BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 29 VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (93.72 KB, 9 trang )


Bạn đang xem: Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết 29 về đổi mới giáo dục

2. Công tác xây dựng kế hoạchThực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Ban chấp hành Đảngbộ tỉnh; Chương trình số 47-CT/ĐU của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết số 29NQ/TW. Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 14tháng 6 năm 2013 về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và tổ chức triển khai họctập trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên các trườngtrên địa bàn xã. Qua học tập, quán triệt, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, giáoviên, nhân viên trong toàn ngành có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về yêu cầu, sự cầnthiết phải đổi mới GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW. Công tác lãnhđạo, chỉ đạo, phối hợp với các đoàn thể trong việc thực hiện Nghị quyết luôn đượcquan tâm và được cụ thể hóa gắn với nhiệm vụ từng năm học, sát đúng và phù hợpvới tình hình thực tế tại địa phương.Trên cở sở các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của các cấp ủy đảng, của ngành,các đơn vị trường học trên địa bàn xã đã xây dựng kế hoạch nhiệm vụ từng nămhọc, nhằm đảm bảo thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ giáo dục được giao.3. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TWcủa BCH Trung ươngHàng năm, Thường trực Ủy ban nhân dân xã tổ chức kiểm tra, giám sát việcthực hiện Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương đối với các trường, tham dự vàchỉ đạo việc tổ chức Hội Nghị Cán bộ - Công chức – Viên chức để đánh giá tìnhhình thực hiện nghị quyết năm học trước đó, rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại,hạn chế, đề ra kế hoạch trọng tâm trong năm học mới; xây dựng kế hoạch từng họckỳ, tháng về thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; đồng thời, thường xuyên kiểmtra, đôn đốc các bộ phận chuyên môn, cũng như các đơn vị trường thực hiện tốt cáckế hoạch đã đề ra.II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 29-NQ/TW1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối vớicông tác đổi mới giáo dục và đào tạoQua triển khai thực hiện Nghị quyết đến nay đã có sự chuyển biến mạnh mẽ
về nhận thức và hành động trong từng cán bộ, đảng viên, giáo viên về việc đổi mớicăn bản và toàn diện giáo dục, tập trung chăm lo cho sự nghiệp đổi mới giáo dụccủa địa phương.Tổ chức phối hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục gia đình, nhà trường và xãhội, để nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện. Chỉ đạo các trường tăng cường phốihợp với phụ huynh trong việc quản lý và giáo dục đạo đức cho các em. Phát huyđược vai trò của các đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh, thực hiện tốt công tácxã hội hóa giáo dục. Khuyến khích hình thành các quỹ học bổng để giúp đỡ họcsinh; cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm đầu tư cho sự nghiệp phát triển giáo dục.Các trường tham mưu UBND xã ban hành Kế hoạch phát triển giáo dục,…phối hợp chặt chẽ với Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên trong thực hiện nhiệm vụchính trị được giao. Thường xuyên đổi mới phương pháp quản lý, phương phápdạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh, đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giákết quả học tập của học sinh. Chấn chỉnh, khắc phục các biểu hiện tiêu cực tronggiáo dục, đào tạo; xây dựng nề nếp, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm trongtrường học.2. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dụcvà đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người họcTrên cơ sở hướng dẫn Chương trình, nhiệm vụ năm học của Sở và PhòngGD&ĐT, các trường xây dựng phương hướng, nhiệm vụ chuyên môn theo từngnăm học. Phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn của địa phương và khảnăng học tập của học sinh, đảm bảo khung thời gian năm học; chú trọng nâng caochất lượng giáo dục hai mặt, tăng cường dạy phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡnghọc sinh giỏi; đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh. Thường xuyên kiểm tra việcchấm điểm bài kiểm tra của học sinh đối với giáo viên bộ môn; chú trọng công tácnhận xét, hướng dẫn, sửa sai đối với học sinh. Yêu cầu học sinh lưu trữ bài kiểmtra đầy đủ và cẩn thận.3 Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá2
kết quả giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quanCác đơn vị trường học tiếp tục thực hiện đổi mới hình thức thi, kiểm trađánh giá gắn liền với đổi mới phương pháp giảng dạy theo các văn bản hướng dẫncủa Sở và Phòng GD&ĐT thể hiện tính trung thực, khách quan, công bằng, đánhgiá đúng năng lực học sinh, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong kiểm tra, thicử. Vận dụng linh hoạt các hình thức đánh giá như đánh giá bằng điểm số kết hợpvới đánh giá quá trình rèn luyện của học sinh, thúc đẩy việc học sinh tự đánh giávà đánh giá lẫn nhau. Thực hiện đổi mới khâu ra đề kiểm tra: xây dựng ma trận đềcụ thể, hạn chế khả năng tái hiện kiến thức một cách máy móc, tăng cường khảnăng vận dụng kiến thức, đặc biệt là ở các môn khoa học xã hội, chú trọng hệthống câu hỏi mở để phát huy năng lực và sự sáng tạo của học sinh. Các trườngtăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý nhà trường một cách có hiệuquả.Việc đổi mới phương thức tuyển sinh như hiện nay vừa đáp ứng được nhucầu nguyện vọng, vừa phát huy được năng lực người học, đồng thời giảm bớt tốnkém cho việc tổ chức thi cử.4. Công tác quy hoạch phát triển mạng lưới giáo dục và đào tạo theo hướnghệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tậpĐổi mới nội dung theo hướng tinh giản, hiện đại, phù hợp với đối tượng họcsinh. Chỉ đạo các trường dạy học theo hướng tinh giản, chắc lọc kiến thức cơ bảntrong sách giáo khoa theo hướng giảm tải, đảm bảo theo chuẩn kiến thức, kỹ năngcủa môn học. Cập nhật bổ sung kiến thức mới phù hợp, hiện đại, đáp ứng nhu cầuphát triển năng lực người học. Chú trọng việc dạy học tích hợp và thực hiện nộidung chương trình giáo dục địa phương theo quy định, phù hợp với đối tượngngười học. Chỉ đạo các trường tăng cường đổi mới phương pháp dạy và học theohướng hiện đại, phát huy tính tích cực phẩm chất, năng lực người học.Hiện trên địa bàn xã có 04 trường công lập với tổng số 54 lớp học, trong đó:01 trường THCS (13 lớp) , 02 trường Tiểu học (Tiểu học A (16 lớp) , Tiểu học B(15 lớp)) và 01 trường Mẫu giáo (10 lớp) với 1.569 học sinh (Trường THCS 425
em; Trường Tiểu học “A” 424 em; Trường Tiểu học “B” 361 em; Trường Mẫu giáo359 cháu).Hàng năm, các trường xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học phùhợp với từng đối tượng học sinh. Các trường triển khai ứng dụng có hiệu quả côngnghệ thông tin vào giảng dạy thông qua giáo án điện tử, trình chiếu minh họa,tranh ảnh, mẫu vật trực quan. Đa dạng hóa cách truyền thụ kiến thức thông quahoạt động nhóm, sân khấu hóa, trò chơi học tập, kể chuyện,... nhằm phát huy tínhtích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Đặc biệt, chú trọng đổi mới hình thức tổchức dạy học, đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học trên lớp và ở nhà như: dạyhọc theo chủ đề, tổ chức các hình thức trải nghiệm sáng tạo thực tế, rèn luyện kỹnăng tự học và nghiên cứu khoa học ở học sinh. Tăng cường khai thác sử dụng đồdùng dạy học sẵn có và tự làm để nâng cao chất lượng dạy học. Nhìn chung, qua05 năm thực hiện Nghị quyết các trường đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ,3chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh yếu kém giảm đángkể, học sinh khá giỏi ngày càng tăng.5. Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục và đào tạo, bảo đảm dânchủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáodục và đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng đào tạoTiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Nghị định 115/2010/NĐ-CP củaChính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục và Thông tư liêntịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV của Liên Bộ (Bộ GD&ĐT - Bộ Nội vụ) vềphân cấp quản lý trong giáo dục, phân cấp quản lý cho các trường trên nguyên tắctăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm. Các trường đã thực hiện đổi mới, nângcao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý, tăng cường phân cấp quản lý, tăngquyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị trong việc thực hiện chương trình, kếhoạch giáo dục, đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường của đội ngũcán bộ quản lý. Có 100% trường đã hoàn thành xây dựng Đề án vị trí việc làm theo
đúng hướng dẫn, thực hiện công khai hóa về chất lượng giáo dục.Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệthông tin trong quản lý, dạy học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục,tổ chức các hình thức tiếp nhận thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân vềthực trạng giáo dục trên địa bàn xã.Tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề, kiểm tra các kỳ thi, chấn chỉnh cáctiêu cực, sai phạm trong hoạt động giáo dục.Công tác quản lý giáo dục luôn được đổi mới theo hướng phát huy dân chủ,nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với công việc được giao. Cơ chếtiếp nhận và xử lý thông tin hiện nay được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả thôngqua việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng internet.Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, xây dựng đề tài sáng kiếnkinh nghiệm, bộ đề kiểm tra theo quy trình thống nhất cùng với hệ thống quản lýđảm bảo hướng dẫn, giám sát chặt chẽ và phát huy hiệu quả tốt nhất của các đề tàitại đơn vị.Hướng dẫn cụ thể và quản lý chặt chẽ từ việc xây dựng kế hoạch (năm học,học kỳ, tháng), triển khai thực hiện và kiểm tra đánh giá kết quả của các tổ chuyênmôn, tổ trưởng chuyên môn và một số giáo viên về công tác giảng dạy, nề nếp sinhhoạt, hội họp.Xây dựng và triển khai Quy chế dân chủ trong nhà trường, thực hiện tốt 03công khai trong đơn vị.6. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêucầu đổi mới giáo dục và đào tạoQuy mô và chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các ngành học, cấphọc tiếp tục được củng cố, theo hướng đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩnhóa về trình độ đào tạo và có một bộ phận trên chuẩn. Hiện trên địa bàn xã có 04trường công lập với tổng số 89 cán bộ quản lý và giáo viên chuyên môn (Trong đó:trường THCS 30 CBGV; trường Tiểu học A 22 CBGV; trường Tiểu học B 244
CBGV và trường Mẫu giáo 13 CBGV). Trên tổng số 89 cán bộ, giáo viên trên địabàn xã có 76 CBGV đạt trình độ Đại học chiếm tỷ lệ 85,4%; trình độ Cao đẳng 12CBGV chiếm tỷ lệ 13,48% và trình độ Trung cấp 01 giáo viên với tỷ lệ 1,12%.Công tác điều động, bổ nhiệm trong các năm qua được thực hiện chặt chẽ,đảm bảo đúng quy định, quy trình. Thực hiện đảm bảo chế độ phụ cấp thâm niênđối với nhà giáo và các chế độ chính sách khác theo đúng quy định.Thực hiện Đề án Ngoại ngữ quốc gia đến năm 2020, các trường đã tổ chứcnhiều khóa bồi dưỡng giáo viên ở nhiều trình độ và phương thức đào tạo phù hợpvới năng lực của giáo viên.Thực hiện việc xây dựng nguồn cán bộ quản lý, tham mưu các cấp bổ sungđội ngũ giáo viên đúng tỷ lệ quy định. Tạo mọi điều kiện để cán bộ quản lý, giáoviên tham gia các lớp đào tạo về chuyên môn, trình độ lý luận chính trị,... Đội ngũcán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của ngành cơ bản hoàn thành tốt công việcđược giao.7. Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp củatoàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạoHàng năm, các đơn vị trường học xây dựng lại và thực hiện tốt quy chế chitiêu nội bộ, sử dụng nguồn vốn ngân sách hiệu quả, tiết kiệm.Chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên trong ngành được thực hiện đảmbảo, chi trả kịp thời. Quản lý tốt tài sản trong toàn ngành; mở sổ sách kế toán, lậpchứng từ kế toán, giải quyết chế độ chính sách đúng, đủ, kịp thời. Một số trườngkhai thác sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý tài chính, tài sản trong công tácquản lý, chỉ đạo.Đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị có trọng tâm, trọng điểm,tránh được tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả trong sử dụng ngân sách nhànước.Các tổ chức xã hội, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã có nhiều đóng góp trongcông tác vận động xã hội hóa mua sắm trang thiết bị dạy học, trao hàng chục suấthọc bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng vở, sách giáo khoa cho học
sinh nghèo vượt khó học giỏi…8. Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ,đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lýTổ chức thực hiện tốt việc nghiên cứu khoa học, xây dựng đề tài sáng kiếnkinh nghiệm. Chỉ đạo các trường tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, đadạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, nghiêncứu khoa học của học sinh, đầu tư máy chiếu, dụng cụ và trang thiết bị học tập. Tổchức các hoạt động phát triển năng lực học sinh như: nghiên cứu khoa học kỹthuật, vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn. Đa sốcác đơn vị trường học đã tổ chức, tham gia tích cực các hoạt động giáo dục này,bước đầu đạt kết quả đáng khích lệ. Trong những năm qua, toàn ngành đã có nhiềuđề tài sáng kiến kinh nghiệm được đánh giá cao.5Hiện toàn xã có trường THCS đã được đầu tư trang bị 01 phòng máy với 26máy vi tính phục vụ nhu cầu giảng dạy môn tin học cho các em. Đồng thời, cáctrường cũng đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cũng nhưphục vụ nhu cầu giảng dạy tại nhà trường với phần mềm quản lý trường họcSMAS, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục.9. Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáodục và đào tạoThường xuyên tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn, nội dung bồidưỡng về công tác quản lý. Tham gia các đợt tham quan, học tập kinh nghiệm ởcác trường khác trong và ngoài huyện.III. ĐÁNH GIÁ CHUNG1. Những hạn chế, yếu kémChất lượng học sinh các trường nói chung còn hạn chế so với mặt bằngchung của huyện. Tình hình học sinh bỏ học vẫn còn tồn tại. Một số giáo viên chưađổi mới trong phương pháp dạy học.
Cơ sở vật chất trường lớp tuy được tập trung đầu tư nhưng chưa đáp ứngđược yêu cầu xây dựng trường đạt chuẩn, trang thiết bị ở các trường chưa đáp ứngđược yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Công tác xã hội hóa giáo dục chưađược duy trì thường xuyên.2. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém:Một số giáo viên chưa bắt kịp yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, kiểmtra, đánh giá. Ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụở một số giáo viên chưa tích cực.Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; điều kiện CSVC, nhà ở họcsinh, trang thiết bị dạy học còn thiếu so với yêu cầu của chương trình giáo dục hiệnnay, chất lượng học tập còn thấp, việc duy trì sĩ số học sinh chưa đảm bảo nên việcnâng cao chất lượng dạy học khó thực hiện.Địa phương là xã miền núi, diện tích rộng, nhân dân sinh sống chủ yếu bằngsản xuất nông nghiệp, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao nên công tác xã hội hóa giáo dụccòn nhiều bất cập.3. Bài học kinh nghiệm:Tiếp tục chú trọng hơn nữa nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng độingũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; đặc biệt quan tâm bồi dưỡng giáo viên mớiđể tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả giáo dục, đào tạo.Tăng cường công tác phụ đạo đối với học sinh yếu, kém và công tác bồidưỡng học sinh giỏi. Chú trọng giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử, kỹ năng sốngcho học sinh; giáo dục truyền thống văn hóa - lịch sử của địa phương và truyềnthống nhà trường; tuyên dương khen thưởng học sinh kịp thời để khích lệ, tạo độnglực, tinh thần phấn khởi, quyết tâm phấn đấu của các em.6Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với chính quyền địa phương, đoàn thể,phụ huynh để làm tốt hơn công tác xã hội hóa giáo dục nhằm duy trì sĩ số, nâng

Xem thêm: Mẫu Bài Viết 1 Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Công Việc, Viết Về Công Việc Mơ Ước Bằng Tiếng Anh:

quy chế dân chủ ở cơ sở, coi trọng công tác thi đua trong các nhà trường theohướng trong sạch, vững mạnh.2.2- Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục,đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT* Đối với cán bộ quản lý giáo dụcThực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý, mạnh dạn thammưu chọn cán bộ trẻ có năng lực bố trí làm công tác lãnh đạo, quản lý ở các đơn vịtrường học và thay thế cán bộ lãnh đạo không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặtra cho việc phát triển giáo dục và đào tạo trong tình hình mới. Công tác quy hoạch,đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đưa vào quy hoạch phải thực sự có đức, có tài nhằm tạo7nguồn cho việc đề bạt, bổ nhiệm, bổ sung, thay thế cán bộ quản lý giáo dục; thựchiện đúng quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ quản lý hàng năm theo quy địnhnhằm tạo cơ sở bố trí cán bộ tốt hơn.Tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục và nâng cao lý luận chính trịcho cán bộ quản lý tại các đơn vị trường học trên địa bàn xã.* Đối với giáo viênBố trí sử dụng đội ngũ giáo viên đúng theo chuyên môn nghiệp vụ và nănglực thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác giảng dạy.Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để giáo viên nângcao trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy.Thực hiện tốt các hoạt động bồi dưỡng, kiểm tra chuyên môn và nhận xét,đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên hàng năm theo định hướng chuẩn nghề nghiệp,bao gồm bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức người thầy, năng lực chuyênmôn, nghiệp vụ sư phạm, năng lực tiếp cận hoạt động chính trị, xã hội, năng lựcphát triển nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầucủa từng cấp học, năm học, giai đoạn.2.3. Tiếp tục điều chỉnh quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo theo hệ
Trên đây là Báo cáo Sơ kết 05 năm về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW củaBCH Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục vàđào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thịtrường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” của Ủy ban nhân dânxã ..................../.Nơi nhận:- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;- TT. Đảng ủy – UBND xã;- CB. Tuyên giáo xã;- Lưu: VT.TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH9


*
Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện phong trào "GVT-ĐVN" 6 4 69
*
Kỷ yếu hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới 148 945 2
*
BÁO CAO SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NQ 20 CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG 6 3 46
*
BÁO CÁO SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NQ 25 CỦA ĐẢNG 10 1 31
*
bao cao so ket -5 năm thực hiện chỉ thị số 21-CTTW của Bộ Chính trị ( Khóa X) 5 4 58

Xem thêm: Vòng Đeo Theo Dõi Sức Khoẻ Chuyên Nghiệp Ưa Chuộng Nhất, Top 10 Hiện Nay 2021

*
BAO CAO SO KET 03 NAM THUC HIEN CHI THI SO 03 CUA BCT VE HOC TAP VA LAM THO TU TUONG TAM GUONG DAO DUC HCM 6 1 11