CÓ NGƯỜI CHO LÀ KHÔNG CÓ TAY MUỐI DƯA NÊN DƯA DỄ BỊ KHÚ Ý KIẾN CỦA EM THẾ NÀO

Có người cho là không có “tay” muối dưa nên dưa sẽ dễ bị khú, ý kiến của em như thế nào?

Lên men êtilic

Lên men lactic

Vì sao sữa đang từ dạng lỏng trở thành sệt


*