BẢN TƯỜNG TRÌNH HÓA HỌC 8 BÀI THỰC HÀNH 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (82.53 KB, 3 trang )


BẢN TƯỜNG TRÌNH

HĨA HỌC 8

: BÀI THỰC HÀNH 5

Họ và tên: ... Lớp ...

Bạn đang xem: Bản tường trình hóa học 8 bài thực hành 5

Phần I: Phần đánh giá

Nhận xét

ĐiểmThao tác TN

(3đ)

Kết quả TN(2đ)

Nội dungtường trình

(3đ)

Chuẩn bịdụng cụ, vệ

sinh(2đ)

Tổng số(10 đ)

Phần II. Phần thực hành

1. Thí nghiệm 1: Điều chế khí hidro từ axit clohidric HCl, kẽm. Đốt cháy khí
hidro trong khơng khí.

Dụng cụ, hóa chất:

 Dụng cụ: Ống nghiệm, nút cao su, ống dẫn khí, đóm, đèn cồn,… Hóa chất: Dung dịch axit clohidric HCl, viên kẽm,…

Cách tiến hành:

 Lắp dụng cụ như hình 5.4. Cho vào ống nghiệm 3ml dung dịch axit clohidric

HCl và 3 – 4 hạt kẽm Zn.

 Đậy ống nghiệm bằng nút cao su có ống dẫn khí xun qua.

 Sau khi thử độ tinh khiết, khẳng định dịng khí hidro khơng có lẫn oxi (hoặc

chờ khoảng một phút cho khí hidro đẩy hết khơng khí ra khỏi ống nghiệm), sauđó đưa que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí.

Xem thêm: Trường Đh Khoa Môi Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội )

Hiện tượng – giải thích:

 Khi cho dung dịch axit clohidric tác dụng với Zn ta thấy dung dịch sủi bọt khí.

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

 Khi cho que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí thì que đóm bùng cháy:


(2)

Dụng cụ, hóa chất:


 Dụng cụ: Ống nghiệm, ống dẫn khí, đèn cồn,… Hóa chất: Viên kẽm, dung dịch axit clohidri,…

Cách tiến hành

 Lắp dụng cụ như hình 5.4. Úp một ống nghiệm lên đầu ống dẫn khí hidro sinh

ra.

 Sau một phút, giữ cho ống nghiệm đứng thẳng và miệng ống úp xuống dưới,

đưa miệng ống nghiệm vào gần sát ngọn lửa đèn cồn.Hiện tượng – giải thích:

 Khi cho kẽm vào dung dịch HCl ta thấy sủi bọt khí.

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

 Sau một phút, giữ cho ống nghiệm đứng thẳng và miệng ống úp xuống dưới,

đưa miệng ống nghiệm vào gần sát ngọn lửa đèn cồn. Ta thấy, ngọn lửa cháycó màu xanh và trên thành ống nghiệm có hơi nước đọng lại:

2H2 + O2  to 2H2O3. Thí nghiệm 3: Hidro khử đồng (II) oxit

Dụng cụ, hóa chất:

 Dụng cụ: Ống nghiệm, đèn cồn, ống gấp khúc chữ V,… Hóa chất: Kẽm, dung dịch axit clohidric, CuO,…

Cách tiến hành:

 Cho vào ống nghiệm khoảng 10ml dung dịch axit clohidric loãng và 4 – 5 viên

kẽm.

Xem thêm: Lộ Giới Đường Được Tính Như Thế Nào, Cách Xác Định, Bao Nhiêu Là Đạt Chuẩn

 Đậy ống nghiệm bằng nút cao su có ống dẫn thủy tính xuyên qua, ở đầu ống

thủy tinh này được uốn gấp khúc chữ V có chứa một ít bột đồng (II) oxit CuO(hình 5.9).

 Sau khi khẳng định dịng khí hidro khơng có lẫn oxi, dùng đèn cồn hơ nóng

mạnh ở chỗ có CuO.Hiện tượng – giải thích:

 Dung dịch trong ống nghiệm sủi bọt khí:


(3)

 Sau khi đèn cồn hơ nóng mạnh chỗ có CuO một thời gian, ta thấy chỗ đó chất

rắn màu đen chuyển thành đỏ, do H2 khử CuO (đen) tạo thành Cu (đỏ):CuO + H2  to Cu + H2O

...

Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan:

 Giải bài tập Hóa 8 bài 36: Nước


 Giải Hóa 8 Bài 34: Bài luyện tập 6

 Hóa học 8 Bài 35: Bài thực hành số 5 Điều chế - Thu khí hiđro và thử tính chất

của khí hiđro


Giải bài tập Hóa 8 bài 36: Nước Giải Hóa 8 Bài 34: Bài luyện tập 6 Hóa học 8 Bài 35: Bài thực hành số 5 Điều chế - Thu khí hiđro và thử tính chất https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-8

Tài liệu liên quan


*
Bài học kinh nghiệm và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty AASC thực hiện 11 470 0
*
Tài liệu Chương trình Tin học căn bản 71 460 0
*
Tài liệu Giáo trình hóa học môi trường P5 pdf 26 962 0
*
Tài liệu Giáo trình hóa học môi trường P4 doc 15 864 2
*
Tài liệu Giáo trình hóa học môi trường P3 pdf 35 974 2
*
Tài liệu Giáo trình hóa học môi trường P2 pdf 35 892 1
*
Tài liệu Giáo trình hóa học môi trường P1 doc 9 905 1
*
Tài liệu Giáo trình Khoa học vật liệu_ Chương 8 ppt 25 460 1
*
Tài liệu Giáo trình tin học cơ bản - EXCEL ppt 76 1 15
*
Tài liệu Giáo trình tin học căn bản - Word ppt 8 667 7
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(25.74 KB - 3 trang) - Tải Bản tường trình Hóa học 8 bài thực hành 5 - Báo cáo thực hành 5 Hóa học 8
Tải bản đầy đủ ngay
×