Cần Làm Gì Và Phấn Đấu Như Thế Nào Để Trở Thành Đảng Viên Liên Hệ Bản Thân

Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu của giai cấp nhân dân, công dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Do đó, để phấn đấu trở thành đảng viên, chúng ta luôn cần phải nâng cao năng lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu tham khảo liên hệ bản thân phấn đấu trở thành đảng viên trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên liên hệ bản thân

Để trở thành Đảng viên cần phải phấn đầu như thế nào?

Đảng là một tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo cho toàn thể nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. Thế nhưng, để trở thành Đảng viên cần phải đáp ứng các tiêu chí, điều kiện như sau.

*
Một số tiêu chí điều kiện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Xác định được động cơ vào Đảng

Phấn đấu vào Đảng phải xuất phát từ động cơ đúng đắn, trong sáng, với các thanh viên lại càng mang ý nghĩa để cống hiến. Vào Đảng không phải để thỏa mãn tham vọng của cá nhân, tranh giành quyền lợi. Thế nhưng, vào Đảng không phải ai cũng toàn diện mà phải xác định được trách nhiệm, vai trò của mình để trưởng thành và rèn luyện hơn. Cho nên, muốn trở thành Đảng viên cần phải có quyết tâm phấn đấu, có tinh thần giác ngộ cách mạng cao.

Phần đấu vào Đảng như là một trách nhiệt, nghĩa vị để được cống hiến, đóng góp nhiều hơn cho tập thể, nhân dân và đặc biệt là cho dân tộc, quốc gia. Khi nhận thức được đúng đắn, ta sẽ có động cơ đúng và có sức mạnh bên trong là động lực hướng dẫn hành động. Đồng thời thôi thúc chúng ta có lý tưởng cao đẹp cho Đảng và cho chính mình.

Rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị

Bản lĩnh chính trị được thể hiện tại nhận thức kiên định, đúng đắn với lý tưởng mục tiêu đã lựa chọn. Đồng thời thể hiện khí tiết của người cách mạng đó chính là “giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể lay chuyển và uy vũ không thể khuất phục”.

Hơn nữa, để thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, người phần đấu vào Đảng vần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân. Đồng thời trước thủ thách khó khăn không nao núng tinh thần, không mờ nhạt phương hướng chính trị, có chính kiến, thái độ kiên định, rõ ràng.

*
Để trở thành đảng viên cần rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng

Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình rèn luyện, tu dưỡng suốt đời. Đặc biệt như Bác Hồ đã giảng dạy “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời xa xuống. Nó do sự rèn luyện, đấu tranh bền bỉ hàng ngày mà củng cố và phát triển. Cùng như ngọc càng mài sẽ càng sáng, vàng càng luyện sẽ càng trong”.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao năng lực bản thân

Để trở thành Đảng viên cần phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và cả nhiệm vụ tổ chức Đảng, đoàn thể giao cho. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã răn dạy rằng: “Đảng yêu cầu đảng viên và cán bộ vừa phải thạo về chính trị vừa giỏi về chuyên môn, không thể lãnh đạo chung chung”.

Vì thế, mỗi đảng viên cần phải ra sức học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối chính sách của Đảng. Đồng thời còn phải học tập kỹ thuật, văn hóa và nghiệp vụ, không ngừng nâng cao đô tư tưởng, chính trị và năng lực của mình. Ngoài ra, cũng cần liên hệ bản thân phấn đấu trở thành đảng viên

Tích cực tham gia xây dựng Đảng

Tích cực hưởng ứng những phong trào, hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ, chủ trương của đảng bộ, chi độ đề ra với tinh thần chủ động, sáng tạo và phấn đấu cao nhất. Qua đó, giúp phần tích cực đưa các chủ trương, nhiệm vụ vào cuộc sống tạo ra bước phát triển mới của đơn vị, cơ sở. Đặc biệt là về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và cải thiện đời sống người dân, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực.

Xem thêm: Vì Sao Có Thể Đặt Nhan Đề Cho Đoạn Trích Là Hồi Trống Cổ Thành (Trích Hồi 28

*
Cần tích cực tham gia xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam

Tích cực, mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến đối với sự lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ của đảng viên. Do đó, giúp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao được chất lượng của đội ngũ đảng viên. Bên cạnh đó, tham gia đóng góp ý kiến đối với hoạt động chính quyền và đoàn thể góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, trong sạch.

Gắn bó với tập thể, nhân dân và tích cực tham gia hoạt động của Đảng

Đảng viên phải phát huy và giữ vững truyền thống của Đảng là gắn bó với nhân dân. Trước tiên là thể hiện sự gắn bó với quần chúng tại nơi làm việc và cư trú của mình. Muốn trở thành đảng viên, người phấn đấu vào đảng phải gắn bó với nhân dân, tập thể với bạn bè, đồng nghiệp trong đơn vị công tác và mọi người xung quanh để chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau.

Phần đầu vào Đảng cần phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể, công tác xác hội. Thế nhưng, bản thân là thành viên phải thể hiện được rõ vai trò, khả năng lãnh đạo, tập hợp quần chúng và phát huy tiền phong, gương mẫu và các phẩm chất trở thành đảng viên của Đảng.

*
Gắn bó với tập thể, nhân dân và tích cực tham gia hoạt động của Đảng

Liên hệ bản thân phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam là lá cờ đầu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc của Việt Nam. Tôi có nguyện vọng được đứng đầu trong hàng ngũ của Đảng, sau khi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tôi càng hiểu rõ hơn về Đảng Cộng sản và quyết tâm phấn đấu hơn để trả thành đảng viên.

Tôi đã xác định cho mình động cơ để vào Đảng: Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả lãnh đạo nhân dân và đoàn kết đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội. Được đứng đầu trong hàng ngũ của Đảng là đực đúng trong tổ chức của người cùng chung chí hướng đấu tranh xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng và dân chủ văn minh. Động cơ vào Đảng của tôi là muốn góp sức mình xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn nữa.

*
Liên hệ bản thân phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Để phấn đầu trở thành một đảng viên, tôi không quên nâng cao năng lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đối với sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường thì nhiệm vụ trọng tâm quan trọng nhất là việc học. Tôi sẽ phấn đấu học tập, hoạt động ngoại khóa hăng say và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được giao. Ngoài ra, tôi cũng rất coi trọng việc học tập chính trị và tham gia đầy đủ những buổi sinh hoạt chính trị công dân…

Truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết với mọi nhân gân. Để liên hệ bản thân phấn đấu trở thành đảng viên, tôi hiểu rằng mình phải gắn bó với tập thể, nhân dân và tích cực tham gia công tác xã hội, hoạt động đoàn thể.

Người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng cho Đảng. Tôi nhận thức được rằng bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình cần đóng góp ý kiến với đảng bộ, chi bộ. Bên cạnh đó, cũng cần tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở bằng những việc làm như: Tích cực hưởng ứng những hoạt động, phong trào triển khai chủ trương, nhiệm vụ do chi bộ, đảng bộ đề ra với tinh thần nỗ lực phấn đấu. Qua đó góp phần tích cực đưa các chủ trương nhiệm vụ đó vào trong cuộc sống.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Lại Sim Mobi Fone Đơn Giản Nhanh Chóng

Với những thông tin chia sẻ về liên hệ bản thân phấn đấu trở thành đảng viên mong rằng giúp bạn hiểu rõ hơn về việc vào trong Đảng. Để làm được điều đó, bạn cần phải không ngừng rèn luyện, học tập và góp sức mình để xây dựng được cho đất nước ta ngày càng giàu mạnh hơn. Đồng thời còn có thể cùng tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, chống loại sự phá hoại của kẻ thù.