Bản đăng ký học tập và làm theo năm 2016

Mời chúng ta thuộc tìm hiểu thêm câu chữ biểu mẫu mã "Bảng đăng ký tiếp thu kiến thức cùng làm theo tấm gương đạo đức TP HCM năm 2016" sau đây để có thêm tài liệu ship hàng nhu cầu học tập và thao tác làm việc tác dụng.Quý khách hàng đã xem: Bản đăng ký tiếp thu kiến thức chuyên đề năm 2016

Biểu chủng loại giúp chúng ta dể dàng xong một bảng đăng ký học hành công dụng.

Bạn đang xem: Bản đăng ký học tập và làm theo năm 2016


*

TRUNG TÂM PC HIV/AIDS CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA XÉT NGHIỆM Độc lập­ Tự do­ Hạnh phúc Long An, ngày tháng 3 năm 2016 BẢNG ĐĂNG KÝ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016Họ và tên: Nguyễn Thanh SơnChức vụ: Phó trưởng khoa xét nghiệm­ Đoàn thể: đoàn viên Căn cứ vào nội dung chuyên đề 2016 và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch sẽ, vững mạnh”, kế hoạch thực hiện tại, tiêu chí “xây” và “chống” của đơn vị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác và chức trách nhiệm vụ được giao, Tôi xin phấn đấu rèn luyên học tập và làm theo các chuẩn mực đạo đức tác phong Hồ Chí Minh năm 2016 như sau: 1. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực trách nhiệm: Thực sự trung thực trách nhiệm với chính mình, với gia đình người thân, cùng với bạn bè, đồng chí, với tổ quốc nhân dân. Yêu cái đúng, ghét cái không đúng, tôn trọng sự thật, lẽ phải; (Chống tình trạng thiếu trung thực, dối bản thân, dối tín đồ, dối Đảng, dối dân, thói vô cảm) a) Nội dung: + Luôn trung thực với mình, chịu trách nhiệm với kết quả xét nghiệm mà bản thân thực hiện tại. + Luôn nghiêm túc với chính mình, đúng mực với người không giống + Luôn chấp hành tốt quy định của địa phương, đơn vị. + Có tinh thần trách nhiệm cao trong bài toán. b) Giải pháp: + Hoàn thành tốt công việc cấp trên giao phó + Không ngừng học tập nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng, học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 2 ­ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minc gắn bó với nhân dân: Thường xuyên quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc”; thực hiện phương châm gần dân, trọng dân, học dân và phát huy truyền thống làm của nhân dân; khi xây dựng chủ trương, chính sách đều phải xuất phát tự lợi ích của nhân dân; (Chống mọi biểu hiện nhũng nhiễu, xâm hại đến lợi ích chính đáng của nhân dân). a) Nội dung: + Hết lòng phục vụ nhân dân, luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần kiệm , liêm thiết yếu. + Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm với nhân dân. + Luôn đặt lợi ích của tập thể trên lợi ích cá nhân. + Không có thái độ quan liêu hách dịch đối với nhân dân. b) Giải pháp: + Tiếp thu có chọn lọc ý kiến đóng góp của quấn chúng nhân dân + Phải sâu sắc và gần gũi với nhân dân.

Xem thêm: Download Đơn Xin Học Bán Trú Lớp 1, Mẫu Đơn Xin Học Bán Trú Soạn Sẵn

3 ­ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch mát, vững mạnh: Luôn quán triệt nhiêm vụ xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; giữ lại gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cơ quan; Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân công ty, tự phê bình và phê bình; gắn với nội dung khắc phục hạn chế, kngày tiết điểm theo tinh thần nghị quyết trung ương 4 (khóa IV) và công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp. a) Nội dung: + Đoàn kết trong công tác trong mọi lĩnh vực + Tự phê bình và phê bình giúp nhau cùng tiến bộ. + Luôn nêu cao tính tự trọng, lòng trung thực, thẳng thắn trong công bài toán. + Nói ,viết và làm đúng theo Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp công cụ của Nhà Nước. + Gương mẫu thực hành tiết kiệm. + Xây dựng cơ quan đơn vị đoàn kết vững táo tợn. b) Giải pháp: + Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, đạo đức cách mạng, chuyên môn nghiệp vụ. + Chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức.

Xem thêm: Điều Kiện Để Phương Trình Có 2 Nghiệm Trái Dấu, Trái Dấu, Tìm M Để Phương Trình Có 2 Nghiệm Trái Dấu

+ Trung thực, khiêm tốn, giãn dị. 4­ Thường xuyên vận động gia đình tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, đoàn kết; vận động mọi người thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới. CB phụ trách Khoa/Phòng Người đăng kýGhi chú: mỗi cá nhân ghi thành 02 bản gửi Trang 01 bản tổng phù hợp, cá nhân giữ 01 bạn dạng.