Bản Chất Của Nhà Nước Ta Là Gì Gdcd 7

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, hun đúc nên truyền thống đoàn kết nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng tìm hiểu kĩ hơn trong bài học dưới đây.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Kiến thức trọng tâm

2. Nội dung bài học

* Bản chất:

Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.Nhà nước CHXHCN Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Bạn đang xem: Bản chất của nhà nước ta là gì gdcd 7

* Bộ máy nhà nước:

*

* Vai trò nhà nước:

Đảm bảo và không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dânNâng cao đời sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân.Bảo vệ tổ quốc, xây dựng đất nước giàu mạnh.

* Trách nhiệm công dân:

Giám sát góp ý vào hoạt động của các đại biểu và các cơ quan đại diện do mình bầu ra.Thực hiện tốt chính sách, pháp luật của nhà nước.Giúp cán bộ nhà nước thi hành nhiệm vụ.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Bài tập a: Giải thích vì sao Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân ?


=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập b: Theo em, những cơ quan nào trong bộ máy nhà nước ta được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân và là cơ quan quyển lực nhà nước ? Cơ quan nào là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ? Tại sao ?


=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập c: Những cơ quan nào được gọi là cơ quan hành chính nhà nước ? Cơ quan nào là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất ?


=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập d: Em hãy chọn câu trả lời mà em cho là đúng.

Xem thêm: Một Cá Nhân Được Thành Lập Bao Nhiêu Doanh Nghiệp ? Một Người Được Thành Lập Tối Đa Bao Nhiêu Công Ty

- Chính phủ làm nhiệm vụ :

(1) Biểu quyết thông qua Hiến pháp, luật ;

(2) Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật.

- Chính phủ do :

( 1 ) Nhân dân bầu ra ;

(2) Quốc hội bầu ra.

- Ủy ban nhân dân do :

( 1 ) uỷ ban nhân dân cấp trên bầu ra ;

(2) Nhân dân bầu ra ;

(3) Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra.

Xem thêm: Khách Sạn Gần Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, Có Dịch Vụ Cao Cấp Nhất


=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập đ: Vì sao công dân có nghĩa vụ tuân theo pháp luật ?


=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập e: Em hãy kể một số việc mà bản thân hay gia đình em đã đến cơ quan nhà nước để giải quyết.


=> Xem hướng dẫn giải
=> Trắc nghiệm công dân 7 bài 17: Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Giải các môn học khác


Giải sách giáo khoa lớp 7


Soạn văn 7 tập 1
Soạn văn 7 tập 2
Soạn văn 7 tập 1 giản lược
Soạn văn 7 tập 2 giản lược
Toán 7 tập 1
Toán 7 tập 2
Giải sgk vật lí 7
Giải sgk sinh học 7
Giải sgk GDCD 7
Giải sgk địa lí 7
Tiếng Anh 7
Lịch sử 7

Trắc nghiệm lớp 7


Trắc nghiệm ngữ văn 7
Trắc nghiệm toán 7
Trắc nghiệm lịch sử 7
Trắc nghiệm sinh học 7
Trắc nghiệm tiếng Anh 7
Trắc nghiệm Địa lí 7
Trắc nghiệm GDCD 7
Trắc nghiệm vật lí 7
Văn mẫu lớp 7
Tập bản đồ địa lí 7

Giải VNEN lớp 7


VNEN ngữ văn 7 tập 1
VNEN ngữ văn 7 tập 2
VNEN văn 7 tập 1 giản lược
VNEN văn 7 tập 2 giản lược
Toán VNEN 7 tập 1
Toán VNEN 7 tập 2
Tiếng anh 7 VNEN Tập 1
Tiếng anh 7 VNEN Tập 2
Tiếng anh 7 VNEN
VNEN công nghệ 7
VNEN GDCD 7
Khoa học tự nhiên 7
Khoa học xã hội 7

Bình luận


GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7


Bài 1: Sống giản dị
Bài 2: Trung thực
Bài 3: Tự trọng
Bài 4: Đạo đức và kỉ luật
Bài 5: Yêu thương con người
Bài 6: Tôn sư trọng đạo
Bài 7: Đoàn kết, tương trợ
Bài 8: Khoan dung
Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa
Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
Bài 11: Tự tin
Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch
Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam
Bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa
Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
Bài 17: Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở ( xã, phường, thị trấn)
*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com