Có Người Cho Là Không Có Tay Muối Dưa Nên Dưa Dễ Bị Khú Ý Kiến Của Em Thế Nào

Có tín đồ cho rằng không tồn tại “tay” muối dưa đề nghị dưa vẫn dễ bị krúc, chủ kiến của em như vậy nào?

Lên men êtilic

Lên men lactic

Vì sao sữa sẽ tự dạng lỏng biến sệt


*