Cách nhận xét biểu đồ tròn

1. Dấu hiệu nhận biết sử dụng biểu đồ tròn

-Khả năng thể hiện :Biểu đồ tròn tế bào tả được cơ cấu, tỉ lệ những thành phần vào một tổng thể.

Bạn đang xem: Cách nhận xét biểu đồ tròn

-Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện các cụm từ: cơ cấu, tỉ trọng, đồ sộ, tỉ tệ, bài bản với cơ cấu, cố đổi cơ cấu, chuyển dịch cơ cấu,…

+ Mốc thời gian: =2. Cách vẽ biểu đồ tròn

Bước 1 :Phân tích bảng số liệu cùng xây dựng hệ trục tọa độ

- Một số dụng cụ cầm dùng: compa, thước đo góc, laptop, cây viết chì,…

- Phân tích cùng xử lí số liệu (Nếu số liệu của đề bài xích chỉ ra rằng số liệu thô ví dụ như tỉ đồng, triệu người thì ta phải đổi thanh lịch số liệu về dạng %).

Công thức: %Giá trị A = Giá trị A / Tổng giá chỉ trị x 100%.

- Không được tự sắp xếp lại thứ tự số liệu (nếu không có yêu thương cầu).

- Nếu tất cả yêu cầu thể hiện đồ sộ thì cần phải xác định nửa đường kính của hình tròn.

Bước 2 :Vẽ biểu đồ

- Kẻ đường thẳng nửa đường kính trước Lúc vẽ đường tròn.

- Lúc vẽ nên bắt đầu từ tia 12 giờ cùng lần lượt vẽ theo chiều con quay của kim đồng hồ. Thứ tự các thành phần của những biểu đồ phải giống nhau để tiện mang đến việc so sánh.

- Nếu vẽ 2, 3 đường tròn thì nên xác định trọng tâm những đường tròn nằm bên trên một đường thẳng.

- Hình tròn là 360otương ứng tỉ lệ 100%⇒ tỉ lệ 1% ứng với 3,6obên trên hình tròn.

Bước 3 :Hoàn thiện biểu đồ

- Điền đầy đủ số liệu lên biểu đồ, tỉ lệ % làm sao quá nhỏ gồm thể để cạnh nan quạt ko kể biểu đồ.

- Chọn kí hiệu thể hiện trên biểu đồ.

- Hoàn chỉnh bảng chụ giải cùng tên biểu đồ.

* Lưu ý :

-Bán kính của hình trụ cần phù hợp với khổ giấy để đảm bảo tính trực quan lại với mĩ thuật đến bản đồ.

-Hình tròn (quy mô với cơ cấu Xuất-Nhập khẩu) là 180otương ứng tỉ lệ 100% (tỉ lệ 1% ứng với 1,8obên trên nửa hình tròn).

3. Cách nhận xét biểu đồ tròn trong bài xích địa lý 11

* Khi chỉ tất cả một vòng tròn

- Nhận định cơ cấu tổng quát lác lớn nhất.

- So sánh là chiếc như thế nào nhất, nhì, ba,… với đến biết tương quan lại giữa những yếu tố (gấp mấy lần hoặc kém nhau từng nào %, từng nào lần)?

- Đưa ra một số giải mê say.

* Lúc bao gồm từ nhì vòng tròn trở lên (giới hạn tối đa là cha hình tròn trụ cho một bài)

- Nhận xét dòng tầm thường nhất (nhìn tổng thế): Tăng/giảm như thế nào?

- Nhận xét tăng giỏi giảm trước, nếu bao gồm cha vòng trở lên thì thêm liên tục hay là không liên tục, tăng (giảm) bao nhiêu?

- Sau đó mới nhận xét về nhất, nhị, tía,… của những yếu tố vào từng năm, nếu giống nhau thì ta gom thông thường lại cho những năm một lần thôi (không nhắc lại 2, 3 lần).

- Cuối cùng, đến kết luận về mối tương quan tiền giữa những yếu tố.

- Giải ham mê về vấn đề.

Lưu ý

-Tỉ trọng tất cả thể giảm nhưng số thực là tăng, vì thế cần ghi rõ (%).

-Cần nhận xét bổ sung cả số thực và cần sử dụng cụm từ “tỉ trọng” khi nhận xét biểu đồ.

4. Những lỗi thường gặp Khi vẽ biểu đồ tròn

- Các yếu tố thiết yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu trên hình tròn, cùng một đối tượng nhưng có kí hiệu khác biệt.

+ Tâm đường tròn ko nằm bên trên một đường thẳng.

+ Không theo quy luật (giá chỉ trị đầu tiên mặt phải kyên ổn 12h, giá bán trị cuối thuộc phía bên trái kyên 12h).

- Các yếu tố vào biểu đồ: đơn vị, số độ, giá chỉ trị tuyệt đối, các đối tượng, thời gian nằm trong biểu đồ.

- Các yếu tố phụ ko kể biểu đồ: thiếu thương hiệu biểu đồ hoặc bảng crúc giải.

*
*

5. Một số bài tập minh họa về biểu đồ tròn

Bài tập 1:Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDPhường CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á QUA CÁC NĂM

*

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

a) Vẽ biểu đồ ưa thích hợp nhất thể hiện cơ cấu GDPhường của Cam-pu-phân tách năm 2017?

b) Nhận xét và giải ham mê cơ cấu GDP của Cam-pu-phân chia năm 2017?

Lời giải

a) Vẽ biểu đồ

*

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GDPhường. CỦA CAM-PU-CHIA NĂM 2017

b) Nhận xét với giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia bao gồm sự khác biệt giữa các khu vực vực.

- Khu vực III chiếm tỉ trọng lớn nhất (42,2%), tiếp đến là khu vực vực II (32,9%) với chiếm tỉ trọng nhỏ nhất là quần thể vực I (24,9%).

Xem thêm: Quan Điểm Của Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng Về Mối Quan Hệ Giữa Vật Chất Và Ý Thức

- Qua bảng số liệu, ta thấy khu vực I giảm cùng quần thể vực II, III tăng.

* Giải thích

- GDP của Cam-pu-phân tách tất cả sự vắt đổi là vì hầu hết những quốc gia đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa cùng hội nhập nền kinh tế quốc tế.

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-phân tách gồm ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất⇒ Cơ cấu GDPhường đang dần tiến tới sự hoàn thiện, hiện đại.

Bài tập 2:Cho bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Ở NƯỚC TA,NĂM 2000 VÀ NĂM 2013

(Đơn vị: Nghìn người)

*

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

a) Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu lao động đang làm việc phân theo ngành tởm tế ở nước ta, năm 2000 với năm 2013?

b) Nhận xét với giải thích quy mô lao động đang làm cho việc cùng sự gắng đổi cơ cấu của nó theo ngành ghê tế ở nước ta, năm 2000 với năm 2013?

Lời giải

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng giá bán trị x 100%.

- Áp dụng công thức trên, ta tính được bảng dưới đây:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Ở NƯỚC TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2013

(Đơn vị: %)

*

- Tính bán kính:

Chọn r2000= 1,0 đơn vị nửa đường kính (ĐVBK).

*

* Vẽ biểu đồ

*

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Ở NƯỚC TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2013

b) Nhận xét với giải thích

* Nhận xét

- Quy mô lao động đang có tác dụng việc ở nước ta tăng. Tổng dân số tăng 15133 ngàn người (ngành nông - lâm - ngư tăng thêm 263 nghìn người; công nghiệp - dịch vụ tăng 6229 ngàn người; dịch vụ tăng 8641 nghìn người).

- Cơ cấu lao động phân theo ngành khiếp tế tất cả sự núm đổi theo hướng giảm tỉ trọng lao động nông - lâm - thủy sản; tăng tỉ trọng lao động công nghiệp - xây dựng với dịch vụ, vào đó tỉ trọng lao động dịch vụ tăng nhiều nhất.

+ Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp giảm 18,4%.

+ Tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng tăng 8,1%.

+ Tỉ trọng ngành dịch vụ tăng 10,3%.

* Giải thích

- Quy mô lao động đang có tác dụng việc tăng là do công cuộc Đổi mới, nền kinh tế của nước ta phân phát triển nkhô giòn nên đã tạo ra được nhiều việc có tác dụng,...

- Cơ cấu lao động thay đổi chủ yếu nhờ kết quả của quy trình chuyển dịch cơ cấu tởm tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Riêng khu vực vực dịch vụ phát triển mạnh với mặt hàng loạt ngành mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày dần tăng mang đến sản xuất cùng đời sống cần đã quyến rũ thêm nhiều lao động nhất,...

Bài tập 3:Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM 2015

(Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)

*

(Nguồn: Tổng cục thống kê)

a) Vẽ biểu đồ ưng ý hợp nhất thể hiện quy mô với cơ cấu giá chỉ trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành ở nước ta, năm 2005 với năm 2015?

b) Nhận xét với giải say đắm cơ cấu giá chỉ trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành ở nước ta, năm 2005 và năm 2015?

Lời giải

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng giá bán trị x 100%.

- Áp dụng công thức trên, ta tính được bảng dưới đây:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM 2015

(Đơn vị: %

*

- Tính chào bán kính:

Chọn r2005= 1,0 đơn vị bán kính (ĐVBK).

*

* Vẽ biểu đồ

*

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Trồng trọt tất cả tỉ trọng cao nhất, tiếp đến là chăn nuôi, thấp nhất là dịch vụ.

- Có sự cầm đổi: Tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng, trồng trọt với dịch vụ giảm.

* Giải thích

- Trồng trọt chiếm tru thế do nhu cầu lớn về lương thực mang đến trong nước với xuất khẩu, chăn nuôi đang được đơn vị nước quyên tâm, dịch vụ chưa thật sự phân phát triển mạnh để phục vụ đến trồng trọt cùng chăn nuôi.

- Chủ trương đưa chăn nuôi thành ngành chính, tác động của nền kinh tế thị trường,...

Câu 4

Dựa vào bảng 7.2, hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng GDP, dân số của EU và một số nước trên thế giới.

Bảng 7.2:TỈ TRỌNG GDP, DÂN SỐ CỦA EU VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI – NĂM 2000

Chỉ số

GDP

Dân số

EU

31.0

7.1

Hoa Kì

28.5

4.6

Nhật Bản

11.3

2.0

Trung Quốc

4.0

đôi mươi.3

Ấn độ

1.7

17.0

Các nước còn lại

23.5

49.0

- Dựa vào biểu đồ đã xong với những hiểu biết của bản thân, hãy nhận xét về vị trí tởm tế của EU bên trên trường quốc tế.

Lời giải:- Vẽ biểu đồ tròn để thể hiện tỉ trọng.- Nhận xét những điểm nổi bật để nhấn mạnh yêu cầu của bài bác.

*

Biểu đồ tỉ trọng GDP, Dân số của EU cùng một số nước năm 2000 (%)

* Nhận xét về vị trí ghê tế của EU trên trường quốc tế:

-EU là một vào những trung trọng điểm tởm tế sản phẩm đầu thế giới.

- Mặc mặc dù chỉ chiếm 7,1% dân số với 2,2% diện tích thế giới nhưng EU luôn luôn chiếm vị trí cao trong những chỉ tiêu tởm tế thế giới:

+ Về tổng GDP: EU chiếm tỉ trọng cao nhất trong tổng GDP của thế giới (31%), gấp 1,1 lần Mĩ với 2,8 lần Nhật Bản.

+ Chiếm 26,5% tỉ trọng xuất khẩu trong GDPhường và 37,7% vào xuất khẩu của thế giới.

+ Chiếm 26% sản lượng sản xuất oto thế giới cùng 19% trong tiêu thụ năng lượng thế giới.

Câu 5 (Bài 3 Trang 9 Tập bản đồ Địa lý 11):

Dựa vào bảng 3.2 trong SGK em hãy :

Vẽ biểu đồ hình trụ thể hiện cơ cấu dân số theo đội tuổi giai đoạn 2000-2005Hãy đối chiếu và so sánh cơ cấu dân số của 2 nhóm nước nói trên

Lời giải

Vẽ biểu đồ hình trụ thể hiện cơ cấu dân số theo đội tuổi giai đoạn 2000-2005

*

So sánh cùng so với cơ cấu dân số của nhị đội nước nói trên

+ số người dưới độ tuổi lao động (0-14 tuổi) ở các nước đang vạc triển chiếm 32%, trong những lúc đó team nước phạt triển chỉ chiếm 17%. Số người bên trên độ tuổi lao động (bên trên 65 tuổi) ở đội nước đang phân phát triển lại thấp hơn chỉ 5% trong những lúc đội nước phạt triển là 15%.

Xem thêm: Đổi Sim 4G Mobifone Ở Đâu - Đổi Sim Mobi 4G Ở Đâu Và Thực Hiện Như Thế Nào

+ số người trong độ tuổi lao động (15-64 tuổi) cả nhì nhóm nước đều cao , tuy vậy đội nước đang phạt triển thấp hơn một chút. Nhưng nguồn lao động bổ sung của team nước đang phân phát triển cao hơn, đề xuất xu thế trong tương lai số người vào độ tuổi lao động của team nước đang phát triển sẽ tăng lên gấp rút.