Chủ Tịch Tập Đoàn Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hoàng Vương

Ban lãnh đạo

Hội đồng Quản trị bao hàm 10 giám đốc, trong các số đó tất cả 9 fan không trực tiếp Điều hành. ÔngMiguel Ko giữ lại chức Chủ Tịch.quý khách đã xem: Chủ tịch tập đoàn chủ thể cổ phần thương mại hoàng vương

Hội Đồng Quản Trị thống kê giám sát triết lý chiến lược và các kết quả của Tập đoàn cùng chỉ đạo Ban Giám đốc. Hội Đồng Quản Trị đóng vai trò đặc biệt quan trọng shop thành công của công ty để đưa về quý hiếm bền bỉ mang lại cổ đông.quý khách đã xem: Chủ tịch tập đoàn chủ thể cổ phần thương thơm mại hoàng vương


*

Ông Miguel Ko, 68

Chủ tịchGiám đốc

Cử nhân Kinc tế, Đại học tập University of Massachusetts, Boston, Mỹ Thạc sỹ Quản trị Kinch doanh, Đại học tập Suffolk University, Mỹ Kế toán thù viên công bọn chúng được cấp phép Bởi State Board of Accountancy, New Hampshire, Mỹ

Nhậm chức người có quyền lực cao lần đầu: 6 mon 8 năm 2019Nhậm chức Chủ tịch: 27 tháng 4 năm 2021Ngày tái nhậm chức Giám đốc: 29 mon 6 năm 2020Nhiệm kỳ giám đốc: một năm 4 mon (tính cho tới ngày 31 mon 12 năm 2020)

Thuộc Hội đồng Quản trị với vai trò - Thành viên, Ban Nguồn lực cùng Bồi thường- Thành viên, phú trách rưới Chiến lược, Ban Đầu tư và Tài chính- Thành viên, Ủy ban Đề cử

Từng thuộc ban chỉ huy của các công ty niêm yết khác rộng 05 năm - Phó Chủ tịch, Ascendas Funds Management (S) Limited, (là quỹ thống trị quỹ tín thác Ascendas Real Estate Investment Trust)- Chủ tịch, quỹ thống trị quỹ tín thác Ascendas Hospitality Trust(1)- Samsonite International S.A.

Bạn đang xem: Chủ tịch tập đoàn công ty cổ phần thương mại hoàng vương

Thành tựu: - Giải thành tích Trọn đời thời điểm năm 2012 (China Hotel Investment Conference in Shanghai)- Giám đốc Khu vực (Khách sạn) của năm 2007 (được bình chọn vì chưng Độc mang tập san tuần Travel)- Lãnh đạo bao gồm Tầm nhìn trong năm 2007 (Trao Giải Travel Weekly Asia Industry Awards)- Trao Giải Global Award trong năm 2007 (World Travel Mart in London)

(1)Nhà cai quản quỹ tín thác Ascendas Hospitality Trust bao gồm Ascendas Hospitality Fund Management Pte Ltd (Quản lý quỹ tín thác Ascendas Hospitality Real Estate Investment Trust, tuyệt Hotline là “A-HREIT”) và quỹ tín thác Ascendas Hospitality Trust Management Pte. Ltd. (Quản lý Người được Ủy thác của quỹ tín thác Ascendas Hospitality Business Trust, xuất xắc có cách gọi khác là “A-HBT”). Quỹ tín thác Ascendas Hospitality Trust (được nhập vày A-HREIT và A-HBT) bỏ niêm yết trong danh sách đồng ý của Sàn thanh toán giao dịch Chứng khân oán Singapore vào trong ngày 03 tháng 1 năm 20trăng tròn.

Ông Lee Chee Koon, 46

Tổng Giám đốc Điều hànhGiám đốc Điều hành

Học viên Quý giá ngôi trường Đại học Singapore (National University of Singapore), giỏi nghiệp ngành Mechanical Engineering, sau đó xuất sắc nghiệp Thạc sĩ ngôi trường ĐH Imperial College London, vương quốc Anh

Nhậm chức Giám đốc: 1 mon một năm 2019Tái nhậm chức Giám đốc: 12 tháng tư năm 2019Nhiệm kỳ Giám đốc: hai năm (tính cho tới ngày 31 tháng 1hai năm 2020)

Bây Giờ duy trì phương châm thiết yếu tại:- Giám đốc, EDBI Pte Ltd

Từng ở trong ban chỉ đạo của những chủ thể niêm yết khác rộng 05 năm - Ascott Residence Trust Management Limited (Nhà cai quản của Ascott Residence Trust1)- Quỹ tín thác cai quản thương thơm mại minhtungland.com Commercial Trust Management Limited (Nhà cai quản của quỹ tín thác minhtungland.com Commercial Trust2)- Quỹ tín thác làm chủ Bán lẻ minhtungland.com Retail Trung Quốc Trust Management Limited (Nhà làm chủ của quỹ tín thác minhtungland.com Retail Đài Loan Trung Quốc Trust)

Thành tích:- Giải thưởng Business Đài Loan Trung Quốc Young Achiever Award năm 2017- National Order of Merit (Chevalier de l"Ordre National du Mérite) năm 2016

(1)Nhà cai quản của quỹ tín thác Ascott Residence Trust bao hàm quỹ tín thác Ascott Residence Trust Management Limited (Nhà cai quản quỹ tín thác Ascott Real Estate Investment Trust, tốt còn được gọi “Ascott Reit”) và quỹ tín thác Ascott Business Trust Management Pte. Ltd. (Nhà thống trị Người được Ủy thác của Ascott Business Trust, tốt nói một cách khác “Ascott BT”). Ascott Residence Trust được nhập trường đoản cú Ascott Reit với Ascott BT hiệu lực hiện hành trường đoản cú 31 mon 12 năm 2019.(2)Quỹ tín thác minhtungland.com Commercial Trust diệt vứt niêm yết vào list niêm yết chấp thuận của Sàn Giao dịch Chứng khoan Singapore vào trong ngày 3 mon 11 năm 20trăng tròn.


*

Ông Philip Nalliah Pillai, 73

Giám đốc

Học viên danh giá hàng đầu, tốt nghiệp Cử nhân Luật, ngôi trường ĐH Singapore Tốt nghiệp ngôi trường đại học pháp luật Harvard, chăm ngành LLM and Doctor of Juridical Sciences (SJD), Mỹ Được thừa nhận mức sử dụng sư trên Singapore, vương quốc Anh và xứ Wales

Nhậm chức: ngày 25 tháng bốn năm 2014Tái nhậm chức Giám đốc: ngày 12 tháng tư năm 2019Nhiệm kỳ giám đốc: 6 năm 8 mon (tính từ bỏ 31 mon 1hai năm 2020)

Thuộc Hội đồng Quản trị cùng với vai trò- Thành viên, Ủy ban Thanh tra- Thành viên, Ủy ban Đề cử

Hiện trực thuộc ban chỉ huy của doanh nghiệp niêm yết không giống - Hotung Investment Holdings Limited

Hiện giữ vai trò bao gồm - Giám đốc, SMRT Corporation Ltd- Giám đốc, SMRT Trains Ltd.

Thành tích - Huân cmùi hương The Public Service bởi phần thưởng Singapore National Day Awards năm 2003


*

Ông Stephen Lee Ching Yen, 74

Giám đốc

Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị sale đại học Northwestern University, Illinois, Mỹ

Nhậm chức Giám đốc: ngày một tháng một năm 2013Tái nhậm chức Giám đốc: ngày 27 tháng tư năm 2021Nhiệm kỳ Giám đốc: 8 năm (tính cho tới ngày 31 tháng 1hai năm 2020)

Thuộc Hội đồng Quản trị cùng với phương châm - Chủ tịch, Điều hành Ủy ban Nguồn lực cùng Bồi thường- Chủ tịch, Ủy ban Đề cử

Hiện thuộc ban Chỉ đạo của khách hàng niêm yết khác - Phó Chủ tịch và Giám đốc Điều hành, The Shangnhì Commercial và Savings Bank Limited

Hiện giữ lại vai trò chủ yếu tại - Thành viên Hội đồng, Quỹ Học bổng Dr Goh Keng Swee Scholarship Fund- Giám đốc, cửa hàng mua uy tín G2000 Apparel (S) Private Limited- Giám đốc Điều hành, Great Malaysia Textile Investments Pte Ltd- Giám đốc, Kidney Dialysis Foundation- Phó Chủ tịch, M+S Pte. Ltd.- Giám đốc, Marimãng cầu South Investments Pte. Ltd.- Giám đốc, MS Property Management Pte. Ltd.- Thành viên Hội đồng Người được Ủy thác, NTUC-ARU (Hành chính với Nghiên cứu)- Giám đốc, Ophir-Rochor Investments Pte. Ltd.- Chủ tịch, Ngân mặt hàng Shanghai Commercial Bank Ltd- Hiệu trưởng, trường đại học Singapore University of Social Sciences- Giám đốc, Temasek Holdings (Private) Limited- Chủ tịch, Tripartite Alliance Limited

Từng thuộc ban Chỉ đạo của các công ty niêm yết khác vào hơn 05 năm: - Chủ tịch, SIA Engineering Company Limited- Chủ tịch, Hãng sản phẩm ko Singapore Airlines Limited

Thành tích - Trao Giải Hàng đầu The Order of Nila Utama do Singapore National Day Awards năm 2015- Giải thưởng The Distinguished Service Award vị hội Singapore National Trades Union Congress năm 2015- Giải thưởng The Distinguished Service Order vày Singapore National Day Awards năm 2006- Trao Giải The Public Service Star bởi vì Singapore National Day Awards năm 1998


*

Ông Kee Teông xã Koon, 64

Giám đốc

Tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sĩ trường đại học Oxford, Anh

Nhậm chức Giám đốc: ngày 22 mon 9 năm 2014Tái nhậm chức Giám đốc: ngày 29 tháng 6 năm 2020Nhiệm kỳ giám đốc: 6 năm 3 mon (tính từ thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020)

Thuộc Hội đồng Quản trị với mục đích - Chủ tịch, Ủy ban Rủi ro- Thành viên, Ủy ban Chiến lược, Đầu tư với Tài chính

Hiện trực thuộc ban Chỉ đạo của công ty niêm yết không giống - Tập đoàn Raffles Medical Group Ltd

Hiện giữ phương châm chính trên - Thành viên của Ban Quỹ Đầu bốn Angsana Fund Investment Committee of Singapore Labour Foundation- Giám đốc, hang hàng không Changi Airport Group (Singapore) Pte. Ltd- Giám đốc, Mandẻo Safari Park Holdings Pte. Ltd.- Giám đốc cùng Cố vấn Hội đồng Quản trị NTUC Enterprise Co-operative sầu Limited- Phó Chủ tịch, NTUC Income Insurance Co-operative sầu Limited- Giám đốc, NTUC Fairprice Co-operative sầu Limited


*

Ông Chaly Mah Chee Kheong, 65

Giám đốc

Thạc sỹ chăm ngành Thương mại, ĐH University of Melbourne Hội viên, học viện Institute of Chartered Accountants (Úc) Thành viên, Certified Practising Accountants (Úc) Thành viên, học viện Institute of Singapore Chartered Accountants

Nhậm chức giám đốc: ngày 1 tháng 2 năm 2017Tái nhậm chức: 29 mon 6 năm 2020Nhiệm kỳ giám đốc: 3 năm 11 mon (tính tới ngày 31 mon 12 năm 2020)

Thuộc Hội đồng Quản trị với vai trò- Thành viên, Ủy ban Thanh hao tra- Thành viên, Ủy ban Chiến lược, Đầu tư cùng Tài chính

Hiện ở trong ban Chỉ đạo của chúng ta niêm yết khác - Chủ tịch, Netlinks NBN Management Pte Ltd (Manager of Netlinks NBN Trust)

Hiện giữ sứ mệnh thiết yếu trên - Giám đốc, Flipkart Private Limited- Giám đốc, Monetary Authority of Singapore- Thành viên Hội đồng Người được Ủy thác, Đại học tập National University of Singapore- Ủy viên cao cấp của nước Cộng hòa Singapore mang đến Nhà nước Độc lập Papua New Guinea- Hội đồng Quản trị của Người được Ủy thác, quỹ SG Eteo Fund- Chủ tịch, Singapore Accountancy Commission- Chủ tịch, Singapore Tourism Board- Chủ tịch, - Surbamãng cầu Jurong Private Limited

Thành tích Huân chương thơm The Public Service Medal vị giải thưởng Singapore National Day Awards năm 2014

Ông Gabriel Lyên ổn Meng Liang, 45

Giám đốc

Tốt nghiệp Cử nhân Kinc tế, ĐH Cambridge, Vương quốc AnhTốt nghiệp Thạc sỹ Kinch tế, trường London School of Economics, Vương quốc AnhTốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị, ĐH Stanford, Mỹ

Nhậm chức Giám đốc: 11 tháng 08 năm 2017Tái nhậm chức Giám đốc: 29 tháng 06 năm 2020Nhiệm kỳ giám đốc: 3 năm 5 tháng (tính tới ngày 31 mon 1hai năm 2020)

Thuộc Hội đồng Quản trị cùng với mục đích - Thành viên, Ủy ban Thanh khô tra- Thành viên, Ủy ban Rủi ro

Hiện duy trì vai trò bao gồm tại - Thành viên Hội đồng Quản trị tại học viện East Asian Institute- Thứ đọng trưởng, Bộ Thương mại và Công nghiệp- Giám đốc, National Healthcare Group Pte Ltd- Giám đốc, quỹ Khảo cứu vớt nước nhà National Research Foundation- Thành viên Hội đồng đo lường của học viện quốc tế St. Joseph’s Institution International Ltd- Thành viên Hội đồng đo lường và tính toán của học viện quốc tế (ngôi trường tiểu học) St. Joseph’s Institution International

Bà Goh Swee Chen, 60

Giám đốc

Tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ công bố, đại học Victoria University of Wellington, New Zealvà Tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, ĐH University of Chicago, Mỹ

Nhậm chức người có quyền lực cao vào ngày: 1 tháng 9 năm 2017Tái nhậm chức Giám đốc: 27 tháng 4 năm 2021Nhiệm kỳ giám đốc: 3 năm 4 mon (tính cho tới ngày 31 tháng 1hai năm 2020)

Thuộc Hội đồng Quản trị với phương châm - Thành viên Điều hành Ban Nguồn lực cùng Bồi thường- Thành viên, Ủy ban Rủi ro

Hiện ở trong ban Chỉ đạo của các cửa hàng niêm yết khác - Singapore Airlines Limited- Woodside Energy Ltd

Hiện giữ lại phương châm chính tại - Chủ tịch, Global Compact Network Singapore- Chủ tịch, Institute of Human Resource Professionals Limited- Thành viên, Legal Service Commission- Thành viên được Ủy thác, ĐH Nanyang Technological University- Chủ tịch, Hội đồng National Arts Council- Giám đốc, Singapore Power nguồn Ltd- Giám đốc, The Centre for Liveable Cities

Thành tích Giải thưởng Gianh Giá Distinguished Alumni Award, Chicago Booth, đại học University of Chicago, Mỹ năm 2018

Bà Judy Hsu Chung Wei, 58

Giám đốc

Cử nhân ngành Vi sinc trang bị học cùng Thạc sỹ Quản trị Kinc doanh vào nghành nghề Tài bao gồm, trường Đại học British Columbia, Canada

Ngày đầu tiên nhậm chức Giám đốc: ngày 4 tháng bốn năm 2021

Thuộc Hội đồng Quản trị cùng với vai trò: - Thành viên Điều hành Ban Nguồn lực cùng Bồi thường- Thành viên, Ủy ban Rủi ro

Hiện giữ vai trò chính tại: - Tổng Giám đốc Điều hành Kăn năn Tiêu dùng, Tư nhân cùng Doanh nghiệp, Standard Chartered Bank- Thành viên Hội đồng, Urban Redevelopment Authority

Ông Lee Chee Koon

Tổng Giám đốc Điều hànhTập đoàn minhtungland.com

Ông Lee Chee Koon là Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn minhtungland.com cùng trực trực thuộc Hội đồng quản ngại trị của Tập đoàn. Kể từ Lúc Ông Lee Chee Koon được chỉ định và hướng dẫn làm Chủ tịch cùng Tổng Giám đốc Điều hành (CEO) của Tập đoàn minhtungland.com hồi tháng 9 năm 2018, Tập đoàn đang di chuyển theo phía mà lại ông điện thoại tư vấn là “minhtungland.com 3.0”. Thuật ngữ này biểu hiện một Tập đoàn minhtungland.com được dẫn dắt do ban lãnh đạo đồ vật bố kể từ lúc tập đoàn được niêm yết vào khoảng thời gian 2000. Thuật ngữ diễn tả tầm nhìn của một công ty BDS triệu tập và linch hoạt, thăng bằng cùng đa dạng và phong phú về mô hình kinh doanh và về mặt địa lý, cùng với quyết trọng tâm lớn mạnh mạnh khỏe.

Sự biến hóa xứng đáng chú ý duy nhất ra mắt đằng sau sự chỉ đạo của Ông Lee Chee Koon là việc chọn mua lại Ascendas-Singbridge vào thời điểm năm 2019, cho thấy sự đa dạng hóa của minhtungland.com hướng về phía phân khúc thị phần khu phức hợp vnạp năng lượng phòng, BDS công nghiệp với sản xuất, là phân khúc thị phần sẽ có được quy mô đáng chú ý sinh sống Ấn Độ - một trong những Khu Vực địa lý hết sức quan trọng bây giờ của minhtungland.com. Sau thương vụ làm ăn mua lại Ascendas-Singbridge, minhtungland.com hiện tại là một trong những Một trong những đơn vị bất động sản đa dạng chủng loại lớn số 1 Châu Á, đi đầu vào danh sách bên thống trị đầu tư nhà đất lớn nhất châu Á cùng đứng vị trí thứ 10 bên trên toàn cầu.

Trước Khi thay đổi CEO, Ông Lee Chee Koon là Giám đốc Đầu bốn của Tập đoàn (CIO) và Chịu trách nát nhiệm xác minh các thời cơ phát triển và phân bổ vốn. Kể từ Khi dấn mình vào minhtungland.com vào thời điểm năm 2007, ông đang nắm giữ một số trong những phục vụ vào Tập đoàn, bao hàm phương châm là Giám đốc quản lý điều hành của The Ascott Limited (Ascott) với Tổng Giám đốc Ascott Trung Quốc.

Ông Lee Chee Koon đã được trao tặng Giải thưởng Doanh nhân tthấp Trung Hoa của Thủ tướng tá Singapore Lee Hsien Loong (Lý Hiển Long) vào thời điểm năm 2017, do hồ hết góp phần của ông đối với Việc tăng tốc tình dục giữa Singapore với Trung Quốc thông qua Ascott. Vào năm năm 2016, ông được Tổng thống Pháp trao tặng kèm phần thưởng cao siêu National Order of Merit (Chevalier de l’Ordre National du Mérite) vì góp sức của Ascott mang lại cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước này.

Ông tốt nghiệp nhiều loại Ưu, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí của ngôi trường Đại học Quốc gia Singapore. Sau kia, ông tốt nghiệp Thạc sĩ chăm ngành Kỹ thuật cơ khí của trường Imperial College London, Vương quốc Anh.

Ban người đứng đầu cùng thành viên cộng đồng • Giám đốc quản lý – minhtungland.com Limited• Giám đốc, Quỹ thiện nay nguyện minhtungland.com Hope Foundation• Giám đốc, EDBI Pte Ltd• Thành viên, Emerging Stronger Taskforce

Ông Jason Leow

Chủ tịch Singapore và Quốc TếTập đoàn minhtungland.com

Ông Jason Leow là Chủ tịch Singapore với Quốc Tế, Tập đoàn minhtungland.com. Ông đo lường và tính toán vận động kinh doanh với cải tiến và phát triển của tập đoàn lớn minhtungland.com tại Singapore, toàn quốc với các Thị phần nước ngoài không giống (Ngoại trừ Trung Hoa với Ấn Độ). Ông là thành viên của Ban Điều hành minhtungland.com.

Sự nghiệp của ông Jason Leow trên minhtungland.com bước đầu từ bỏ 26 năm kia, tức năm 1994. Gần một ít nhiệm kỳ của ông đã được dành để cách tân và phát triển Việc marketing của Tập đoàn trên Trung Quốc. Từ năm 2009 mang đến năm 2014, ông là CEO của minhtungland.com Trung Quốc, dẫn dắt phân khúc thị trường nhà tại cũng như phân khúc thị phần quần thể tmùi hương mại phức hợp tại đây, bao gồm 8 dự án Raffles City China. Năm năm trước, ông quay trở về Singapore với phụ trách mục đích CEO cùng Giám đốc quản lý của minhtungland.com Mall Asia. Năm 2017, ông được bổ nhiệm có tác dụng Giám đốc quản lý và vận hành của Tập đoàn minhtungland.com và Chịu đựng trách nát nhiệm về những hình thức cung cấp kết quả cùng tiết kiệm ngân sách và chi phí chi phí cho những chuyển động sale bên trên các khu vực địa lý cùng các loại gia sản trên thế giới. Trước lúc được chỉ định dịch vụ bây giờ, ông Jason Leow là Chủ tịch minhtungland.com, (Châu Á* & Bán lẻ), ngoại trừ Việc tính toán sự cải cách và phát triển của Singapore, Malaysia cùng Indonesia, tương tự như thị trường Việt Nam, ông còn cai quản các vận động kinh doanh nhỏ trên toàn Tập đoàn.Ông xuất sắc nghiệp Thạc sĩ chăm ngành Quản trị marketing của trường đại học Fudan.Vào trong năm 2007, ông tham dự khóa huấn luyện và giảng dạy Quản lý V.I.P của ĐH Harvard.

Ban người có quyền lực cao cùng member hiệp hội

• Thành viên, Singapore Chartered Accountant• Thành viên, Singapore Corporation of Rehabilitative sầu Enterprises• Thành viên Ủy ban, Home Detention Advisory Committee 4• Thành viên Ủy ban, Quỹ NTUC-U Care Fund.

*Asia (ex-China)

Ông Jonathan Yap

Chủ tịch Tài Chính Tập đoàn minhtungland.com

Ông Jonathan Yap là Chủ tịch Tài Chính của tập đoàn lớn minhtungland.com. Ông đo lường và thống kê căn cơ quỹ của Tập đoàn bao hàm sáu Quỹ tín thác được liệt kê với tổng kinh phí hóa Thị Phần khoảng 34 tỷ đô la Singapore tính mang đến ngày 31 tháng 1hai năm 20đôi mươi, cùng với trên 20 quỹ tư nhân. Ông cũng giám sát và đo lường bài toán marketing của Tập đoàn tại Ấn Độ. Ông Jonathan Yap là member của Ban điều hành quản lý minhtungland.com.

Vào ngày ngày 31 tháng 12 năm 2020 gốc rễ quỹ minhtungland.com trị giá chỉ khoảng chừng 77,6 tỷ đô la Singapore trực thuộc gia sản được cai quản (AUM), đưa minhtungland.com trở thành bên quản lý chi tiêu BDS số 1 nghỉ ngơi châu Á cùng bự sản phẩm 10 bên trên quả đât. Tập đoàn vẫn sẽ trên đà tìm hiểu mục tiêu lớn lên không chỉ có thế quỹ gia sản làm chủ lên đến 100 tỷ đô la Singapore vào năm 2024. Hoạt cồn sale của minhtungland.com tại Ấn Độ khẳng định tăng kân hận gia sản cai quản lên 7 tỷ đô la Singapore vào khoảng thời gian 2024.

Trước Khi dự vào minhtungland.com vào tháng 7 năm 2019, ông Jonathan Yap là Giám đốc điều hành quản lý Tập đoàn (COO) cùng Giám đốc Tài bao gồm Tập đoàn (CFO) của ASB. Với bốn cách là COO Tập đoàn, ông đo lường các buổi giao lưu của ASB tại Nước Hàn với mở rộng sang những Thị phần new. Với tư bí quyết là Giám đốc tài chủ yếu của Tập đoàn, Ông đã giám sát và đo lường tài bao gồm, kế hoạch và cải tiến và phát triển công ty cũng như những chức năng cai quản khủng hoảng doanh nghiệp của ASB. Ông bắt đầu làm việc trên ASB kể từ lúc ra đời trong thời điểm tháng 6 năm 2015 với mặt khác là CIO cũng như bạn đi đầu Quỹ bất động sản vào hai năm trước tiên của doanh nghiệp.

Trước Khi ra đời ASB, ông sẽ thao tác làm việc cho Ascendas Pte Ltd. Ông được chỉ định có tác dụng Giám đốc quản lý của thị phần Ấn Độ từ thời điểm năm 2010 cho năm ngoái, Giám đốc quản lý và điều hành, Quỹ India Funds, từ năm 2007 đến năm trước cùng Giám đốc điều hành và quản lý, giám sát và đo lường quản lý tại Ấn Độ từ thời điểm năm 2004 mang đến năm 2007. Trong thời gian đó, ông vẫn dẫn đầu danh sách của Ascendas India Trust giành phần thưởng trên Sàn thanh toán giao dịch Singapore. Ông cũng chính là Trợ lý Giám đốc quản lý điều hành Tập đoàn cho các Quỹ quốc tế & Ấn Độ của Ascendas Pte Ltd từ năm 2012 đến năm ngoái.

Ông bao gồm bằng Cử nhân Khoa học tập về Quản lý Bất cồn sản và bằng Thạc sĩ Khoa học về Quản lý Dự án, Đại học tập Quốc gia Singapore.

Ban người đứng đầu và thành viên hiệp hội

• Giám đốc,minhtungland.com Integrated Commercial Trust Management Limited• Giám đốc, Ascendas Property Fund Trustee Pte Ltd• Chủ tịch, REIT Association Singapore

Ông Manohar Khiatani

Giám đốc quản lý cung cấp caoTập đoàn minhtungland.com

Ông Manohar Khiatani là Giám đốc điều hành và quản lý cấp cao của Tập đoàn minhtungland.com. Ông Manohar cung cấp Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn trong số vấn đề liên quan mang đến nhiều dự án công trình kế hoạch, sáng kiến thế giới tương tự như vận động marketing tại Ấn Độ cùng quần thể tinh vi văn uống chống. Ông cũng đo lường và thống kê Trung trung ương Đổi new Phát triển Giải pháp với Thương Mại & Dịch Vụ Khách sản phẩm. Ông Manohar là member Ủy ban Điều hành của minhtungland.com. Đồng thời cùng với trách nát nhiệm trên minhtungland.com, Manohar là Cố vấn quan trọng đặc biệt mang đến Chủ tịch Thương Hội Phát triển Kinc tế Singapore (EDB).

Trước Lúc kéo minhtungland.com trong tháng 7 năm 2019, ông đảm nhận vai trò Phó Tổng Giám Đốc Điều hành Ascendas-Singbridge. Trước Khi bắt đầu làm Ascendas vào năm trước đó, ông là Tổng Giám đốc Điều hành của JTC Corporation (JTC), ban ngành chỉ đạo cơ quan chính phủ Singapore để lên chiến lược, liên tưởng cùng trở nên tân tiến cơ sở hạ tầng công nghiệp. Tại JTC, ông đón đầu trong Việc trở nên tân tiến các phương án cơ sở hạ tầng cho các nghành nghề dịch vụ khác nhau và định vị công ty là hạ tầng công nghiệp new.

Trước lúc gia nhập JTC năm 2009, ông Manohar là Phó Giám đốc quản lý điều hành trên Ủy ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB). Ông gia nhập EDB năm 1986, chỗ ông đóng vai trò cách tân và phát triển với biến đổi những ngành đặc biệt vào nền kinh tế Singapore nlỗi sản phẩm không ngoài hành tinh, sản phẩm hải và tài chính biển lớn, năng lượng điện tử, kỹ thuật chính xác, đáp ứng, media, với technology sạch mát. Ông cũng chịu đựng trách rưới nhiệm về những hoạt động EDB trên Châu Mỹ với Châu Âu.

Từ năm 1994 mang đến 1999, ông Manohar là Giám đốc điều hành và quản lý của Preussag SEA, một tập đoàn Đa ngành nghề của Đức, địa điểm ông chịu đựng trách nát nhiệm cách tân và phát triển các bước marketing của tập thể nhóm trên Đông Nam Á. Ông trở về EDB năm 1999.

Ông Manohar là Thành viên Hội đồng cai quản trị của một trong những công ty niêm yết bên trên Sở đổi chác Chứng khoán Singapore, bao gồm Ascendas Funds Management (S) Limited (làm chủ Ascendas Real Estate Investment Trust niêm yết Singapore), Ascendas Property Fund Trustee Pte Ltd (cai quản ủy thác của Ascendas India Trust niêm yết Singapore), cùng SIA Engineering Company Ltd. Ông cũng chính là thành viên của không ít ủy ban kinh doanh và cơ quan chỉ đạo của chính phủ. Ông Manohar từng nằm trong Ủy Ban của JTC Corporation, Jurong International, Jurong Port, SPRING Singapore với Cơ quan tiền cải tiến và phát triển truyền thông.

Thành viên Ban Giám đốc và Hiệp hội

Phó Chủ tịch và Giám Đốc, quỹ tín thác Ascendas Property Fund Trustee Pte LtdGiám đốc, quỹ Ascendas Funds Management (S) LimitedGiám đốc, đơn vị SIA Engineering Company LimitedChủ tịch, cộng đồng EDBThành viên Ban Quản trị , học viện Institute of Real Estate & Urban StudiesPhó Chủ tịch, South Asia Business Group, Singapore Business FederationThành viên Hội đồng Malaysia-Singapore Business, Singapore Business FederationThành viên Hội đồng Cố vấn, Singaporean-German Chamber of Industry & Commerce

Ông Andrew Lim

Tổng Giám đốc Tài chủ yếu Tập đoàn minhtungland.com

Ông Andrew Lyên là Giám đốc Tài bao gồm Tập đoàn (CFO) của Tập đoàn minhtungland.com. lúc nắm giữ dịch vụ, ông trực tiếp giám sát và đo lường những tính năng của tập thể nhóm tài bao gồm, report với điều hành và kiểm soát tài bao gồm, ngân quỹ, thuế, cai quản khủng hoảng rủi ro, dục tình công ty đầu tư với những sự việc hành chủ yếu của bộ phận kiểm toán nội cỗ của minhtungland.com. Ông là member của Ban quản lý điều hành minhtungland.com. Ông cũng chịu trách nhiệm về chiến lược đầu tư của Tập đoàn, bao gồm sáp nhập cùng mua lại sống cấp Tập đoàn. Ông cũng giám sát và đo lường trung trọng tâm kế hoạch xuất dung nhan của Tập đoàn, triệu tập đào bới kim chỉ nam cải tiến và phát triển chắc chắn.

Xem thêm: Đơn Xin Nghỉ Học Cho Trẻ Mầm Non !, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Học Của Phụ Huynh

Trước Khi dấn mình vào minhtungland.com trong tháng 1 năm 2017, Ông Andrew Lyên từng là Giám đốc điều hành và quản lý và Quản lý Khu Vực Đông Nam Á mang đến mảng Tư vấn Bảo hiểm Bất động sản với Khách sạn trên HSBC vào 12 năm.

Ông tất cả bởi Thạc sĩ Quản trị Kinc doanh hạng Ưu với Cử nhân Tmùi hương mại của Trường Kinh doanh Rotman trên Đại học tập Toronlớn và là 1 trong nhà so sánh tài thiết yếu CFA.

Ban chủ tịch cùng thành viên hiệp hội

• Giám đốc, minhtungland.com Integrated Commercial Trust Management Limited• Giám đốc, Ascendas Funds Management (S) Limited• Giám đốc, Ascott Residence Trust Management Limited• Giám đốc, minhtungland.com Đài Loan Trung Quốc Trust Management Limited• Giám đốc, minhtungland.com Malaysia Mall REIT Management Sdn. Bhd.• Giám đốc, Sport Singapore (Hội đồng Singapore Sports Council)• Thành viên, Ủy ban Singapore Chartered Accountants’ CFO• Thành viên, Accounting for Sustainability Circle of Practice khoanh vùng Á Lục.

Ông Tan Seng Chai

Tổng Giám đốc Nhân SựTập đoàn minhtungland.com

Ông Tan Seng Cnhì là Tổng Giám đốc Nhân Sự Tập đoàn minhtungland.com. Ông Chịu trách rưới nhiệm thống trị với trở nên tân tiến nguồn nhân lực, kiến tạo lực lượng chỉ đạo và kĩ năng để cung ứng mang đến tổ chức triển khai và công ty lớn. Hình như, ông phú trách đo lường và thống kê những chuyển động tính năng của Tập đoàn bao gồm Nhân sự - Hành Chính, Truyền thông, Pháp lý và Vnạp năng lượng thư, Cung ứng, Quy trình Kinh doanh trái đất. Ông cũng đo lường và thống kê vận động Phát triển Tổ chức của Tập đoàn bao hàm Việc triển khai những chương trìnhTrách nát nhiệm xóm hội của người sử dụng. Ông là thành viên của Ban Điều hành minhtungland.com với là Giám đốc điều hành quản lý của minhtungland.com Hope Foundation, tổ chức trường đoản cú thiện nay của minhtungland.com. Trước đó, ông là Giám đốc nhân sự của Tập đoàn, vị trì nhưng mà ông đảm nhiệm Tính từ lúc ngày một tháng 1 năm 2018. Các công tác trước đó của ông trong Tập đoàn bao hàm Giám đốc Điều hành (CCO), Phó Giám đốc Điều hành CCO và Giám đốc Nhân sự.

Trước Khi tham gia minhtungland.com vào thời điểm tháng 2/2008, ông Tan Seng Chai đã thao tác làm việc cùng với Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd, Singapore (Chartered) trong 12 năm. Ông nắm giữ vị trí đặc trưng trong cửa hàng bao gồm dẫn đầu tổ chức nguồn lực lượng lao động bên trên toàn trái đất cũng tương tự tính toán Việc triển khai dự án đặc trưng và những vận động chi tiêu chiến lược.

Ông có bằng hạng Ưu về Kỹ thuật Xây dựng & Kết cấu và bằng Thạc sĩ Khoa học về Kỹ thuật Công nghiệp & Hệ thống của Đại học tập Quốc gia Singapore.

Ban giám đốc

• Giám đốc điều hành và quản lý, Quỹ minhtungland.com Hope Foundation

Ông Kevin Goh

Tổng Giám đốc Điều hành, Lưu trú Tập đoàn minhtungland.com và Tổng Giám đốc Điều hành, The Ascott Limited

Ông Kevin Goh giữ chức Tổng Giám đốc Điều hành chuỗi Lưu trú của Tập đoàn minhtungland.com, Chịu đựng trách nát nhiệm cho việc cải tiến và phát triển của khối lưu trú minhtungland.com. Ông mặt khác là Giám đốc điều hành của The Ascott Limited (Ascott). Ông là member của Ban điều hành quản lý minhtungland.com cùng thống kê giám sát Trung tâm chiến lược xuất sắc đẹp của Tập đoàn về Công nghệ & Kỹ thuật số. Dưới sự chỉ huy của ông, bất kỳ chịu đựng tác động của dịch COVID-19, Ascott sẽ tăng mạnh vấn đề mở rộng toàn cầu vào năm 2020, nâng toàn bô chung cư hình thức mới lên rộng 14.200 căn uống nằm trong 71 dự án và khai trương mở bán rộng 3.900 căn uống tại 25 dự án.

Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong sự kết hợp giữa Ascott Residence Trust (ART) với Ascendas Hospitality Trust trong tháng 12 năm 2019, đóng góp phần tạo nên Quỹ khách sạn lớn nhất sinh hoạt châu Á -Thái Bình Dương. Ông Kevin Goh trước đây là Giám đốc quản lý Ascott, vị trí mà ông đảm nhiệm từ thời điểm ngày 1 tháng 1hai năm năm 2016, đo lường những hoạt động ship hàng của nhánh kinh doanh tồn tại với tìm tìm các thời cơ lớn lên bắt đầu. Trước kia, ông là Giám đốc quản lý điều hành Ascott làm việc Bắc Á từ thời điểm năm 2013, Chịu trách rưới nhiệm về những hoạt động chi tiêu và buổi giao lưu của Ascott trên Trung Hoa, Japan và Hàn Quốc. Sau lúc gia nhập Ascott Trung Hoa vào khoảng thời gian 2007, Ông sẽ làm việc trên China trong hơn 10 năm. Trong thời hạn ngơi nghỉ Trung Hoa, ông sẽ phụ trách những địa chỉ chỉ huy khác nhau nlỗi Tổng giám đốc khoanh vùng miền Nam và Đông China, Phó chủ tịch quản lý gia tài và Phó chủ tịch hình thức dịch vụ công ty. Trước Lúc tham gia Ascott, ông Kevin Goh đã thao tác với Accenture, một trong 500 đơn vị hỗ trợ tư vấn thống trị, các dịch vụ công nghệ cùng gia công lớn nhất thế giới vì chưng tạp chí Fortune bình chọn. Trong suốt sự nghiệp 7 năm của chính bản thân mình cùng với Accenture, ông vẫn thao tác làm việc cho các dự án thực hiện hệ thống không giống nhau trong các ngành công nghiệp viễn thông với công nghệ cao làm việc cả Singapore cùng Úc.

Kevin được phong tặng ngay huân chương danh giá Medal of Commendation tại Trao Giải NTUC Singapore May Day Awards 20đôi mươi vị nỗ lực cố gắng truyền xúc cảm mạnh bạo để cải thiện kết quả với nâng cao năng lực của nhân viên nhằm bảo đảm an toàn lực lượng nhân viên cấp dưới năng đụng với đầy đủ kinh nghiệm thực tế về trực đường.

Ông Kevin Goh có bằng Cử nhân loại Ưu về Kỹ thuật Cơ khí trường đoản cú Đại học Quốc gia Singapore cùng là 1 trong những nhà so sánh tài bao gồm CFA.

Ban Giám đốc và Thành viên:• Giám đốc, Ascott Residence Trust Management Limited

Bà He Jihong

Tổng Giám đốc Điều hành, Trung trọng điểm Dữ liệu cùng Tổng Giám đốc Điều hành Chiến lượcTập đoàn minhtungland.com

Bà He Jihong là Tổng Giám đốc Điều hành Trung trung tâm Dữ liệu của Tập đoàn minhtungland.com. Bà chỉ huy việc cải tiến và phát triển Trung trung ương Dữ liệu nhằm góp minhtungland.com vươn tới việc vững vàng táo bạo về chuyển động kỹ thuật số vào nền tài chính new. Đồng thời, bà là Tổng Giám đốc Điều hành Chiến lược của Tập đoàn minhtungland.com. Bà xác minh chiến lược sale triệu tập cho các nghành nghề dịch vụ đặc trưng với bắt tay hợp tác nghiêm ngặt với các công ty để desgin chiến lược sale bền vững cho Tập đoàn. Bà là member Ban Điều hành của minhtungland.com.

Trước Khi tham gia minhtungland.com vào thời điểm tháng 7 năm 2019, Bà Jihong là Giám đốc Đầu tứ (CIO) của Ascendas-Singbridge. Dưới sự chỉ huy của bà, cửa hàng đã phát triển ra Khu Vực Á Lục Thái Bình Dương với tùy chỉnh sự hiện hữu sinh hoạt Vương quốc Anh cùng Hoa Kỳ trải qua việc mua lại hạng mục chi tiêu trị giá chỉ hàng tỷ đô la. Trước Khi được chỉ định làm cho CIO, bà từng là Giám đốc Chiến lược trên đơn vị, vị trí bà chỉ đạo vấn đề cách tân và phát triển và triển khai các kế hoạch với chiến lược chuyển đổi của người sử dụng. Bà cũng chịu trách nát nhiệm mang đến Việc tùy chỉnh những doanh nghiệp lớn bắt đầu với chỉ đạo Việc Thành lập và hoạt động các căn nguyên marketing không giống nhau trong số lĩnh vực kinh tế tài chính bắt đầu bao hàm trung trọng tâm tài liệu và quản lý và vận hành thương thơm mại năng lượng điện tử.

Trước khi thao tác tại ASB, bà là Giám đốc điều hành và quản lý tại Temasek International, nơi bà triệu tập vào câu hỏi xác định và trở nên tân tiến những doanh nghiệp kinh doanh mới bao gồm tiềm năng biến đơn vị dẫn đầu trái đất, Khu Vực hoặc nội địa. Bà có khá nhiều kinh nghiệm trong vô số nhiều ngành công nghiệp không giống nhau bao gồm support cai quản nước ngoài cùng những công ty đa quốc gia trên các Khu Vực địa lý vị trí bà phát triển kế hoạch sale, tiến hành các planer xoay vòng và biến hóa tổ chức.Bà tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinch doanh của Đại học tập British Columbia nghỉ ngơi Canada.

Bà Lynette Leong

Giám đốc bền vữngTập đoàn minhtungland.com

Bà Lynette Leong là Giám đốc Phát triển bền bỉ của Tập đoàn minhtungland.com. Bà Leong chịu trách rưới nhiệm về chiến lược cùng chế độ cách tân và phát triển chắc chắn của Tập đoàn cùng hoạt động kế hoạch, làng mạc hội với quản ngại trị (ESG) của Tập đoàn. Bà là member của Ban Điều hành minhtungland.com.

Bà dự vào minhtungland.com từ tháng 10 trong năm 2007 cùng với phương châm Tổng chủ tịch quản lý điều hành cùng Giám đốc quản lý và điều hành của minhtungland.com Commercial Trust Management Limited, Quản lý của Quỹ tín thác minhtungland.com Commercial Trust (CCT) cho tháng 1một năm 2017. Dưới sự chỉ đạo của bà, CCT đang trở nên tân tiến để trở nên công ty cài văn uống chống lớn nhất tại Singapore cùng với hạng mục đầu tư thương mại đáng tin tưởng. Tài sản ở trong quyền thống trị của khách hàng đã tiếp tục tăng trường đoản cú khoảng chừng 4 tỷ đô la Singapore trong năm 2007 lên rộng 10 tỷ đô la Singapore trong thời điểm 2017. Trong cùng thời hạn này, CCT đã có được tổng lợi tức đầu tư quá rộng 120% bỏ mặc cuộc rủi ro khủng hoảng tài chủ yếu toàn cầu, mà còn còn giành được không ít phần thưởng về quản lí trị doanh nghiệp lớn, quan hệ nam nữ nhà chi tiêu và bền chắc về môi trường xung quanh.

Bà Lynette Leong là Giám đốc quản lý tại minhtungland.com Commercial từ tháng 1một năm 2017 cho tháng bốn năm 2019, tiếp đến, bà thao tác làm việc cùng với bốn biện pháp là Giám đốc Sáng tạo ra Kinch doanh của Tập đoàn minhtungland.com. Tại phần nhiều địa điểm này, bà Chịu đựng trách rưới nhiệm cải tiến và phát triển một căn nguyên quản lý và vận hành văn chống thế giới, can dự gần như thay đổi liên quan mang lại sau này. Bà cũng vào vai trò chỉ huy cơ bản vào câu hỏi hợp duy nhất minhtungland.com cùng Ascendas-Singbridge.

Trước khi dự vào minhtungland.com,bà Lynette giữ vai trò nòng cột trong các thương vụ làm ăn mua lại bất động sản nước ngoài, làm chủ quỹ và tài bao gồm bank vào rộng 15 năm: CEO của Ascendas Pte Ltd Hàn Quốc; Giám đốc tại văn uống chống cai quản đầu tư chi tiêu LaSalle của London, New York, Chicago và châu Á; và Cán cỗ cao cấp tại Ngân hàng Standard Chartered.

Bà Leong gồm bởi Thạc sĩ Khoa học tập về Bất hễ sản và bằng Cử nhân Khoa học về Quản lý Bất đụng sản tại Đại học Quốc gia Singapore.

Ban người có quyền lực cao và tkhô giòn viên hiệp hội

• Thành viên Hội đồng quản trị, National Environment Agency Singapore• Thành viên Hội đồng chũm vấn, Singapore Management University’s Lee Kong Chian School of Business• Ban hỗ trợ tư vấn, NUS’ School of Design và Environment• Thành viên Hội đồng và Phó Chủ tịch Thứ nhị, Singapore Green Building Council

Bà Kng Hwee Tin

Tổng Giám đốc Điều hành, Tài chủ yếu và Thương Mại Dịch Vụ Tập đoànminhtungland.com Trung Hoa

Bà Kng Hwee Tin là Tổng Giám đốc Điều hành Tài chính và Thương Mại Dịch Vụ Tập đoàn, minhtungland.com Trung Hoa với là thành viên Ban Điều hành minhtungland.com. Bà đo lường chống chức năng liên quan đến tài chủ yếu, ngân sách, thuế với dịch vụ tập đoàn lớn nhỏng truyền thông media tập đoàn, nhân sự, thu thiết lập, pháp lý, tlỗi cam kết với tuân hành đến hoạt động của tập đoàn trên Trung Hoa. Trước Lúc dự vào minhtungland.com vào tháng 9 năm 2019, Bà Kng Hwee Tin công tác tại bank OCBC rộng 30 năm. Bà được bổ nhiệm làm cho Giám đốc Điều hành cùng Tổng Giám đốc Điều hành bank Trách Nhiệm Hữu Hạn OCBC Wing Hang năm 2013. Sau đó vào khoảng thời gian 2016, bà điều hành quản lý thành quá trình phù hợp độc nhất vô nhị bank trách nhiệm hữu hạn OCBC (Trung Quốc) cùng Wing Hang (Trung Quốc). Trong thời gian thao tác làm việc trên Thượng Hải, bà chịu trách rưới nhiệm về chiến lược cùng cai quản quản lý và vận hành của ngân hàng. Trong thời hạn này, bà lãnh đạo hoạt động đặc biệt quan trọng của ngân hàng, thực thi quy mô Basel II nhằm quản trị rủi ro khủng hoảng, tùy chỉnh mô hình cơ chế khủng hoảng rủi ro bank, cũng giống như thực hiện sáng tạo độc đáo làm vững mạnh khỏe bài toán quản trị.

Kinc nghiệm trong lĩnh vực tài thiết yếu không ngừng mở rộng ra những chuyển động ngân hàng khắp Trung Quốc và Quốc tế. Bà được trang bị do sự thừa nhận thức sâu sắc về mọi ẩn chứa của giao thoa văn hóa.

Bà Kng Hwee Tin tốt nghiệp Thạc Sỹ Quản trị Kinh doanh trên Đại học Quốc Gia Singapore, nơi bà được thừa nhận các thành tích xuất dung nhan với Huy chương thơm Vàng về Tài bao gồm. Bà chấm dứt chương trình Quản lý Cấp cao của ngôi trường Kinch doanh Harvard năm năm nhâm thìn và Chương trình Đào chế tạo Nhà Điều hành tại ngôi trường Wharton nằm trong đại Đại học Pennsylvania năm 2004.

Ông Tan Yew Chin

Tổng Giám đốc Điều hànhTập đoàn minhtungland.com Singapore

Tan Yew Chin là Giám đốc quản lý và điều hành (CEO), minhtungland.com Singapore. Ông chịu đựng trách nát nhiệm đến dự án bán lẻ, nhà ở và không khí làm việc (bao gồm khối nhỏ lẻ và thương mại) của minhtungland.com tại Singapore. Yew Chin là member của Ủy ban điều hành minhtungland.com.

Xem thêm: Học Tiếng Hàn Qua Lời Bài Hát Chúc Mừng Sinh Nhật Tiếng Hàn Quốc }

Yew Chin gồm rộng 30 năm kinh nghiệm vào lĩnh vực nhà đất bên trên lĩnh vực đầu tư chi tiêu, cải tiến và phát triển và cai quản gia sản. Ông là 1 trong những trong số những tín đồ đi đầu đã giúp ra đời Technology Park Pte Ltd - tiền thân của Arcasia Lvà với Ascendas - vào năm 1990, cùng đã cấu hình thiết lập và phát triển hạng mục đầu tư của Singapore. Ông Tan bước đầu sự nghiệp vào thời điểm năm 1987 cùng với Colliers Goh cùng Tan, chỗ ông Chịu đựng trách nhiệm thống trị danh mục nhà ở, công nghiệp với tmùi hương mại.