Bài Giảng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Đạo Đức

Bài 6 - Tư tưởng TP HCM về đạo đức nghề nghiệp giải pháp mạng nhằm mục đích trình bày về định nghĩa, bắt đầu, Điểm lưu ý với sứ mệnh của bốn tưởng HCM về đạo đức cách mạng, nguồn gốc tứ tưởng HCM về đạo đức nghề nghiệp giải pháp mạng, tấm gương đạo đức nghề nghiệp cách mạng của Chủ tịch TP HCM.


*

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG NỘI DUNG1.

Bạn đang xem: Bài giảng tư tưởng hồ chí minh về đạo đức

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG2. TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG 1.1. 1.1.QUAN QUANNIỆM NIỆMCỦA CỦAHỒ HỒCHÍ CHÍMINH MINHVỀ VỀĐẠO ĐẠOĐỨC ĐỨCCÁCH CÁCHMẠNG MẠNG 1.2. 1.2.CHUẨN CHUẨNMỰC MỰCĐẠO ĐẠOĐỨC ĐỨCCÁCH CÁCHMẠNG MẠNGCỦA CỦAHỒ HỒCHÍ CHÍMINH. MINH.1.3. 1.3.CON CONĐƯỜNG ĐƯỜNGHÌNH HÌNHTHÀNH THÀNHĐẠO ĐẠOĐỨC ĐỨCCÁCH CÁCHMẠNG MẠNGCỦA CỦAHỒ HỒCHÍ CHÍMINH. MINH. 1.1. QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNGa. TP HCM quyên tâm bậc nhất, thường xuyên đến sự việc đạo đứcb. HCM sáng tạo tư tưởng đạo đức giải pháp mạngc. Sài Gòn Review cao vai trò của đạo đứca.HCM quan tâm số 1, liên tục mang đến đạo đứcb. Hồ Chí Minh sáng chế ra định nghĩa đạo đức phương pháp mạng CHÍNH QUYẾT TRỊ ĐỊNH ĐĐCM LỐI QUAN SỐNG TRỌNGc. Sài Gòn review cao phương châm của đạo đứcCũng nhỏng sông thì có mối cung cấp bắt đầu bao gồm nước, ko cónguồn thì sông cạn … Người cách mạng buộc phải gồm đạođức, không tồn tại đạo đức nghề nghiệp thì dù có tài mấy cũngko chỉ đạo được quần chúng. #.

Xem thêm: Vợ Color Man Là Ai Ông Trùm Điền Quân, Đời Tư Color Man

Trung - Hiếu a Đời tứ e b Tứ đọng đức 1.2. CHUẨN MỰC d cQuốc tế VS Nhân ái 1.3. CON ĐƯỜNG HÌNH THÀNH ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA HỒ CHÍ MINH. a. Tự thân rèn luyệnb. Nêu gương mẫu mực C. Xây đi đôi với chốnga. Tự thân rèn luyện (phép tu thân chăm sóc tính) Tu thân Cách đồ Tề gia Trí tri Trị quốc Thành ý Bình Chính trung tâm thiên hạb. Nêu gương mẫu mực (đạo làm gương – nói đi đôi với làm)“ Các dân tộc phương Đông sống vốn giàu tình cảm. Một tấm gương đạo đức sống có giá trị bằng hàng trăm bài tuyên truyền”“ Đảng viên đi trước. Làng Nước theo sau”C. Xây đi đôi với chống Ba Ba xây xây Ba Ba phòng phòng Nâng Nângcaocaoýýthức thức trách Chống Chốngtham mê thatế bào. tráchnhiệm nhiệm ô. Tăng Tăngcường cườngquảnquảnlýlý kinh Chống Chốnglãng lãngtầm giá kinhtế tếtài tàithiết yếu chính phí Cải Cảitiến tiếnkỹ kỹthuật thuật Chống Chốngquan lại quanliêu liêu 3. Tnóng 3.1. Là lãnh tụ, người gương prúc trách nát của Đảngđạo đức nghề nghiệp Hồ Chí 3.2. Là tín đồ Minc đảng viên. 3.1. Là lãnh tụ, Thuyền Tổng trưởng bốn lệnh của cuộc của trường Lãnh chinc tụ của chống công chiến, tín đồ bé loài kiến Sáng tàu quốc lập Đảng phương pháp 30sản Cộng năm mạng Việt kháng Nam.prúc tráchcủa Đảng 1930 cuộc những thếđấu trong tình lực đếtrnước anh giải vậy hung “nghìn pngóng bạo cânthời tốt nhất dân của treo tộc. đại,gai xây 1930 dựng tóc” CNXH ngơi nghỉ nước ta. 1945 1945 1946 1946 19693.2.

Xem thêm: Xây Dựng Kế Hoạch Bán Hàng Cho 1 Sản Phẩm, 6 Bước Lập Kế Hoạch Bán Hàng Hiệu Quả

Người đảng viên HCM Một là, tấm gương tuân hành những nguyên lý tổ chức với sinc hoạt đảng. Hai là, tấm gương luôn luôn luôn luôn từ bỏ rèn luyện, trau củ dồi phẩm hóa học, năng lực, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tác phong của một đảng viên.Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe!