. 107 dB

D. 102 dB


Công suất âm tkhô cứng cực lớn của một lắp thêm nghe nhạc là trăng tròn W. Cho rằng, cđọng truyền rằng bên trên khoảng cách 1 m thì năng lượng âm sút 5% đối với thứ 1 bởi vì sự kêt nạp của môi trường xung quanh truyền âm. Cho biết độ mạnh âm chuẩn10-12 (W/m2). Nếu msinh hoạt to không còn cỡ thì độ mạnh âm và nấc cường độ âm ở khoảng cách 6 m là bao nhiêu?

A. 10,49

B. 9

C. 2

D. 25,2


Công suất âm thanh khô cực đại của một trang bị nghe nhạc là đôi mươi W. Cho rằng, cứ đọng truyền rằng bên trên khoảng cách 1 m thì tích điện âm giảm 5% đối với thứ nhất do sự kêt nạp của môi trường truyền âm. Cho biết độ mạnh âm chuẩn10-12 W/mét vuông. Nếu msinh sống khổng lồ hết cỡ thì cường độ âm cùng nút độ mạnh âm ở khoảng cách 6 m là bao nhiêu?

A. 10,1 B

B. 10,5 B

C. 9,8 B

D. 12,5 B


Đáp án A

Cường độ âm phân phát đi từ mối cung cấp điểm được khẳng định là: I=PS=P4πd2

Năng lượng âm sút buộc phải hiệu suất giảm theo quan liêu hệ: P=Et, cđọng 1m thì sút 5% hay 

*

Vậy mức độ mạnh âm tại vị trí cách mối cung cấp âm 6m là: 

*


Nguồn điểm O phát sóng âm đẳng hướng ra không gian. Ba điểm O, A, B vị trí một phương thơm truyền sóng (A, B thuộc phía so với O, AB = 70 m). Điểm M là 1 trong điểm trực thuộc AB giải pháp O một khoảng tầm 60 m bao gồm độ mạnh âm 1,5W/mét vuông. Năng lượng của sóng âm số lượng giới hạn bởi 2 khía cạnh cầu chổ chính giữa O đi qua A và B, biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s cùng môi trường xung quanh ko dung nạp âm.

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3 Năm 2016

A. 5256 (J).

B. 16299 (J).

C. 10,866 (J).

D. 10866 (J).