Chương Trình Hành Động Của Đảng Ủy Thực Hiện

(Chinhphu.vn) - Nghị quyết đã xác định mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vì vậy, sau hội nghị, các cấp ủy, ban cán sự đảng, tổ chức đảng phải xây dựng chương trình hành động; xác định những việc cần làm và phải kiên quyết làm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị sát với tình hình thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực.


Thay mặt Bộ Chính trị phát biểu tổng kết Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quát triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng tổ chức sáng 9/12, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh vấn đề trên.Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh khẳng định Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là Nghị quyết rất quan trọng về công tác xây dựng Đảng.

Bạn đang xem: Chương trình hành động của đảng ủy thực hiện

Nghị quyết đã chỉ ra 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đồng thời xác định mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ngay sau khi công bố, Nghị quyết được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đón nhận, đồng tình, hưởng ứng và đặt nhiều kỳ vọng vào việc thực hiện thành công nghị quyết. Vì vậy, việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả thiết thực là yêu cầu quan trọng hàng đầu làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, đồng thời củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Với tinh thần đó, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ để nắm vững, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết, đặc biệt là việc nhận diện những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, " tự chuyển hóa" trong nội bộ; nhận thức rõ các quan điểm chỉ đạo để từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc, thấy được sự cần thiết phải kiên quyết, kiên trì khắc phục những yếu kém, khuyết điểm với quyết tâm chính trị cao.

Các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tổ chức đảng... phải xây dựng chương trình hành động của cấp mình, kiểm tra việc xây dựng chương trình hành động của cấp dưới; xác định những việc cần làm và phải kiên quyết làm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị sát với tình hình thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực. Các tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các các ngành, các địa phương, đơn vị phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ, trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng để gương mẫu, tự giác thực hiện nghị quyết; phát huy tính chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết; tiến hành khẩn trương, tránh biểu hiện nóng vội, trông chờ hoặc triển khai một cách hình thức. Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết này phải được hoàn thành trong tháng 1/2017.

Xem thêm: Làm Đơn Xin Nghỉ Học Chuẩn Nhất Cho Học Sinh, Sinh Viên, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Học 2021 Hay Nhất

Nghị quyết đã chỉ ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có nhiệm vụ, giải pháp cần làm ngay, có những nhiệm vụ, giải pháp phải làm thường xuyên, liên tục. Do đó, yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng phải nắm vững các nhiệm vụ, giải pháp, nghiêm túc rà soát, chỉ ra cụ thể tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình có những biểu hiện nào suy thoái hoặc tự diễn biến, "tự chuyển hóa" nào để có biện pháp khắc phục một cách hiệu quả nhất. Trước mắt, tập trung rà soát và lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là các vụ việc tham nhũng, lãng phí, những khuyết điểm trong công tác cán bộ mà dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đang có nhiều ý kiến.

Cùng với việc tổ chức quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết, Bộ Chính trị yêu cầu việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân năm 2016 phải gắn với việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng. Để đảm bảo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đạt hiệu quả thiết thực, các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tổ chức Đảng phải xác định trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo làm rõ những hạn chế, yếu kém, liên hệ với những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", " tự chuyển hóa" để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tìm ra nguyên nhân và đề ra biện pháp, kế hoạch khắc phục. Những nơi có vấn đề phức tạp, cần được lãnh đạo, chỉ đạo làm rõ, có gợi ý kiểm điểm nghiêm túc.

Xem thêm: Việt Bắc Vừa Là Khúc Hùng Ca Vừa Là Khúc Tình Ca, Bài Thơ Việt Bắc Của Tố Hữu Là Khúc

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cùng với tổ chức thực hiện Nghị quyết này, các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tổ chức đảng cần tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nghị quyết khác của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trước mắt, các cấp ủy đảng phối hợp với chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2016 và bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ năm 2017, đồng thời chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân để nhân dân vui Tết, đón Xuân phấn khởi, an toàn, tiết kiệm.