CẤP ỦY HIỆN TẠI LÀ GÌ

Cấp ủy đảng cơ sở do đại hội Đảng ở cơ sở bầu ra là cơ quan lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng giữa hai kỳ đại hội. Cấp ủy đảng cơ sở có vai trò quan trọng đối với toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Hoạt động của tổ chức cơ sở đảng được thể hiện ở hai nội dung cơ bản:


- Nơi tiếnhành các hoạt động xây dựng nội bộ Đảng (nơi tiến hành các nội dung công tácđảng viên, công tác cán bộ, thực hiện các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạtĐảng..v.v..)

*

- Lãnh đạocác tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, lãnh đạo các mặt đời sống xãhội...

Sau đại hộihết nhiệm kỳ của các tổ chức đảng, nhiệm vụ của cấp ủy là kịp thời triển khaitổ chức thực hiện nghị quyết mà các tổ chức đảng đã đề ra. Để giúp cấp ủy thựchiện tốt các nhiệm vụ đó có nhiều ban ngành, trong đó văn phòng cấp ủy là ngườiđầu tiên chịu trách nhiệm giúp cấp ủy triển khai việc cụ thể hóa, tổ chức thựchiện Nghị quyết mà đại hội đảng bộ hết nhiệm kỳ đã thông qua.

Tuy nhiênthực tế hiện nay nhiều cấp ủy chưa nhận thức đúng vị trí, vai trò, chức năng,nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy từ đó bố trí cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủychưa có đủ năng lực, trình độ để có thể đảm đương và thực hiện tốt nhiệm vụ củacán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy; đối với các chi bộ cơ sở trực thuộc (khốicác cơ quan hành chính, sự nghiệp…) theo quy chế làm việc thì có phân công chiủy viên hoặc đảng viên phụ trách công tác văn phòng, nhưng hầu hết là kiêmnhiệm chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao nên chất lượng tham mưuvề lĩnh vực xây dựng Đảng còn nhiều hạn chế. Đồng thời chế độ chính sách đãingộ đối với cán bộ văn phòng cấp ủy lại rất thấp vì vậy hiện nay một số cấp ủyđảng còn có quan niệm cán bộ làm công tác văn phòng thường chỉ để lo công táchậu cần, “sai vặt” hoặc chỉ để đón tiếp khách trong các cuộc họp, hội nghị, làmviệc.

Vậy văn phòngcấp ủy là gì? Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy ra sao?Cũng cần được làm rõ để cấp ủy các cấp quan tâm sử dụng cơ quan tham mưu giúpviệc quan trọng này để giúp cấp ủy đảng triển khai kịp thời và thực hiện cóhiệu quả các nội dung mà nghị quyết đại hội Đảng đã đề ra. Hiểu theo nghĩathông thường thì văn phòng là bộ phận phụ trách công việc giấy tờ, hành chínhcủa một cơ quan đơn vị. Theo quy định của Điều lệ Đảng:

1- Cấp ủy mỗi cấp lập các cơ quan tham mưu,giúp việc theo hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương.

Bạn đang xem: Cấp ủy hiện tại là gì

2- Khi cần, cấp ủy lập tiểu ban, hội đồng, tổcông tác và giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.”

Trong thựctế, tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của văn phòng có rất nhiều mô hình.Có những văn phòng là những cơ quan có cơ cấu tổ chức chặt chẽ và được giaonhững chức trách quan trọng. Nhưng cũng có những văn phòng được tổ chức linhhoạt, gọn nhẹ, chỉ làm công việc hành chính đơn thuần, thậm chí không hìnhthành tổ chức độc lập. Mặc dù văn phòng cấp ủy của các tổ chức đảng được tổchức theo hình thức khác nhau, nhưng văn phòng là một bộ phận không thể thiếu,gắn liền với quá trình tồn tại và hoạt động, phát triển của cơ quan, đơn vị.

Văn phòngcủa cấp ủy cơ sở trực tiếp giúp cấp ủy cơ sở tổ chức, điều hành công việc lãnhđạo hàng ngày. Đó là một hoạt động không thể thiếu bảo đảm cho cấp ủy cơ sởthực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Nhưng thực tế một số cấp ủy đảng còncoi nhẹ văn phòng cấp ủy hoặc do chưa hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của văn phòngcấp ủy, dẫn đến lựa chọn bố trí cán bộ không tương xứng với công việc giao chohọ. Nên hiện nay một số nơi cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy thường lànhững cán bộ còn rất trẻ, không hiểu gì về công tác đảng vẫn được bố trí làmcông tác văn phòng, và sau một thời gian làm công tác văn phòng, cấp ủy sẽ chocán bộ đó đi học, để có thể đảm đương các công tác khác cao hơn. Hoặc cấp ủy cửcán bộ đang đảm nhận một công việc ổn định, có chức danh rõ ràng giao cho kiêmnhiệm thêm công tác văn phòng. Vì vậy sau đại hội của các tổ chức đảng, cấp ủykhó thực hiện tốt được chức năng, nhiệm vụ, thậm chí dẫn đến lối làm việc tùytiện, không có kế hoạch, trên bảo gì thì dưới làm nấy.

Xem thêm: 10 Mẫu Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 10 11 12 Trung Ương 5 Khóa 12 Của Đảng Viên

Do vậy cầnnhận thức đúng chức năng nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy, để lựa chọn cán bộ đúngtầm và cần đề xuất với cơ quan cấp trên có chế độ, chính sách hợp lý với côngviệc được giao cho họ. Văn phòng cấp ủy cơ sở có chức năng tham mưu và phục vụtrực tiếp cho hoạt động của cấp ủy cơ sở (tham mưu về tổ chức sự hoạt động củacấp ủy cơ sở). Cụ thể văn phòng cấp ủy cơ sở giúp cấp ủy xây dựng và tổ chứclàm việc theo chương trình công tác như xây dựng chương trình công tác toànkhóa; chương trình công tác hàng năm, hàng quý, tháng. Xây dựng hoặc bổ sungquy chế hoạt động của cấp ủy; tham mưu cho cấp ủy giao nhiệm vụ cho Ủy ban kiểmtra (UBKT) xây dựng chương trình công tác toàn khóa, hàng năm, quý, tháng củaĐảng ủy, UBKT đảng ủy; xây dựng quy chế hoạt động của UBKT đảng ủy; giúp cấp ủyxây dựng các văn bản; thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo, kiến nghị xử lý cácvấn đề thuộc chức năng lãnh đạo của cấp ủy cơ sở v.v…

Để đảmđương được nhiệm vụ này đòi hỏi văn phòng cấp ủy phải có kiến thức cả về lýluận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng. Trong thực tế hiện nay nhiều chi,đảng bộ cơ sở văn phòng cấp ủy chưa đảm đương được mặt công tác này. Nên khiđược cấp ủy giao cho việc tham mưu xây dựng các loại văn bản văn phòng thườngchủ yếu chỉ sao chép lại các loại văn bản của các kỳ đại hội đã qua, khi làmcông việc này chỉ để đối phó với sự kiểm tra của cấp ủy cấp mình hoặc của cấpủy cấp trên, dẫn đến chất lượng một số văn bản rất thấp.

Văn phòngcấp ủy còn có chức năng phục vụ (còn gọi là giúp việc điều hành) phục vụ cáchội nghị, các cuộc trao đổi làm việc của cấp ủy với tập thể hoặc cá nhân, giúpcấp ủy chuẩn bị tài liệu, phương tiện đảm bảo cho cấp ủy thực hiện tốt côngviệc của mình.v.v..

Văn phòngcấp ủy có chức năng tham mưu và phục vụ, hai nội dung này đan xen với nhau,quan hệ mật thiết với nhau, trong đó để làm tốt được công tác tham mưu, đòi hỏiphải có hiểu biết, đặc biệt phải “thạo việc”. Tuy nhiên, trong thực tế chưa cótrường lớp nào đào tạo một cách bài bản cho cán bộ làm công tác văn phòng, màthường chỉ được tập huấn ít ngày, nhưng nội dung tập huấn còn chung chung vàhầu hết cán bộ làm công tác văn phòng thường chọn người nhiệt tình, có khả nănggiao tiếp, đón khách, hòa nhã, cởi mở là chính. Vì vậy các cấp ủy đảng cần hiểuđầy đủ nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy.

Xem thêm: Văn Nghị Luận Nói Không Với Các Tệ Nạn Xã Hội Hay Nhất, Hãy Nói “Không” Với Các Tệ Nạn Xã Hội

Văn phòng cấp ủy cơ sở nhìn chung thường cócác nhiệm vụ chủ yếu:

1- Thườngtrực giúp cấp ủy tiếp đón khách, đảng viên và nhân dân đến liên hệ công tác,giải quyết các yêu cầu liên quan đến cấp ủy.

2- Giúp cấpủy lập và thực hiện chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm, toàn khóa.

3- Giúp cấpủy nắm tình hình và chuẩn bị các báo cáo định kỳ, đột xuất.

4- Giúpthường trực cấp ủy tổ chức các hội nghị cấp ủy, các cuộc làm việc; làm thư kýghi biên bản các hội nghị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy.

5- Làm côngtác văn thư, lưu trữ....

6- Giúp cấpủy thu, nộp đảng phí theo quy định, làm thủ quỹ của cấp ủy, quản lý tài sản củacấp ủy.v.v…

Văn phòngcấp ủy có vị trí, vai trò chức năng, nhiệm vụ rất quan trọng. Vì vậy các cấp ủyđảng cần lựa chọn bố trí đúng cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực làm công tác vănphòng cấp ủy để giúp cấp ủy triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ mà đại hội đã đềra. Đặc biệt hiện nay một số tổ chức đảng cơ cấu người đứng đầu (hoặc cấp phó)cơ quan chuyên môn trực tiếp làm bí thư cấp ủy, dẫn đến sau đại hội các cơ quanchỉ tập trung làm công tác chuyên môn mà ít quan tâm triển khai thực hiện nghịquyết của tổ chức đảng, mà thường đụng đâu đánh đấy dẫn đến chất lượng công tácđảng rất thấp.