Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 10 11 12 Trung Ương 5 Khóa 12

Bài thu hoạch nghị quyết 10,11,12 trung ương 5 khóa 12 theo mẫu dưới đây sẽ giúp bạn đưa ra phân tích, làm rõ nhận thức cá nhân về thực trạng, thời cơ, thách thức và giải pháp được thể hiện trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 năm 2017. 

1. Các dạng bài thu hoạch nghị quyết 

 Hiện tại, có 2 mẫu bài thu hoạch nghị quyết 10,11,12 trung ương 5 khóa 12 mà các bạn cần lưu ý, đó là:

*
*

– Một số loại thị trường chậm hình thành, phát triển, an ninh – quốc phòng còn nhiều bất cập 

– Hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế chưa cao

– Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng chưa đáp ứng nhu cầu đổi mới KT 

– Quản lý nhà nước chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển KTTT định hướng XHCN…

Nguyên nhân hạn chế, yếu kém 

Bạn đang xem: Bài thu hoạch nghị quyết 10 11 12 trung ương 5 khóa 12

– Chưa có nhận thức rõ ràng, đầy đủ về nền KTTT định hướng XHCN

– Năng lực xây dựng, thực thi thể chế còn nhiều bất cập 

– Thể chế quản lý, quản trị doanh nghiệp yếu kém, tạo kẽ hở hình thành nhóm lợi ích, thao túng, tham nhũng

– Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, xử lý vi phạm hiệu quả còn thấp 

– Vai trò, chức năng, phương thức hoạt động của cơ quan trọng hệ thống chính trị chậm thay đổi trong điều kiện hội nhập quốc tế. 

Quan điểm chỉ đạo

– Xây dựng, hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN là đột phá quan trọng để đất nước phát triển nhanh và bền vững 

– Tôn trọng, vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của KTTT, thông lệ quốc tế 

– Hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN là quá trình phát triển liên tục và kế thừa có chọn lọc 

– Hoàn thiện thể chế kinh tế đi đôi với hoàn thiện thể chế chính trị 

– Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước…

Mục tiêu 

– Tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN 

– Phấn đấu hoàn thiện một bước đồng bộ hệ thống thể chế KTTT định hướng XHCN 

– Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế gắn liền với nền xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ. 

– Hoàn thiện đồng bộ, vận hành có hiệu quả thể chế KTTT định hướng XHCN.

Nhiệm vụ và giải pháp 

Đối nhiệm vụ và giải pháp thể hiện trong bài thu hoạch nghị quyết 10,11,12 trung ương 5 khóa 12 bao gồm 2 nội dung chính như sau: 

– Thống nhất nhận thức về nền KTTT định hướng XHCN 

– Một số nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. 


Hiện tại, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối hoặc cấp cơ sở sẽ lên kế hoạch triệu tập Đảng viên tham dự các lớp học tập, quán triệt theo nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa 12. Sau khi hoàn thành lớp đào đạo, mỗi học viên đều phải viết bài thu hoạch nghị quyết 10,11,12 trung ương 5 khóa 12. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích cho việc lên ý tưởng bài viết của bạn. 


Xem thêm: Tải Phần Mềm Tìm Mật Khẩu Wifi Trên Điện Thoại Hiệu Quả, Xem Mật Khẩu Wifi

Bài Thu Hoạch
*
Tweet on Twitter
*
Share on Facebook
*
Google+
*
Pinterest

You might like


Xem thêm: Feco3 + Hno3 Đặc Nóng

Thông Tin tiểu truyện MC Diễm Quỳnh