CƠ SỞ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TTHCM

I) Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

1) Cơ sở khách quan

a) Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minc.

Bạn đang xem: Cơ sở quá trình hình thành và phát triển tthcm


- Bối cảnh lịch sử toàn nước cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ trăng tròn.

Trong nước, chính quyền triều Nguyễn đã từng bước khuất phục trước cuộc xâm lược của tư bản Pháp, thừa nhận nền bảo hộ của thực dân Pháp trên toàn cõi Việt Nam

Các cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp khiến mang đến xã hội nước ta có sự chuyển biến và phân hóa, giai cấp công nhân, tầng lớp tiểu tư sản và tư sản bắt đầu xuất hiện.

Các cuộc khởi nghĩa đều đã thất bại, chưa có lối thoát rõ rang, hướng đi đúng đắn. Phong trào cứu nước của nhân dân ta muốn giành được thắng lợi phải đi theo một con đường mới.

- Bối cảnh thời đại.

Lịch sử thế giới vào giai đoạn này cũng đang có những biến chuyển to lớn.

Chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn cạnh ttinh ma tự bởi chuyển sang trọng giai đoạn độc quyền đã xác lập quyền thống trị của chúng trên phạm vi toàn thế giới. Chủ nghĩa đế quốc đã trở thành kẻ thù chung của các dân tộc thuộc địa.

Xem thêm: 7 Viên Ngọc Rồng, Tập 5: Nỗi Kinh Hoàng Tháp Muscle, Bảy Viên Ngọc Rồng

Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 diễn ra và thành công, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử loài người.

Sự ra đời của Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (1922)

Sự ra đời của Quốc tế cộng sản ( tháng 3-1919)

b) Những tiền đề tư tưởng – lý luận.

- Giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt phái mạnh

Lịch sử dựng nước và giữ nước lâu đời đã hình thành nên những giá trị truyền thống hết sức đặc sắc và cao quý của dân tộc toàn quốc, trở thành tiền đề tư tưởng, lý luận xuất phát hình thành tư tưởng Hồ Chí Minc.

Trong những giá trị đó, chủ nghĩa yêu nước truyền thống là tư tưởng, tình cảm cao quý, thiêng liêng nhất, là cội nguồn của trí tuệ lịch sự tạo và long dũng cảm của người cả nước, cũng là chuẩn mực đạo đức cơ bản của dân tộc.

- Tinh hoa văn hóa nhân loại.

Kết hợp giá trị truyền thống của văn hóa phương Đông với các thành tựu hiện đại của văn minh phương Tây- đó chính là nết đặc sắc trong quá trình hình thành tư tưởng, nhân cách và văn hóa Hồ Chí Minc.

Đối với văn hóa phương Đông: Đó là các triết lý hành động, tư tưởng nhập thế, hành đạo, giúp đời, đó là ước vọng về một xã hội bình trị, hòa mục, hào đồng, là triết lý nhân sinc, tu than dưỡng tính, đề cao văn hóa lễ giáo, tạo ra truyền thống hiếu học.

Xem thêm: Top 10 Người Có Chỉ Số Iq Cao Nhất Thế Giới Hiện Nay, Top 10 Người Có Chỉ Số Iq Cao Nhất Thế Giới

Đối với văn hóa phương Tây: người trực tiếp đọc và tiếp thu các tư tưởng về tự bởi, bình đẳng, bác ái qua các tác phẩm, người tiếp thu các giá trị của bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Đại cách mạng Pháp, các giá trị về quyền sống, quyền tự bởi vì, quyền mưu cầu hành phúc của Tuyên ngôn độc lập ở Mỹ năm 1776.